Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

Divort

(Sentinta civila nr. 11166/2011 din data de 27.10.2011 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria Oradea

Pe rol fiind solutionarea de minori si familie privind pe reclamantul P D G in contradictoriu cu parata P A, avand ca obiect divort.
La apelul nominal facut in cauza, in sedinta publica, se prezinta reclamantul asistat de av. G M, parata si martorul P B, lipsa fiind martorii D S si J F.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut un scurt referat al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Instanta procedeaza la identificarea reclamantului, care se legitimeaza cu CI seria _nr_..
Instanta procedeaza la identificarea paratei, care se legitimeaza cu CI seria _ nr_..
Intrebate fiind, partile arata ca au avut ultimul domiciliu comun in localitatea _. Parata arata ca in prezent locuie?te efectiv in _, la adresa indicata la termenul anterior de judecata.
Fata de cele invederate, vazand ca ambele parti locuiesc in prezent in _, instanta constata ca e competenta sa solutioneze prezenta cerere potrivit disp. art. 1 si art. 607, teza a doua  Cod proc. civila
Reprezentantul reclamantului solicita inlocuirea martorului D S, care se afla in imposibilitate de a se prezenta, cu martorul M I O.
Fa?a de cele invederate, vazand ca martorul M I On este prezent Instanta incuviinteaza cererea de inlocuire a martorului D S cu martorul M I O.
Parata arata ca renunta la audierea martorei J F si nu are alti martori pentru a dovedi pozitia procesuala.
In baza art. 246 Cod proc civila, instanta ia act de renuntarea paratei la audierea martorei J F.
Instanta procedeaza la audierea, sub prestare de juramant, a martorilor P B T si M I O, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar, dupa ce martorii au luat cunostinta de continutul declaratiilor si le-au semnat.
      Parata arata ca se opune admiterii actiunii de divort. Arata ca este separata in fapt de sotul sau din 1997, iar de atunci acesta nu are legaturi cu copilul lor major. Mai arata ca a incercat sa ia legatura cu reclamantul atat telefonic, cat si prin intalniri directe, inclusiv la serviciu, insa acesta a refuzat sa discute cu ea. Nu poate sa arate nici motivul pentru care s-au separat in fapt si nici pentru care reclamantul refuza sa discute cu ea. Solicita respingerea actiunii si impacarea.
Reclamantul arata ca nu doreste sa se impace cu parata.
Reclamantul precizeaza actiunea in sensul ca solicita desfacerea casatoriei din culpa sa exclusiva.
Reprezentantul reclamantei ?i parata arata ca nu mai au alte cereri de formulat sau probe de propus.
Instanta in baza art. 167 Cod proc civila, incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse la dosar, considerand-o utila, pertinenta si concludenta solutionarii cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta, constata cauza in stare de judecata, in baza art.150 C.pr.civ. socoteste cauza lamurita, declara inchisa faza probatorie si acorda cuvantul pe fond.
Reprezentantul reclamantului solicita admiterea actiunii precizate, desfacerea casatoriei din culpa sa exclusiva potrivit art. 373 lit. c si art. 379 Cod civil, fara cheltuieli de judecata.

INSTANTA

       Deliberand asupra actiunii de fata constata urmatoarele :
       Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei _ la data de 31.05.2011, legal timbrata, reclamantul P D G a chemat in judecata pe parata P A, solicitand desfacerea casatoriei incheiata la data de _ ?i reluarea de catre parata a numelui avut anterior incheierii casatoriei, acela de "J".
      In motivarea  in fapt a cererii reclamantul arata ca s-au casatorit in anul 1991, din casatorie rezultand un copil, in prezent major. Considera ca rela?iile de familie sunt grav ?i iremediabil vatamate, fiind despar?i?i in fapt din anul 1993. Intrucat au ajuns la un acord asupra tuturor problemelor, solicita reclamantul desfacerea casatoriei pe baza de comun acord.
      In drept au fost invocate prevederile art. 37, art. 39 din Codul familiei, art. 613 ind. 1 Cod procedura civila.
      In proba?iune au fost depuse in xerocopie inscrisuri, respectiv, certificatul de casatorie ?i cartea de identitate a reclamantului.
      Parata nu a depus la dosar intampinare, dar prezenta in fa?a instan?ei la termenul de judecata din data de 23.06.2011 a aratat ca nu este de acord cu desfacerea casatoriei ?i ca dore?te sa se impace cu so?ul ei. A precizat ca au impreuna un copil major ?i ca au locuit impreuna trei ani de zile dupa momentul incheierii casatoriei, pentru ca la acest termen sa precizeze ca sunt separa?i in fapt din anul 1997.
      La termenul de judecata din data de 23.06.2011 fa?a de pozi?ia de opunere a paratei, reclamantul ?i-a precizat cererea de chemare in judecata, solicitand desfacerea casatoriei par?ilor din culpa comuna, pentru ca la acest termen sa solicite defacerea casatoriei casatoriei din culpa sa exclusiva.
      Sub aspectul probatoriului, in cauza a fost a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri ?i proba testimoniala.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      Partile s-au casatorit la data de  _, casatoria lor fiind inregistrata sub nr. _ in Registrul de stare civila al Primariei _, conform certificatului de casatorie aflat la fila 4 din dosar. Potrivit sus?inerilor ambelor par?i, din rela?ia lor a rezultat un copil, in prezent major.
      Din probele administrate ?i sus?inerile par?ilor, instan?a re?ine ca nein?elegerile din familie au dus la separarea lor in fapt de mai bine de 10 ani. Reclamantul a sus?inut prin ac?iune ca s-au separat in fapt in anul 1993, pentru ca la termenul de judecata din data de 23.06.2011 sa arata ca sunt separa?i in fapt de 20 de ani. In ceea ce o  prive?te pe parata aceasta a aratat ini?ial ca s-au separat dupa 3 ani de la data incheierii casatoriei, pentru ca la acest termen sa arate ca nu mai locuiesc impreuna din anul 1997.
      Dincolo de sus?inerile neconcordante ale fiecaruia dintre cei doi so?i, explicabile ?i prin aceea ca o perioada au incercat sa se impace, sa-?i refaca via?a de familie, instan?a re?ine pe baza declara?iilor martorilor audia?i ca cei doi so?i nu mai locuiesc impreuna din perioada 1999-2000. Martorii M I O ?i P B T au precizat ca il viziteaza pe reclamant din anii 1999, respectiv 2001 perioada in care acesta locuia singur. Au precizat ca nu au vazut-o pe parata niciodata la domiciliul reclamantului, ca nu au cunoscut-o pana la acest termen de judecata ?i ca de 4-5 ani, reclamantul are o alta rela?ie, locuind impreuna cu aceasta persoana.
      Fa?a de cele de mai sus, re?inand ca par?ile sunt separate in fapt de peste 10 ani de zile, instan?a re?ine ca sunt indeplinite condi?iile prevazute de art. 373, alin. 1, lit. c ?i ale art 379 din Noul Cod civil, potrivit carora desfacerea casatoriei se poate dispune la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani, situa?ie  in care divortul se pronunta din culpa exclusiva a sotului reclamant.
      In consecin?a, vazand precizarea pozi?iei procesuale a reclamantului de la acest termen de judecata, re?inand ca acesta ?i-a asumat culpa in desfacerea casatoriei, in baza disp. art. 373, alin. 1, lit. c ?i art 379, alin. 2 Cod civil, rap. la disp. art. 6171 Cod proc. civ., instan?a va dispune desfacerea casatoriei incheiate de par?i la data de 01.03.1991, din culpa exclusiva a reclamantului.
      In ceea ce priveste cererea accesorie referitoare  la  nume, in baza art. 383 alin. 3 din Noul Cod Civil, vazand ?i cerera reclamantului, instanta va dispune reluarea de catre parata a numelui avut anterior casatoriei, acela de "J".
      In baza art. 274 Cod procedura civila ?i in temeiul principiului disponibilita?ii se va lua act de faptul ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
      
      

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

      Admite actiunea de divort precizata formulata de reclamantul P D G domiciliat in _, strada _, _, judetul _ impotriva paratei P A domiciliata in _, strada _ nr. _, judetul _ si in consecinta:
      Desface casatoria incheiata intre parti la data de _ si inregistrata sub numarul _ in Registrul de stare civila al Primariei _, din culpa exclusiva a reclamantului.
      Dispune reluarea de catre parata a numelui avut anterior incheierii casatoriei, acela de "J".
      Ia act de faptul ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
      Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare .
      Pronuntata in sedinta publica, astazi, _.
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti - Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 263 din data de 15.02.2010
Divort - Sentinta civila nr. 310 din data de 25.04.2013
divor? cu minori - Sentinta civila nr. 1542/2015 din data de 08.10.2015
partaj bunuri comune pe calea actiunii oblice - Sentinta civila nr. 0 din data de 27.03.2014
stabilire domiciliu minor - Sentinta civila nr. 366 din data de 18.06.2014