InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

Penal - Plangere impotriva rezolutiei procurorului

(Sentinta penala nr. 132 din data de 18.04.2013 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Prin Sentinta penala nr. 132/18.04.2013 pronuntata de Judecatoria C-lung. Mold. s-a dispus admiterea plangerii impotriva rezolutiei procurorului formulata de petentul T.D. si in baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b cod proc. penala s-a desfiintat rezolutia nr. 1368/P/2012 din 18 decembrie 2012 si rezolutia nr. 43/II/2/2013 a prim procurorului de pe langa Judecatoria C-lung. Mold. Si s-a trimis cauza procurorului in vederea inceperii urmaririi penale, respectiv efectuarii actelor premergatoare fata de intimata L.S. sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 si uz de fals prev. de art. 291 din cod penal.

Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca la data de 25 septembrie 2012, T.D. s-a adresat cu plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria C-lung. Mold. prin care a sesizat savarsirea de catre intimata L.S. a infractiunilor prev. de art. 290 si art. 291 din cod penal, constand in aceea ca a contrafacut cifra 5 din sintagma " 5 ari" din cuprinsul inscrisului sub semnatura privata denumit "act de vanzare cumparare" incheiat la data de 16 mai 1999.
Prin rezolutia nr. 1368/P/2012, din 18 decembrie 2012 Parchetul de pe langa Judecatoria C-lung. Mold. a dispus neinceperea urmaririi penale fata de intimata L.S. intrucat faptele sesizate nu exista.
Pentru a se pronunta astfel au fost retinute concluziile cuprinse in referatul de neincepere a urmaririi penale conform carora fiind supus constatarii tehnico stiintifice, inscrisul in cauza s-a dovedit a nu fi alterat conform raportului de constatare tehnico stiintifica nr. 152948/22.11.2012, capitolul 5, " concluzii", lit. b,c,d, confirmand ca cifra din sintagma " 5 ari" este intr-adevar cifra 5, anul incheierii inscrisului este 1999, iar acesta nu a fost executat de L.S..
S-a mai avut in vedere ca intimata a declarat la audiere ca inscrisul in cauza este copie la indigo a inscrisului redactat de T.G., la data de 16 mai 1999 si ca nu a fost alterat in nici un mod.
Impotriva acestei rezolutii a formulat plangere petentul, iar prin rezolutia nr. 43/II/2/2013, din 22.02.2013, a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria C-lung. Mold.  s-a dispus respingerea plangerii formulate de T.D. impotriva rezolutiei nr. 1368/P/2012, din 18 decembrie 2012 ca neintemeiata, cu motivarea ca solutia data initial este temeinica si legala, in cauza fiind examinate toate aspectele reclamate si in mod corect procurorul a retinut ca se impune neinceperea urmaririi penale fata de intimata L.S. cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 290 si art. 291 cod penal, in temeiul art. 10 lit. a cod proc. penala, intrucat faptele nu exista.
Potrivit art. 202 cod proc. penala , organul de urmarire penala este obligat sa stranga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele in vederea justei solutionari a acesteia. Organul de urmarire penala aduna probele atat in favoarea cat si in defavoarea invinuitului sau a inculpatului.
Organul de urmarire penala este de asemenea obligat sa stranga date cu privire la imprejurarile care au determinat, inlesnit s-au favorizat savarsirea infractiunii precum si la orice date de natura sa serveasca la solutionarea cauzei.
In speta, instanta retine faptul ca nu s-au audiat martorii ce au fost de fata la incheierea inscrisului sub semnatura privata, iar la dosar a fost depus doar actul sub semnatura privata contestat in copie cat si procesul verbal incheiat la data de 15 iulie 2010 incheiat de un agent de politie si declaratiile de la urmarirea penala date de petent si de intimata.
In scopul solutionarii cauzei organele de urmarire penala au dispus efectuarea unei constatari tehnico stiintifice care s-a efectuat la data de 22.11.2012 de catre IPJ Suceava - Serviciul Criminalistic care a concluzionat ca scrisul de completare din cuprinsul inscrisului intitulat " act de vanzare cumparare" ca fiind datat 16 mai 1999, incheiat intre L.S. si T.D., reprezentand copie a originalului realizata prin interpunerea hartiei indigo este realizat prin transferare de substanta scriptica de pe hartie indigo, indiferent de tipul sau tipurile de instrumente scripturale si de nuanta sau culoarea substantei scripturale. Din aceasta cauza a fost exclusa posibilitatea stabilirii unicitatii sau pluritatii instrumentelor scripturale folosite la executarea scrisului de completare, precum si daca au fost realizate adaugiri de text.
Se mai mentioneaza in aceeasi lucrare ca pe suprafata intregului inscris nu au fost identificate urme de razuire, iar cifra prin care se exprima intinderea suprafetei de teren de pe inscrisul intitulat " act de vanzare cumparare" este cifra 5, identificata pe al 4 rand al continutului, intre prepozitia " de" si substantivul " ari".
Anul incheierii inscrisului din litigiu, executat cu instrument scriptural este  "1999", fara a se putea stabili daca acesta corespunde cu anul intocmirii inscrisului, iar scrisul de completare din cuprinsul inscrisului intitulat " act de vanzare cumparare" nu a fost executat de L.S., conform concluziei nu s-a putut stabili scrisul de completare executat initial, precum si daca au fost realizate adaugiri sau semnaturi.
Pentru efectuarea raportului de constatare tehnico stiintifica s-a analizat inscrisul intitulat "act de vanzare cumparare" , ca fiind datat la 16 mai 1999, incheiat intre L.S. si T.D., reprezentand copie a originalului, realizata prin interpunerea hartiei indigo, iar ca model de comparatie s-a avut in vedere declaratia olografa a numitei L.S. data in fata organului de cercetare penala la data de 26 octombrie 2012.
Din actele aflate la dosar nu rezulta ca petentul a luat cunostinta de acest raport de constatare tehnico stiintifica astfel incat acesta nu a avut posibilitatea efectuarii obiectiunilor.
De asemenea instanta apreciaza ca pentru efectuarea unei lucrari complete era necesar a se depune la dosar si alte scripte de comparatie cat si actul sub semnatura privata in original. Originalul actului sub semnatura privata nu a fost solicitat cu toate ca acesta se afla depus intr-un alt dosar in care se faceau cercetari cu privire la suprafata de teren ce a facut obiectul actului sub semnatura privata incheiat intre parti, respectiv in dosarul nr. 806/P/2011 al Parchetului de pe langa Judecatoria C-lung. Mold.
Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca rezolutiile atacate nu cuprind elemente de fapt in baza carora sa se poata aprecia legalitatea solutiei adoptate, iar actele premergatoare sunt incomplete astfel incat instanta va admite plangerea formulata, cu consecinta trimiterii cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale, respectiv a efectuarii actele premergatoare sau a actelor de urmarire penala conform art. 278 ind. 1 al. 8 lit.b cod proc. penala.
Instanta apreciaza ca pentru solutionarea cauzei se impune efectuarea unui raport de expertiza la Laboratorul de Expertize Criminalistice Iasi care sa analizeze atat inscrisul contestat in original, cat si actele de comparatie cuprinzand scrierea si semnaturile partilor din perioada 1999-2002. De asemenea se impune audierea martorilor care au fost de fata la incheierea actului, respectiv a martorilor T.G. si Coca Constantin care se presupune ca au fost de fata la incheierea actelor intre parti. Totodata avand in vedere ca in dosarul nr. 3181/206/2011 al Judecatoriei C-lung. Mold. s-a dispus restituirea pentru completarea cercetarilor penale si cum in speta de fata se va trimite cauza procurorului in vederea inceperea urmaririi penale respectiv a efectuarii actelor premergatoare fata de intimata L.S. pentru savarsirii infractiunilor prev. de art. 290 si art. 291 cod penal, instanta apreciaza ca se impune conexarea celor doua dosare pentru a se da o solutie legala si temeinica.
Fata de cele ce preced, instanta in baza art. 278 ind. 1 al. 8 lit. b cod proc. penala se va desfiinta rezolutia nr. 1368/P/2012 din 18 decembrie 2012 si rezolutia nr. 43/II/2/2013 a prim procurorului parchetului de pe langa Judecatoria C-lung. Mold. si se va trimite cauza procurorului in vederea inceperii urmaririi penale, respectiv efectuarii actelor premergatoare fata de intimata L.S. sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 si uz de fals prev. de art. 291 din cad penal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010
Contestatie impotriva actului fiscal. Caracterul administrativ al procedurii prealabile - Decizie nr. 1448 din data de 13.11.2006
Contestatie impotriva actului fiscal. Caracterul administrativ al procedurii prealabile - Decizie nr. 1448 din data de 13.11.2006