InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Cerere de reabilitare

(Sentinta penala nr. din data de 18.05.2009 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

R O M A N I A                  
JUDECATORIA GHERLA
JUDETUL CLUJ
Dosar penal nr. 3947/235/2008       SENTINTA  PENALA   Nr.
                                         Sedinta publica din data de  18 Mai 2009
                 Instanta  formata  din:      Pe rol fiind  judecarea cauzei penale privind pe petentul C.F, care a formulat in prezentul dosar penal o cerere de reabilitare (art. 494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.). 
     La apelul nominal facut in cauza  se prezinta partea civila M.L, lipsa fiind petentul.
     Parchetul de pe langa Judecatoria Gherla a fost reprezentat prin procuror K. A.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei, dupa care:
     Instanta constata ca la dosar s-a depus copia procesului-verbal de indeplinire a mandatului de aducere la fila 32.
     Intrebat fiind de instanta, partea civila arata ca doreste sa dea o declaratie in fata instantei.
     Instanta, procedeaza la legitimarea partii civile, la audierea acestuia, declaratia lui luata sub prestare de juramant religios fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei la fila 33.
     Intrebate fiind de catre instanta, partile arata ca nu mai au de formulat alte cereri, nici de depus in probatiune alte probe,  acte, documente sau inscrisuri.
     Nemaifiind alte cereri de formulat, acte sau inscrisuri de depus in probatiune, analizand probele dosarului, instanta considera incheiata faza probatorie, cauza in stare de judecata si acorda partilor cuvantul pe fondul cauzei.
     Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de reabilitare, cu cheltuieli judiciare in sarcina acestuia.
     Partea civila lasa la aprecierea instantei.
     Analizand probele dosarului, precum si documentele depuse in probatiune,  instanta considera incheiata faza probatorie, cauza in stare de judecata si retine cauza in pronuntare.
     
     
I N S T A N T A
      
      Deliberand asupra cauzei penale de fata, instanta constata urmatoarele:
      Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gherla la data de 12.12.2008 sub nr. 3947/235/2008 petentul C.F, a solicitat instantei constatarea reabilitarii sale de sub condamnarea pe care a suferit-o, in baza dispozitiilor art. 135 lit. a C. pen.
      In motivarea cererii sale, petentul a aratat ca doreste ca instanta sa ii constate reabilitarea pentru a-i servi la locul de munca.
      In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 135 lit. a C. pen, art. 494 si urm. Cod procedura penala.
      In probatiune a fost atasata cererii de reabilitare sentinta penala nr. 54/1995 pronuntata de Judecatoria Dej (filele 3-5).
      La dosarul cauzei, la solicitarea instantei, au fost depuse la dosar copia cazierului judiciar al petentului (fila 12), adresa nr. 1530/09.03.2009 emisa de Primaria Gherla (filele 19-20), adresa nr. 11037/11.03.2009 emisa de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gherla (fila 22), nota de relatii cu privire la comportamentul petentului intocmita de Politia Municipiului Gherla (filele 23-24) si adresa nr. 11053/15.04.2009 emisa de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gherla (fila 29).
      In cursul cercetarii judecatoresti au fost au audiati martorii C.V (fila 26) si M.L (fila 33), iar petentul a dat lamuririle necesare instantei de judecata.
      La termenul de judecata din data de 02.02.2009 petentul a aratat ca a achitat toate cheltuielile de judecata, dar si despagubirile civile pronuntate prin sentinta penala nr. 54/1995 a Judecatoriei Dej. Pentru a verifica cele invederate instantei de Covaci Florin Sorin, instanta a dispus obtinerea informatiilor cu privire la situatia lui financiara de la organele abilitate, respectiv Primaria Gherla.
      Cu privire la dovada achitarii despagubirilor civile, instanta a dispus audierea martorilor C.V si M.L, partile civile din dosarul in care petentul a fost condamnat. C. F a aratat ca nu se opune audierii respectivilor martori, dar ca M.L este decedat, motiv pentru care acesta nu mai poate fi audiat. Pentru a verifica aceasta ipoteza, instanta a facut demersurile necesare obtinerii datelor de stare civila a martorului M.L. 
      Conform adresei nr. 11053/15.04.2009 emisa de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gherla (fila 29), martorul M.L figureaza in evidentele acestei institutii cu o noua adresa, nicidecum decedat, motiv pentru care instanta a dispus citarea acestuia la noul domiciliu si audierea lui.
      La termenul de judecata din data de 18.05.2009, fiind audiat, martorul M.L a aratat ca petentul nu a dorit sa se impace cu el si a refuzat sa-i achite daunele materiale stabilite in favoarea sa prin sentinta nr. 54/1995 a Judecatoriei Dej. In plus, el a aratat ca, de suparare, sotia sa s-a imbolnavit si a decedat la scurt timp dupa condamnarea petentului datorita supararii provocate de imposibilitatea recuperarii daunelor cauzate de C.F.
     Analizand actele si lucrarile existente la dosarul cauzei, instanta constata ca petentul este cel care a formulat cererea de reabilitare, indeplinind astfel una din conditiile legale, respectiv dispozitiile art. 495 alin. 1 C.proc.pen., care stipuleaza ca cererea de reabilitare se face de condamnat, iar dupa moartea acestuia, de sot sau de rudele apropiate.
     In ceea ce priveste conditia introducerii in termenul legal a cererii de reabilitare, instanta constata ca, potrivit celor mentionate in copia cazierului judiciar, petentul a suferit o singura condamnare, respectiv prin sentinta penala nr. 54/16.01.1995 a Judecatoriei Dej a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 2 ani 10 luni inchisoare, fiind arestat la data de 07.06.1994 si eliberat la data de 31.10.1995 cu un rest neexecutat de 1 an 5 luni 5 zile inchisoare.
     Astfel, termenul dupa care se poate acorda reabilitarea judecatoreasca se va calcula in functie de aceasta condamnare, respectiv cea de 2 ani 10 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 54/16.01.1995 a Judecatoriei Dej, termen care curge de la data cand este considerata ca executata aceasta condamnare.
     In prezenta cauza, instanta constata ca pedeapsa de 2 ani 10 luni inchisoare pronuntata fata de petent prin sentinta penala nr. 54/1995 a Judecatoriei Gherla este considerata ca executata la data de 06.04.1997.
     In conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. 1 lit. a C.pen., in cazul unei condamnari la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an si pana la 5 ani, termenul care trebuie sa curga pana la introducerea unei cereri apte sa conduca la reabilitarea judecatoreasca este de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.
     Astfel, termenul minim la care putea fi introdusa in termen cererea de reabilitare judecatoreasca se calculeaza in urmatorul mod: de la data de 06.04.1997 se adauga 4 ani si inca jumatate din pedeapsa pronuntata (1 an 5 luni inchisoare), deci in total 5 ani 5 luni, rezultand in final data de 05.09.2002.
     Instanta constata indeplinita conditia prevazuta de art. 135 alin. 1 lit. a din Codul penal.
     In continuare, instanta a procedat la verificare pe fond a cererii de reabilitare, respectiv indeplinirea conditiilor prevazute de art. 137 alin. 1 din Codul penal.
     Cu privire la conditia prevazuta de art. 137 alin. 1 lit. a din Codul penal, respectiv ca petentul sa nu fi suferit o noua condamnare in intervalul prevazut de art. 135 Cod penal, conform adresei de cazier a lui C.F de la fila 12, instanta constata indeplinita aceasta conditie.
     Cu privire la conditia prevazuta de art. 137 alin. 1 lit. b din Codul penal, respectiv ca petentul sa aiba asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul in care are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca, conform notei de relatii de la fila 24 reiese ca acesta lucreaza ca muncitor necalificat la SC C Cluj-Napoca, instanta considera indeplinita aceasta conditie.
     Cu privire la conditia prevazuta de art. 137 alin. 1 lit. c din Codul penal, respectiv ca petentul sa aiba o buna conduita, conform notei de relatii de la fila 24 reiese ca acesta este cunoscut in familie si in societate drept o persoana cu un comportament corespunzator, motiv pentru care instanta considera indeplinita si aceasta conditie.
     Cu privire la conditia prevazuta de art. 137 alin. 1 lit. d din Codul penal, respectiv ca petentul sa fi achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat la despagubiri sau cand instanta constata ca cel condamnat nu si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare, conform adresei nr. 1530/09.03.2009 a Primariei Gherla instanta constata ca petentul a achitat cheltuielile de judecata stabilite prin sentinta penala nr. 54/1995 a Judecatoriei Dej, acesta nefigurand cu debitele respective in evidenta Administratiei Financiare Gherla.
     In plus, din declaratia de la fila 26 a martorului C.V, una dintre partile civile in dosarul penal nr. 3152/1994 a Judecatoriei Dej, in care a fost pronuntata sentinta penala nr. 54/1995 a Judecatoriei Dej, reiese ca petentul a achitat despagubirea civila stabilita prin respectiva hotarare judecatoreasca.
     Fata de cealalta parte civila, respectiv M.L, instanta constata ca petentul a incercat inducerea in eroare a organului judiciar prin sustinerea ca fiind achitata si suma datorata acestei persoane, dar mai ales prin sustinerea ca M.L a decedat si u poate fi audiat ca martor.
     In urma demersurilor realizate de instanta de judecata s-a reusit identificarea partii civile M.L care a declarat ca sumele stabilite cu titlu de despagubiri civile prin sentinta penala nr. 54/1995 a Judecatoriei Dej nu i-au fost achitate.
     In raport de aceasta constatari, in baza art. 498 din Codul de procedura penala, raportat la art. 137 alin. 1 lit. d din Codul penal, instanta respinge cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul C.F, pentru neindeplinirea conditiilor de fond, respectiv neachitarea despagubirilor civile fata de partea civila M.L.
     Totodata, instanta urmeaza, in baza art. 192 alin. 2 din Codul de procedura penala, deoarece petentului i se va respinge cererea, sa-l oblige pe acesta la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.
     

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
      
      In baza art. 498 din Codul de procedura penala, raportat la art. 137 alin. 1 lit. d din Codul penal, instanta respinge cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul C.F, nascut la data de 06.04.1967 in G , fiul lui S si F, cu domiciliul in G, A, pentru neindeplinirea conditiilor de fond, respectiv neachitarea despagubirilor civile fata de partea civila M.L.
     In baza art. 192 al. 2 C.proc.pen., obliga petentul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.
     Cu drept de apel in 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru petentul C. F.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 18.05.2009.
     

         Presedinte, Grefier,
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007