InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

CIVIL. Transformare daune cominatorii in daune compensatorii

(Sentinta civila nr. 56 din data de 17.05.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlagelePrin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.56/277/11.01.2011, reclamantii F. M.-E. si F. A.-M., au formulat in contradictoriu cu paratii N.C. si N.E., actiune de transformare a daunelor cominatorii in daune compensatorii, solicitand obligarea paratilor la plata acestora din urma. Au mai solicitat obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii reclamantii arata ca prin sentinta civila nr.484 din 12.04.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele si ramasa irevocabila prin respingerea recursului (decizia civila nr.621/29. 09.2010 a Tribunalului Buzau), paratii au fost obligati la plata unor daune cominatorii de cate 5 lei pe fiecare zi de intarziere in sarcina fiecaruia dintre parati, pana la executarea efectiva a obligatiei prevazute in sentinta civila nr.757/01.06.2007 a Judecatoriei Patarlagele. Conform acestei din urma sentinte paratii aveau obligatia sa desfiinteze cotetele de porc si pasari amplasate in incinta magaziei ce are peretele din spate pe linia de hotar si aflate la o distanta mai mica de 10 metri de imobilul proprietatea reclamantilor. Din cauza refuzului paratilor de executare a sentintei civile nr.757/01.06. 2007 au solicitat obligarea acestora la daune cominatorii ca mijloc de constrangere a debitorilor obligatiei de a face in vederea indeplinirii acesteia. Instanta a admis actiunea prin sentinta civila nr.484/ 12.04.2010 obligand pe fiecare dintre parati la daune cominatorii de cate 5 lei pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data pronuntarii sentintei si pana la executarea intocmai a dispozitivului sentintei civile nr.757/01.06.2007 a Judecatoriei Patarlagele.
Intrucat nici in aceasta situatie paratii nu s-au conformat obligatiei instantei si in raport de decizia XX/2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, reclamantii solicita transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii in vederea executarii acestora pe calea executarii silite. Apreciaza valoarea daunelor compensatorii la suma de 1200 lei pe perioada 12.04.2010-12.12.2010.
Au depus la dosar Decizia civila nr.621/29.09.2010 a Tribunalului Buzau prin care a fost respins recursul paratilor impotriva sentintei civile nr.484/12.04.2010 privind obligarea acestora la daune cominatorii, sentinta civila nr.484/12.04.2010 .
Paratii au formulat intampinare solicitand respingerea actiunii cu motivarea ca s-au conformat dispozitiilor sentintei civile nr.757/2007 iar la data de 21.09.2010 au procedat la demolarea cotetelor de porci si pasari.
Printr-o nota de sedinta depusa la termenul din 18.03.2011 reclamantii au precizat ca daunele compensatorii reprezinta prejudiciul moral suferit de acestia prin neexecutarea obligatiei de catre parati, prejudiciul estimat la suma de 1500 lei in perioada 12.04.2010-12.03.2011.  Se arata ca in ciuda demersurilor lor repetate de a-i determina pe parati sa isi indeplineasca obligatiile, acestia din urma au manifestat o atitudine de dispret si de sicanare a reclamantilor prin obligarea acestora sa suporte mirosurile pestilentiale si poluarea fonica produse de pasarile din gospodaria paratilor. Cu privire la evaluarea prejudiciului s-a aratat ca in lipsa unor criterii clare pentru prejudiciul moral, au considerat ca, in conditiile in care daunele cominatorii calculate pana in prezent ar fi de 1650 lei pentru fiecare parat (3300 in total), o valoare de 1500 lei a daunelor compensatorii ar fi rezonabila.
      In dovedirea actiunii reclamantii au solicitat proba cu interogatoriul paratului N.C. si cu inscrisuri, precum si efectuarea unei cercetari locale.
      Pentru a dovedi ca si-au indeplinit obligatiile paratii au solicitat audierea a doi martori.
      In cauza s-a administrat proba cu interogatoriul paratului N.C., au fost audiati martorii D.V. si G.G., propusi de catre parati, iar la data de 18.03.2011 instanta a efectuat o cercetare locala, cele constatate fiind consemnate in procesul-verbal incheiat cu acest prilej.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarea situatie:
      Prin sentinta civila nr.757/01.06.2007 s-a admis capatul de cerere privind desfiintarea (reamplasarea) unor constructii cu destinatie WC, cotete de pasari si porci, edificate de catre parati in  incinta magaziei al carei perete din spate se afla pe linia de hotar dintre proprietatile partilor si amplasate la mai putin de 10 metri de locuinta reclamantilor, cu incalcarea OMS nr.536/1997.
      Potrivit acestui text de lege - art.16 - "adaposturile pentru cresterea animalelor in curtile persoanelor particulare se amplaseaza la cel putin 10 metri de cea mai apropiata locuinta invecinata si se exploateaza astfel incat sa nu produca poluarea mediului sau disconfortul vecinilor".
      Desi hotararea mentionata a ramas irevocabila, paratii nu si-au indeplinit obligatiile si incercarile de executare silita au esuat, astfel ca, pentru constrangerea acestora de a-si executa obligatiile de demolare a constructiilor in litigiu si de reamplasare a acestora, s-a utilizat procedura obligarii la daune cominatorii.
      Prin sentinta civila nr.484/12.04.2010 a fost obligat fiecare dintre parati la daune cominatorii in cuantum de cate 5 lei pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data pronuntarii sentintei si pana la executarea intocmai a obligatiei instituite prin dispozitivul sentintei civile nr.757/01.06.2007 a Judecatoriei Patarlagele. Prin prezenta actiune se solicita inlocuirea daunelor cominatorii cu daune compensatorii, acestea din urma reprezentand prejudiciile aduse creditorilor obligatiei prin neexecutarea acesteia de catre parati.
      Sustinerea paratilor in sensul ca si-au indeplinit obligatiile in cursul lunii septembrie 2010 sunt contrazise de constatarile facute personal de catre instanta cu ocazia cercetarii la fata locului si consemnate in procesul verbal incheiat la data de 18.03.2011. Astfel, din probatoriul administrat in dosarul nr.1467/2006 in care s-a pronuntat sentinta nr.757/2007, a rezultat ca in incinta unei magazii ce are peretele din spate pe linia de hotar dintre proprietatile partilor, paratii au amenajat cotete de pasari, porci si WC la o distanta mai mica de 10 metri de locuinta reclamantilor, incalcandu-se dispozitiile art.16 din OMS nr.537/1997 si producandu-se poluarea mediului si disconfortul vecinilor, in speta al reclamantilor.
      Cu ocazia cercetarii locale efectuata la data de 18.03.2011 instanta a constatat ca in incinta respectiva, care exista si in prezent, se afla inca constructia cu destinatia de WC care nu a fost dezafectata si cu privire la care, desi paratul N.C. afirma ca nu s-a mai utilizat conform destinatiei, s-a constatat ca nu s-a vidanjat toaleta si nu s-a astupat groapa si in prezent in  aceasta s-au acumulat apele pluviale. De asemenea, in incinta magaziei s-a constatat ca, desi a fost demolat cotetul de porci, mai exista inca un cotet de pasari referitor la care paratul precizeaza ca este amplasat la peste 10 metri de constructia reclamantilor, iar in jurul acestuia pe tot terenul din incinta s-a constatat prezenta unor dejectii provenite de la pasari, de data recenta, ceea ce duce la concluzia ca paratii au adapostit pasari in aceasta incinta, desi au sustinut contrariul.
      Fata de cele constatate se apreciaza ca paratii cu rea-credinta nu au executat nici pana la data efectuarii cercetarii locale dispozitiile sentintei civile nr.757/01.06.2007. Reaua-credinta rezulta din faptul ca, desi au fost obligati la daune cominatorii pentru neexecutarea obligatiei, si cu toate demersurile reclamantilor, au ignorat obligatiile instituite in sarcina lor, incercand sa sugereze intr-o interpretare personala faptul ca si-au indeplinit aceste obligatii.
      Asa cum s-a retinut si in doctrina, dar si in practica judecatoreasca si in cuprinsul Decizii XX/2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata intr-un recurs in interesul legii, daunele cominatorii reprezinta un mijloc de constrangere spre a-l determina pe debitor sa-si execute obligatia asumata. Ele sunt un mijloc indirect de asigurare a executarii in natura a obligatiilor, cu posibilitatea de a fi aplicate chiar si in cazul obligatiilor intuitu personae. Daunele cominatorii nu au nici o legatura cu prejudiciul incercat de creditor si nu au un caracter reparator, ci caracterul unei pedepse civile tocmai prin amenintarea pe care o prezinta pentru debitor.
      Pentru repararea prejudiciului pe care creditorul il sufera ca urmare a neexecutarii totale sau partiale a obligatiei debitorului, se poate cere obligarea acestuia din urma la daune compensatorii (inlocuirea daunelor cominatorii cu daune compensatorii in masura prejudiciului suferit).
      Astfel, potrivit disp.art.1073 cod civil, "creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei", iar daca acest lucru nu este cu putinta, el "are dreptul la desdaunare". Aceste desdaunari reprezinta echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare de catre debitor si se numesc despagubiri (daune interese) compensatorii.
      Conditiile de acordare a acestor daune interese sunt acele conditii existente in cazul raspunderii civile delictuale, fapta ilicita in speta constand in neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei de catre debitorul acesteia.
      Raportandu-ne la conditiile antrenarii raspunderii civile delictuale (art.998, 999 cod civil) rezulta ca pentru acordarea daunelor compensatorii trebuie intrunite cumulativ cele patru conditii si anume: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu si vinovatia autorului faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu. Asa cum s-a aratat mai sus fapta ilicita a paratilor a fost dovedita prin aceea ca nu au executat in mod corespunzator obligatia de a-si demola constructiile in litigiu cu consecinta restabilirii starii de normalitate, adica incetarea poluarii mediului si a disconfortului adus proprietarilor vecini, vinovatia paratilor este de asemenea dovedita.
      In ceea ce priveste prejudiciul cauzat reclamantilor prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei de catre parati, instanta retine ca acesta este de natura morala si este determinat de atitudinea sicanatorie a paratilor care, prin exploatarea necorespunzatoare a adaposturilor pentru animale, a creat reclamantilor un disconfort de natura psihica. Legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu rezulta direct din materialitatea faptei.
      Prin urmare, instanta apreciaza ca se impune repararea pecuniara a prejudiciului suferit de catre reclamanti, chiar daca acesta este un prejudiciu nepatrimonial.
      Fiind un prejudiciu moral, in lipsa unor criterii de cuantificare instanta va aprecia in echitate si in consecinta urmeaza a considera ca suma de 1000 lei pentru perioada de la data instituirii obligatiei fata de parati si pana la data pronuntarii actiunii, cu titlu de daune interese compensatorii, este o despagubire rezonabila si suficienta si totodata un mijloc de a constrange paratii sa-si indeplineasca intocmai obligatiile.
      In consecinta urmeaza a admite in parte actiunea in sensul aratat mai sus si a respinge restul pretentiilor reclamantilor ca fiind nefondate.
      Fiind in culpa procesuala paratii urmeaza a fi obligati potrivit art.274 cod procedura civila la cheltuieli de judecata respectiv la plata in solidar catre reclamanti a sumei de 560 lei reprezentand taxe judiciare de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Admite in parte actiunea pentru transformare a daunelor cominatorii in daune compensatorii, si in consecinta;
Dispune inlocuirea partiala a  daunelor cominatorii cu daune compensatorii si obliga paratii, in solidar, la plata catre reclamanti a sumei de 1000 lei cu titlu de daune compensatorii.
Respinge restul pretentiilor reclamantilor.
Obliga paratii in solidar la 560 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.
Fara cale de atac.

5
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007