InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Servitute de trecere

(Sentinta civila nr. 832 din data de 02.07.2012 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Servitute  de trecere

     Prin Sentinta civila nr. 832/02.07.2012 Judecatoria Campulung Moldovenesc a dispus admiterea actiunii civile avand ca obiect "servitute de trecere", formulata de  reclamantii BE, CR si CE in contradictoriu cu paratii TS, PA (decedat), continuata in contradictoriu cu  PC a A, PL, PG, SP, MA (decedat), continuata in contradictoriu cu  MV si MM, instituirea in favoarea reclamantilor BE, CR si CE a unui  drept de servitute de trecere prin proprietatea paratilor, potrivit variantei I din raportul de expertiza si a suplimentului la acest raport, intocmite de ing. TP si obligarea paratilor sa le respecte acestora aceasta servitute, identica cu parcelele nou formate 1396/102; 1396/100; 1396/204 si 1728/100 din C.F. 2045, 550 si 2396 ale com. cad. M, dupa cum urmeaza: - pe terenul paratei SP pe o suprafata de 50 mp (3 m latime/16,66 m lungime); - pe terenul paratilor MM si MV (mostenitori dupa MA), pe o suprafata de 215 mp (3 m latime/71,66 m lungime); - pe terenul paratilor PC, PG si PL (mostenitori dupa PA), pe o suprafata de 538 mp (3 m latime/179,33 m lungime), inscrierea in CF, pe numele reclamantilor, respectiv in sarcina paratilor, a dreptului de servitute, conform raportului de expertiza mentionat mai sus si obligarea paratului MV la cheltuieli de judecata.
     Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca reclamantii sunt proprietarii suprafetei de teren identica cu parcelele nr. 1721,1722/2,1723/2,1724,1726 si 1712/2, din CF320 M, precum si asupra parcelei nr. 221, din CF262 M, conform Incheierii de carte funciara aflata la fila 8 din dosarul nr. 3309/206/2008.
Suprafata de teren mentionata mai sus a fost dobandita de catre reclamanta BE prin  mostenire, de la BI. Acesta din urma a dobandit terenul prin uzucapiune, impotriva proprietarilor tabulari FR, DK, ET, IT, GP, DI, TS, PMAB, aspect retinut de instanta din analiza sentintei civile nr. 1325/20 septembrie 2001, pronuntata in dosarul nr. 1244/2001, atasat la prezenta cauza.
Terenul proprietate a reclamantilor se invecineaza cu terenul detinut in fapt de catre paratii MA si PA.
Coroborand sustinerile reclamantilor cu raportul de expertiza intocmit in cauza in primul ciclu procesual, cu procesul verbal de cercetare la fata locului intocmit de instanta cu ocazia efectuarii cercetarii la fata locului si cu depozitiile martorilor audiati in cauza, rezulta ca imobilul proprietate a reclamantilor reprezinta loc infundat, iar pentru a ajunge la imobilele proprietatea lor, reclamantii au doua variante de acces.
Prima cale de acces, identificata in raportul de expertiza intocmit de ing TP (filele 62-72, dosar 3309) este reprezentata in planul de situatie Anexa 2 si trece peste terenul paratilor SP, pe o distanta de 16,66 ml, peste terenul paratilor MM si MV, introdusi in cauza in calitate de mostenitori dupa MA, pe o distanta de 71,66 ml, peste terenul paratilor PC, PL si PR, introdusi in cauza  in calitate de mostenitori dupa PA, pe o distanta de 179,33 ml. 
Cea de-a doua cale de acces, identificata in acelasi raport de expertiza, la solicitarea paratilor, este cea reprezentata in planul de situatie Anexa 3 si trece peste terenul stapanit in fapt de catre numitul IL, pe o lungime de 194,33 ml, respectiv peste terenul stapanit in fapt de catre DN, pe o distanta de 149,66 ml. Acestia din urma nu au fost chemati in judecata, reclamantii sustinand ca singura cale de acces este cea care traverseaza terenurile paratilor.
Asa cum s-a mentionat in procesul verbal de cercetare la fata locului, traseele parcurse de completul de judecata, indicate de parti ca fiind cel descrise in raportul de expertiza, nu sunt drumuri sau  poteci veritabile, fiind acoperite cu iarba. Doar traseul identificat in Anexa 3 a raportului de expertiza are scurte portiuni in care pare sa fi existat o ulita nepietruita, insa si acestea sunt acoperite cu iarba. 
Conform mentiunilor din raportul de expertiza intocmit in primul ciclu procesual, coroborate cu mentiunile din suplimentul de expertiza intocmit in rejudecare (filele112-118), terenul stapanit in fapt de catre numitii IL si DN sunt inscrise in CF266, respectiv CF1186, a com. cad M, pentru P a SM si pentru IK.
Potrivit depozitiei martorei PE, audiata la solicitarea reclamantilor, terenul stapanit in fapt de catre numitul DN a fost stapanit anterior de catre reclamanta BE, care l-a dat cu titlu de zestre fiicei sale, DA, sotia lui DN.
Cu privire la terenul stapanit in fapt de catre IL, aceeasi martora a mentionat ca acesta nu a fost stapanit niciodata de reclamanta sau de catre autorul acesteia, BI, context in care instanta retine ca nu i se poate imputa reclamantei BE faptul de a fi adus terenurile in situatia de loc infundat.
Deosebit de cele mai sus mentionate, martora a aratat ca a fost vecina timp de 18 ani, incepand din anul 1947, cu BI (defunctul sot al reclamantei E) iar din 1968 si pana in 1995 a folosit terenul aflat in vecinatatea paratilor si ca, dintotdeauna, pe drumul aflat in proprietatea paratului MA, a existat drum de trecere, ingradit cu trei barne pe fiecare parte, drum peste care s-a circulat cu atelaje trase de cai sau de boi.
Cu privire la calea de acces care duce spre drumul RT, mentionata in varianta a doua din raportul de expertiza, martora a mentionat ca aceasta nu a fost folosita niciodata de catre reclamanti.
     In contextul celor mentionate mai sus, sustinerea facuta de parati, in sensul ca numitul  IL este nepotul reclamantei BE si a dobandit terenul de la aceasta, nu a fost dovedita in cauza, ramanand la stadiul de simpla afirmatie.
     Art. 616 Cod civil reglementeaza dreptul proprietarului care nu are nici o iesire la calea publica, de a reclama o trecere peste terenul vecinului sau, cu indatorirea de a-l despagubi pentru pagube ce s-ar ocaziona.
     In conformitate cu art.617 si art.618  Cod civil, trecerea trebuie facuta pe partea ce ar  scurta paguba proprietarului fondului inchis, ca sa iasa la drum, insa trebuie ales locul ce ar pricinui cea mai redusa paguba pentru proprietarul fondului aservit.
     Din economia reglementarilor cuprinse in art.616 si urmatoarele Cod civil rezulta ca, actiunea confesorie de  servitute de trecere are in vedere imposibilitatea absoluta de a iesi la calea publica, precum si cazurile in care iesirea ar avea inconveniente grave sau ar fi periculoasa.
     In speta de fata, reclamantii nu au iesire la calea publica, situatie ce rezulta din probatoriul mentionat mai sus
     Nu trebuie ignorate nici disp.art.618 si art.634 cod civil potrivit carora, la constituirea unui drept de servitute de trecere trebuie sa se tina seama si de interesul celui ce urmeaza sa suporte consecintele ei si nu sa se ia in considerare, in mod precumpanitor si exclusiv, interesul ce urmeaza sa beneficieze de dreptul de servitute. In speta, paratul MV, prin adeverinta aflata la fila 32, dosar recurs, a facut dovada faptului ca a depus o cerere la Primaria M, pentru aprobarea construirii unei locuinte, insa, dupa cum rezulta din  planul de amplasament aflat la fila 29 dosar recurs, latimea terenului proprietate a acestuia este suficient de mare incat sa permita amplasarea unei case.
     Instanta apreciaza ca drumul de trecere descris in varianta I a raportului de expertiza  nu este prea  impovarator pentru paratul MV, iar ingerinta in dreptul de proprietate al acestuia este proportionala cu interesul reclamantilor de a ajunge la proprietatea lor si prin prisma faptului ca insusi paratul foloseste aceasta cale de acces, pentru a ajunge la garajul sau, mentionat in procesul verbal de cercetare la fata locului.
     Faptul ca paratul are utilaje parcate pe acest drum de trecere nu poate sa conduca la respingerea actiunii, acesta avand posibilitatea de a parca utilajele langa drum.
     Nici faptul ca acesta a arat o portiune din terenul aflat in dreapta drumului de trecere (privit dinspre strada) nu este de natura sa conduca la respingerea actiunii intrucat, la momentul efectuarii cercetarii la fata locului, suprafata arata nu parea a fi  cultivata, aspect ce denota faptul ca acest lucru s-a petrecut cu putin timp inainte, pro causa.
     Fata de cele mai sus mentionate, instanta a constatat ca actiunea este intemeiata, si a instituit, in favoarea reclamantilor un drept de servitute de trecere prin proprietatea paratilor, si a obligat paratii sa respecte aceasta servitute. De asemenea, a dispus inscrierea in CF, pe numele reclamantilor, respectiv in sarcina paratilor, a dreptului de servitute si a obligat paratul MV la cheltuieli de judecata.
     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Obligatie de a face, servitute trecere - Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011
Cerere de acordare a unei servituti de trecere pe fondul aservit. Solutie de respingere. Daca infundarea este rezultatul faptei proprietarului insusi, trecerea nu mai poate fi ceruta vecinului fondului, cel care a creat o astfel de stare urmand sa su... - Sentinta civila nr. 2921/09.04.2009 din data de 21.09.2009
Granituire - Hotarare nr. 8283 din data de 16.12.2009
Servitute - Sentinta civila nr. 1465 din data de 16.03.2011
obligatia de a face - Sentinta civila nr. 647 din data de 01.03.2016
Servituti - Sentinta civila nr. 1845 din data de 12.11.2014
Solicitarea instantei la obligarea paratei la ridicarea constructiilor aflate pe terenul reclamantului - Sentinta civila nr. 1582 din data de 29.05.2012
Dobandirea servitutii apeductului prin uzucapiune - Sentinta civila nr. 794 din data de 11.06.2014
Servitute de trecere - Sentinta civila nr. 234 din data de 06.03.2013
Servitute de trecere - Sentinta civila nr. 277 din data de 16.05.2011
limitele devolutiunii in apel - Decizie nr. 1088 din data de 24.06.2014
Drept de servitute constituit conventional. Natura juridica in situatia inexistentei unui loc infundat - Decizie nr. 1517 din data de 09.11.2009