Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Ordin de protectie - Admite in parte cererea

(Sentinta civila nr. 32 din data de 26.01.2015 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil la data de 19.01.2015 sub nr......../259/2015, reclamanta D.N.C. a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratul D.V., ca prin hotararea ce o va pronunta, paratul sa fie evacuat temporar din locuinta, obligarea acestuia la pastrarea unei distante de cel putin 10 m fata de reclamanta si copiii lor, precum si interzicerea oricarui contact telefonic sau prin corespondenta cu reclamanta si copiii partilor.
          In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a invederat instantei ca a introdus actiune de divort pentru a se desface casatoria dintre ea si parat, care are o atitudine violenta agresandu-i fizic si verbal. Arata reclamanta ca paratul a amenintat-o chiar si cu moartea, fiind nevoita de mai multe ori sa formuleze plangeri la organele de politie, asa cum s-a intamplat si in noaptea de 16-17.VII.2014, ora 24, cand a fost necesara interventia organelor de politie.
         A precizat reclamanta ca, intrucat simte un pericol permanent, atat pentru ea cat si pentru copiii, a fost nevoita sa formuleze prezenta cerere de instituire a ordinului de protectie prin care paratul sa fie evacuat temporar din locuinta, avand unde sa locuiasca - la mama sa D.A. in comuna C....., satul S......, judetul Prahova, sa fie obligat la a purta fata de reclamanta si copii o distanta de minim 10 metri si sa i se interzica orice contact telefonic sau prin corespondenta cu ei. 
             In drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr.217/2003 si Legea nr. 25/2012.
            In dovedirea cererii au fost depuse la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri, in copie: certificatele de nastere ale minorilor D.I.A., D.I.A. si D.G.-V. (filele 4-7);  cartile de identitate ale partilor (filele 4-5 dosar).
            In sustinerea cererii  au fost solicitate incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratului si proba cu martori, numitii D.A., domiciliata in orasul Mizil, str........  nr......., bl......., sc. ....., ap....., jud. Prahova.
           Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru in conformitate cu disp. art. 26 alin. 2 din Legea nr. 217/2003.
           Prin rezolutia din data de 20.01.2015, completul caruia i-a fost repartizata cauza a fixat primul termen de judecata la data de 26.01.2015 dispunandu-se citarea partilor, in camera  de consiliu.
          La primul termen de judecata ce a fost fixat conform disp. art. 201 C.pr.civ., la data de 26.01.2015, instanta,  din oficiu, in temeiul disp. art. 131 C.pr.civ.., a procedat la verificarea competentei,  constatand ca este competenta din punct de vedere general, material si teritorial sa solutioneze prezenta cauza in conformitate cu disp. Legii nr. 217/2003, art. 94 C.pr.civ.
          Fiind legal instiintat cu privire la faptul ca are calitatea de parte in cauza aflata pe rolul Judecatoriei Mizil, paratul nu a depus intampinare, s-a prezentat personal in fata instantei, fiind asistat de avocat desemnat din oficiu, potrivit art. 27 alin.4 din Legea nr. 217/2003. 
           In cauza au fost incuviintate si administrate proba cu inscrisuri pentru ambele parti si proba testimoniala pentru reclamanta D.N.C. la termenul din 26.01.2015.
          Analizand cererea formulata de reclamanta, instanta constata urmatoarele:
         In conformitate cu dispozitiile art.23 al.1 din legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie.
        Instanta a apreciat ca textul de lege incident indica faptul ca cererea de emitere a unui ordin de protectie vizeaza o stare de pericol iminent, determinata de acte de violenta grave si actuale exercitate chiar de catre un membru al familiei si care reclama o interventie urgenta din partea autoritatilor statului pentru protejarea celorlalti membri.
        In acest sens, trebuie avut in vedere faptul ca, masurile instituite prin actul normativ nu vizeaza orice forma de conflict intre membrii unei familii, ordinul de protectie neputand fi utilizat drept o metoda pentru reglarea diverselor nemultumiri sau neintelegeri intre acestia, avand ca unica finalitate obtinerea evacuarii rapide a unei persoane din domiciliu. Din aceasta perspectiva, instanta retine ca potrivit art. 249 C.pr.civ. sarcina probei incumba celui care sustine o anumita situatie de fapt sau existenta unui anumit drept inaintea instantei. Prin urmare, simpla sustinere a exercitarii unor acte de violenta, in lipsa unor mijloace de proba care sa ateste o existenta unei stari de pericol iminent, care sa atraga incidenta procedurii speciale a emiterii unui ordin de protectie, nu poate fi primita de instanta.   
          In speta, instanta  a constatat ca paratul  D.V. este sotul reclamantei D. N.-C. si locuiesc impreuna in apartamentul situat in Mizil, str....... nr......, sc....., ap......, judetul Prahova.
           Potrivit art. 23 din Legea 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru de familie poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu una sau mai multe masuri, obligatii sau interdictii(_). Asadar, pentru a emite un astfel de ordin, instanta trebuie sa constate ca fiind indeplinite cumulativ urmatoarele  trei conditii: sa existe un act de violenta in familie; actul de violenta sa provina din partea unui membru de familie; viata, integritatea fizica sau psihica ori libertatea victimei sa fie pusa in pericol de actul de violenta.
          In ceea ce priveste prima conditie, potrivit Legii nr.217/2003, la art.3 al.1 legiuitorul intelege prin "violenta in familie" orice actiune sau inactiune  intentionata, cu exceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestata fizic sau verbal, savarsita de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice, inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara de libertate.
           Prin cererea de chemare in judecata reclamanta a sustinut ca paratul are un comportament violent, ceea ce a si impus sesizarea organelor de politie in mod repetat. In acest sens, instanta  a retinut ca din administrarea probei testimoniale cu martorul incuviintat, numita D.A. (filele 17-18) aceasta a facut dovada unei conduite reprobabile a paratului. Astfel a aratat martorul audiat ca paratul a avut un comportament necorespunzator, atat cu reclamanta, cat si cu copiii partilor, fiind violent atat fizic, cat si verbal. De altfel, tocmai din cauza comportamentului paratului, desi nu a implinit 18 ani, fata cea mare a sotilor a parasit apartamentul in care in care locuia cu parintii si fratii sai. A mai aratat martorul ca a asistat de mai multe ori, in decursul tipului, la violentele exercitate de parat asupra membrilor familiei sale, iar in cursul lunii ianuarie 2015 aceste violente s-au manifestat din nou, eveniment la care, de altfel, au intervenit organele de politie. In ceea ce priveste situatia paratului, martorul a aratat ca acesta, in cazul admiterii cererii, are unde locui, respectiv la mama sa, care are o locuinta in comuna C......, sat S......, judetul Prahova.
           Analizand sustinerile reclamantei si probele administrate de aceasta in cauza, instanta a  apreciat ca actiunile paratului pot fi calificate drept "acte de violenta in familie", asa cum sunt definite in Legea nr.217/2003 sub forma prevazuta de art.4 la  lit. c din actul normativ mentionat - prin amenintari cu acte de violenta la care a fost supusa reclamanta.
          Referitor la  cea de-a doua conditie, potrivit Legii  nr.217/2003, la art. 5 lit.a, prin "membru de familie" care exercita acte de violenta in familie se intelege si ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude. Coroborand dispozitii legale cu copiile actelor de stare civila, instanta constata conditia indeplinita, paratul fiind  sotul reclamantei si tatal copiilor D. I. A., D. I. A. si D. G. V.
         In ceea ce priveste cea de-a treia conditie, instanta  a apreciat ca prin comportamentul violent al paratului - dovedit prin sustinerile reclamantei, declaratia martorului si sesizarile adresate organelor de politie, integritatea fizica a reclamantei si a copiilor sai este pusa in pericol de posibile acte de violenta ce pot fi savarsite de D.V. asupra sa.
         Drept urmare, constatand ca in cauza sunt indeplinite cumulativ cele trei conditii pentru emiterea unui ordin de protectie, instanta a admis cererea reclamantei si a dispus evacuarea temporara a paratului D.V. din imobilul situat in Mizil str.T....... nr........, sc........, ap........, judetul Prahova,  obligarea paratului sa pastreze o distanta minima fata de imobilul in care locuiesc sotia sa si copiii, fata de reclamanta precum si fata de minorii D.I.A., D.I.A. si D.G.V.
          Nu va admite si cererea reclamantei privind interzicerea oricarui contact telefonic sau prin corespondenta, intrucat reclamanta nu a facut dovada ca prin astfel de mijloace paratul, vreodata, ar fi produs vreun prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice, ori ar fi pus in pericol, pe reclamanta si pe copii.
         Totodata, instanta  a stabilit onorariul pentru aparatorului din oficiu, in cuantum de 100 lei, pentru asistenta juridica din oficiu asigurata paratului, care va fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei.
         In baza art. 453 C.pr.civ., partea care pierde procesul poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata numai la cererea partii adverse, iar in prezenta cauza, instanta a luat act ca reclamanta nu a solicitat obligarea paratului la plata vreunei cheltuieli.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007