Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Actiunea in revendicare ,conform art. 480 c.civ.

(Sentinta civila nr. 366 din data de 17.03.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

     Actiunea in revendicare ,conform art. 480 c.civ. este o actiune reala prin care proprietarul care a pierdut posesia,cere restituirea bunului  de la posesorul neproprietar si apare ca o posibilitate juridica ce-i permite titularului sa-si apere dreptul  sau real asupra bunului si sa pretinda restituirea lui de la cel care-l stapaneste fara temei. 
      (Sentinta civila nr. 366/17.03.2010)
     
     Prin actiunea inregistrata sub nr.X /241/2009, pe rolul Judecatoriei H., reclamantii V. S. si V. M., au chemat in judecata si personal la interogatoriu pe paratii C. G.si C.C., pentru ca prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligati sa respecte proprietatea si posesia suprafetei de cca 250 m.p., din totalul de 5000 m.p., situata in pct. "La N.", cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii arata ca sunt proprietarii terenului in suprafata de 5000 m.p., in pct. "La N.", cu vecinii : N - most. G. N., S - most. B. N. si drumul, E - most. P. N., V - most. R. I.si most. P. N., in baza contractului de vanzare cumparare, autentificat sub nr.306/2008. Din teren, paratii ocupa, fara drept, o suprafata de cca. 250 m.p., situata in partea de sud-vest a proprietatii, intre most. P.N. si most. B.N., pe care au cultivat-o cu grau.
Actiunea a fost intemeiata, in drept, pe disp,.art.480 C.civ. si 112 C.pr.civ.
Actiunea a fost legal timbrata, cu taxa de timbru - 100 lei si timbru judiciar - 0,30 lei.
In sustinere, s-a depus contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr.X din 18 martie 2008 - filele 5- 6, plan de amplasament si delimitare a imobilului - fila 7.
Paratii nu au formulat intampinare. Prin cererea de la fila 14 dosar au propus, spre audiere, martori..
In probatiune a fost incuviintata proba cu martori,cu expertiza tehnica judiciara, specialitatea topometrie - fila 64 - 68 dosar.
Examinand cererea din prisma motivelor invocate si pe baza actelor si lucrarilor dosarului ,se retin urmatoarele:
Potrivit contractului de vanzare - cumparare,  autentificat sub nr. X/18 martie 2008,  la Biroul Notarului Public  B.G., reclamantii  au dobandit in proprietate de la vanzatoarea N. G., un teren  arabil, in suprafata de 5.000 mp , situat in extravilanul localitatii Cernisoara , sat Grosi, in pct. "La N.", cu vecinii, conform intinderilor precizate in contract : Nord-Vest most. G. , S-E - most. B. N. si  most. P. N., pe distanta de 30,2 m,  intre punctele 11-10;S-V. most. P.N., pe distanta de 24,18 mp, intre punctele 10 si 9 , most. R.I., pe distanta de 8 mp, intre punctele 12-11,astfel cum este identificat  in planul de amplasament  si delimitare  vizat de OCPI sub nr. 03.12.2007 (fila 7), anexat documentatiei de instrainare.
Paratii stapanesc terenul, din pct. "M. II", vecin cu terenul reclamantilor din pct. "La Netea", cumparat de autori de la preot P.si atribuit in Lotul nr. 2 paratului C.G, potrivit deciziei civile nr.X/1987 pronuntata  de Tribunalul Valcea, in dosarul nr. X/1986, avand ca obiect partaj succesoral, de pe urma defunctului  C. N. 
Din expertiza tehnica judiciara , in urma masuratorilor efectuate de expertul judiciar si necontestate de reclamanti, asa cum este individualizat in planul de situatie - anexa nr. 2 ,  se retine ca,   paratii ocupa din terenul reclamantilor suprafata de 220 mp, pe o latime, de 24,18 mp si o lungime de 9,20 mp , colorat cu verde, ce face parte din suprafata  de 5.000 mp  cumparata de  reclamanti.
      Analizand expertiza tehnica  judiciara, specialitate topografie, comparativ, cu planul de amplasament si delimitare a imobilului prin care se identifica imobilul dobandit de reclamanti , se constata ca, potrivit planului de amplasament, ce a stat la baza documentatiei de instrainare, reclamantii se invecineaza cu paratii pe directia S-E , intre punctele 11-10, pe lungimea de 30,20 m, in timp ce expertul a masurat limita de proprietate intre reclamanti si paratii cu 9,20 m in interiorul proprietatii paratilor , astfel incat apare ca reclamantii se invecineaza cu paratii pe o lungime de 21 mp, situatie ce nu corespunde documentatiei de instrainare, in care lungimea este de 30,20 m si implicit modului de dobandire a dreptului de proprietate de catre reclamanti, conform contractului de vanzare-cumparare.
      
     Expertul arata ca suprafata de 220 mp colorata cu verde in anexa 2 la raportul de expertiza este ocupata de paratii si  face parte din suprafata de 5000 m.p cumparata de reclamanti, insa asa cum s-a aratat mai sus, limita de proprietate prezentata de expert intre parti , este incorecta, afectand proprietatea paratilor pe o lungime de 9,20, in contradictie cu planul de amplasament si delimitare a imobilului ce a stat la baza instrainarii fila 7 si 67 si intinderii dreptului de proprietate dobandit de reclamanti.
     Prin urmare, suprafata de 220 mp, identificata de expert si prezentata cu culoare verde in planul anexa la raportul de expertiza  ,ca fiind ocupata de parati nu a format obiectul contractului de vanzare - cumparare invocat de reclamanti.
     In acest context, vizand  lungimea de 30,20 mp pe directia S - E, intre punctele 11-10,  conform documentatiei cadastrale prezentata de reclamanti , este veridica apararea paratilor, in sensul ca nu ocupa din terenul reclamantilor .
     Faptul ca,  reclamantii nu stapanesc intreaga suprafata dobandita in baza contractului autentic nu este imputabil paratilor.
     Actiunea in revendicare ,conform art. 480 c.civ. este o actiune reala prin care proprietarul care a pierdut posesia,cere restituirea bunului  de la posesorul neproprietar si apare ca o posibilitate juridica ce-i permite titularului sa-si apere dreptul  sau real asupra bunului si sa pretinda restituirea lui de la cel care-l stapaneste fara temei.
     In contextul considerentelor expuse, rezulta, fara echivoc , faptul ca terenul paratilor se invecineaza cu terenul reclamantilor pe limita S-E , pe o lungime de 30,20, intre punctele 11-10 si o latime de 24,18 mp,intre punctele 10-9, fara ca paratii sa ocupe din terenul reclamantilor,fapt pentru care actiunea in revendicare va fi respinsa, ca neintemeiata si in temeiul art. 1169 C.civ. , in lipsa dovezilor privind efectuarea cheltuielilor de judecata , va fi respinsa si cererea paratilor sub acest aspect.
     
     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului - Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016
Revendicare imobiliara. Folosirea unui teren agricol fara titlu. Despagubiri - Sentinta civila nr. 296 din data de 08.04.2015
Revendicare unui imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in revendicare inadmisibila - Decizie nr. 497 din data de 17.05.2012
Actiune in revendicare. Obligatia proprietarului de a permite traversarea terenului pentru cauza de utilitate publica. - Decizie nr. 466 din data de 14.05.2012
Revendicare imobiliara. Folosirea unui imobil fara titlu - Decizie nr. 539 din data de 14.11.2011
Restituire imobil preluat abuziv de catre stat - Decizie nr. 384 din data de 01.09.2011
Cerere de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului prin expropriere. - Decizie nr. 386 din data de 02.09.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 335 din data de 29.03.2011
Revendicare - Decizie nr. 6798 din data de 28.01.2011
Revendicare - Decizie nr. 4979 din data de 10.02.2011
Revendicare imobil in baza legii 10/2001 - Decizie nr. 401 din data de 28.10.2010
Revendicare - Decizie nr. 220 din data de 25.03.2010
Revendicare.Nulitatea absoluta a actelor juridice si operatiunilor de cf. - Decizie nr. 67 din data de 04.03.2010
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1311 din data de 19.10.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 115 din data de 17.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Legalitatea dispozitiei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, ca urmare a nedeclararii corecte a numarului membrilor de familie, veniturilor ori bunurilor detinute. - Decizie nr. 103/F din data de 16.01.2014