InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

CERERE DE VALOARE REDUSA

(Sentinta civila nr. 722 din data de 11.08.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

      Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr......../259/2014 la data de 26.06.2014, repartizata in mod aleatoriu reclamanta S.C. H. P. S.A., a chemat in judecata pe  paratul R. N., pentru ca in temeiul art. 1025 C.pr.civ. paratul sa fie obligat la plata sumei de 950,98 lei, reprezentand contravaloarea serviciului de alimentare cu apa  si canalizare, pentru care societatea creditoare a emis facturi pe care debitorul nu le-a achitat.
 Astfel in baza disp. art. 1028 alin. 2 C.pr.civ. reclamanta a completat formularul de cerere aprobat prin ordinul ministrului justitiei si la rubrica prezentarea motivelor de fapt si de drept ale cererii, reclamanta a invederat ca potrivit contractului incheiat, debitorul a beneficiat de serviciul de alimentare cu apa si canalizare, pentru care societatea creditoare a emis facturi pe care debitorul nu le-a achitat . 
In drept au fost invocate Legea 241/2006, Legea nr.51/2006.
In baza disp. art. 1028 alin. 3 C.pr.civ. s-a atasat cererii si urmatoarele inscrisuri certificate conform cu originalul: contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.........../16.01.2009, fisa client in perioada 01.01.2014-18.06.2014, declaratie pe propria raspundere, act aditional la contract nr........../30.06.2006, situatia productiei in perioada 01.07.2012 - 31.05.2013, si un set de facturi, aflate la filele 18-27 ale dosarului cauzei.
Prin rezolutia din 27.06.2014 in baza disp. art. 1.029 alin. 4 C.pr.civ. instanta a dispus comunicarea formularului de cerere de chemare in judecata, a inscrisurilor atasate acestuia si a formularului de raspuns catre parat cu mentiunea ca poate raspunde pretentiilor reclamantei prin restituirea formularului completat sau prin orice alt mijloc adecvat, in termen de 30 zile de la comunicare.
 Desi paratului i-au fost comunicate aceste acte procedurale si inscrisurile atasate de reclamanta, la data de 30.06.2014, potrivit dovezii de inmanare (fila 30), acesta nu a formulat raspuns in termenul anterior mentionat, astfel ca s-a fixat termen de judecata la 11.08.2014, fara citarea partilor conform art. 1029 alin. 2 C.pr.civ.
 In cauza s-a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri.
 Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat in fapt urmatoarele:
Asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat instanta  a retinut ca prin  cererea inregistrata la data de 26.06.2007 sub nr........../259/2014 pe rolul Judecatoriei Mizil, reclamanta S.C. H. P. S.A., a chemat in judecata pe  paratul R. N., pentru ca in temeiul art. 1025 C.pr.civ. paratul sa fie obligat la plata sumei de 950,98 lei, reprezentand contravaloarea serviciului de alimentare cu apa  si canalizare, pentru care societatea creditoare a emis facturi pe care debitorul nu le-a achitat. Conform inscrisurilor aflate la dosar respectiv facturile seria  ............../31.07.2012, nr............./31.08.2012, nr............./30.09.2012, nr. ............/31.10.2012, nr............/30.11.2012, nr........./31.12.2012, nr. ............/28.02.2013, nr............/31.03.2013, nr............./30.04.2013, nr. ............/31.05.2013, reclamanta isi justifica prestarea serviciilor, pentru perioada 01.07.2012 - 31.12.2013.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr............./259/2014, reclamanta S.C. H. P. S.A., a chemat in judecata pe  paratul R. N., pentru ca in temeiul art. 1025 C.pr.civ. paratul sa fie obligat la plata sumei de 945,98 lei, reprezentand contravaloarea serviciului de alimentare cu apa furnizat in perioada iulie 2012 - mai 2013, conform contractului incheiat de parti. La aceasta cererea reclamanta invoca aceleasi facturi fiscale ca si in cazul cererii ce face obiectul dosarului nr........../259/2014.
In cauza nr........../259/2014 instanta a pronuntat sentinta civila nr........... din 23.04.2014 definitiva prin neexercitarea cai de atac.
Autoritatea de lucru judecat este reglementata de art.430 si art.431 Cod procedura civila, ca o prezumtie legala, absoluta si irefragabila, de fond, peremptorie si absoluta.
Pentru a exista autoritatii de lucru judecat, trebuie sa existe tripla identitate de obiect, parti si cauza.
Cat priveste primul element - partile - se are in vedere nu prezenta lor fizica la proces, ci prezenta juridica, respectiv participarea la proces in nume propriu si in calitate de reprezentant.
In sfera notiunii de obiect al cererii de chemare in judecata se include nu numai obiectul material (pretentia concreta), ci si dreptul subiectiv care poarta asupra obiectului material.
Prin cel de-al treilea element - cauza - se intelege fundamentul pretentiei afirmate si ea nu trebuie confundata cu dreptul subiectiv si nici cu mijloacele de dovada ale faptelor pe care reclamanta isi intemeiaza pretentiile.
Autoritatea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti reprezinta acel efect al hotararii care consta in aceea ca se instituie o prezumtie  de adevar cu privire la situatia de drept retinuta, o noua cerere intre aceleasi parti, cu acelasi obiect si aceeasi cauza neputand fi dedusa judecatii ulterior.
In speta, reclamanta,  prin cererile de chemare in judecata mai sus evocate cheama in judecata acelasi parat, pentru aceiasi cauza si acelasi obiect, astfel reclamanta cheama in judecata pe paratul R.N. pentru plata contravalorii serviciilor de alimentare cu apa furnizat in perioada iulie 2012 - mai 2013 in temeiul art. 1025 C.pr.civ.
Prin urmare, se constata existenta in cauza a autoritatii de lucru judecat a sentintelor civile nr......... din 23.04.2014 definitiva prin neexercitarea cai de atac.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007