Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Incredintare minor

(Sentinta civila nr. 816 din data de 13.05.2009 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

        R O M A N I A                                            
JUDECATORIA GHERLA
          Judetul Cluj
DOSAR CIVIL  nr. 1134/235/2009
                                                        
     
                 SENTINTA CIVILA Nr. 816/2009
                 Sedinta  publica din data de: 13.05.2009
                                     Instanta formata din :      Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulata de reclamantul N.B si pe parat H.M, autoritate tutelara PRIMARIA GHERLA, avand ca obiect incredintare minor .
    La apelul nominal facut in cauza  se prezinta reclamantul personal asistat de doamna avocat M- F cu imputernicire avocatiala la dosar (fila 6). Lipsa fiind  reprezentantii Autoritatii Tutelare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla.   
    Procedura de citare este legal indeplinita cu partile.
    S-a facut referatul cauzei, dupa care:
    Instanta constata ca s-a depus la  dosarul cauzei :
    - (filele  18 - 19) o ancheta sociala din partea Autoritatii Tutelare de pe langa Primaria Municipiului Gherla referitoare la minorul N.M.
    - (filele 20-21)  copia cererii depusa la Directia Economica - Serviciul Financiar - Salarizare Cluj Napoca inregistrat cu nr. 96720/411/11.05.2009 prin care se comunica veniturile salariale nete obtinute de catre reclamant in ultimele 6 luni.
    Instanta procedeaza la legitimarea celor doua parti pe baza C.I .
    Reprezentanta reclamantului depune la dosarul cauzei (fila.22) o adeverinta prin care se arata ca reclamantul este angajat la Primaria Cluj Napoca - Serviciul resurse umane  avand un salariu de incadrare in suma de 1199 RON , vechimea totala in munca de 4 ani si 4 luni si viramentele realizate in ultimele 6 luni in contul paratei reprezentand sumele aferente pensiei alimentare datorate de reclamant.
    Reprezentanta reclamantului face referire  la petitul 2 si petitul 4 din actiunea civila atasata la prezenta cauza prin care cere instantei sa se stabileasca in sarcina reclamantului obligativitatea acestuia la plata pensiei de intretinere in  favoarea minorului M.G reprezentand o suma fixa si care sa fie  ? din venitul net pe care acesta le realizeaza ca si inspector in cadrul Primariei Cluj-Napoca, precum si  obligarea paratei la furnizarea de informatii referitoare la starea de sanatate , activitatile , rezultatele prescolare si ulterior scolare ale minorului.
    Reprezentanta reclamantului pune in vedere instantei ca la calcularea pensiei de intretinere pentru minor sa nu se ia in calcul si indemnizatiile salariale deoarece acestea se ridica la suma relativ mare.
    La intrebarea instantei cele doua parti arata ca sunt de acord cu programul de vizitare al minorului stabilit in actiunea civila precizand totodata ca pentru ei primeaza interesul minorului.
    Reprezentanta reclamatului arata ca nu mai are alte cereri de formulat in probatiune.
    Parata arata ca nu mai are alte cereri de formulat in probatiune.
    Nemaifiind alte cereri noi de formulat in probatiune, instanta declara terminata faza probatorie si acorda cuvantul pe fondul cauzei.
    Reprezentanta reclamantului solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata fara cheltuieli de judecata.
    Parata este de acord cu solicitarea reprezentantei reclamantului.
    Instanta retine cauza in pronuntare .
    
I N S T A N T A

     Deliberand retine ca prin actiunea civila formulata de reclamantul N.B impotriva paratei  H.M se solicita instantei incredintare minorul N.M, nascut la  data de 27.03.2005, in favoarea paratei; obligarea reclamantului la plata pensiei de intretinere in favoarea minorului ,din venitul sau net, lunare, realizat ca salariat al Primariei Municipiului Cluj Napoca; stabilirea dreptului reclamantului de a avea legaturi personale cu minorul; obligarea paratei sa-i furnizeze informatii despre starea de sanatate a minorului si incuviintarea posibilitatii reclamantului de a iesi din tara cu minorul;
      Parata prezenta in fata instantei a aratat ca este de acord cu actiunea formulata de reclamant cu mentiunea ca instanta sa aiba in vedere interesul minorului.
     Analizand probele dosarului instanta retine urmatoarele:
     Prin sentinta civila nr.282/2005 a Judecatoriei Cluj Napoca ramasa definitiva si irevocabila a fost desfacuta casatoria partilor prin divort, pe baza acordului partilor.
     Dupa cateva luni de la desfacerea casatoriei partilor, respectiv la data de 27.03.2005,  s-a nascut minorul N.M, conceput in timpul casatoriei si recunoscut de reclamant, asa cum rezulta din certificatul de nastere al minorului.
     In considerarea acestui fapt reclamantul in mod voluntar a achitat, lunar, pensia de intretinere convenita cu parata, in baza unui inscris intitulat " conventie " incheiata la data de 02.12.2004;
     La acea data partile nu au convenit si asupra modului prin care reclamantul pastra legatura cu minorul in vederea indeplinirii drepturilor si obligatiilor parintesti.
     Din ancheta sociala efectuata in cauza rezulta ca minorul N.M, in varsta de 4 ani, frecventeaza gradinita din Gherla nr_, Jud. Cluj, cu program prelungit,  locuieste cu parata intr-un imobil al bunicilor acesteia, care asigura un confort locativ corespunzator atat pentru minor cat si pentru parata; parata are loc de munca, de unde obtine venituri constante din munca, se ocupa in de aproape de cresterea, educarea si intretinerea minorului, care este foarte atasat de acesta si cu care are o stransa legatura afectiva.
     Tatal minorului este preocupat de soarta minorului pe care il viziteaza periodic si contribuie la intretinerea lunara a acestuia.
     Propunerea lucratorilor sociali din cadrul autoritatii tutelare Gherla a fost de incredintare a minorului spre crestere si educare in favoarea paratei.
     Drepturile si obligatiile parintesti se exercita deopotriva de ambii parinti, fara a se face deosebire intre copii rezultati din casatoriei si cei rezultati din afara, iar in cazul in care parintii sunt despartiti si minorul este incredintat unuia dintre parinti celalalt parinte pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu  minorul, tocmai pentru a-si indeplinii drepturile si obligatiile parintesti prevazute de lege.
     In speta de fata partile au fost casatorite,  au divortat, insa minorul, conceput in timpul casatoriei, s-a nascut dupa divort; reclamantul este tatal minorului insa  situatia legala a minorului privitor la incredintarea lui unuia dintre parinti nu a fost reglementata.
     Raportat la aceste considerente instanta tinand cont numai de interesul superior al minorului, in temeiul art.42, art.87, art.94, art.97, art.100 cod familie va admite in parte actiunea reclamantului impotriva paratei si in consecinta  va incredinta paratei spre crestere si educare pe minorul N.M, nascut la  data de ; va obliga reclamantul la plata pensiei de intretinere in favoarea minorului, in cota de 1/4 parte, din veniturile sale nete, lunare, realizate ca salariat al Primariei Municipiului Cluj Napoca, incepand cu data introducerii actiuni si pana la majoratul minorului, respectiv veniturile lunare ale reclamantului, cu caracter de permanenta si nu cele intamplatoare, care nu au continuitate;
     In vederea exercitarii de catre reclamant a drepturilor si obligatiilor parintesti, care ii revin, potrivit legii, fata de minor, precum si, tinand cont, in primul rand de interesul minorului, varsta acestuia de 4 ani, nevoile pe care le implica varsta frageda a acestuia,  in temeiul art.43 cod familie, va stabili dreptul reclamantului de a avea legaturi personale cu minorul N.M, astfel : in prima si a treia saptamana din luna, de sambata de la orele 11 si pana duminica la orele 17 cu posibilitatea reclamantului de a duce minorul la domiciliul sau in Cluj Napoca iar la sfarsitul programului sa-l inapoieze paratei; in vacanta de vara -  o saptamana ; intre Craciun si Revelion - 3 zile  de vacanta, cu posibilitatea reclamantului de a duce minorul la domiciliul sau in Cluj Napoca iar la sfarsitul programului sa-l inapoieze paratei;
     Va respinge, in temeiul art.109 cod procedura civila, cererea reclamantului de a i se incuviinta iesirea din tara cu minorul ,intrucat aceasta este prematur formulata , fiind facuta la modul general si cu caracter eventual, fara a se indica data concreta, ocazia si destinatia,  pentru care doreste sa plece din tara, iar parata nu s-a opus la o astfel de eventuala plecare; la momentul in care reclamantul va dori sa plece din tara in vacanta alaturi de minor se va putea consulta cu parata si de comun acord vor putea hotari aceasta imprejurare, cu indeplinirea formalitatilor notariale prevazute de lege.
     De asemenea, va respinge cererea reclamantului de a obliga parata la furnizarea de informatii legate de starea de sanatate, educare si pregatire profesionala a minorului ca neintemeiata, intrucat el, ca parinte, are la fel ca si parata, drepturi si obligatii parintesti,  pe care trebuie sa si le exercite in egala masura alaturi de acesta, prin care se numara si acelea de a veghea la crestere, educarea, pregatirea profesionala, ingrijirea de sanatate si dezvoltarea fizica a minorului.
     Prin urmare, nu parata trebuie sa-l informeze pe reclamant de soarta minorului ci acesta trebuie sa se intereseze de acesta si sa contribuie impreuna cu parata in tot ceea cel priveste pe minor, impartind astfel, toate responsabilitatile parintesti.  
     

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


     
     Admite in parte actiunea civila a reclamantului N.B cu domiciliul ales in CLUJ NAPOCA, str. P.R. nr. , ap. , Judet CLUJ impotriva paratei  H.M - GHERLA,  Judet CLUJ si in consecinta:
     Incredinteaza paratei spre crestere si educare pe minorul N.M, nascut la  data de ;
     Obliga reclamantul la plata pensiei de intretinere in favoarea minorului N.M, nascut la  data de , in cota de 1/4  parte, din veniturile sale nete, lunare, realizate ca salariat al Primariei Municipiului Cluj Napoca, incepand cu data introducerii actiuni si pana la majoratul minorului.
     Stabileste dreptul reclamantului de a avea legaturi personale cu minorul N.M, astfel : in prima si a treia saptamana din luna, de sambata de la orele 11 si pana duminica la orele 17 cu posibilitatea reclamantului de a duce minorul la domiciliul sau in Cluj Napoca iar la sfarsitul programului sa-l inapoieze paratei; in vacanta de vara -  o saptamana ; intre Craciun si Revelion - 3 zile  de vacanta, cu posibilitatea reclamantului de a duce minorul la domiciliul sau in Cluj Napoca iar la sfarsitul programului sa-l inapoieze paratei;
     Respinge cererea reclamantului impotriva paratei de-a o obliga la furnizarea de informatii legate de starea de sanatate, educare si pregatire profesionala precum si  a incuviinta reclamantului sa scoata minorul, pe perioada vacantelor, din tara;
       Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
  Pronuntata in sedinta publica din 13.05.2009.
     
    
     PRESEDINTE, GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010