InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

Raspundere civila delictuala. Art.1000 alin.2 Cod civ. - Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului

(Sentinta civila nr. din data de 22.09.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlageleJ U D E C A T A
Asupra actiunii civile de fata;
Reclamanta SC ****** SRL, cu sediul in Municipiul Brasov, ******, judetul Brasov, prin reprezentantul sau legal, a formulat cerere de chemare in judecata impotriva paratei SC ****** SRL cu sediul in orasul ******, sat ******, judetul Buzau, solicitand obligarea acesteia din urma la plata sumei de 3442,1 lei si la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea in fapt a actiunii se arata urmatoarele:
      La data de 25.02.2009 organele de politie din comuna Gura Teghii au fost sesizate telefonic cu privire la faptul ca, muncitorii de la SC ****** SRL ****** au taiat arbori nemarcati din padurea aflata in administrarea Ocolului Silvic ******, punctul "Patacu". In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit ca SC ****** SRL ****** a avut in exploatare un numar de 2122 arbori din speciile rasinoase si foioase, aflati pe pasunea impadurita a Primariei orasului ******. Din cauza unor erori la momentul marcarii s-au efectuat cioplaje de arbori si din afara partidei de exploatare insa, constatandu-se ca s-a depasit limita si s-a trecut intr-o alta parcela nu s-a mai aplicat marca pe acesti arbori. Organele de politie au identificat un numar de 8 cioate provenind de la arbori nemarcati si a constatat ca materialul lemnos a fost exploatat si valorificat.
      Din fisa de calcul a valorii pagubei rezulta ca aceasta este in suma de 3442 ,1 lei, prejudiciul fiind nerecuperat. In urma acelorasi cercetari s-a mai stabilit ca terenul de pe care au fost taiati cei 8 arbori nemarcati apartinea SC ****** SRL Brasov in calitate de proprietar.
      In dosarul de urmarire penala s-a retinut ca acesti arbori au fost taiati de numitul P.G. in indeplinirea atributiilor de serviciu in calitate de angajat al SC ****** SRL dispunandu-se scoaterea invinuitului de sub urmarirea penala deoarece s-a considerat ca a taiat arborii din greseala.
      In drept, si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art.1000 alin.3 din codul civil cu referire la art.998 - 999 cod civil.
      Se arata in esenta ca sunt intrunite si dovedite toate conditiile angajarii raspunderii delictuale in conditiile prevazute de art.998-999 cod civil si de asemenea conditiile raspunderii comitentului pentru fapta prepusului prevazuta de art.1000 alin.3 din codul civil.
      Actiunea a fost timbrata cu suma de 290 lei taxa de timbru achitata cu OP nr.1/06.04.2010 si timbru judiciar in valoare de 3 lei.
      La dosarul cauzei reclamanta a depus inscrisuri respectiv: referat cu propunere de terminare a urmaririi penale intocmit de Postul de Politie Gura Teghii; rezolutia nr.260/P/2009 din 13.03.2009 de confirmare a incepere a urmaririi penale; proces-verbal de sesizare din oficiu; adresa nr.139/06.03.2009 emisa de Ocolul Silvic ****** privind stabilirea prejudiciului, respectiv, a contravalorii celor 8 arbori taiati nemarcati pe proprietatea reclamantei; declaratiile unor persoane audiate in dosarul de cercetare penala; declaratiile faptuitorului.
      La termenul de judecata din data de 25.06.2010 reclamanta prin aparator a mai depus la dosar inscrisuri, respectiv ordonanta de scoatere de sub urmarire penala din 22.04.2009 adoptata de Parchetul de pe langa Judecatoria Patarlagele; acte de proprietate ale reclamantei cu privire la terenul cu vegetatie forestiera.
      A solicitat reclamanta administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei si interogatoriul paratei.
      S-a comunicat paratei o copie de pe interogatoriu acordandu-se termen pentru a formula raspuns insa, la termenul din 20.08.2010 s-a constatat ca parata nu a raspuns la interogatoriul transmis de instanta.
      Parata nu a formulat intampinare, nu a solicitat administrarea de probe in aparare.
      Analizand probele administrate in cauza, respectiv inscrisurile depuse la dosarul cauzei, coroborate cu refuzul paratei de a raspunde la interogatoriu care se interpreteaza in conditiile prevazute de art.225 cod procedura civila ca o marturisire deplina, instanta retine ca actiunea este intemeiata, asa cum se va arata in continuare.
      Asa cum rezulta din ordonanta de scoatere de sub urmarire penala nr.260/P/2009 din 22.04.2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele, precum si din inscrisurile depuse de reclamanta continand lucrari existente la dosarul de cercetare penala nr.260/P/2009, in urma cercetarilor efectuate intr-o cauza cu privire la faptul ca muncitorii de la SC ****** SRL ****** au taiat arbori nemarcati din padurea aflata in administrarea Ocolului Silvic ****** punctul "Patacu", in urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca numitul P.G. (invinuit in cauza respectiva) a taiat 8 arbori nemarcati de pe terenul proprietatea reclamantei SC ****** SRL.
      Din fisa de calcul a valorii pagubei (fila 19 din dosar), rezulta ca valoarea arborilor taiati de pe proprietatea reclamantei respectiv a materialului lemnos exploatat si valorificat de catre parata este de 3442,1 lei.
      Vinovatia invinuitului P.G. a fost stabilita in urma cercetarilor, solutia de scoatere de sub urmarire penala fiind adoptata considerandu-se ca exista una din cauzele care inlatura caracterul penal al faptei si anume eroarea de fapt .
      Din aceleasi cercetari efectuate s-a stabilit ca arborii au fost taiati de P.G. in indeplinirea atributiilor de serviciu in calitate de angajat al SC ****** SRL (declaratia de invinuit din data de 16.03.2009 - fila 20 din dosar, declaratiile martorilor B.V., C.V.).
      Fata de situatia de fapt retinuta instanta apreciaza ca sunt indeplinite atat conditiile prevazute de art.998 - 999 cod civil, privind angrenarea raspunderii civile delictuale, cat si conditiile speciale prevazute de art.1000 alin.3 cod civil pentru angrenarea raspunderii comitentului pentru fapta prepusului.
      Potrivit art.1000 alin.3 cod civil "stapanii si comitentii (raspund) de prejudiciul cauzat de servitorii si prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat".
      Potrivit art.998 cod civil, "orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara", iar art.999 cod civil statueaza "omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa".
      In persoana prepusului, respectiv a faptuitorului P.G. sunt intrunite conditiile prevazute pentru fapta proprie prevazute de art.998 - 999 cod civil si anume:
- prejudiciul constand in paguba creata proprietatii societatii reclamante prin taierea celor 8 arbori;
- fapta ilicita constand in taierea arborilor de catre P.G. fapt recunoscut de acesta si constatat in urma cercetarilor efectuate in cauza;
- culpa faptuitorului s-a constatat fara tagada in ordonanta procurorului, vinovatia prepusului paratei care chiar daca nu imbraca forma necesara atragerii raspunderii penale este de natura a atrage raspunderea civila delictuala;
- raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu - rezulta din insasi materialitatea faptei.
      De asemenea , in persoana comitentului sunt indeplinite conditiile raspunderii pentrufapta prepusului, raspundere angajata in temeiul art.1000 alin.3 cod civil, in baza a doua conditii speciale si anume:
- raportul de prepusenie, care rezulta din calitatea de salariat respectiv fasonator mecanic al societatii parate a faptuitorului P.G., contractul de munca fiind cel mai intalnit temei al raportului de prepusenie;
- prepusul a savarsit fapta ilicita in cadrul functiilor incredintate de comitent - si aceasta conditie rezultand indubitabil din declaratiile invinuitului P.G. si cele ale reprezentantului societatii parate B.V..
      Pentru considerentele ce preced instanta urmeaza ca in baza art.1000 alin.3 cu referire la art.998 - 999 cod civil, sa admita actiunea asa cum a fost formulata si sa oblige parata sa plateasca reclamantei suma de 3442,1 lei reprezentand prejudiciu cauzat de prepusul paratei.
      Fiind in culpa procesuala, urmeaza ca in baza art.274 cod procedura civila parata sa suporte si cheltuielile de judecata efectuate de catre reclamanta in cuantum de 2286,13 lei reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat, asa cum rezulta din  documentele depuse la dosar - filele 43 - 47. ..//..

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Admite actiunea civila pentru raspundere civila delictuala, si in consecinta;
Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 3442,1 lei reprezentand prejudiciu cauzat - valoarea a 8 arbori taiati de pe proprietatea reclamantei.
Obliga parata la 2286,13 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016