Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. din data de 16.03.2010 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

Dosar nr. 1820/235/2009

JUDECATORIA GHERLA
Sentinta civila nr.
Sedinta publica de la 09.03.2010
Instanta constituita din:
PRESEDINTE -
GREFIER -

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de contestatorul O M, impotriva intimatului I PJ CLUJ, avand ca obiect plangere contraventionala.
     La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru contestatorul lipsa av. _cu imputernicire avocatiala la dosar la fila 4, lipsa fiind intimatul, lipsa martorul_..   
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei, dupa care:
     Instanta revine asupra probei cu martorul_.., avand in vedere ca acesta nu s-a prezentat la doua termene consecutive desi a fost legal citat. Pe de alta parte, instanta apreciaza ca aceasta proba nu este  utila cauzei, dat fiind faptul ca martorul incuviintat este agentul constatator care a intocmit procesul-verbal de constatare a contraventiei, acesta relatand faptele constatate in cuprinsul procesului verbal contestat.
     Reprezentanta contestatorului insista in audierea martorului _.., arata ca acest martor poate indica derularea momentului in care contestatorul a fost oprit, arata ca la data cand a fost intocmit procesul-verbal era pe timp de noapte, iar contestatorul a fost oprit de catre agentul de politie dupa ce a controlat un sofer de tir, considera ca agentul constatator nu putea sa vada pe contestator care era in urma tirului daca acesta a incalcat linia continua.
     Instanta revine asupra administrarii probei cu martorul _. raportat si la faptul ca, contraventia retinuta a fost savarsita la data de 08.06.2009, fiind putin probabil ca  martorul sa isi aduca aminte concret cum s-a derulat incidentul, avand in vedere ca acesta este agent constatator avand ca atributie de serviciu supravegherea traficului rutier, astfel incat contraventia constata prin procesul verbal nu a fost un incident singular pe care sa-l retina o perioada lunga de timp.
     Reprezentanta contestatorului arata ca nu mai are cereri de formulat in probatiune.
     Nemaifiind alte cereri de formulat, sau probe de administrat in cauza, instanta incuviinteaza inscrisurile depuse la dosar, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Reprezentanta contestatorului solicita admiterea plangerii contraventionale formulata de contestator, fara cheltuieli de judecata, iar in subsidiar solicita inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.

 I N S T A N T A

     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Gherla sub nr. 1820/235/2009 petentul O M a solicitat instantei, in principal, anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria AP, nr. 0731351, incheiat la data de 08.06.2009 de IPJ Cluj, iar in subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii si retinerii permisului de conducere cu sanctiunea avertisment.
     In motivarea plangerii petentul a aratat ca procesul verbal este nelegal si netemeinic din mai multe cauze. Astfel, acesta sustine ca nu au fost respectate dispozitiile art. 16 alin. 1 si art. 17 din OG 2/2001, deoarece in cuprinsul procesului verbal nu s-a mentionat numele corect al petentului, consemnandu-se _in loc de _.cum este corect, nespecificandu-se nici ocupatia si locul de munca al acestuia.
     Totodata, petentul arata ca au fost incalcate si dispozitiile art. 21 alin. 1 din OG 2/2001, dat fiind faptul ca in cuprinsul procesului verbal de contraventie nu exista mentiuni referitoare la suspendarea dreptului de a conduce, retinandu-se permisul de conducere fara specificarea in baza carora a fost aplicata aceasta masura.
     Petentul mai invoca faptul ca organul constatator nu a incadrat corect, in drept, fapta, precizand ca au fost incalcate dispozitiile art. 120 alin. 1 din OG 195/2002.
     Pe fondul cauzei, petentul arata ca a efectuat o depasire a unui camion, dar aceasta manevra a fost efectuata fara a incalca marcajul longitudinal continuu, deoarece conducatorul autocamionului a semnalizat stanga creindu-i impresia ca are intentia de a opri.
     Acesta mentioneaza ca a fost oprit de catre agentul constatator la o distanta considerabila de locul in care a vut loc depasirea, aducandu-i la cunostinta fapta constatata. Astfel, petentul sustine ca a fost lipsit de posibilitatea de a prezenta probele in favoarea sa incalcandu-i-se dreptul la aparare, acesta fiind si motivul mentiunilor facute in cuprinsul procesului verbal.
     In drept plangerea a fost intemeiata pe prevederile art. 16, 17, 21 si 31 din OG 2/2001 si art. 100 pct. 3 lit. e si 120 alin. 1 din OG 195/2002.
     In probatiune petentul a a atasat copia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AP nr. 0731351 incheiat la data de 08.06.2009.
     Intimata, desi legal citata, nu s-a prezentat la judecarea cauzei, dar a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului verbal, acesta fiind legal si temeinic intocmit.
     In motivarea cererii intimatul a aratat ca procesul-verbal de contraventie contestat contine toate elementele prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 16 si 17, din OG nr. 2/2001.
     In legatura cu temeinicia procesului-verbal de contraventie, intimatul a aratat ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor art. 21, alin. 3, din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea aplicata fiind aplicata in limitele prevazute de lege.
     In legatura cu eventualele probe propuse de contestator, intimatul a precizat ca se opune administrarii probei cu martori, in cadrul careia sa fie audiate persoanele prevazute de art. 189, C. proc. civ., precum si a oricaror alte probe ce au caracter extrajudiciar, acestea din urma nerespectand principiul contradictorialitatii si nemijlocirii probelor in procesul civil.
     In fapt, intimata a aratat ca petentul a fost surprins in timp ce efectua o manevra de depasire a unui autovehicul in zona de actiune a indicatorului "depasirea interzisa", incalcand marcajul longitudinal continuu.
     Cu privire la gresita mentionare a numelui, intimata precizeaza ca este vorba de o eroare materiala nefiind o cauza de nulitate a procesului verbal. De altfel, petentul a fost identificat si cu CNP - ul, acesta fiind singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date cu caracter personal privind persoana fizica.
     De asemenea, a aratat ca procesul-verbal de contraventie se bucura de prezumtia de legalitate, in sensul ca face intotdeauna dovada pana la proba contrara, astfel cum s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin deciziile nr. 197/2003 si 259/2007. Avand in vedere faptul ca petentul nu a putut face dovada existentei unei stari de fapt contrare celei retinute in sarcina sa prin procesul-verbal de contraventie, masura aplicata de agentul constatator este intemeiata, si pe cale de consecinta, procesul-verbal contestat este temeinic si legal.
     In probatiune, intimatul a solicitat incuviintarea probei cu martorul__.
     In drept, intimatul a invocat dispozitiile art. 115-118, C. proc. civ.
     Intimatul nu a solicitat obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecata.
     Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisul depus la dosar de contestator, apreciind-o ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei.
     Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
     Prin procesul-verbal seria AP nr. 0731351 incheiat la data de 08.06.2009 s-a retinut in sarcina petentului faptul ca a fost depistat in timp ce conducea autoturismul dacia din directia Cluj spre Dej, efectuand manevra de depasire a unui autotractor in zona de actiune depasirea interzisa, incalcand marcajul longitudinal continuu.
     Ca urmare a faptei retinute a fost aplicata sanctiunea contraventionala a amenzii in cuantum de 240 lei, retindandu-i-se si permisul de conducere.
     Verificand legalitatea procesului-verbal de contraventie atacat, in raport de aspectele formale, instanta constata ca acesta  a fost intocmit cu respectarea tuturor cerintelor impuse de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea  nulitatii procesului-verbal de contraventie care se poate constata si din oficiu, procesul verbal fiind corect completat sub aspectul numelui, prenumelui si calitatea agentului constatator, numelui si prenumelui contravenientului, a faptei savarsite si datei comiterii ei, precum si a semnaturii agentului constatator.
     Cu privire la prima cauza de nulitate invocata de catre petent, respectiv faptul ca in cuprinsul procesului verbal s-a mentionat in mod gresit numele acestuia si nu s-au facut mentiuni cu privire la ocupatia si locul sau de munca, instanta urmeaza a o inlatura, apreciind aceasta aparare ca neintemeiata. In acest sens, analizand mentiunile procesului-verbal de contraventie contestat, instanta constata ca intre acestea se regaseste codul numeric personal al petentului, lipsind ocupatia si locul de munca, iar numele petentului este specificat ca fiind _...
     Instanta constata ca potrivit art. 16, alin. 1 din OG nr. 2/2001, "Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului (_)". Dispozitia este imperativa, imprejurare ce este sugestiv relevata de formularea "va cuprinde in mod obligatoriu".
     Instanta retine insa ca, potrivit art. 105, alin. 2, C. proc. civ., aplicabil in aceasta materie potrivit art. 47 C. proc. civ., sanctiunea nulitatii nu va interveni decat daca nelegalitatea a produs o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel decat prin anularea procesului-verbal de contraventie.
     Petentul nu a facut dovada unei vatamari, desi avea sarcina probei, potrivit art. 1169, C. civ., astfel ca nelegalitatea nu va atrage nulitatea procesului-verbal de contraventie. Mai mult decat atat cu privire la mentionarea gresita a numelui, instanta apreciaza ca este vorba de o simpla eroare materiala, in fapt petentul fiind identificat cu ajutorul CNP-ului, fiind vorba de aceeasi persoana.
     Cu privire la apararea petentului in sensul ca agentul constatator a realizat o gresita incadrare in drept a faptei, instanta urmeaza a o inlatura.
     Astfel, instanta retine ca potrivit art. 16, alin. 1, din OUG nr. 195/2002, "Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: (_) indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contravnetia".
     Desi aceasta dispozitie se refera numai la actul normativ ce stabileste si sanctioneaza contraventia, doctrina si practica judiciara au statuat constant ca in ipoteza in care actul normativ incrimineaza mai multe contraventii, agentul constatator are obligatia de a identifica explicit prevedere legala ce incrimineaza fapta retinuta in sarcina contravenientului, prin indicarea articolului, alineatului sau a literei, dupa caz. Scopul acestei practici este acela de a facilita identificarea contraventiei retinute in sarcina contravenientului.
     Analizand mentiunile procesului-verbal de contraventie, instanta constata ca intr-adevar agentul constatator a consemnat ca fapta savarsita de petent este prevazuta de art. 120 alin. 1 lit. i din OUG nr. 195/2002, fapta ce nu corespunde descrierii realizate la rubrica anterioara, referindu-se la depasirea unui autoturism in zona de actiune a indicatorului depasirea interzisa.
     Instanta retine insa ca, potrivit art. 105, alin. 2, C. proc. civ., aplicabil in aceasta materie potrivit art. 47 C. proc. civ., sanctiunea nulitatii nu va interveni decat daca nelegalitatea a produs o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel decat prin anularea procesului-verbal de contraventie. Or, petentul nu a facut dovada unei vatamari, desi avea sarcina probei, potrivit art. 1169 C. civ. De altfel o astfel de vatamare nici nu a existat, intrucat instanta nu este tinuta de incadrarea in drept a faptei de catre agentul constatator, atata timp cat aceasta este descrisa in cuprinsul procesului verbal. De altfel, prin plangerea formulata petentul a avut posibilitatea de a inainta instantei spre analiza procesul verbal, instanta verificand legalitatea aplicarii sanctiunii raportat la fapta retinuta in sarcina sa.
     Natura faptei retinute in sarcina petentului, precum si incadrarea sa juridica, rezulta in mod neechivoc din descrierea faptei realizata in procesul-verbal de contraventie, din modul de constatare a acesteia, precum si din sustinerile petentului realizate prin cererea de chemare in judecata completata ulterior, din care rezulta ca acesta a fost constient ca a fost sanctionat pentru fapta de a depasi un autovehicul in zona de actiune a indicatorului depasirea interzisa. Fata de considerentele anterioare, avand in vedere inexistenta unei vatamari, motivul de nelegalitate invocat nu poate atrage nulitate procesului-verbal de contraventie.
     Cu privire la ultima cauza de nulitate invocata, respectiv faptul ca in cuprinsul procesului verbal nu exista mentiuni referitoare la suspendarea dreptului de a conduce, nefiind mentionate dispozitiile in baza carora s-a retinut permisul de conducere, instanta o apreciaza neintemeiata, urmand ao inlatura. Pentru a decide in acest sens instanta are in vedere faptul ca retinerea permisului de conducere este o masura tehnico administrativa, fiind o consecinta a incalcarii anumitor dispozitii legale. Prin urmare aceasta masura intervine in cazurile expres prevazute de lege, fiind aplicata de organul constatator in cazurile in care constata incalcarea acelor norme legale. Printre dispozitiile legii a caror incalcare duce la retinerea permisului de conducere se numara si fapta savarsita de catre petent. In aceste conditii, instanta apreciaza ca, raportat la fapta retinuta in cuprinsul procesului verbal, masura retierii permisului de conducere a fost corect aplicata.
     Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta apreciaza ca prezentul litigiu trebuie sa ofere garantiile recunoscute si garantate de art. 6 CEDO, care face parte din dreptul intern, in temeiul art.11 din Constitutia Romaniei si care are prioritate fata de legislatia interna in temeiul aceluiasi act normativ.
     Astfel, analizand temeinicia procesului verbal de contraventie, instanta constata ca petentul nu neaga faptul ca ar fi intrat in depasirea unui autoturism, autocamion, care circula in fata sa, precizand doar ca acest din urma autoturism semnaliza stanga, astfel incat a crezut ca intentioneaza sa opreasca. Totodata petentul precizeaza ca in depasirea pe care a efectuat-o nu a calcat marcajul longitudinal continuu. De asemenea, din probele administrate in cauza, respectiv adresa de la fila 26, rezulta faptul ca Km 35+800m, pe raza localitatii Iclod, locul in care este mentionata savarsirea contraventiei,  se afla sub raza de actiune a indicatorului "depasirea interzisa".
     Instanta nu va retine apararea petentului, in sensul ca in manevra de depasire nu a calcat marcajul longitudinal continuu, apreciind ca pe un tronson de drum pe care exista doar o banda pe sens, chiar in conditiile in care exista si o banda de urgenta, de dimensiuni mai reduse decat o banda de circulatie, este obiectiv imposibil efectuarea unei manevre de depasire a unui autoturism de dimensiuni mari (autocamion) fara a calca marcajul longitudinal continuu. De altfel, petentul nu a facut nici o dovada in aces sens, cele sustinute fiind simple afirmatii lipsite de suport probator.
     Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 183/2003, procesul verbal de contraventie se bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie, prezumtie ce are o natura relativa, putand fi rasturnata prin proba contrara. De asemenea, potrivit art. 1169, C. civ. obligatia de administrare a probei contrare apartine contestatorului.
     Este adevarat ca in jurisprudenta CEDO (spre exemplu cauza Ozturk c. Germaniei), normele ce sanctioneaza contraventii au o natura penala, astfel ca judecarea unor astfel de cauze trebuie sa asigure respectarea garantiilor prevazute de art. 6 (in materie penala), din Conventie. In acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala, statuand ca, legislatia contraventionala din Romania intra sub incidenta art. 6 (in materie penala) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Deciziile 183/2003, 197/2003, 259/2003).
     Tot Curtea de la Strasbourg a statuat in cauza Salabiaku c. Frantei si Pham Hoang c. Frantei  ca prezumtiile de fapt si de drept sunt compatibile cu art. 6, din Conventie, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile: 1. sa fie utilizate in limite rezonabile, care sa tina seama de importanta mizei (pentru invinuit), precum si de garantarea dreptului la aparare; 2. acestea nu opereaza automat (nu sunt absolute), iar cel in defavoarea caruia opereaza acestea (contestatorul) are la indemana mijloace de proba variate pentru a putea dovedi faptul ca sunt neintemeiate.
     Raportat la aceste conditii se observa ca prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul-verbal de contraventie, potrivit legislatiei romane, este fara indoiala compatibila cu art. 6 din Conventie, intrucat, natura prezumtiei de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie este relativa, putand fi rasturnata prin orice mijloc de proba prevazut de lege, asigurandu-se in acest fel respectarea dreptului la aparare al contestatorului. In acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala (Deciziile 183/2003, 197/2003, 259/2003).
     Astfel, prin probele administrate in cauza petentul nu a dovedit faptul ca situatia retinuta de catre organele de control nu ar corespunde realitatii, dimpotriva probele administrate confirmand starea de fapt retinuta prin procesul verbal contestat. 
     In aceste conditii, instanta apreciaza ca situatia retinuta de intimata a fost conforma realitatii, respectand conditiile impuse de practica CEDO privitoare la aspectele probatorii.
       Avand in vedere cele mentionate, si dat fiind ca nu se poate retine in cauza existenta vreunei cauze de nulitate absoluta sau relativa a procesului verbal de constatare a contraventiei, instanta constata ca acesta este legal si temeinic incheiat, incadrarea in drept fiind corect facuta prin raportare la fapta retinuta. 
     

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN  NUMELE LEGII
HOTARASTE
  

     Respinge plangerea formulata de petentul O M, domiciliat in__., in contradictoriu cu intimatul  I PJ CLUJ, cu sediul in__.,
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.03.2009.

PRESEDINTE GREFIER
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010