InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Servitute de trecere

(Sentinta civila nr. 277 din data de 16.05.2011 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

R O M A N I A
JUDECATORIA  INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA

DOSAR NR. (…)SENTINTA CIVILA NR.277

Sedinta publica din data de 20.04.2011
Completul compus din:
Presedinte : (…) – judecator
Grefier : (…)


       Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila avand ca obiect „Servitute de trecere”, privind  pe reclamantii (...) si (...) in contradictoriu cu paratii (...) si (...)
       La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.
            Procedura legal indeplinita.
       Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din 06.04.2011, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 13.04.2011, iar din lipsa de timp a amanat pronuntarea pentru data de astazi.
       Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

        JUDECATORIA,
       
       I. Pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub nr. (…) la data de 04.11.2009, s-a inregistrat cererea formulata de reclamantii (...) si (...), ambii cu domiciliul in (…), in contradictoriu cu paratii (...) si (...), ambii cu domiciliul in (…), prin care au solicitat, ca instanta prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna urmatoarele:
       1. Sa fie obligati paratii sa asigure trecerea cu piciorul si cu orice mijloc de transport, pe terenul acestora, catre calea publica.
       2. Sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.
       In fapt, sustin reclamantii ca sunt coproprietarii imobilului situat in (…), inscris in Cf nr. (…) Sita Buzaului nr.cadastral (…), iar paratii sunt coproprietarii imobilului invecinat.
       Sustin reclamantii ca in timp paratii le-a permis accesul spre calea publica pe o portiune de teren din proprietatea lor, motiv pentru i-a despagubit in timp, insa in prezent acestia refuza sa le permita trecerea si  nu au cale de acces spre drumul public.
       Se mai arata de catre reclamanti ca proprietatea lor este inconjurata pe trei laturi de cladiri, imprejmuire total straina de fapta lor, ceea ce face sa fie lipsiti de orice alta cale de acces in afara de cea care strabate terenul proprietatea paratilor.
       Sustin reclamantii ca potrivit art.616 C.civil, prin loc infundat se intelege acel loc care nu are iesire la calea publica iar in aplicarea acestui text, se are in vedere imposibilitatea absoluta de iesire la calea publica, precum si cazurile in care iesirea ar prezenta inconveniente grave sau periculoase.
       Alaturat cererii, reclamantii au atasat incheierea CF nr.(...) din 07.07.2009 privind inscrierea dreptului lor in cartea funciara.(f.8)
       II. La termenul de judecata din 27.01.2010, paratii au depus note de sedinta (f.19-21), prin care au aratat ca nu sunt de acord cu cererea formulata de reclamanti.
       In motivarea apararii, sustin paratii ca nu sunt intrunite conditiile privind stabilirea unei servitutii de trecere potrivit art.616 C.civil.
       In fapt, se arata ca in anul 2005, la rugamintea reclamantilor ce le sunt vecini, le-a permis accesul cu mijloace de transport materiale de constructii pe terenul lor, spre imobilul reclamantilor, cand au inceput edificarea unei case, a unor magazii si a unui grajd. Tot la momentul cand edificau constructiile, reclamantii si-au amenajat si drumul de acces din DN10, cu pavaj, cale de acces ce are o  lungime de 10 m. si latime de 4 m.
       Arata paratii, ca pe aceasta cale de acces din DN10 spre imobilul lor, reclamantii circula cu piciorul si cu mijloace de transport, respectiv un tractor cu care si-au adus lemne.
       In luna  iunie 2009, deoarece masinile mari de transport materiale pentru construirea grajdului, le-a distrus gradina si faneata, au cerut reclamantilor sa nu mai intre cu masinile pe terenul lor deoarece le-a produs pagube, iar pentru aceste pagube li s-a oferit de catre reclamantii suma de 70 euro.
       Sustin paratii ca  imobilul proprietatea reclamantilor are cale de acces la drumul public, respectiv DN10, astfel nu sunt intrunite conditiile prevazute de art.616 C.civil.
       Alaturat cererii s-a anexat in fotocopie, certificatul de mostenitor nr. (…) din 14.02.2005 eliberat de B.N.P. (...) din or.Intorsura Buzaului. (f.22)
       III. Sub aspect probator, in temeiul art.167 C.pr.civila,  s-a incuviintat pentru reclamanti proba cu inscrisurile depuse (f.8,41,115) interogatoriu paratilor (f.28), cercetare la fata locului (f.38, 135) si expertiza tehnica judiciara (f.63-76,138-142 iar pentru parati, proba cu inscrisuri (f.22, 121-132), interogatoriul reclamantilor (f.29-32, 151-152) expertiza tehnica, cercetare la fata locului si  proba testimoniala cu martora (…). (f.104)
       Din oficiu instanta a dispus si completarea interogatoriului privind reclamantul (...). (f.144)
       IV. La termenul de judecata din 03.11.2010, dupa depunerea expertizei tehnice de catre expert (…), paratii (...) si (...), au invocat exceptia inadmisibilitatii cererii (f.105), motivat de faptul ca prin lucrare s-a stabilit un drept de servitute si asupra terenului proprietatea numitei (…), ce nu are calitate de parte in prezenta cauza.
       Instanta a calificat aceasta exceptie ca o aparare , ce urmeaza a fi analizata ca atare.
       V. Cererea este legal timbrata (f.8), potrivit Legii nr.146/1997.
       VI. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine in fapt urmatoarele:
       In fapt. Reclamantii (...) si (…) sunt coproprietarii imobilului situat in (…), inscris in Cf nr.(...) Sita Buzaului nr.cadastral (...), curti si constructii de 1925 mp., drum de 145 mp. si faneata de 6419 mp.(f.41)
       Astfel, cum rezulta din expertiza tehnica intocmita in cauza, imobilul detinut de , paratii (...) si (...),  situat in (…), imobil invecinat cu imobilul reclamantilor, este inscris in CF nr.(...) nr.top 1818/2, 1816/2 si 1819, teren de 12664 mp., proprietari inscrisi fiind 6 persoane printre care  cu cota de 1/10 si antecesorul paratului (...) – (…)-.(f.131)
       Instanta mai retine ca urmare a decesului lui (...), s-a dezbatut succesiunea, potrivit certificatului de mostenitor nr. (...) eliberat de B.N.P. (...)  (f.22), iar potrivit partajului voluntar, paratul a primit imobilul ce-l foloseste in prezent  si fata de care se solicita a se constitui servitutea de trecere in favoarea fondului aservit proprietatea reclamantilor.
       Se va constata, ca privitor la imobilul detinut de parati, nu au fost efectuate actele de publicitate imobiliara, acestia neavand inscris dreptul de proprietate in cartea funciara.
        Prin prezenta cerere, reclamantii au solicitat in temeiul art. 611, art.615 C.civil, sa fie obligati paratii sa le asigure o cale de acces pe terenul proprietatea lor cu piciorul si cu orice mijloc de transport.
       Privitor la temeiul de drept invocat in cerere, se poate constata ca acestea fac trimitere la servitutea de vedere si servitutea picaturii streasinii, temei de drept ce nu are legatura cu obiectul cererii formulate de reclamantii, deoarece acestia au solicitat instantei, stabilirea unei servituti de trecere, situatie prevazuta de art.616-619 C.civil.
       Potrivit raspunsurilor la interogator, reclamantii (...) si (...), recunosc ca au iesire la calea publica, respectiv spre DN10, insa aceasta cale de acces este anevoioasa, fiind posibil accesul doar cu un autovehicul 4x4, datorita configuratiei terenului - panta -. (f.29-32)
       Paratul (...), potrivit interogatoriului administrat, a relatat ca  a permis reclamantilor sa treaca pe terenul sau cu masinile ce transportau materiale mai grele, insa numai atunci cand reclamantii au edificat constructiile si au fost despagubiti cu suma  de 70 euro, reprezentand contravaloarea fanului ce nu l-au putut recolta. (f.28)
Cert si de necontestat, instanta retine ca partile au fost in buna vecinatate o perioada de timp, insa in anul 2009, paratii nu au mai permis accesul reclamantilor pe terenul sau.
In ceea ce priveste istoricul imobilului proprietatea reclamantilor, instanta retine urmatoarele: reclamantii (...) si (...), sunt in posesia imobilului din anul 1975 cand au incheiat casatoria, anterior fiind proprietatea parintilor reclamantei (...).
Asa cum reclamantul (...), a recunoscut prin suplimentul interogatoriului administrat la solicitarea paratilor (f.151-152) cat si potrivit raspunsurilor la interogatoriul administrat de instanta din oficiu (f.144), constructiile edificate aveau urmatoarele asezare, asa cum rezulta si din continutul procesului verbal de cercetare la fata locului (f.135):  paralel cu DN10, in spatele curtii, era edificata o casa veche (C3), iar in zona unde este edificata in prezent constructia C1, era edificata o constructie mica veche  - in termeni populari denumit „Gabanas”  si o magazie de lemne. Accesul la imobil se facea din DN10, pe traseul unde in prezent este un drum pietruit, insa pana in anul 2005, nu era amenajata calea de acces, existand o „Poteca”.
In anul 1993, reclamantii au demolat constructiile vechi – gabanas -  si au edificat o casa -C1, dupa care in anul 2005 au edificat o alta casa -C2 si au renovat casa veche C3 si grajdul cu sura, amenajand si calea de acces, prin extindere la 4 m latime si pietruirea acesteia.
Potrivit cercetarii locale efectuate de instanta si potrivit schitei intocmite, se va retine ca intrarea in imobil se face din DN 10, pe un drum pietruit cu o latime de 4 m, lungime de aproximativ 20 de m. si in panta, dupa care se continua la un unghi de 90 de grade, tot in panta, ajungandu-se in curtea imobilului reclamantilor.
Instanta retine ca, drumul de acces din DN10, este putin anevoios, insa reclamantul (...), a recunoscut ca in anul 2010, si-a transportat fanul si lemnele pe acest traseu, insa a fost necesar a transporta materialele cu un autovehicul mai mic.
In deplin acord cu paratii (...) si (...), reclamantii au cale de acces la drumul public DN10, dar mai anevoios, insa, aceasta situatie a fost creata chiar de reclamantii, deoarece, drumul pietruit pentru a avea o panta mai lina, putea fi extins, insa aceasta situatie nu a fost posibila, deoarece reclamantii in anul 1995, si-au edificat o casa, respectiv C1, fiind necesara continuarea caii de acces la un unghi de 90 de grade, pentru a se ajunge in curte. De asemenea, tot datorita constructiilor edificate in anul 2005, respectiv  C2, posibilitatea reclamantilor de a-si amenaja calea de acces spre DN10, pentru a fi accesibila asa cum doreau, nu se mai poate realiza.
Faptul ca aceasta cale de acces, este anevoioasa – in panta – si nu poate fi folosita prin trecerea unor masini mari  - asa cum doresc reclamantii - , nu poate constitui motiv de stabilire a unei servitutii pe terenul ce apartine paratilor, cu atat mai mult cu cat reclamantii recunoscut ca intrarea in imobil se face prin drumul pietruit  iar fanul ce-l recoltau din gradina era adus si prin partea laterala a grajdului.
Sustinerea reclamantilor (...) si (...), ca a existat de multi ani un drum de trecere pe terenul paratilor,  nu a fost probata  de acestia in conditiile art.1169 C.civil, iar cu ocazia cercetarii locale, instanta nu a constatat existenta vreunui drum de acces pe terenul paratilor, nefiind facuta astfel  dovada unei servitutii conventionale.
Depozitia martorei (...), de asemenea nu poate fi avuta in vedere de instanta ca fiind dovedita existenta unei servitutii conventionale de multi ani, deoarece martora nu a putut indica concret existenta acesteia.
De asemenea, expertiza tehnica intocmita de expert ing. (...), care concluzioneaza ca accesul in imobil nu se poate realiza pe drumul de acces din DN10, este  contrara situatiei din teren constatata cu ocazia cercetarii la fata locului de catre instanta.
Asa cum se poate constata din continutul lucrarii, expertul a stabilit o servitute de trecere din DN10, insa a trasat aceasta servitute si pe terenul ce apartine unei terte persoane (...), ce nu este parte in proces.
Motivat de  concluziile expertului, paratii au invocat exceptia inadmisibilitatii cererii, deoarece nu au fost chemati in judecata si proprietarii terenului pe care servitutea a fost trasata, deoarece datorita configuratiei terenului, pentru a se ajunge pe terenul proprietatea paratului, mai intai calea de acces strabate cu incepere din DN10, proprietatea unor terte persoane.
Apararea invocata de parati nu poate fi primita, deoarece reclamantii au depus in dosar o declaratie autentificata din care rezulta stabilirea unei servitutii conventionale cu proprietarul terenului, respectiv numita (...). Mai mult de atat, reclamantii nu au solicitat inscrierea in cartea funciara a servitutiei si nici nu ar fi fost admisibila o asemenea cerere, deoarece atat paratii cat si numita (...), sunt proprietari extratabulari, neinscriindu-si pana la momentul solutionarii prezentei cauze, dreptul de proprietate in cartea funciara.
       In drept, potrivit dispozitiilor art. 616 Cod civil, proprietarul al carui loc este infundat adica nu are iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe terenul vecinului sau pentru a-i folosi propriul fond.
Asa cum prevede art. 616 Cod civil, prin loc infundat se intelege acel fond care nu are nici o iesire la calea publica. Trecerea trebuie sa se faca pe calea cea mai scurta de iesire la drumul public si pe locul ce ar pricinui cea mai mica paguba proprietarului fondului aservit, conform art. 617 Cod civil.
       Pentru a  da  nastere la  un drept de servitute de trecere,  practica  judecatoreasca a statuat  ca lipsa iesirii la calea  publica, trebuie sa fie  straina de  conduita  proprietarului locului infundat.
In speta, reclamantii au solicitat  constituirea  unei servituti de  trecere, in favoarea  terenului lor peste  terenul  proprietatea  paratului, sustinand ca drumul de acces este anevoios , respectiv in panta.
Prin „loc infundat” se  intelege acel teren care  este  inconjurat de  diferite  proprietati, fara ca titularul dreptului de proprietate  asupra fondului dominant  sa aiba vreo alta posibilitate  de  iesire la calea publica.
Judecatoria va retine din sustinerile reclamantilor in continutul actiunii introductive, cum ca fondul proprietatii lor, este inconjurat din trei laturi de cladiri, imprejurare cu totul straina de fapta lor.
Contrar celor invederate de reclamantii, aceasta configuratie a imobilului prin edificarea de constructii incepand cu anul 1993, 2005, se datoreaza chiar culpei lor si nu cum sustin reclamantii ca sunt straini de fapta lor. Asa cum anterior instanta a aratat, reclamantii,  mai inainte de a edifica  constructiile incepand cu anul 1993, ar fi trebuit sa-si amenajeze calea de acces, deoarece constant practica a statuat cum ca, daca exista loc de trecere la calea publica, fie si un drum impracticabil, dar care poate deveni practicabil cu multe cheltuieli, locul nu este infundat.
Instanta  suprema a  decis ca din dispozitiile  art.616-617 C.civil, coroborate  cu cele ale art. 618 si 634 Cod proc.civ., rezulta ca la  constituirea  unui  drept  de servitute de trecere  trebuie sa se tina seama si de  interesul celui care  urmeaza a  suporta  consecintele  servitutii. 
       Judecatoria apreciaza  netemeinicia actiunii reclamantilor cu precadere din perspectiva dispozitiilor art. 616 si urm. C. civ., care reglementeaza conditiile servitutii legale de trecere, stabilind in fapt ca doua sunt impedimentele legale majore pentru instituirea unei astfel de servituti, si anume:
       1. Fondul situat la nr. administrativ (...), proprietatea reclamantilor (...) si (...), nu este loc infundat, in intelesul dispozitiilor art. 616 C. civ., existand o iesire la calea publica pe drumul pietruit spre DN10, pe care se poate circula cu piciorul – contrar sustinerilor reclamantilor – si chiar si cu mijloace auto – situatie recunoscuta de reclamanti - .
       2. Trecerea pe care o au in prezent reclamantii, nu permite accesul unor autovehicule mari din culpa proprie, constand in modul in care au efectuat lucrarile de amplasare a constructiilor in anul 1993 si anul 2005. Mai intai reclamantii ar fi trebuit sa aiba in vedere, asigurarea accesului din DN10 si apoi sa amplaseze constructiile, tinand seama ca proprietatea terenului curte si constructii este de 1925 mp. ceea ce le-ar fi permis asigurarea unui drum de acces din DN10, asa cum si l-ar fi dorit.
       Concluzionand, imobilul aservit nu este loc infundat, calea de acces este anevoiasa din culpa reclamantilor, insa nu este imposibil de folosit iar in situatia constituirii unei servitutii, primordial se tine seama si de interesul celui care urmeaza a suporta servitutea, in speta paratii (...) si (...), care nu pot fi obligatia la constituirea unei servitutii in favoarea fondului aservit al reclamantilor, pentru trecerea cu piciorul asa cum au solicitat si cu orice mijloc de transport, cand acestia au calea de acces la DN10.
       Instanta urmeaza a mai retine ca instituirea unei servitutii de trecere, pentru a asigurarea trecerea cu orice mijloace de transport, este neintemeiata si datorita faptului ca servitutea se instituie in vederea folosirii normale a proprietatii in speta a imobilului, iar in ceea ce priveste trecerea cu orice mijloace de transport asa cum doresc reclamantii, acestia urmeaza a analiza oportunitatea unei alte solutii.
       VII. Pentru motivele de fapt si de drept anterior expuse, Judecatoria retine ca cererea formulata de reclamanti este neintemeiata, urmand a fi respinsa.
       VIII. In temeiul art.274 si art.276 C.pr.civila, reclamantii fiind in culpa procesuala, urmeaza a fi obligati in solidar sa achite paratilor (...) si (...), cheltuieli de judecata in cuantum de 3100 lei, reprezentand onorar avocat si contravaloare  expertiza.  (f.42,79,156,172)
        
       
       PENTRU ACESTE MOTIVE
       IN NUMELE LEGII
       HOTARASTE:
       
       Respinge cererea formulata de reclamantii (...) si (...), ambii cu domiciliul in (...), in contradictoriu cu paratii (...) si (...), ambii cu domiciliul in (...), ca neintemeiata.
       Obliga reclamantii in solidar, sa achite paratilor suma de 3100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
       Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
            Pronuntata in sedinta publica, azi, 20.04.2011.

     PRESEDINTE                                                                  GREFIER                                                                                                                                                                             
                  (...)                                                                                      (...)


Red.Dact.Jud.M.T.
16.05.2011/ 5 ex.
     
     
     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN – ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Obligatie de a face, servitute trecere - Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011
Cerere de acordare a unei servituti de trecere pe fondul aservit. Solutie de respingere. Daca infundarea este rezultatul faptei proprietarului insusi, trecerea nu mai poate fi ceruta vecinului fondului, cel care a creat o astfel de stare urmand sa su... - Sentinta civila nr. 2921/09.04.2009 din data de 21.09.2009
Granituire - Hotarare nr. 8283 din data de 16.12.2009
Servitute - Sentinta civila nr. 1465 din data de 16.03.2011
obligatia de a face - Sentinta civila nr. 647 din data de 01.03.2016
Servituti - Sentinta civila nr. 1845 din data de 12.11.2014
Solicitarea instantei la obligarea paratei la ridicarea constructiilor aflate pe terenul reclamantului - Sentinta civila nr. 1582 din data de 29.05.2012
Dobandirea servitutii apeductului prin uzucapiune - Sentinta civila nr. 794 din data de 11.06.2014
Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015