Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Anulare Proces verbal Contraventie

(Sentinta comerciala nr. 1005 din data de 30.10.2009 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

 CIVIL
ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE

Judecatoria Horezu
Sentinta civila nr. 1005/30.10.2009

Deliberand, constata urmatoarele ;
Prin plingerea formulata de  petentul N. T. I., in contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului  Vilcea a  solicitat anularea  procesului  verbal de contraventie seria PCA  nr. 2765173  din 14.09.2008  pe care l-a  apreciat  netemeinic si nelegal.Motivind in  fapt plingerea a  aratat  ca  in timp ce conducea  autoturismul  cu nr. de inmatriculare  AY-285-YD  pe DJ 605 A  in directia Berbesti-Milostea   a semnalizat     intentia de a  vira  spre stinga s-a asigurat si a vazut ca   in spatele sau circula  in aceeasi directia   la o distanta de cca. 200  mp. un autoturism Dacia.Dupa ce a  inceput   virajul spre stinga   trecind peste axul drumul si ajungind   cu fata autoturismului  pe scuarul din stinga  a  fost lovit  perpendicular  lovind  usa  stinga  fata; soferul ce   conducea  autoturismul din spate,cu nr. de inmatriculare VL-02-PUS, nu a observat ca  intentiona sa vireze  spre stinga, desi avea semnalizarea  aprinsa, nu a pastrat  distanta corespunzatoare  intre autoturisme si  s-a angajat in depasire  in virf de panta,cu vizibilitate redusa, sub  50 m si a  avut viteza mare de deplasare;  a  mai aratat ca nu a  incalcat disp. art. 54 din OUG  195/2002  intrucit a semnalizat intentia de a vira spre stinga si s-a asigurat  ca poate sa efectueze  manevra.In  probatiune a  solicitat   martori si expertiza tehnica.
Plingerea  nu este intemeiata in drept.
Plingerea este scutita de taxa de timbru in temeiul art. 36 din OG 2/2001.
Plingerea a  fost introdusa in termenul de 15  zile inscris in art.118 al. 1  din  OUG 195/2002.
Intimatul  I.P.J. Vilcea a formulat intimpinare ( f. 10 ) prin care a solicitat respingerea  plingerii ca nefondata  invocind urmatoarele motive:  procesul verbal  este  intocmit cu  respectarea   conditiilor de  forma si fond  prevazute de OG 2/2001;agentul constatator a intocmit  actele in mod corect,pe baza  declaratiilor partilor si pe baza avariilor  constatate la autoturisme;  sanctiunea  aplicata   respecta disp.art.  21 al. 3 din OG 2/2001, fiind proportionala cu gradul de pericol  social al  faptei; potrivit legislatiei in vigoare  in cazul accidentelor   in urma carora  au rezultat  doar pagube documentele se  intocmesc numai  pe baza declaratiilor  scrise ale celor implicati si aceste declaratii coroborate cu  avariile  constatate  probeaza vinovatia  petentului .In  probatiune a solicitat acte si martori  iar in temeiul art. 242 al. 2 c.pr.civ. a  solicitat  judecarea cauzei in lipsa.  
In  cauza a formulat cerere de interventie in interes propriu (f.15) numitul G.I.- conducatorul  autoturismului  ce a fost implicat in accident prin care a  solicitat  respingerea plingerii ca neintemeiata.In fapt a aratat  ca  in timp ce   se afla in  depasirea  autoturismului  marca Suzuki,  conducatorul  acestei masini a  efectuat manevra de  viraj spre stinga, fara sa se asigure si fara sa semnalizeze;impactul s-a produs  pe celalalt sens de mers iar   ulterior impactului  oglinda  retrovizoare  de la autoturismul petentului  era pozitionata spre  spatele autoturismului - fiind deci posibil ca  anterior  impactului sa fie astfel pozitionata incit petentul sa nu observe  manevra de  depasire.In drept a  invocat  art. 49-56 art. 115-118 c.pr.civ. iar in  probatiune a  solicitat  inscrisuri, martori, expertiza tehnica si orice  alt mijloc de proba admis de lege.In sedinta publica din  6 martie 2009  intervenientul prin aparator a  precizat cererea de  interventie de la f.  15 ca fiind o interventie accesorie in interesul I.P.J.Valcea.Cererea de  interventie- astfel cum a fost precizata- a  fost admisa in principiu in sedinta  publica din 6  martie  2009 ( f.57).
Prin cererea de la  f.  25 petentul a   aratat  si alte critici in legatura cu procesul verbal contestat   respectiv: nu s-a dovedit  cert vinovatia sa; nu se  face vinovat de  producerea accidentului; agentul  constatator a refuzat sa audieze martori, desi a  cerut acest lucru; s-au incalcat disp.art. 16 al. 7 din OG 2/2001;    nu a fost   respectat art.  19 al. 3 din OG 2/2001;  avariile   probeaza contrariul starii de fapt retinute de  agentul constatator; agentul nu a efectuat  o cercetare  amanuntita pentru stabilirea  adevarului avind in vedere exclusiv declaratia numitului G. I.Prin aceeasi  cerere a solicitat  audierea  martorilor N. T. I.-O.,G.L., efectuarea unei  expertize si cercetare la fata locului.
Prin cererea de la f.  56 petentul a  aratat o serie de critici in legatura cu  judecata in sensul  urmator; nu se impune citarea in cauza a societatii de asigurare; instanta nu este investita cu o actiune in pretentii  ci cu o plingere  impotriva  procesului  verbal de contraventie, astfel ca nu trebuie citata societatea de asigurare; accidentul s-a produs  din vina umana  si nicidecum din lipsa vreunui act  astfel ca adevarul poate fi stabilit doar cu martori si expertiza   si nu cu polita de  asigurare.
Prin cererea de la f. 74   petentul a  aratat critici cu privire la  cererea de  interventie  formulata de  G.I.- in sensul ca  nu trebuie admisa.
In cauza s-au depus inscrisuri s-a inaintat  materialul probator de intimatul I.P.J. Valcea, s-au audiat martorii  G. E. ( f. 75) si  G. M.(f. 76) propusi de petent si s-a efectuat un raport de expertiza de expertul T.C.( f. 79-85)  la care s-au formulat obiectiuni de   intimatul G. ( f. 102 )  admise de instanta in sedinta publica din 26 iunie 2009, constatindu-se ca   raportul este nul, fiind intocmit cu nerespectarea disp. art. 208  al. 1 c.pr.civ. In consecinta expertul a procedat la intocmirea  unui nou raport de  expertiza (f. 105-112).
Deliberind instanta constata in fapt si in drept cele ce urmeaza:  prin procesul verbal de contraventie seria PCA  nr. 2765173 din 14.09.2008 ( f.  5)  petentul a fost sanctionat in  temeiul art. 54 din OUG 195/2002  si art. 100 al. 2 din OUG 195/2002  cu sanctiunea   avertisment  si trei puncte penalizare  retinindu-se ca  a  condus autoturismul cu  nr. AY-285-YD pe DJ  605 A   din directia Berbesti-Milostea pe raza satului Turcesti si  ajungind in fata magazinului SC Oltul SRL  nu s-a  asigurat la  schimbarea  directiei de  mers,  acesta virind stinga pentru a  opri in fata magazinului,intrind in coliziune cu autoturismul Dacia  nr. VL-02-PUS condus de G. I. ce se afla angajat in depasirea, sa producind avarii ambelor auto.
Petentul a   confirmat prin plingere si prin cererile  ulterioare   ( de la f. 25,56,74) in parte starea de fapt retinuta respectiv ca in data de  14.09.2008  a circulat de DJ  605 A din directia  Berbesti -Milostea  cu autoturismul AY-285-YD   si ca a  virat spre  stinga  cu intentia de a opri in fata magazinului SC Oltul  SRL din satul  Turcesti.In ce priveste producerea  accidentului a   negat ca ar fi savirsit fapta  contraventionala retinuta insa  sustinerile petentului nu se confirma.Astfel; potrivit art.54 din OUG 195/2002 "(1)Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. (2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe intreaga durata a manevrei.".In consecinta   prin lege se instituie  in sarcina celui   care executa o manevra de schimbare a directiei de  mers  doua obligatii respectiv aceea de a semnaliza  intentia si de a  se asigura ca poate sa execute manevra  fara sa perturbe  circulatia si fara sa  puna in pericol siguranta celorlalti  participanti la trafic.Din procesul verbal de contraventie rezulta ca  petentul a fost sanctionat  pentru ca nu a respectat   obligatia de a se  asigura  la schimbarea  directiei de  mers.In consecinta sustinerile  petentului cu privire la   semnalizarea intentiei de  schimbare   a directiei de mers sunt irelevante  pentru ca nu a fost  sanctionat pentru neindeplinirea  acestei obligatii.
Cu privire la fapta  contraventionala retinuta- de neasigurare la schimbarea directiei de mers se  constata de  instanta  urmatoarele;din materialul probator inaintat de   intimat  ( f. 28-34) rezulta ca  agentul constatator a avut in vedere la  retinerea savirsirii  faptei declaratiile date de petent si de intimat  si  localizarea avariilor   autoturismelor implicate  in accident.In aceste sens, in raportul de la f. 28 ( intocmit de agentul constatator), inregistrat sub nr. 525137 se mentioneaza ca  autoturismul condus  de  G.I. prezenta avarii  in partea din  drepta fata iar  avariile  autoturismului  condus de  N. T.  I. au fost identificate  la partea stinga fata;din localizarea  avariilor  s-a dedus ca   impactul s-a produs  cind  autoturismul   condus de G.  I. se afla   angajat in depasire ; prin declaratia data de  petent  in fata agentului constatator ( f. 30)   a  aratat ca  “am virat  stinga  trecind  de axul drumului timp in care am intrat in coliziiune  cu autoturismul  de culoare rosu cu nr.  VL-02 PUS   care s-a angajat in depasirea mea  fara semnalizare  provocind avarii  ambelor  autoturisme"; prin declaratia data in fata agentului  constatator  de intimat (f.  31) a  aratat ca  “ in timp ce efectuam manevra de depasire  fiind paralel cu  autoturismul marca Suzuki a  virat stinga"; in procesul verbal de contraventie  s-au consemnat avariile constatate la autoturismele  implicate in accident,fiind localizate  la  auto VL-02-PUS    in partea  din fata  dreapta   si in  fata stinga  la auto  AY-285-YD.
Declaratiile martorilor audiati la propunerea petentului ( f. 75,76) nu   sunt de natura sa confirme sustinerile  petentului intrucit  martorii nu au  perceput direct, nemijlocit, accidentul, nefiind  de fata iar   aspectele   relatate in legatura  cu   semnalizarea intentiei   de schimbare a   directiei spre stinga sunt irelevante  fata de faptul ca petentul nu a fost sanctionat  contraventional pentru neindeplinirea  acestei obligatii.
Prin raportul de expertiza intocmit in cauza expertul T.C. a    prezentat dinamica producerii accidentului  ( f. 107)  aratind “ cind a ajuns cu autoturismul  de locul unde urma sa execute   virajul la stinga , soferul N.T.I. se asigura, dupa care executa  virajul la stinga  in sensul sau de mers.In momentul in care ajunge  cu autoturismul  pe banda de contrasens se  produce accidentul  ( impactul)  cu autoturismul  cu nr. VL-02-PUS.In momentul impactului  autoturismul cu nr.  AY-285YD era pe banda de contrasens cu partea din fata linga  acostamentul din stinga  al drumului  in sensul de mers spre Mateesti si cu partea din spete  pe mijlocul  drumului. “.Desi  aceste concluzii sustin  pozitia petentului in legatura cu producerea  accidentului nu se coroboreaza cu  restul probelor si in plus nu sunt sustinute de probe  motiv pentru care vor fi inlaturate de instanta.Dinamica  descrisa de expert  este contrazisa de  localizarea avariilor  la autoturisme ( ce sunt  plasate in partea din fata dreapta la  autoturismul  intimatului si fata dreapta la  autoturismul  petentului); potrivit dinamicii prezentate avariile  trebuiau localizate la autoturismul petentului in  stinga spate( cita vreme s-a pretins ca  autoturismul sau se afla  pe contrasens  in pozitie perpendiculara, cu partea din fata aproape de   acostament.In  plus din schita intocmita de agentul constatator dupa accident ( f. 34) in care sunt pozitionate  autorismele  ulterior impactului se observa ca autoturismul   condus de petent a ramas pe partea drepta  a   drumului (pe sensul de mers) - unde se afla,deci,la data  impactului,iar autoturismul  intimatului  se afla in  afara  partii carosabile, in fata magazinului - fiind deci pe contrasens  in pozitie aproape paralela  cu autoturismul  petentului in momentul impactului.In plus   situarea avariilor in partea din fata   probeaza ca la momentul impactului  petentul doar initiase  manevra de viraj iar   intimatul se afla  deja in depasire  si la o distanta foarte mica  de  autoturismul petentului.
Imprejurarea  ca petentul ar fi semnalizat intentia de a vira spre stinga  nu-l exonera de indeplinirea   obligatiei  ulterioare semnalizarii- aceea de a  se asigura.Imprejurarea ca  intimatul nu ar fi  respectat semnalizarea  petentului si s-a angajat in depasirea acestuia (ipoteza sustinuta de petent atit prin plingere cit si prin declaratia data in fata agentului constatator) atrage intr-adevar  o raspundere  contraventionala a  intimatului si o culpa a acestuia in producerea accidentului- insa aceasta culpa nu exonereaza pe petent de obligatia de a se  asigura  (si observind ca intimatul este  angajat intr-o depasire cu  nerespectarea semnalizarii   sale trebuia sa se asigure si sa  efectueze efectiv  virajul dupa ce era depasit de intimat, pentru a nu perturba  circulatia  si pentru a nu  pune in pericol siguranta celorlalti  participanti la trafic).
Celelalte  critici ale petentului legate de procesul verbal de contraventie sunt neintemeiate si urmeaza a fi respinse pentru cele urmeaza:critica petentului   inscrisa in cererea de la f. 25- in sensul ca s-au incalcat disp. art.  16 al. 7 din OG 2/2001  nu se confirma.Este real ca in procesul verbal  de contraventie nu este inscrisa nici o obiectiune a acestuia  insa    petentul si-a exprimat  pozitia  cu privire la fapta contraventionala retinuta prin  declaratia pe care a dat-o in fata agentului constator; in plus   lipsa obiectiunilor nu atrage nulitatea absoluta ci doar nulitatea relativa, ce presupune  invocarea si dovedirea de   catre petent a unei  vatamari ce nu poate fi inlaturata decit prin anularea procesului verbal- conditii neindeplinite in speta.Critica petentului cuprinsa in aceeasi cerere de la f. 25 de asemenea nu se confirma.Lipsa  semnaturii unui martor nu  constituie motiv de nulitate- fata de disp. art. 17 din OG 2/2001`-ce arata in mod limitativ cazurile in care intervine sanctiunea nulitatii.
Sub aspectul individualizarii sanctiunii se retine de instanta ca s-au respectat criteriile de individualizare inscrise in art. 21 al. 3 din OG 2/2001- fiind aplicata sactiunea “avertisment"cit si limitele inscrie in  OUG 195/2002- art. 100 al.2.
Pentru aceste     vazind si disp. art. 36 din OG 2/2001  va fi respinsa  plingerea ca neintemeiata si va fi admisa cererea de interventie accesorie, astfel cum a fost precizata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016