InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Autorizarea instantei de tutela. Admite cererea

(Sentinta civila nr. 1 din data de 09.10.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante la data de ..........2014 sub nr........./259/2014 reclamanta I. S. a solicitat sa se dispuna autorizarea incheierii unui contract de vanzare-cumparare, prin care aceasta si sotul sau, in calitate de proprietari, urmeaza sa instraineze un teren intravilan, cu constructiile aferente.  A relevat ca pe terenul in suprafata de 1000 mp, exista o casa cu suprafata construita de 53 mp si o anexa cu suprafata de 30 mp, dobandite prin cumparare de la mama sotului sau, I. F., decedata in anul 2009. A mai aratat ca terenul este situat in comuna Gura Vadului, strada .............. nr........ jud. Prahova si este alipit celui pe care il detine din anul 1967, in suprafata de 600 mp si pe care se afla amplasata locuinta acestora curenta, in suprafata de 104 mp.
       In motivarea cererii reclamanta a aratat ca aceasta impreuna cu sotul nu au copii si nici alte rude de gradul I in viata, drept pentru care, in anul 2010, a incheiat testamente prin care au declarat, reciproc, unici mostenitori ai bunurilor noastre.
      De la data accidentului vascular cerebral suferit de sotul sau, a trebuit sa se dedice cu prioritate ingrijirii sale, ceea ce se intampla si in prezent. Ca urmare, nu are nici timpul si nici puterea necesare ingrijirii gospodariei (curte, gradina, constructii anexe), care se degradeaza tot mai mult. Din acest motiv, s-au gandit (eu si sotul meu, care are coerenta in gandire in limitele handicapului suferit) sa vanda o parte din proprietate unor persoane apropiate, care sa ne fie de ajutor in intretinerea gospodariei si ingrijirea de care sotul sau si cu aceasta au nevoie, date fiind starea sa de sanatate si varsta acestora inaintata.
     A relevat ca, cumparatorii sunt P.C.-G., nepoata sotului sau(fiica surorii acestuia), impreuna cu sotul sau, P. N., domiciliati in Bucuresti, care i-au sprijinit si pana acum si cu care sunt in relatii foarte bune. De altfel, arata ca ei sunt nasii lor de cununie, iar P. N. a fost cel care s-a ocupat inca din momentul imbolnavirii sotului sau de internarea sa in spitale din Ploiesti si Bucuresti, de efectuarea investigatiilor necesare, de procurarea medicamentelor, de intocmirea formalitatilor pentru incadrarea in gradul de handicap, precum si de efectuarea unor reparatii in gospodarie si aprovizionarea cu alimente.
   In urma cumpararii terenului si casei mentionate, sotii P. au intentionat sa petreaca cea mai mare parte a timpului alaturi de noi, iar suportul pe care il vor oferi va fi determinant pentru starea lor fizica si psihica, in interesul sotului sau ca persoana pusa sub interdictie, asa cum cere legea.
  In acelasi timp, ca pret al tranzactiei va primi suma de 25.000 lei, pe care-i vor folosi pentru intretinerea si ingrijirea lor.
  Pentru motivele aratate mai sus, in conformitate cu art. 144 si 145 din Codul Civil, solicita a se  constata ca vanzarea de catre aceasta, in calitate de coproprietara si de tutore al celuilalt proprietar - I. Gh.), a terenului situat in comuna......., strada........ nr........, jud. Prahova, cu suprafata de 1000 mp, avand amplasate pe el doua constructii (una cu suprafata de 53 mp cu destinatie de locuinta si o anexa cu suprafata de 30 mp) este in interesul neindoielnic al sotului sau, asigurand premisele unei bune ingrijiri si a satisfacerii optime a nevoilor acestuia si sa se dispuna autorizarea operatiunii.
  In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 144 si art. 145 din C.Civ.
  In dovedirea cererii reclamanta a depus la dosarul cauzei inscrisuri certificate conform cu originalul, aflate la filele 5-17 ale dosarului cauzei .
  Analizand actiunea formulata de reclamanta, in raport de actele si lucrarile dosarului, precum si de dispozitiile legale incidente in cauza, instanta a  constatat urmatoarele:
  Prin sentinta civila nr. 488/2014, pronuntata de Judecatoria Mizil, s-a dispus punerea sub interdictie a numitului I.Gh. si a fost numita in calitate de tutore al acestuia, dupa ramanerea definitiva a hotararii, reclamanta I.S., nascuta la ..........1944.
  Potrivit art. 171 C.civ., regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se aplica si in cazul tutelei celui pus sub interdictie judecatoreasca, in masura in care legea nu dispune altfel. Potrivit art. 144 alin. (2) C.civ., tutorele nu poate, fara avizul consiliului de familie si autorizarea instantei de tutela, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod valabil orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare. Conform art. 145 C.civ., instanta de tutela acorda tutorelui autorizarea numai daca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru minor. Autorizarea se va da pentru fiecare act in parte, stabilindu-se, cand este cazul, conditiile de incheiere a actului.
   Instanta  a retinut ca persoana pusa sub interdictie I. Gh. si tutorele acesteia I. S. sunt soti si detin in coproprietate terenul in suprafata de 1000 mp, exista o casa cu suprafata construita de 53 mp si o anexa cu suprafata de 30 mp conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.........din 24.09.1991. Pentru aceste imobile se solicita de catre reclamanta autorizarea instantei de tutela pentru instrainare.
Instanta a  retinut ca prin contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr......... din 24.09.1991 cumparatorii sau obligat sa intretina vanzatoarea I. F. pe tot timpul vietii. Reclamanta nu a facut dovada ca vanzatoarea I. F. a decedat.
De asemenea s-a retinut ca reclamanta nu a facut dovada detinerii in proprietate a unui alt imobil casa de locuit insa prin cerere a aratat ca arata ca terenul este situat in comuna......., strada ........ nr........, jud. Prahova si este alipit celui pe care il detine din anul 1967, in suprafata de 600 mp si pe care se afla amplasata locuinta acestora curenta, in suprafata de 104 mp.
 A aratat reclamanta ca pretul instrainarii este de 25.000 lei astfel ca instanta a  retinut, raportat la starea de sanatate a persoanei puse sub interdictie, ca instrainarea raspunde unei nevoi a persoanei puse sub interdictie motiv pentru care va acorda autorizarea ceruta, sub rezerva ca actele indeplinite de reclamanta sa prezinte un folos neindoielnic pentru persoana aflata sub tutela sa, respectiv ca pretul convenit sa nu fie mai mic decat suma negociata de 25.000 lei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007