Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caracal

Familie, stabilire program vizitare minor

(Sentinta civila nr. 4580 din data de 31.10.2012 pronuntata de Judecatoria Caracal)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Caracal | Jurisprudenta Judecatoria Caracal

Prin cererea inregistrata sub nr. 7019/207/2011,reclamanta S.M. M. a chemat in judecata pe paratul G. A.., solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna modificarea programului de vizitare al minorei G.B.A., program de care acesta beneficiaza in baza deciziei ../20ll,emisa de  Tribunalul Olt,in dosarul nr_/207/2010.
In motivarea actiunii,arata reclamanta ca a fost casatorita cu numitul G.A., casatorie din care a rezultat minora G..B. A.. nascuta la data ...2004.
Casatoria cu G. A. a fost desfacuta in anul 2008, de catre instanta de judecata prin sentinta nr.3930/7.l0.2008 a Judecatoriei Caracal, iar prin aceasta sentinta minora i-a fost incredintata spre crestere si educare  mamei, iar tatalui  i s-a stabilit  un program de vizitare a minorei  care consta in  dreptul de a-si vizita fiica de 2 ori pe luna,cate 4 ore la domiciliul bunicilor materni din Caracal,str. Tg.Nou nr.30,jud.Olt.
Prin cererea formulata in dosarul nr.62l9/207/2010, G. A. a solicitat instantei de judecata sa modifice programul de vizitare al minorei. S-a emis astfel,   sentinta civila nr.486/l0.02.20ll,prin care instanta de fond a dispus modificarea programului de vizita al minorei in sensul ca reclamantul putea sa aiba legaturi  personale cu minora in prima si a treia saptamana intre orele l4-l8 si de asemenea,  a dispus si majorarea cuantumului pensiei alimentare.
Se arata ca impotriva acestei sentinte s-a formulat apel,iar in data de ..20ll, Tribunalul Olt a emis decizia nr_20ll, prin care a modificat prima sentinta in sensul ca tatalui reclamant i s-a admite recursul si s-a incuviintat sa aiba legaturi cu minora in prima si a  treia sambata din luna si o luna in vacanta de vara,respectiv luna august ramasa definitiva si irevocabila,dar cu toate acestea paratul nu si-a indeplinit obligatiile de intretinere fata de fiica sa. Acesta a achita sporadic in cursul anului 2011 o pensie de intretinere in cuantum de l00 RON,iar incepand cu luna august 2011, acesta a sistat orice plata cu titlul de pensie de intretinere.
Precizeaza reclamanta , ca nu a conditionat niciodata, efectuarea vizitelor stabilite de instanta de judecata de plata pensiei alimentare la care acesta a fost obligat paratul , acesta de altfel,  in cursul anului 2011 a vizitat-o pe minora de 2 sau 3 ori.
La data de ll.0l.2012, paratul G. A. a depus la dosar intampinare si cerere reconventionala, prin care solicita sa se dispuna exercitarea autoritatii parintesti asupra minorei de ambii parinti si totodata a solicitat modificarea programului de legaturi personale cu minora in sensul de a stabili efectiv modul (ora,data,locatie) in care urmeaza sa o poata prelua pe fiica sa,cu cheltuieli de judecata.
Arata paratul reclamant,ca situatia reala este cu totul alta decat cea expusa de reclamanta parata, dovada pe care o va face cu acte si martori..
Au mai fost depuse la dosar raport psihologic al minorei G. B.A. adresa din l3.0l.2012, ordonanta din 4.05.2012, rezolutia din ll.febr-20ll, plangere prealabila a numitului G. A. somatia nr../2011 notificare ,p.v.nr_/20ll din ..20ll foaia de varsamant, extras de cont,facturi pag.63-67 ,copie certificat casatorie..
Din oficiu, instanta a dispus introducerea in cauza a Autoritatii Tutelare de pe langa Primaria Caracal, pentru efectuarea anchetei sociale la domiciliul reclamantului.
Conform referatului de ancheta psihosociala, intocmit de autoritatea tutelara de pe langa Primaria mun.Caracal,depus la dosarul cauzei la data de 2.08.2012,fila 91, instanta a luat act de faptul ca, reclamanta S.M. M., impreuna cu minora G. B. A. nu mai domiciliaza pe raza mun.Caracal ci in jud.TirguNeamt,impreuna cu sotul sau S. C.,cu care are de asemenea un minor.
Acelasi aspect, a fost confirmat si de catre minora G. B. A.,care ascultata in Camera de consiliu,conform art.l44/l C.p.c., a invederat instantei faptul ca in prezent locuieste cu mama sa,fratele si sotul mamei in judetul Neamt.
Instanta a procedat de asemenea la audierea martorilor C. Co. si G. E.J..
La data de 12.09.2012, reclamanta S.M. M.  a depus la dosarul cauzei o precizare in ceea ce priveste actuala adresa de domiciliu a acesteia, aratand ca domiciliaza in com. Vinatori, jud.Neamt,iar minora este eleva la Scoala generala Vinatori, jud.Neamt.
A solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta,.sa schimbe programul de vizitare al minorei (stabilit prin dec.civ.nr_2011, pronuntata de Tribunalul Olt in dosar nr_/207/2010) ,in sensul de a acorda paratului drepturile parintesti ce i se cuvin si de a vizita minora la domiciliul acesteia .
In motivarea cererii,se arata ca, minora se afla alaturi de mama, in comuna Vinatori,jud.Neamt,unde reclamanta are domiciliul si locul de munca,iar minora este inscrisa in clasele primare ale Scolii generale Vinatori,jud.Neamt.
In sustinerea acestei cereri,reclamanta a solicitat instantei incuviintarea probei cu inscrisuri,ancheta psihosociala la domiciliul actual al acesteia.
Ca urmare a celor precizate de catre reclamanta , vis-a-vis de actuala adresa de domiciliu a acesteia,instanta a dispus introducerea in cauza a autoritatii tutelare,de pe langa primaria com.Vinatori,jud.Neamt.
La data de 8.l0.2012, aceasta institutie a inaintat instantei ancheta  sociala privind situatia minorei G. B. A..
La termenul de judecata din l0.l0.2012,paratul a depus la dosar o completare a cererii reconventionale in sensul ca, a solicitat instantei sa dispuna ca exercitarea autoritatii parintesti,referitor la minora B. A. sa se exercite in comun de ambii parinti,cu obligarea reclamantei parate de a-i obtine acordul tatalui pentru orice schimbare de locuinta,precum si orice transfer de la o unitate scolara la alta.
Referitor la programul de legaturi personale cu minora, paratul a solicitat in continuare instantei ca este de acord cu modificarea acestuia,in sensul ca instanta ,sa stabileasca in sarcina reclamantei locatia exacta,ora si data la care aceasta va avea obligatia de a se prezenta cu minora , in conditiile actuale fiind cu atat mai necesar sa se stabileasca aceste date cu exactitate,in absenta acestora existand riscul unor deplasari inutile de 500 km.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:
Din relatia de casatorie a reclamantei S.M. M. cu paratul G.A.  a rezultat minora G. B. A. nascuta la data de ...2004 .
Conform inscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanta retine faptul ca in baza s.c.nr_/7.l0.2008 a Judecatoriei Caracal, s-a dispus desfacerea casatoriei partilor,iar minora a  fost incredintata spre crestere si educare  mamei sale , iar tatalui parat  i s-a stabilit  un program de vizitare a minorei  care consta in  dreptul de a-si vizita fiica de 2 ori pe luna,cate 4 ore la domiciliul bunicilor materni din Caracal, str. Tg. Nou nr.30, jud. Olt.
Prin cererea ce a format obiectul dosarului nr_/207/2010,paratul G. A., a solicitat instantei  sa modifice programul de vizitare al minorei.
Astfel, s-a pronuntat s.c_..2011, prin care instanta de fond a dispus modificarea programului de vizita al minorei,.in sensul ac reclamantul sa aiba legaturi personale cu aceasta in prima si a treia saptamana din luna intre orele l4-l8 .
Impotriva acestei sentinte s-a declarat apel, iar tribunalul Olt,in baza deciziei civile nr_/2011, a modificat prima sentinta,in sensul ca a incuviintat ca reclamantul sa aiba legaturi personale cu minora,in prima si a treia sambata din luna si o luna in vacanta de vara,aceasta decizie ramanand definitiva si irevocabila, ca urmare a judecarii recursului de catre Curtea de Apel Craiova.
In cauza,instanta constata ca in prezent minora G. B.A. locuieste impreuna cu mama sa S. M. M. si ceilalti membrii ai  familiei extinse, in comuna Vinatori jud Neamt, minora fiind inscrisa si frecventand efectiv cursurile cls.a II_a, a Scolii generale din aceasta comuna.
Raportat la aceasta situatie de fapt,instanta apreciaza intemeiata in parte atat cererea principala,cat si cererea reconventionala.
Parintii divortati pastreaza drepturile si indatoririle parintesti, insa exercitiul acestora de catre parintele caruia nu i-a fost incredintat copilul, sufera anumite limitari si particularitati.
Acest parinte continua a avea dreptul si este tinut de indatorirea de a creste copilul, iar dreptul la pastrarea legaturilor personale dintre parinte si copil reprezinta expresia principiului constitutional al respectarii dreptului la viata de familie, precum si a protectiei speciale a drepturilor copiilor.
In prezent, dispozitiile art. 262 al. 2 si cele ale art. 401 al 2 C.civ., reprezinta mijlocul legal pus la dispozitia parintelui divortat caruia nu i-a fost incredintat copilul pentru a-si putea indeplini indatoririle sale fata de copilul minor.
In acelasi sens sunt si dispozitiile art. 16 al. 4 din Legea nr. 272/2004, conform carora copilul care a fost separat de unul dintre parinti, printr-o masura dispusa in conditiile legii, are dreptul de a mentine relatiile personale si contacte directe cu ambii parinti, cu exceptia situatii in care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
Pe de alta parte, potrivit art. 14 din Legea nr. 272/2004 nu numai parintele este indreptatit  a avea legaturi personale cu copilul sau, ci si copilului ii este recunoscut dreptul de a mentine legaturi cu ambii parinti, cu rudele si cu persoanele fata de care a dezvoltat relatii apropiate, atat timp cat asemenea legaturi nu sunt contrare interesului sau.
Dar, pentru a fi posibila crearea si mentinerea legaturilor afective specifice relatiei parinte - copil, parintele caruia nu i-a fost incredintat copilul, trebuie sa beneficieze de un timp rezonabil, pentru exercitarea dreptului sau, astfel incat acest sa nu devina pur formal.
In conventia de la Strassbourg din 15.05.2003, ratificata de Romania prin Legea nr. 87/2007, art. 4 al. 2 consacra "copilul si parintii sai au dreptul de a obtine si de a intretine relatii personale constante".
Fata de aceasta situatie, instanta constata ca legaturile personale cu minorul au ca scop consolidarea raporturilor afective dintre parintele in ingrijirea caruia nu se afla copilul si acesta din urma.
Ambii parinti au drepturi si indatoriri fata de copilul minor, iar apropierea tatalui de minor, nu pericliteaza buna sa educatie si siguranta.
De principiu, atat minorul, cat si tatal acestuia, au dreptul de a mentine legaturile personale, pentru a da continut dreptului la viata de familie, asa cum prevad dispozitiile din conventia privind aparare drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau jurisprudenta consacrata de CEDO.
Apreciaza instanta ca, raportat la circumstantele prezente ce s-au ivit in cauza, avand in vedere si principiul interesului superior al minorului, in cauza se impune in conformitate cu disp.art.403 NCC o modificare a masurilor luate cu privire la minor, in sensul ca se va dispune modificarea programului de vizitare a copilului, fata de programul acre a fost stabilit in baza dec,.civile nr_2011, pronuntata de Tirbunalul Olt,program ramas definitiv si irevocabil.
In actualul context instanta apreciaza faptul ca este imposibil ca tatal sa aiba legaturi personale cu minora, in prima si a treia sambata din fiecare luna si o luna de zile in vacanta de vara,respectiv luna august, avandu-se in vedere atat distanta de peste 500 km.ce exista intre mun.Caracal,jud.Olt si comuna Vinatori,jud.Neamt,dar si varsta frageda a minorei de 8 ani si jumatate.
Astfel,instanta apreciaza ca se impune o modificare a acestui program de vizitare,intrucat in prezent se identifica conform materialului probator administrat in cauza,.o schimbare a imprejurarilor pe care instanta le-a avut in vedere la data pronuntarii dec.civ_2011,in sensul ca, minora impreuna cu mama in cursul solutionarii prezentei cauze si-au schimbat domiciliul,astfel ca, se apreciaza ca,un program de vizitare al minorei de catre tata constand in dreptul acestuia de a merge odata pe luna (a 3-a zi de sambata) in domiciliul actual al mamei din com.Vinatori,jud,.Neamt cu posibilitatea luarii minorei de catre tata la plimbari zonale,este benefic restabilirii relatiei tata fiica.
De asemenea,instanta va incuviinta paratului,sa aiba legaturi personale cu minora(cate o saptamana in vacanta de iarna,( prima saptamana) si o saptamana in vacanta de primavara( prima saptamana) si doua saptamani in vacanta de vara, primele doua saptamani din luna august , paratul avand obligatia de a lua minora si de a o inapoia mamei sale,in domiciliul actual al acesteia.
Aparerile reclamantei in sensul ca minora nu doreste sa mearga in domiciliul paratului nu pot fi retinute de instanta, deoarece minora este sanatoasa si se afla la o varsta la care trebuie sa stie ca nu este abandonata de catre tata.
Sentimentul ca si tatal doreste sa o vada, ca este iubita de ambii parinti poate da minorei o mai mare siguranta in plan afectiv, ajutandu-o in evolutia sa viitoare.
Curtea a denuntat comportamentul ilicit al parintelui la care copilul locuieste, care se opune la legatura dintre celalalt parinte si minor si a apreciat ca statul are obligatia de a lua masurile adecvate si suficiente pentru a fi respectate dispozitiile art. 8 (cauza Maire contra Portugaliei).
Pornind de la aceste reguli transformate in norme de drept, prin efectul art. 20 din Constitutie, instanta apreciaza ca este in interesul minorei sa ia legatura cu tatal sau atat in afara domiciliului familiei mamei, cat si in timpul vacantelor scolare.
Astfel, chiar daca minora s-a aflat in grija exclusiva a mamei in ultimi ani, si nu a mentinut o legatura stabila cu tatal sau, nu s-a stins dreptul tatalui si, in aceeasi masura al minorei, de a avea o relatie fireasca, afectiva cu tatal sau in afara domiciliului familiei reclamantei.
In acest sens, mamei parate ii revine obligatia de a o convinge pe minora ca tatal ei nu reprezinta un pericol pentru ea, ci acesta doar vrea sa pastreze o legatura fireasca cu ea, legatura care ar fi existat in cazul in care parintii nu ar fi divortat.
. Dispune ca autoritatea parinteasca privind minora,sa fie exercitata in comun de ambii parinti(intreg ansamblu de drepturi si obligatii) privind persoana si bunurile copilului.
Postat 30.11.2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010