InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Pretentii

(Sentinta civila nr. 275 din data de 09.02.2010 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

     R O M A N I A    
JUDECATORIA GHERLA
       JUDETUL CLUJ
DOSAR NR. 3447/235/2009
SENTINTA  CIVILA  Nr. 275/2010
Sedinta publica de la 09 Februarie 2010
Instanta formata din:
PRESEDINTE :
GREFIER :

     Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulata de catre reclamanta S.C. D___. S.R.L. in contradictoriu cu parata S.C. A__. S.R.L., avand ca obiect pretentii.
     La apelul nominal facut in sedinta publica la prima strigare se constata lipsa partilor.
     La apelul nominal facut in cauza la a doua strigare se constata lipsa partilor.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei dupa care:
     Se constata ca la dosarul cauzei s-a depus de catre reclamanta, prin serviciul "Registratura" al instantei, precizare de actiune prin care se arata ca obiectul prezentei cauze este o actiune in pretentii, si care a fost timbrata in consecinta cu achitarea taxei judiciare de timbru in cuantum de 230 lei si timbru judiciar de 5 lei, atasate la dosarul cauzei la filele 19-20.
     Instanta incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.
     Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta, in conformitate cu prevederile art. 150 Cod procedura civila, considera cauza lamurita si retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

     Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
     Prin actiunea civila inregistrata pe rolul judecatoriei Gherla sub nr. 3447/235/2009, la data de 16.11.2009, reclamanta SC D___ SRL a solicitat in contradictoriu cu parata SC A__ SRL obligarea acesteia la plata sumei de 2.733.09 lei reprezentand contravaloarea marfii livrate paratei, precum si a sumei de 43,07 lei reprezentand dobanda legala in materie comerciala.
     Reclamanta a solicitat si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
     In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca in data de 31.03.2009 a livrat paratei o serie de produse de birotica si papetarie, in acest sens fiind emisa factura fiscala seria DED nr. 0003162/31.03.2009, pentru suma de 1.685,54 lei. Ulterior, ca urmare a unei noi comenzi realizate de parata, au fost livrate noi cantitati de marfa, fiind emise alte 4 facturi fiscale: seria DED, nr. 0003332/30.04.2009 pentru suma de 821,72 lei; seria DED, nr. 0003656/29.05.2009 pentru suma de 821,61 lei; seria DED nr. 0003909/30.06.2009 pentru suma de 821,61 lei; seria DED nr. 0004299/31.07.2009, pentru suma de 598,14 lei.
     Facturile au fost acceptate la plata si stampilate de catre parata.
     Parata nu si-a onorat partial obligatiile de plata asumate catre societatea reclamanta, desi anterior a existat intre parti o colaborare foarte buna.
     In data de 15.10.2009, a fost transmisa catre parata o invitatie la conciliere directa, asa cum prevede art. 7201 C. proc. civ., in urma acestui demers fiind achitata suma de 371,69 lei, ramanand un rest neachitat de 2.733,09 lei.
     Avand in vedere ca intarzierea platii produce societatii reclamante grave prejudicii, acesta din urma intelege sa solicite obligarea paratei la plata sumei de 43,07, reprezentand dobanda legala aferenta debitelor restante.
     In drept, reclamanta a invocat dispozitiile OG nr. 9/2000, ale Circularei BNR nr. 40/2009, art. 998, 1073-1090, C. civ., art. 82-84, 112, C. proc. civ.
     In probatiune, reclamanta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, depunand in acest sens la dosar copiile facturilor emise, copiile dovezii de indeplinire a procedurii de conciliere prealabila.
     In temeiul art. 242, alin.2, C. proc. civ. reclamanta a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
     Cererea a fost legal timbrata cu 230 lei taxa de timbru si 5 lei timbru judiciar.
     Parata nu a formulat intampinare.
     Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar de reclamanta.
     Analizand actele si lucrarile cauzei instanta retine urmatoarele:
     Reclamanta a furnizat paratei produse de birotica si papetarie, in acest sens fiind emise facturile fiscale seria DED nr. 0003162/31.03.2009, pentru suma de 1.685,54 lei; seria DED, nr. 0003332/30.04.2009 pentru suma de 821,72 lei; seria DED, nr. 0003656/29.05.2009 pentru suma de 821,61 lei; seria DED nr. 0003909/30.06.2009 pentru suma de 821,61 lei; seria DED nr. 0004299/31.07.2009, pentru suma de 598,14 lei. O parte a debitului total a fost achitat, ramanand un rest neachitat de 2.733,09 lei.
     Reclamanta a realizat procedura de conciliere prealabila, prevazuta de art. 7201, C. proc. civ., parata prezentandu-se si achitand o parte din debitul restant.
     Parata nu a formulat intampinare si nici nu a contestat existenta sau cuantumul creantelor. De asemenea parata nu a depus dovada achitarii debitului.
     In aceste conditii instanta retine ca debitul de 2.733,09 lei nu a fost achitat de catre parata.
     Instanta constata ca debitele a caror realizare se cere, reprezinta creante certe, existenta acestora rezultand din facturile mentionata mai sus ce au fost insusite de parata prin semnatura, lichide, catimea acestora fiind determinata in inscrisurile amintit si exigibile, la datele inscrise pe fiecare dintre cele 5 facturi.
     Avand in vedere ca din probele administrate rezulta ca cele 5 creante detinute de reclamanta sunt certe, lichide si exigibile, precum si faptul ca acestea nu au fost achitate de parata, instanta apreciaza ca reclamanta este indreptatita la a primi suma de 2.733,09 lei, reprezentand contravaloarea marfii livrate paratei.
     In ceea ce priveste dobanda legala pretinsa de creditoare instanta constata ca in temeiul dispozitiilor art. 43, C. com. si ale art. 2 din legea nr. 9/2000, creditoarea este indreptatita la a primi dobanda legala aferenta celor 5 debite, incepand cu data exigibilitatii acestora (inscrisa pe fiecare factura in parte), avand in vedere faptul ca in materie comerciala debitorul este de drept pus in intarziere.
     Dobanda legala va fi calculata potrivit dispozitiilor art. 3, alin. 1 si 4 din OG nr. 9/2000. Instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 3, alin. 1, din OG nr. 9/2000 "Dobanda legala se stabileste, in materie comerciala, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei". Iar potrivit art. 3 alin. 4 din OG nr. 9/2000, "Nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in functie de care se stabileste dobanda legala, este cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs, si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs".
     Aplicand acest mod de calcul, rezulta ca reclamanta este indreptatita la a primi o suma mai mare decat cea pretinsa, cu titlul de dobanda legala. Avand in vedere principiul disponibilitatii in procesul civil, instanta va acorda reclamantei doar suma pretinsa de 43,07 lei.
     Pentru aceste motive instanta va admite actiunea formulata de reclamanta SC D___. SRL, cu sediul ____.,  in contradictoriu cu parata SC A__.  SRL, cu sediul ................, jud. Cluj.
     Pe cale de consecinta, va obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 2.733,09 lei reprezentand contravaloarea produselor furnizate paratei, astfel cum rezulta din facturile fiscale seria DED nr. 0003162/31.03.2009, emisa pentru suma de 1.685,54 lei; seria DED, nr. 0003332/30.04.2009 emisa pentru suma de 821,72 lei; seria DED, nr. 0003656/29.05.2009 emisa pentru suma de 821,61 lei; seria DED nr. 0003909/30.06.2009 emisa pentru suma de 821,61 lei; seria DED nr. 0004299/31.07.2009, emisa pentru suma de 598,14 lei. O parte a debitului total a fost achitat, ramanand un rest neachitat de 2.733,09 lei.
    Va obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 43,07 lei reprezentand dobanda legala aferenta celor 5 debite.
    In temeiul art. 274, C. proc. civ. va obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 515 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentand contravaloarea taxelor de timbru si a timbrului judiciar achitate (f. 19,20) si a onorariului avocatial (f. 11).

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

     Admite actiunea formulata de reclamanta SC D_____.. SRL, cu sediul _______.,  in contradictoriu cu parata SC A__..  SRL, cu sediul in ___...
     Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 2.733,09 lei reprezentand contravaloarea produselor furnizate paratei, astfel cum rezulta din facturile fiscale seria DED nr. 0003162/31.03.2009, emisa pentru suma de 1.685,54 lei; seria DED, nr. 0003332/30.04.2009 emisa pentru suma de 821,72 lei; seria DED, nr. 0003656/29.05.2009 emisa pentru suma de 821,61 lei; seria DED nr. 0003909/30.06.2009 emisa pentru suma de 821,61 lei; seria DED nr. 0004299/31.07.2009, emisa pentru suma de 598,14 lei. O parte a debitului total a fost achitat, ramanand un rest neachitat de 2.733,09 lei.
    Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 43,07 lei reprezentand dobanda legala aferenta celor 5 debite.
    Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 515 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.
    Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta  publica, azi, 09.02.2010

   PRESEDINTE                                                                  GREFIER      
                                                                          
     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007