InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL-FAPTA ILICITA, RASPUNDEREA PROPRIETARULUI ANIMALULUI PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE ANIMALUL SAU

(Sentinta civila nr. din data de 15.02.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau


       Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
       Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de _,  sub nr. ../200/2009 reclamantul M.V. a solicitat instantei de judecata obligarea paratului A.M. la plata sumei de 4808,00 lei reprezentand contravaloarea reparatiilor efectuate la autoturismul VW Golf nr. _precum si la plata cheltuielilor de judecata.
       In fapt, reclamantul arata ca este proprietarul autoturismului VW Golf nr_.. In ziua de 08.07.2009, in jurul orelor 14.30 circula cu acest autoturism dinspre satul Hales catre Manastirea Ciolanu, pe DJ 203 G. La un moment dat, aflandu-se in dreptul Cantonului Silvic, un cal nesupravegheat a sarit peste carosabil si s-a lovit de partea dreapta a autoturismului. Ca urmare autoturismul a suferit avarii, localizate pe partea dreapta si pe plafon. Au fost anuntate organele de politie care s-au deplasat la fata locului, au constatat incidentul si au incheiat proces verbal de contraventie, sanctionandu-l pe proprietarul calului, respectiv pe A.M.. Acesta a semnat procesul verbal de contraventie fara a avea vreo obiectie si ulterior nu l-a contestat. Practic a fost sanctionat pentru ca a lasat calul fara supraveghere. Dupa producerea evenimentului, reclamantul a reparat autoturismul la o unitate autorizata, respectiv SC AUTOCOM SERVICE SRL, din .., contravaloarea reparatiilor fiind de 4808, 00 lei.
       Solicita obligarea paratului A.M. la plata contravalorii reparatiilor autoturismului, considerand ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru antrenarea raspunderii civile delictuale respectiv a raspunderii civile pentru faptele animalelor. Ca proprietar al calului paratul avea paza juridica si materiala a animalului, situatie in care raspunde pentru eventualele pagube produse de acesta. De asemenea, in cauza sunt indeplinite si celelalte cerinte prevazute de lege pentru a antrena raspunderea civila delictuala a proprietarului animalelor. Exista dovada certa a prejudiciului cauzat de respectivul animal care se afla in paza juridica  paratului, neexistand nici o situatie de forta majora care sa-l exonereze pe acesta de raspundere.
       Fata de aceste aspecte, solicita admiterea actiunii si obligarea paratului Andrei la plata sumei de 4808,00 lei, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
       In drept a invocat prevederile art. 1001 cod civil.
       Au fost anexate cererii: procesul verbal de contraventie (f. 5), devizul de reparatie (f. 6), factura eliberata de unitatea service (f. 4), bonul fiscal de plata a contravalorii facturii (f. 8), imputernicire avocatiala (f. 9), delegatie (f. 10).
       Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 372 lei, platita cu chitanta seria PMB, nr. 160825/21.08.2009, si timbru judiciar de 0,3 lei.
       Paratul nu a depus intampinare insa s-a prezentat in instanta si a recunoscut ca nu a supravegheat calul care a fost implicat in accidentul in care a fost lovita masina petentului.
       In cauza instanta a administrat proba cu inscrisuri, fiind depuse la dosar urmatoarele inscrisuri: factura fiscala nr. _( f 4 ), bon fiscal din 17.07.2009 ( f 4 ), procesul verbal de contraventie seria ..nr_( f 5 9, deviz nr. _( f 67 ), comanda nr. _( f 8 ).
       Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
       Din procesul verbal de contraventie seria _ nr. _.rezulta ca la data de 09.041.2009 paratul A.M. a lasat nesupravegheata iapa, proprietate personala care a iesit pe carosabil, fiind lovita de catre autoturismul cu nr. de inmatriculare_, condus de catre reclamantul M.V. Ca urmare a acestui incident autoturismul reclamantului a suferit o serie de avarii, consemnate in devizul de calcul  nr. ..ale caror reparatii au fost in valoare de 4808 lei, astfel cum rezulta din factura fiscala nr_., coroborata cu  devizul de calcul  nr. ...
       Potrivit art. 1001 Cod civil proprietarul unui animal este responsabil de prejudiciul produs de animalul sau, fie ca animalul se afla sub paza sa fie ca animalul a scapat.
       Astfel pentru a putea fi angajata raspunderea civila delictuala a paratului, pentru fapta animalului, trebuie sa fie indeplinite doua conditii: prejudiciul sa fie cauzat de catre animal, la data cauzarii prejudiciului, animalul sa se afle in paza juridica a paratului. In speta instanta retine ca din procesul verbal de contraventie rezulta ca iapa paratului a fost lovita de catre masina condusa de catre reclamant, pentru ca animalul a intrat pe carosabil,  iar in devizul de reparatie sunt mentionate avariile suportate de catre masina reclamantului. Paratul a recunoscut ca animalul respectiv este al sau, iar in calitate de proprietar al acestuia avea obligatia de a-l supraveghea si pentru ca nu si-a indeplinit aceasta obligatie, trebuie  sa suporte  toate prejudiciile cauzate de catre acesta..
       Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, prevazute de  art. 1001  Cod civil, instanta apreciaza cererea petentului intemeiata urmand a fi admisa.
       Paratul, fiind o parte cazuta in pretentii, va suporta, potrivit art. 274 cod procedura civila,  cheltuielile de judecata efectuate de catre reclamant, constand in taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007