InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Servitute de trecere

(Sentinta civila nr. 234 din data de 06.03.2013 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

R O M A N I A
JUDECATORIA  INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA

DOSAR NR.(…)SENTINTA CIVILA NR.234

Sedinta publica din data de 06.03.2013
Completul compus din:
Presedinte : (…)– judecator
Grefier - (…)


Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila avand ca obiect „Servitute de trecere”, privind  pe reclamantii (...) si (...) in contradictoriu cu paratii (...), (...), (...) si (...).
La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.
Procedura legal indeplinita.
Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din 20.02.2013, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 27.02.2013, iar din lipsa de timp a amanat pronuntarea pentru data de astazi, cand urmare a deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.

JUDECATORIA,

I. Pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub nr.(...) la data de 06.03.2013, s-a inregistrat cererea formulata si precizata ulterior (f.30) de reclamantii (...) si (...) ambii cu domiciliul in (…) in contradictoriu cu paratii (...) si (...), ambii cu domiciliul in (…), (...) si (...)  ambii cu domiciliul in (…), prin care au solicitat, ca instanta prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna urmatoarele:
1. In principal, sa se constatate ca asupra terenurilor detinute de parati, in vecinatatea imobilului reclamantilor,  faneata de 1,16 ha. situat in (…), locul de numit popular (…) , au un drept de servitute de trecere.
2. Sa fie obligati paratii sa inceteze orice act de tulburare privind folosinta drumului de acces la imobilul lor proprietate extratabulara.
3. Sa fie obligati paratii sa desfiinteze gardul edificat in anul 2011, prin care le ingradeste trecerea pe drumul de acces, spre proprietatea lor si sa le permita accesul cu mijloace de transport si pe jos.
4. In subsidiar sa se dispuna instituirea unui drept de servitute in favoarea terenului faneata, pentru iesirea la DN10, pe terenul ce se gaseste in folosinta paratilor.
5. Sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.
In fapt, sustin reclamantii ca detin cu titlu de proprietate extratabulara un imobil teren situat in (…), iar intre acesta si DN 10, se gasesc terenurile ce sunt folosite de parati. Se mai arata ca, pentru iesirea la calea publica, a existat si exista un drum de trecere, pe care antecesorii lor si ulterior ei l-au folosit in mod pasnic, continuu si netulburat de nimeni din anul 1912 si pana in primavara anului 2011, cand paratii (...) si (...) au edificat un gard prin care au inchis accesul spre DN10.
Prin prezenta cerere, reclamantii arata ca doresc sa-si apere dreptul de servitute pe calea actiunii posesorii reglementata de art.675 C.civil, intrucat au fost tulburati in luna mai 2011 si nu a trecut un an de la tulburare, iar in subsidiar, in situatia in care se considera ca fiind inadmisibila solicitarea, sa se stabileasca un drept de servitute, deoarece locul este infundat, neavand acces la calea publica.
In drept se invoca dispozitiile art.616 si urm. Cod civil de la 1864 si art.675 C.pr.civila.
II.  Paratii (...) si (...) au depus intampinare(f.13-16, 47-49), prin care au aratat ca nu sunt de acord cu cererea formulata de reclamanti, solicitand si obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata.
In aparare, sustin reclamanti ca nu exista vreun drum de acces vizibil pe terenul proprietatea lor iar antecesorii reclamantilor cat si acestia, au mai trecut pe terenul proprietatea lor, pentru a ajunge la terenul ce le apartine, insa numai atunci cand li s-a dat acceptul, trecerea neavand caracter de continuitate ci ocazional, cel mult de doua ori pe an cand reclamantii au dorit sa-si transporte recolta.
Mai arata reclamantii ca din anul 2009 si nu din anul 2011, cum acestia au relatat, le-a interzis reclamantilor sa mai treaca peste terenul ce le apartine, deoarece au fost actionati in judecata in dosarul nr.(...) de vecinul (...), tot pentru a i se acorda un drept de servitute, motiv pentru care au decis sa nu mai acorde niciunei persoane dreptul de a trece peste teren.
In ceea ce priveste situatia juridica a terenului ce le apartine, arata reclamantii ca initial pana in anul 1978, terenul ce-l detin impreuna cu terenul alaturat detinut de paratii (...), a apartinut antecesorului paratilor (...) si (...) (...) (frati) – (...) si (...) – iar dupa anul 1978, fiecare dintre parati au folosit o parte din teren iar daca antecesorii lor au fost de acord sa se treaca peste teren, situatia nu le este opozabila. Paratii (...) arata ca, au cunostinta de existenta unui drum de acces, inainte de impartirea terenului, insa acesta se gaseste pe terenul cel folosesc paratii (...).
Mai sustin paratii (...), ca potrivit art.616 Cod civil de la 1864, terenul reclamantilor nu este loc infundat, dovada fiind faptul ca din anul 2009 de cand le-a interzis sa treaca peste teren, acestia au ajuns la imobilul ce-l folosesc peste proprietatea paratilor (...).
Privitor la solicitarea de a desfiinta gardul ce (...) proprietatea lor de a paratilor (...), sustin paratii (...), cum ca in anul 2010, folosind punctele de reper, respectiv parii de sustinere instalati de paratii (...), au refacut gardul, ce delimiteaza lotul ce-l folosesc ei de lotul ce-l folosesc paratii (...), astfel reclamantii sunt terti fata de modul de separare al celor doua proprietati ce a apartinut parintilor lui (...) si (...) (...).
In ceea ce priveste dobandirea servitutii de trecere prin uzucapiune, se arata ca servitutea de trecere este una necontinua si neaparenta potrivit art.622 alin.2 Cod civil de la 1864, iar potrivit art.623 Cod civil de la 1864, doar servitutile continue si aparente pot fi dobandite prin uzucapiune.
Cat priveste actiunea posesorie prin care isi motiveaza reclamantii apararea dreptului de servitute, solicita paratii a  se respingerea ca inadmisibila, deoarece acestia se prevaleaza de o detentie precara, care nu echivaleaza cu o posesie utila potrivit art.1853 Cod civil de la 1864.
III. Paratii (...) (...) si (...) (...), nu au depus intampinare, astfel nu se cunoaste pozitia paratei (...) (...) fata de actiunea introductiva de instanta.
Paratul (...) (...), s-a prezentat in fata instantei cu ocazia administrarii probei cu interogatoriul, acesta sustinand ca este de acord cu constituirea unei servituti de trecere insa, pe traseul stabilit de foarte mult timp, respectiv si pe terenul paratilor (...) si (...).(f.96-97)
IV. Sub aspect probator, in temeiul art.167 C.pr.civila,  s-a incuviintat pentru reclamanti proba cu inscrisurile depuse (f.33-34, 51, 80-81),  interogatoriu paratilor (f.96-97, 102-103), proba testimoniala cu martorii (...) si (...) (f.104-105) si expertiza tehnica judiciara (f.124-134) iar pentru parati (...) si (...) proba cu inscrisuri (f.42-44) si interogatoriul reclamantilor. (f.98-101) Paratii (...) (...) si (...), nu au solicitat administrarea de probe.
Din oficiu instanta a dispus efectuarea un cercetari la fata locului.(f.67)
V. Cererea este legal timbrata potrivit tuturor petitelor,  astfel cum s-au stabilit si calificat prin incheierea de sedinta din 02.05.2012 si valorii obiectului cererii indicat de reclamanti (f.39) cu luarea in considerare a dispozitiilor Legii nr.146/1997.(f.20, -21, 55)
VI. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
1. In fapt, astfel cum reclamantii (...) si (...) au aratat in continutul cererii introductive, situatie necontestata de parati, acestia sunt proprietari extratabulari ai unui teren de categorie faneata,  in suprafata de 11471 mp. situat in (…), locul denumit popular (…) si care se invecineaza partial cu terenurile ce se gasesc in posesia si folosinta paratilor (...) si (...), (...) (...) si (...) cat si cu  pasunea comunei Sita-Buzaului si proprietatea lui (...). Starea de fapt prezentata este confirmata si potrivit probatoriului administrat in caua, respectiv: expertiza tehnica judiciara intocmita de expert ing.(...), interogatoriile partilor, depozitiile martorilor cat si cu ocazia cercetarii locale efectuate de instanta.(f.67, 96-97, 102-10, 134)
Terenul invecinat in suprafata de 8174 mp. identificat ca facand parte din imobilul inscris in CF nr. (…) Sita-Buzaului, nr. (…) pasune de 12.666 mp., care este situat in localitatea (…), locul denumit popular (…) si care se invecineaza cu imobilul paratilor (...) (...) si (...)  cat si cu terenul faneata in suprafata de 11.471 mp. ce apartine reclamantilor (...) si (...) si care nu are iesire la DN10, este proprietatea extratabulara a paratilor (...) si (...), pe o parte din teren fiind edificate, constructii. (f.143)
Terenul in suprafata totala de 14.230 mp, identificat ca facand parte din imobilul inscris in CF nr. (...) Sita-Buzaului, nr.top(...) pasune de 12.666 mp, si CF nr., (...) nr.top (...) faneata de 5755 mp. si care este situat in (...), locul denumit popular (...), care se invecineaza cu imobilul paratilor (...) si (...)  cat si cu terenul faneata in suprafata de 11.471 mp. ce apartine reclamantilor (...) si (...) si care are iesire la DN10, este proprietatea extratabulara a paratilor (...) (...) si (...) (...), pe o parte din teren fiind edificate constructii.
Astfel cum chiar paratii au recunoscut, terenurile folosite de acestia au apartinut antecesorului lui (...) si (...) (...)  – (...) – pana in anii 1978, cand acesta a format doua parcele, una dintre acestea fiind folosita de paratii (...) , iar cea de a doua parcela, fiind folosita de paratii (...).
 Cert si de necontestat, reclamantii (...)  si paratii (...), au fost in buna vecinatate pana aproximativ in perioada anilor 2009 – 2010, cand, astfel cum au si recunoscut, paratii (...) nu au mai permis reclamantilor (...), sa transporte cu atelajele,   recolta (fan) de pe terenul de 11471 mp. pe un traseu ce strabatea terenul ce le apartine, care trecea prin spatele anexelor si  continua pe drumul de acces ce si paratii (...)  il folosesc pentru iesire la DN10.(a se vedea CFL f.67)
Judecatoria mai retine potrivit probelor administrate in prezenta cauza, situatie necontestata de paratii (...) si (...) si (...) (...) si (...), ca intre antecesorii acestora – (...) si (...) – si  antecesorii reclamantei (...), in urma cu foarte multi ani, a existat o intelegere, in sensul ca accesul la terenul faneata ce a apartinut antecesorilor reclamantei (...) si ulterior preluata posesia si folosinta de catre reclamanti, cat si transportul recoltei de pe acest teren, sa se faca, pe un drum de recolta ce sa strabata proprietatea antecesorilor paratilor (...) si (...) (...) – (...) si (...)-.
In speta, controversa partilor, vizeaza existenta si  traseul drumului de acces pe care antecesorii reclamantilor si ulterior reclamantii, l-au folosit, pentru a transporta recolta culeasa de pe terenul de 11471 mp. pana la drumul public - DN10.
Astfel cum rezulta din continutul expertizei tehnice judiciare intocmita de expert (...), cat si potrivit constatarilor instantei cu ocazia cercetarii locale, terenul faneata de 11.471 mp. este un loc infundat, fiind  inconjurat de  diferite  proprietati, fara ca titularul dreptului de proprietate  asupra fondului dominant – in speta reclamantii (...) -  sa aiba vreo alta posibilitate  de  iesire la calea publica DN10.
Nu poate fi primita apararea paratilor (...) si (...) privitor la faptul ca terenul proprietatea reclamantilor nu este loc infundat, deoarece apararea nu a fost dovedita in conditiile art.129 teza ultima C.pr.civil si a fost combatuta prin mijloacele de proba administrate in prezenta cauza.
De asemenea nu poate fi primita sustinerea reclamantilor (...), cum  ca drumul de acces pornind de la terenul proprietatea lor, spre drumul public,  dintotdeauna a avut traseul si pe terenul proprietatea paratilor (...) si (...),  deoarece aceasta sustinere  este  combatuta de martora (...) (...)na – martor propus de reclamantii (...) –. Astfel martora a aratat, ca locuieste in apropierea terenului proprietatea reclamantilor si ca in timpul vietii antecesorilor paratilor (...) si (...) (...), drumul de acces din DN10, spre terenul proprietatea reclamantilor (...), se facea pe un drum  - denumit in termeni populari Hula – si care strabatea terenul lui (...) in linie aproape dreapta, in prezent prin parcela folosita de paratii (...) (...) si (...) -, insa ulterior, motivat de faptul ca (...) a transformat o parte din terenul faneata, in aratura s-a convenit cu acesta ca accesul sa se faca si prin parcela ce in prezent este folosita de paratii (...) si (...) , prin spatele grajdului acestora. (f.104)
Aceste imprejurari nu au fost contestate de catre paratii (...),  recunoscand ca pentru a se transporta recolta de fan, la solicitarea reclamantilor (...), au permis transportul cu atelajele, prin abaterea de la hula, pe terenul lor prin spatele grajdului ( a se vedea schita intocmita cu ocazia CFL), insa in anul 2010, motivat de existenta unor incidente cu vecinii (...) tot pentru stabilirea unui drept de servitute,  au decis sa nu mai accepte nici reclamantilor sau vreunei alte persoane, folosirea terenului ce le apartine pentru transportul recoltei.
Rezulta cu certitudine din probele administrate la dosar – interogatorii, probe testimoniale si cercetarea la fata locului  – ca reclamantilor (...) si (...), li s-a permis sa foloseasca, pentru transportul recoltei – aproximativ de 2-3 ori pe an – o portiune de teren, de catre paratii (...) , insa datorita refuzului acestora intervenit in anul 2010, de a mai folosi ca si drum de recolta terenul, dupa anul 2010, au transportat recolta pe drumul de acces „Hula”, ce se gaseste pe terenul paratilor (...) (...) si (...), dupa care, traseul drumului de acces a continuat tot pe terenul ce se gaseste in folosinta paratilor (...) (...) si (...), pana la iesire spre DN10. (f,.67, 157)
Astfel cum expertiza concluzioneaza, cat si potrivit constatarilor instantei cu ocazia cercetarii locale, pornind dinspre terenul proprietatea reclamantilor (...), pe terenul proprietatea paratilor (...) (...) si (...), este vizibil un drum de recolta, insa,  numai pana la un anumit punct, dupa care, chiar si expertiza tehnica a concluzionat existenta doar a usoare urme vizibile de acces, tot pe terenul paratilor (...).
Nu exista vreun drum de recolta vizibil, pe terenul proprietatea paratilor (...) si (...). De asemenea, cele doua terenuri limitrofe proprietatile paratilor, sunt delimitate printr-un gard.
2. Privitor la calitatea procesual pasiva a paratilor (...) si (...) (...).
Judecatoria va constata ca  terenurile aflate in posesia si folosinta paratilor, partial au facut parte din masa succesorala a antecesorului paratilor (...) si (...) (...)  ca si proprietate extratabulara - potrivit certificatului de mostenitor nr.(...) eliberat de B.N.P. (...) (f.42), iar ca urmare a partajului voluntar intervenit, paratul (...) a preluat parcela ce o foloseste in prezent iar parata (...) (...)  cealalta parcela. Cu toate acestea, paratul (...), a aratat ca inca din anul 1978, cele doua terenuri sunt folosite astfel cum s-a stabilit prin partajul voluntar, aceasta imprejurare nefiind combatuta de paratii (...) (...) si (...), cea de pe urma fiind sora paratului (...).
Cum paratii (...) si (...) (...), au calitate de soti ai celorlalti doi parati si sunt in posesia si folosinta imobilelor fata de care se solicita a se stabilii un drept de servitute, instanta va constata ca se justifica in speta calitatea procesual pasiva a acestora alaturi de ceilalti doi parati ce au calitatea de soti, deoarece potrivit art.1854 Cod civil de la 1864, posesorul este presupus ca poseda pentru sine, sub nume de proprietar, daca nu este probat ca a inceput sa posede pentru altul.
3. Asupra petitului privind constatarea dobandirii dreptului de servitute prin uzucapiune si apararea acestui drept prin actiune confesorie si actiune posesorie.
Sub un prim aspect, apararea paratilor (...) si (...), a vizat nedovedirea cu inscrisuri, de catre reclamantii (...), a dreptului de proprietate asupra terenului pentru care solicita servitute de trecere.
Judecatoria retine ca  terenul faneata de 11.471 mp. ce  reprezinta fondul dominant in speta, a fost in posesia si folosinta antecesorilor reclamantei (...) ca proprietate extratabulara, iar ulterior posesia si folosinta a fost transmisa reclamantilor. Acestia sunt inscrisi in registrul agricol cu suprafata de teren faneata (f.33) iar martorii au confirmat aceasta situatie juridica a imobilului.
Cu toate ca textul art.616 Cod civil de la 1864, se refera la proprietar, instanta retine ca exercitiul dreptului il are orice posesor animo domini, deci care isi fondeaza detinerea bunului pe vointa de a poseda pentru sine. Textul art.1854 Cod civil de la 1864, prevede ca „posesorul este presupus ca poseda pentru sine, sub nume de proprietar, daca nu este probat ca a inceput sa posede pentru altul. Rezulta astfel, ca orice posesor al unui imobil este prezumat,  pana la proba contrara, ca fiind proprietarul terenului.
Astfel, imprejurarea ca reclamantii (...) si (...) nu sunt inscrisi cu acest titlu in cartea funciara, nu-i impiedica de a-si exercita dreptul de a solicitat instituirea unei servitutii de trecere.
Sub un alt aspect, instanta a constatat ca motivarea actiunii formulate de reclamanti este sumara si contradictorie cu cererea formulata, ceea ce ar prefigura conservarea servitutii de trecere deja creata, prin conventie sau uzucapiune si apararea acestui drept prin actiune confesorie si actiune posesorie, motiv pentru care reclamantilor ce au beneficiind de asistenta juridica calificata, li s-a pus in vedere sa stabileasca clar obiectul petitelor cererii. S-a depus la f.30 precizare si modificare a actiunii, iar dupa punerea in discutie a acestora instanta a stabilit obiectul fiecarui petit. (f.53)
Judecatoria retine cu certitudine ca in speta,  nu se poate vorbi   de constituirea unui drept de servitute de trecere prin titlu, deoarece nu a fost dovedita existenta titlului. Prin titlu se intelege un act juridic, ce poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, conventie, ori testament. Imprejurarea ca intre antecesorii partilor si ulterior intre acestia, a existat o intelegere privind transportul recoltei, nu constituie titlu.
In ceea ce priveste dobandirea prin uzucapiune de 30 de ani a servitutii de trecere a reclamantilor (...), Judecatoria va constata ca fiind inadmisibila cererea, argumentele fiind urmatoarele: dispozitiile art. 623 Cod civil de la 1864 prevad ca servitutile continue si aparente  se dobandesc prin titlu sau prin posesiune de 30 de ani, iar potrivit art.624 Cod civil de la 1864, servitutile continue neaparente si servitutile necontinue si neaparente, nu se por stabili decat prin titlu,
Dreptul de trecere avand nevoie de un act al omului pentru a fi exercitat, este o servitute necontinua iar daca se realizeaza pe un drum vizibil, poate fi o servitute aparenta, dar o asemenea imprejurare, nu ii schimba caracterul de necontinuitate, motiv pentru care nu poate fi uzucapat prin prescriptie achizitiva de 30 de ani. De altfel chiar reclamantii au aratat ca au folosit drumul de acces permis de parati doar de 2-3 ori pe an cand transportau recolta, imprejurare confirmata si de martorul (...).
Cum instanta a constatat inexistenta titlului pentru dobandirea dreptului de servitute si inadmisibila dobandirea prin efectul uzucapiune, apararea dreptului de servitute prin actiune confesorie, astfel cum reclamantii au solicitat, urmeaza a se respinge ca lipsita de obiect.
In ceea ce priveste petitul privind apararea servitutii de trecere prin actiune posesorie, instanta urmeaza a-l respinge si pe acesta, argumentele fiind urmatoarele: sub un prim aspect deoarece doar servitutile constituite prin titlu pot fi aparate prin actiuni posesorii, sub un alt aspect tinand seama ca  instanta a constatat inexistenta titlului pentru dobandirea dreptului de servitute iar ca si ultim argument, constatarea  instantei ca fiind inadmisibila dobandirea prin uzucapiune a dreptului servitutii de trecere.
4.Asupra petitului privind constituirea unui drept de servitute.
In drept, potrivit dispozitiilor art. 616 Cod civil, proprietarul al carui loc este infundat adica nu are iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe terenul vecinului sau pentru a-i folosi propriul fond.
Asa cum prevede art. 616 Cod civil, prin loc infundat se intelege acel fond care nu are nici o iesire la calea publica. Trecerea trebuie sa se faca pe calea cea mai scurta de iesire la drumul public si pe locul ce ar pricinui cea mai mica paguba proprietarului fondului aservit, conform art. 617 Cod civil.
Pentru a  da  nastere la  un drept de servitute de trecere,  practica  judecatoreasca a statuat  ca lipsa iesirii la calea  publica, trebuie sa fie  straina de  conduita  proprietarului locului infundat, impediment ce in cauza nu subzista.
In speta, reclamantii au solicitat  constituirea  unei servituti de  trecere, in favoarea  terenului lor peste  terenul  proprietatea  paratilor (...) si (...) si (...) (...) si (...), motivat de  intervenirea unor neintelegeri cu paratii (...).
Prin „loc infundat” se  intelege acel teren care  este  inconjurat de  diferite  proprietati, fara ca titularul dreptului de proprietate  asupra fondului dominant  sa aiba vreo alta posibilitate  de  iesire la calea publica.
In cauza, s-a dispus si efectuarea unei expertize tehnice judiciare, proba ce a concluzionat cu certitudine ca terenul de 11.471 mp. proprietatea reclamantilor (...), este un loc infundat, iar singura iesire spre drumul public, respectiv DN10, se poate face, pe un drum de acces ce sa strabata terenurile proprietatea paratilor, lucrarea propunand doua variante.(f.157)
 Astfel, o prima varianta, stabileste traseul pornind de la terenul fond dominant proprietatea reclamantilor (...), pe vechiul drum de recolta ( Hula) vizibil pana la punctele A-B pe fondul aservit proprietatea paratilor (...) si (...), dupa care se continua pe langa gardul ce desparte proprietatea acestora de proprietatea paratilor (...) si (...), continuand apoi prin trecerea limitei de granita stabilita prin gard a proprietatilor paratilor,  pe terenul proprietatea paratilor (...) – fond aservit -, pe langa gard pana in punctele E-F, dupa care traseul revine din nou pe fondul aservit proprietatea paratilor (...).
Cea de a doua varianta,  stabileste traseul pornind de la terenul fond dominant proprietatea reclamantilor (...), pe vechiul drum de recolta (Hula) vizibil pana la punctele A-B pe fondul aservit proprietatea paratilor (...) si (...), dupa care se continua pe langa gardul ce desparte proprietatea acestora de proprietatea paratilor (...) si (...), continuand apoi pana in punctele 34-35, iesire la DN10. Potrivit acestei variante, se poate constata ca fiind afectat de servitute, doar terenul paratilor (...) (...) si (...).
In raport cu dispozitiile legale precitate si concluziile expertizei, este de luat in considerare sustinerea reclamantilor (...), deoarece, terenul faneata de 11.471 mp. este un loc infundat, insa, solicitarea acestora de a se stabilii un drum de acces cu titlu de servitute de trecere, pe vechiul traseu – printre constructiile proprietatea paratilor (...)-  ce sa strabata atat proprietatea paratilor (...) cat si cea a paratilor (...) , nu poate fi primita. De altfel , nici  expertiza tehnica judiciara, nu a propus o varianta in acest sens.
Din dispozitiile art. 618 si 634 Cod civil rezulta ca la constituirea unui drept de servitute de trecere trebuie sa se tina seama si de interesul celui ce urmeaza sa suporte consecintele ei, si nu sa se ia in considerare in mod precumpanitor si exclusiv, interesul celui ce urmeaza sa beneficieze de dreptul de trecere.
Judecatoria apreciaza  temeinicia  actiunii reclamantilor privind stabilirea dreptului de servitute cu precadere din perspectiva dispozitiilor art. 616 si urm. Cod civil de la 1864, care reglementeaza conditiile servitutii legale de trecere, stabilind in fapt ca nu exista vreun impediment legal pentru instituirea acestui drept, instanta opinand pentru stabilirea servitutii de trecere, potrivit variantei II stabilita prin expertiza tehnica judiciara intocmita de expert (...) iar argumentele sunt urmatoarele:
-  Fondul dominant reprezentat de terenul faneata de 11.471 mp.  proprietatea reclamantilor (...) si (...), este loc infundat, in intelesul dispozitiilor art. 616 Cod civil de la 1864.
- Trecerea pe care au practicat-o reclamantii (...), pornind pe vechiul traseu – Hula, si printre constructiile proprietatea paratilor (...)-  ce sa strabata atat proprietatea paratilor (...) cat si cea a paratilor (...) , nu poate fi primita, fiind o cale mai lunga, mult impovaratoare pentru paratii (...) si (...) si fiind contrara dispozitiilor art.617 Cod civil de la 1864.
- Dovedirea vechiului drum de recolta -  dupa cum martora (...) (...) a aratat -, pana la momentul in care fostul proprietar (...) a transformat o portiune de faneata in aratura si s-a stabilit un alt traseu,  coroborat cu imprejurarea ca intregul teren are categoria faneata si nu aratura, nemaiexistand impedimentul trecerii si care a determinat schimbarea traseului drumului prin care se transporta recolta.
- Varianta I, astfel cum s-a stabilit prin lucrarea de expertiza, nu poate fi avuta in vedere, deoarece afecteaza doua fonduri aservite, parcurgand efectiv acelasi traseu ca si varianta II , cu exceptia traseului din punctele C-D pana la E-F pe fondul proprietatea paratilor (...) . Nu exista vreo argumentatie juridica si logica, pentru a se opina pentru acest traseu,  tinand seama ca insasi terenul proprietatea paratilor (...) nu are iesire la calea publica, aceasta facandu-se pe drumul de acces existent pe proprietatea paratilor (...). Imprejurarea ca paratii (...) si (...), nu au mai permis transportul recoltei pe terenul proprietatea lor, nu are nicio relevanta in stabilirea dreptului servitutii de trecere in speta potrivit variantei I. De asemenea, expertiza nu a concluzionat vreo diferenta privind practicabilitatea sau accesul mai usor prin traseul variantei I intre punctele C-D pana la E-F   fata de traseul variantei II intre punctele C-D pana la G-H.
Pentru toate aceste motive, se va stabilii servitute de trece  fondului dominant proprietatea extratabulara a reclamantilor (...) si (...)  reprezentand teren categoria faneata,  in suprafata de 11471 mp. situat in (...) locul denumit popular „(...), identificat partial in cartea funciara Buzaul Ardelean nr.top(...) si nr. (...), pe fondul aservit proprietate extratabulara a paratilor (...) si (...) reprezentand teren in suprafata de 14230 mp. situat in (...) locul denumit popular „(...) identificat in CF nr. (...) nr.top (...) si CF nr. (...) nr.top (...),  potrivit variantei II a raportului de expertiza tehnica judiciara intocmit de expert (...) pe urmatorul traseu: punctele 23-24, A-B, C-D, urmeaza linia gardului despartitor la o distanta de 1 m. de gard pana in punctele G-H si continua pe drumul existent si iesirea la DN 10 pe poarta amplasata in punctele 34-35.
5.Petitul privind obligatie de a face.
Reclamantii (...), au mai solicitat ca paratii (...) si (...), sa fie obligati sa desfiinteze gardul edificat si care le impiedica exercitarea dreptului servitutii de trecere, or, in cauza, fiind stabilit acest drept pe traseul materializat de varianta II a expertizei tehnice judiciare intocmite de expert (...), si care parcurge doar fondul aservit proprietatea paratilor (...), urmeaza a se respinge acest petit ca neintemeiat.
6. In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, reclamantii (...) si (...), desi au solicitat obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata, cu ocazia dezbaterii in fond a cauzei, au renuntat la aceasta pretentie.
In ceea ce priveste pretentia paratilor (...) si (...), de a li se achita de catre reclamantii (...), cheltuielile de judecata, urmeaza a fi admisa, deoarece nu au cazut in pretentii, reclamantii fiind in culpa procesuala in raport cu acestia.
Astfel, in temeiul art.274 si art.276 C.pr.civila, reclamantii (...), urmeaza a fi obligati in solidar sa achite paratilor (...) si (...), cheltuieli de judecata in cuantum de 3015 lei reprezentand onorar avocat (f.168) si onorariu expert.(f.115, 144)
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratilor (...) si (...) (...), ca neintemeiata.
Admite in parte cererea formulata de reclamantii (...) si (...) ambii cu domiciliul in (...)  in contradictoriu cu paratii (...) si (...), ambii cu domiciliul in (...), (...) si (...)  ambii cu domiciliul in (...) si drept consecinta,
Stabileste servitute de trece  fondului dominant proprietatea extratabulara a reclamantilor (...) si (...)  reprezentand teren categoria faneata,  in suprafata de 11471 mp. situat in (...) locul denumit popular „(...), identificat partial in cartea funciara Buzaul Ardelean nr.top(...) si nr. (...), pe fondul aservit proprietate extratabulara a paratilor (...) si (...)na reprezentand teren in suprafata de 14230 mp. situat in (...) locul denumit popular „(...) identificat in CF nr. (...) nr.top (...) si CF nr. (...) nr.top (...),  potrivit variantei II a raportului de expertiza tehnica judiciara intocmit de expert (...) pe urmatorul traseu: punctele 23-24, A-B, C-D, urmeaza linia gardului despartitor la o distanta de 1 m. de gard pana in punctele G-H si continua pe drumul existent si iesirea la DN 10 pe poarta amplasata in punctele 34-35.
Respinge petitul prin care s-a solicitat a se constata ca reclamantii au dobandit prin uzucapiune, servitutea de trecere, ca inadmisibil.
Respinge petitul prin care s-a solicitat obligarea paratilor (...) si (...), la desfiintarea gardului amplasat, ca neintemeiat.
Respinge celelalte petite, ca lipsite de obiect.
Se ia act ca reclamantii au renuntat la petitul prin care au solicitat obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
Obliga reclamantii in solidar sa achite paratilor (...) si (...), cheltuieli de judecata in cuantum de 3015 lei.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 06.03.2013.

PRESEDINTE                                                                  GREFIER                                                                                                                                                                             
         (...)                                                                                   (...)

Redact.jud. (...)
Tehnored. (...).
02.04.2013/8 ex
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN – ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Obligatie de a face, servitute trecere - Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011
Cerere de acordare a unei servituti de trecere pe fondul aservit. Solutie de respingere. Daca infundarea este rezultatul faptei proprietarului insusi, trecerea nu mai poate fi ceruta vecinului fondului, cel care a creat o astfel de stare urmand sa su... - Sentinta civila nr. 2921/09.04.2009 din data de 21.09.2009
Granituire - Hotarare nr. 8283 din data de 16.12.2009
Servitute - Sentinta civila nr. 1465 din data de 16.03.2011
obligatia de a face - Sentinta civila nr. 647 din data de 01.03.2016
Servituti - Sentinta civila nr. 1845 din data de 12.11.2014
Solicitarea instantei la obligarea paratei la ridicarea constructiilor aflate pe terenul reclamantului - Sentinta civila nr. 1582 din data de 29.05.2012
Dobandirea servitutii apeductului prin uzucapiune - Sentinta civila nr. 794 din data de 11.06.2014
Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015