Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Plangere contraventionala

(Sentinta penala nr. 2695 din data de 28.11.2008 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

         R O M A N I A
JUDECATORIA GHERLA
        JUDETUL CLUJ
 DOSAR NR. 2834/235/2008
SENTINTA  CIVILA  Nr. 2695/2008
Sedinta publica de la 11 Noiembrie 2008
Instanta formata din:
PRESEDINTE :
GREFIER :

     Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulata de catre contestatorul C___. A___. O__.. in contradictoriu cu intimata DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE CLUJ, avand ca obiect plangere contraventionala.
     La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru contestatorul lipsa dl av. C_. C_. S_.. cu imputernicire avocatiala la dosarul cauzei la fila 29, iar pentru intimata dl. inspector vamal M_..V_.., cu delegatie de deplasare la dosarul cauzei la fila 40.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei dupa care:
     Intrebate fiind partile arata ca nu mai au cereri de  formulat sau probe de administrat.
     Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Reprezentantul contestatorului arata ca sustine plangerea asa cum a fost formulata, solicitand anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 56/31.07.2008. Reprezentantul contestatorului arata ca persoana fizica nu poate fi subiect activ al contraventiilor de detinere de produse accizabile, aceasta putand fi sanctionata doar in conformitate cu prevederile legii nr. 12/1990. De asemenea arata ca nu s-a facut dovada ca, contestatorul este si contravenientul.
     Controlul efectuat de catre agentii constatatori acesta a fost facut la adresa de domiciliu al contestatorului, unde locuieste si tatal contestatorului si de asemenea se mai gaseau si alte doua-trei persoane care incarcau alcoolul in duba, a carui numar de inmatriculare nu s-a retinut in cuprinsul procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si de asemenea nu au sigilat duba si nu au prelevat  probe la momentul controlului. Procesul verbal de sanctionare si constatare a contraventiilor a fost incheiat la sediul intimatei si de asemenea nu s-a facut dovada  ca alcoolul la care s-a efectuat expertiza apartine contravenientului. In cazul in care instanta constata ca exista contraventie solicita in subsidiar solicita aplicarea masurii avertismentului.
     Reprezentantul contestatorului arata ca dupa retinerea dubei aceasta nu a fost dusa la sediul intimatei si flacoanele cu alcool din care s-au prelevat probe pentru expertiza nu au fost sigilate.
     Reprezentantul intimatei solicita respingerea plangerii contraventionale ca netemeinica si nelegala si mentinerea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor ca legal si temeinic incheiat si de asemenea mentinerea masurii retinerii cantitatii de alcool confiscat. Arata ca s-au incalcat prevederile art. 168 alin. 2 din legea 571/2003 privind codul fiscal "Este interzisa detinerea unui produs  accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita." De asemenea arata ca dupa controlul efectuat la locuinta contestatorului duba cu alcool a fost dusa direct la sediul contestatoarei unde prelevarea de probe pentru expertiza a aavut loc in prezenta contestatorului, a reprezentantului acestuia si a martorilor.
     Reprezentantul intimatei arata ca individualizarea faptei s-a facut corect in raport cu prevederile art. 18, alin. 2 lit. b a Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003, cantitatea de alcool neaccizabila este de 10 litri, iar cantitatea de alcool confiscata de la contestator este de 651 litri, tar prelevarea probelor s-a facut in conformitate cu prevederile Ordinului 356/2008, in prezenta contestatorului si a reprezentantului acestuia sigilandu-se flacoanele cu alcool trimise spre efectuarea expertizei.

I N S T A N T A

     Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
     Prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante, sub nr. 2834/235/2008, la data de 12.08.2008, contestatorul C_ A_. O_., a solicitat in contradictoriu cu intimata Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj anularea procesului-verbal de contraventie nr. _.. incheiat la data de 31.07.2008. In subsidiar contestatorul a solicitat inlocuirea sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului.
     In motivarea actiunii contestatorul a aratat ca a fost sanctionat contraventional cu amenda de 70.000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 220 alin. 1, lit. a, din OG nr. 92/2003.
     Contestatorul apreciaza ca procesul-verbal contestat este lovit de nulitate din doua motive:
     In primul rand, potrivit Deciziei ICCJ nr. 61/2007, pronuntata in judecarea recursului in interesul legii cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 190, alin. 1, lit. c (devenit art. 220), C. proc. fisc., persoana fizica nu are calitatea de antrepozitar autorizat sau comerciant, si deci nu poate fi subiect activ al contraventiei de detinere in afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate.
     In aceste conditii, este evident ca daca o persoana fizica nu poate fi subiect activ al acestei contraventii, cu atat mai mult nu poate fi subiect activ al contraventiei de detinere de produse accizabile in afara regimului suspensiv.
     In al doilea rand, contestatorul arata  ca prelevarea probelor nu a fost realizata conform dispozitiilor legale. Astfel, contestatorul arata ca in mod gresit prelevarea probelor a fost realizata la sediul D.J.A.O.V. Cluj, unde flacoanele de alcool au fost descarcate de catre angajatii institutiei amintite, in lipsa contestatorului sau a altor martori.
     In opinia contestatorului, probele ar fi trebuit prelevate la momentul controlului, si anume pe raza localitatii Gherla, in prezenta unor martori asistenti, moment in care trebuia incheiat un proces-verbal de prelevare a probelor, sau daca nu, trebuia sigilata autoutilitara pana la ajungerea la sediul vamii din Cluj.
     Cu privire la motivele de inlocuire a sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului, contestatorul arata ca potrivit art. 6, alin. 1, si art. 7, alin. 2, din OG nr. 2/2001, avertismentul se poate aplica oricarui contravenient persoana fizica sau juridica, cand fapta este d o gravitate redusa, chiar daca actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.
     In opinia contestatorului, este evident ca fapta este lipsita de gravitate, fapta retinuta in sarcina contestatorului neavand nici o urmare, sanctiunea avertismentului fiind pentru aceste  motive suficienta. In plus de aceasta contestatorul arata ca se afla la prima abatere de acest gen, iar sanctiunea aplicata este una exagerata.
     In drept contestatorul a invocat dispozitiile OG. nr. 2/2001.
     In probatiune contestatorul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, repunand in acest sens la dosar copia procesului-verbal de contraventie contestat.
     In temeiul art. 36 din OG nr. 2/2001, cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.
     Intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale ca nefondata si mentinerea in intregime a procesului-verbal de contraventie contestat.
     In motivarea actiunii, intimatul arata ca in data de 30.07.2008, ora 16.30, inspectorii vamali din cadrul D.J.A.O.V. Cluj, impreuna cu reprezentantii D.G.C.C.O. - Brigada Cluj, au efectuat un control inopinat la adresa situata in ___..
     La adresa si data respectiva, in curtea imobilului se afla o autoutilitara marca Mercedes, ce era incarcata cu flacoane de 2 si respectiv 5 litri, ce contineau un lichid incolor, ce s-a dovedit ulterior a fi alcool etilic in concentratie de 83,65% vol pentru proba de 2 litri si 84,36% vol pentru proba de 5 litri. Cantitatea toatala de alcool etilic gasita la locatia respectiva a fost de 651 litri.
     La aceeasi adresa a fost identificat petentul C_. A_. O_.., detinatorul alcoolului etilic descoperit.
     Fapta petentului constand in aceea de a detine un produs supus accizelor armonizate conform art. 162, lit. e, art. 173, lit. c, din Codul fiscal, contravine dispozitiilor art. 168, alin. 2, din Codul fiscal, precum si dispozitiilor punctului 3 din Normele metodologice aferente acestui articol, aprobate prin HG nr. 44/2004.
     Se mai arata ca fata retinuta in sarcina petentului intruneste continutul constitutiv al contraventiei prevazuta de art. 220, alin. 1, lit. a, C. proc. fisc.
     In aceea ce priveste sanctiunea amenzii de 70.000 aplicate, se arata ca aceasta a fost aplicata in mod legal, in limitele prevazute de art. 220, alin. 2, C. proc. fisc., iar avand in vedere gradul ridicat de pericol social al faptei, o sanctiunea pecuniara este absolut necesara.
     De asemenea se arata ca procesul-verbal de contraventie s fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 221, alin. 5, C. proc. fisc., petentului punandu-i-se in vedere ca are posibilitatea de a achita in 48 de ore jumatate din minimul amenzii prevazute pentru contraventia savarsita, lucru pe care contravenientul l-a si realizat.
     De asemenea confiscarea alcoolului descoperit a fost realizata legal potrivit dispozitiilor art. 220, alin. 2, C. proc. fisc.
     In cele din urma se arata ca procesul-verbal de contraventie a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor OG nr. 2/2001.
     In probatiune, intimatul a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, depunand in acest sens la dosar: ordinul de misiune nr. 180/30.07.2008; anexa procesului-verbal de contraventie nr. 56/31.07.2008; procesul-verbal de prelevare nr. 5745/30.07.2008; adresa S.C. Prodvinalco S.A. Cluj nr. 2491/31.07.2008; nota explicativa nr. 5744/EM/30.07.2008; A.R.B. nr. 10 (seria C, nr. 0200710)/30.07.2008; Chitanta nr. 10/01.08.2008.
     In temeiul art. 242, alin. 2, C. proc. civ. intimatul a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
     La cererea completatoare a contestatorului, intimatul a formulat o noua intampinare, prin care a aratat ca Decizia ICCJ nr. 61/2007, pronuntata in judecarea recursului in interesul legii privind interpretarea art. 190, alin. 2, lit. c (in prezent 220), C. pro. fisc., se refera doar la produsele accizabile supuse marcarii, care sunt o categorie de produse aparte, si din care nu fac parte produse accizabile din cauzei de fata.
Referitor la modalitatea in care au fost prelevate probele se arata ca petentul a contrasemnat procesul-verbal de prelevare nr. 5745/30.07.2008, care a fost incheiat cu respectarea prevederilor legale. Sustinerile petentului trebuies probate.
     In aceea ce priveste sanctiunea amenzii de 70.000 aplicate, se arata ca aceasta a fost aplicata in mod legal, in limitele prevazute de art. 220, alin. 2, C. proc. fisc., iar avand in vedere gradul ridicat de pericol social al faptei, o sanctiunea pecuniara este absolut necesara.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar de parti.
Analizand actele si lucrarile cauzei retine urmatoarele:
     Instanta retine ca, potrivit jurisprudentei CEDO (spre exemplu cauza Ozturk c. Germaniei), normele ce sanctioneaza contraventii au o natura penala, astfel ca judecarea unor astfel de cauze trebuie sa asigure respectarea garantiile prevazute de art. 6 (in materie penala), din Conventie.
     In acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala, statuand ca, legislatia contraventionala din Romania intra sub incidenta art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Deciziile 183/2003, 197/2003, 259/2003).
     Tot Curtea de la Strasbourg a statuat in cauza Salabiaku c. Frantei si Pham Hoang c. Frantei  ca prezumtiile de fapt si de drept sunt compatibile cu art. 6, din Conventie, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile: 1. sa fie utilizate in limite rezonabile, care sa tina seama de importanta mizei (pentru invinuit), precum si de garantarea dreptului la aparare; 2. acestea nu opereaza automat (nu sunt absolute), iar cel in defavoarea caruia opereaza acestea (contestatorul) are la indemana mijloace de proba variate pentru a putea dovedi faptul ca sunt neintemeiate.
     Raportat la aceste conditii se observa cu claritate ca prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul-verbal de contraventie, potrivit legislatiei romane, este perfect compatibila cu art. 6 din Conventie, intrucat, natura prezumtiei de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie este relativa, putand fi rasturnata prin orice mijloc de proba prevazut de lege, asigurandu-se in acest fel respectarea dreptului la aparare al contestatorului. In acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala (Deciziile 183/2003, 197/2003, 259/2003).
     1. In legatura cu legalitatea procesului-verbal de contraventie, instanta constata ca acesta contine toate mentiunile prevazute de art. 16, din OG nr. 2/2001.
     Instanta constata ca petentul a invocat doua motive de nulitate a procesului-verbal de contraventie.
     Primul motiv de nulitate invocat ar fi imposibilitatea sanctionarii persoanei fizice ce nu are calitatea de antrepozitar autorizat, astfel cum rezulta din decizia ICCJ nr. 61/2007, pronuntata in judecarea recursului in interesul legii privind interpretarea art. 190, alin. 1, lit. c (in prezent 220), C. pro. fisc.
     Instanta retine ca dispozitiile deciziei invocate nu sunt aplicabile in speta, intrucat acestea se refera la o alta dispozitie legala, respectiv la art. 220, alin. 1 lit. c, C. proc. fisc. Si nu la art. 220, alin. 1, lit. a, C. proc. fisc., adica dispozitia legala in temeiul careia contestatorul a fost sanctionat. De asemenea, instanta retine ca decizia amintita nu este aplicabila in speta nici chiar prin analogie, intrucat art. 220, alin. 1, lit. c, se refera doar la produsele accizabile supuse marcarii. Iar, potrivit art. 203, C. fisc. responsabilitatea marcarii revine antrepozitarilor autorizati, operatorilor inregistrati sau importatorilor autorizati. In aceste conditii, este firesc sa raspunda pentru fapta de a detine in afara antrepozitului fiscal sau de a comercializa produse supuse marcarii, fara ca acestea sa fie marcate corespunzator, doar persoanele fizice sau juridice ce au obligatia marcarii. Din acest motiv, contraventia avuta in vedere de ICCJ este fara indoiala cu subiect activ special.
     Contraventia retinuta in sarcina contestatoarei nu este o astfel de contraventie, intrucat obligatia de a nu detine in afara regimului suspensiv produse accizabile care nu au fost introduse in sistemul de accizare, revine fiecarei persoane, astfel ca, si contestatorul avea aceasta obligatie, si putea fi legal sanctionat contraventional pentru incalcarea acesteia.
     Prin urmare, sustinerile contestatorului referitoare la acest motiv de nulitate al procesului-verbal de contraventie sunt neintemeiate.
     Al doilea motiv de nulitate ar fi modul nelegal de prelevare a probelor. Astfel contestatorul sustine ca in mod nelelgal s-a procedat la prelevarea probelor la sediul D.J.A.O.V. Cluj, si nu la locul unde au fost descoperite, respectiv in localitatea Gherla. Contestatorul apreciaza ca daca s-ar fi dorit prelevarea probelor la sediul intimatei, autovehiculul cu care a fost transportata marfa confiscata marfa ar fi trebuit sigilat pana la destinatie. De asemenea, reprezentantul contestatorului arata, cu prilejul concluziilor pe fondul cauzei, ca nu a fost trecut in nici un document nr. de inmatriculare al autovehiculului cu care a fost transportata marfa de la locul confiscarii si pana la sediul intimatei. Din aceste doua motive, nu se poate stii daca probele au fost prelevate intr-adevar din marfa confiscata de la contestator.
     Instanta retine ca Ordinul nr. 356/2008 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor stabileste procedura de prelevare a probelor. Nici o dispozitie legala nu instituie vreuna din obligatiile amintite de contestator: obligativitatea prelevarii probelor in chiar locul descoperirii marfii; obligativitatea sigilarii vehiculului cu care este transportata marfa din locul ridicarii la locul unde sunt prelevate probele; obligativitatea consemnarii numarului vehiculului cu care se realizeaza transportul.
     Potrivit art. 3 din actul normativ amintit, sigura obligatie care incumba autoritatii vamale este aceea de a preleva probele in prezenta celui interesat sau a reprezentantului acestuia. De asemenea, aceeasi dispozitie face trimitere la art. 241, alin. 1 si art. 242, din Regulamentul Comisiei CEE nr. 2454/1993. art. 242 instituie urmatoarele obligatii pentru autoritatea vamala: de a informa pe cel interesant sau pe reprezentantul acestuia, cu privire la intentia de a preleva probe; probele sa fie prelevate chiar de autoritatea vamala, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; sa nu fie prelevata o cantitate mai mare decat cea necesara pentru analiza probelor. Art. 241 nu are aplicabilitate in speta, intrucat instituie obligatii pentru detinatorul bunurilor, iar nu pentru autoritatea vamala. Iar in cauza de fata nu s-a invocat faptul ca petentul ar fi omis sa iti indeplineasca vreo obligatie in legatura cu operatiunea de prelevare a probelor.
     Analizand mentiunile din procesul-verbal de prelevare nr. 5745/30.07.2008, instanta constata ca operatiunea de prelevare s-a realizat cu respectarea dispozitiilor legale suscitate. Prelevarea a fost realizata in prezenta contestatorului, acesta semnand procesul-verbal de prelevare. Semnatura nu dovedeste doar faptul ca prelevarea s-a realizat in prezenta sa, ci si faptul ca probele prelevata sunt reprezentative pentru intreaga cantitate de marfa (art. 5, alin. 4, din Ordinul nr. 356/2008). De altfel, chiar petentul a recunoscut in fata reprezentantilor vamii ca recipientele gasite la adresa sa contineau alcool etilic, ce au fost aduse de un anume "Maimuta" (f. 18). Declaratia acestuia (intitulata nota explicativa) a fost consemnata in scris, si semnata.
     In raport cu mentiunile din procesul-verbal de prelevare si cu dispozitiile legale suscitate, sustinerile contestatorului conform carora nu exista certitudinea ca probele au fost prelevate din marfa sa, sunt neintemeiate.
     2. In legatura cu temeinicia procesului-verbal de contraventie, instanta constata ca nu au fost administrate probe care sa releve o stare de fapt contrara celei retinute de agentul constatator.
     Pentru aceste motive, avand in vedere ca procesul-verbal de contraventie de bucura de prezumtia de temeinicie, instanta retine urmatoarele:
     In data de 30.07.2008, ora 16.30, inspectorii vamali din cadrul D.J.A.O.V. Cluj, impreuna cu reprezentantii D.G.C.C.O. - Brigada Cluj, au efectuat un control inopinat la adresa situata in _...
     La adresa si data respectiva, in curtea imobilului se afla o autoutilitara marca Mercedes, ce era incarcata cu flacoane de 2 si respectiv 5 litri, ce contineau un lichid incolor, ce s-a dovedit ulterior a fi alcool etilic in concentratie de 83,65% vol pentru proba de 2 litri si 84,36% vol pentru proba de 5 litri. Cantitatea totala de alcool etilic gasita la locatia respectiva a fost de 651 litri.
     La aceeasi adresa a fost identificat petentul C_. A_ O_., detinatorul alcoolului etilic descoperit.
     Fapta petentului constand in aceea de a detine produse accizabile in afara regimului suspensiv, neintroduse in sistemul de accizare intruneste continutul constitutiv al contraventiei prevazuta de art. 220, alin. 1, lit. a, C. proc. fisc., astfel cum corect s-a retinut in procesul-verbal de contraventie contestat.
     In aceea ce priveste solicitarea contestatorului de inlocuire a sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului, instanta apreciaza ca acesta este neintemeiata, intrucat fapta savarsita de contestator prezinta un grad ridicat de pericol social, determinat de cantitatea ridicata de alcool etilic neintrodusa in sistemul de accizare ce a fost detinuta. Sanctiunea a fost aplicata in limitele prevazute de art. 220, alin. 2, C. proc. fisc., iar avand in vedere gradul ridicat de pericol social al faptei, individualizarea sanctiunii spre maximul special este corespunzatoare.
     Pentru aceste motive, instanta va respinge ca neintemeiata plangerea contraventionala a contestatorului C_. A_. O_., formulata in contradictoriu cu intimata Directia Judeteana Pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, impotriva procesului-verbal de contraventie _., incheiat de DJAOV Cluj la data de 31.07.2008.
     In temeiul art. 274, C. proc. civ., instanta va lua act ca intimata nu a solicitat cheltuieli de judecata.
     

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

     Respinge ca neintemeiata plangerea contraventionala a contestatorului C_ A_. O_, cu domiciliul procesual ales la __, formulata in contradictoriu cu intimata Directia Judeteana Pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, jud. Cluj, impotriva procesului-verbal de contraventie _.., incheiat de DJAOV Cluj la data de 31.07.2008.
    Ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.
    Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
    Pronuntata in sedinta  publica, azi, 11.11 2008.

        PRESEDINTE                                                                  GREFIER      

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010