InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

CIVIL. Autoritate de lucru judecat in cazul hotararii de expedient. Inexistenta efectului pozitiv al autoritatii lucrului judecat manifestat ca prezumtie

(Sentinta civila nr. 1556 din data de 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlageleJ U D E C A T A
Asupra actiunii civile de fata;
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.**/2011, reclamantii R.S-C. si R.D., au chemat in judecata si personal la interogatoriu pe paratul P.C., solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, sa oblige paratul sa lase reclamantilor in deplina proprietate si folosinta suprafata de teren de 926 m.p. ocupata ilegal si fara nici un titlu si evacuarea paratului de pe proprietatea reclamantilor.
In motivarea in fapt a actiunii se arata ca, prin sentinta civila nr.**/10.01.2011, pronuntata de Judecatoria Patarlagele in dosarul nr.***/277/2010, sentinta ramasa definitiva si irevocabila, s-a luat act de intelegerea reclamantilor cu numitul B.S., parat in cauza respectiva, in sensul ca reclamantii sa stapaneasca suprafata de teren de 926 m.p. marcata cu semnul "+" si identificate prin vecinatatile si dimensiunile mentionate in schita nr.2 atasata la dosarul cauzei, iar numitul B.S. sa stapaneasca suprafata de teren de 851 m.p. marcata cu semnul "", in aceeasi schita. Mai arata reclamantii ca terenul mentionat in suprafata de 926 m.p. a fost detasat ilegal in timpul regimului comunist din suprafata totala a curtii aferenta casei acestora si avand suprafata de 4330 m.p., fiind ocupat si folosit fara nici un titlu de catre paratul P.C.. Acesta ocupa si foloseste terenul in litigiu inca din anul 1983, conform propriei sale declaratii consemnata in cererea avand ca obiect actiunea sa in constatare in dosarul nr.***/277/2009, actiune care a fost respinsa prin sentinta civila nr.***/06.07.2010, ramasa irevocabila.
Se mai arata in cuprinsul cererii ca, in conditiile in care paratul P.C. solicita un drept de servitute pentru accesul la locuinta sa, reclamantii vor fi de acord cu plata despagubirilor corespunzatoare si pe calea cea mai scurta.
Reclamantii nu au aratat in concret temeiul de drept al actiunii, referindu-se in mod general la dispozitiile codului civil si ale codului de procedura civila. Au evaluat terenul revendicat conform expertizei intocmita de camera notarilor publici la valoarea de 4630 lei si au timbrat in mod corespunzator cu 389 lei taxa de timbru (381 lei aferenta actiunii in revendicare si 8 lei capatul de cerere privind evacuarea) si timbru judiciar.
La termenul de judecata din data de 22.07.2011 instanta a pus in discutie administrarea probelor, reclamantii solicitand administrarea probei cu inscrisuri, respectiv cu hotararile judecatoresti aflate in copie la dosar, sustinand ca acestea atesta atat dreptul lor de proprietate asupra terenului revendicat cat si recunoasterea paratului ca ocupa respectiva suprafata de teren. Au mai solicitat de asemenea, administrarea probei cu interogatoriul paratului si au solicitat sa se proroge discutarea admiterii probei  testimoniale dupa administrarea interogatoriului.
La dosarul cauzei au depus in copie urmatoarele inscrisuri: sentinta civila nr.** din 10.01.2011 a Judecatoriei Patarlagele; schita anexa nr.2 din dosarul nr.***/277/2010 la care se face referire in tranzactia partilor; sentinta civila nr.***/06.07.2010 a Judecatoriei Patarlagele; Decizia civila nr.***/ 03.11.2010 a Tribunalului Buzau.
La data de 20.09.2011 s-a primit la dosar prin intermediul serviciului registratura, note scrise formulate de catre reclamantul R.D.. S-au depus din nou in copie sentinta civila nr.**/10.01. 2011, schita mentionata, Decizia nr.***/03.11.2010 a Tribunalului Buzau, precum si urmatoarele inscrisuri: certificat de mostenitor nr.** din 26.03.2004 emis de BNP "Filip Nicolae", de pe urma def.Pavel Elena; contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr.****/17.10.1983 la Notariatul de Stat Local Patarlagele; adresa nr.****/01.08.2001 emisa de Primaria comunei Patarlagele; adresa nr.***/19.01.2010 a Primariei Orasului Patarlagele; intampinarea depusa de Primaria Orasului Patarlagele in dosarul nr.***/x/2008 al Judecatoriei Patarlagele; certificat de mostenitor nr.x/1990 emis de pe urma def. P.T.; un inscris cuprinzand dezvoltarea motivelor de recurs formulate de P.C. impotriva sentintei civile nr.***/2010 a Judecatoriei Patarlagele; declaratiile martorilor S.S., P.A., S.F., date in dosarul nr.***/277/2009; o schita a terenurilor.
La termenul de judecata din data de 23.09.2011, fiind primul termen la care s-a prezentat paratul, instanta i-a pus acestuia in vedere sa precizeze daca detine acte de proprietate pentru terenul pe care-l foloseste, ocazie cu care acesta a depus la dosar copia contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.***/17.10.1983 la Notariatul de Stat Local Patarlagele. Cu aceasta ocazie instanta a verificat conformitatea acestui inscris cu originalul care se afla in posesia paratului.
Cu prilejul dezbaterilor reclamantul a solicitat instantei sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat in conditiile prevazute de art.137 din codul de procedura civila, invocand in acest sens sentinta civila nr.**/.2011 a Judecatoriei P., hotarare prin care s-a luat act de tranzactia incheiata intre reclamantii R.S-C. si R.D. si paratul B.S., din cauza respectiva.
Apreciind ca in realitate reclamantul nu intelege sa invoce autoritatea de lucru judecat in sens negativ ca exceptie, deoarece in acest caz ar fi tins spre respingerea propriei actiuni, ci ca intelege sa se prevaleze de autoritatea de lucru judecat in sens pozitiv, ca mijloc de proba prezumtie irefragrabila, decurgand dintr-o hotarare judecatoreasca anterioara, instanta nu s-a pronuntat potrivit art.137 cod procedura civila asupra acestei probleme si nici nu s-a impus unirea cu fondul, mentionandu-se in incheiere ca, cu prilejul solutionarii cauzei se va aprecia puterea lucrului judecat asupra situatiei din speta.
In aceeasi sedinta, instanta a decazut pe reclamanti din proba cu interogatoriul paratului deoarece, desi incuviintata la termenul anterior aceasta proba, reclamantul prezent nu a depus un interogatoriu in forma scrisa, asa cum se prevede in disp.art.221 cod procedura civila. Cu privire la proba testimoniala, reclamantul a aratat ca nu insista si nu doreste administrarea probei cu martori si nici a altor probe apreciind ca sunt suficiente inscrisurile depuse la dosarul cauzei.
Fiind intrebat cu privire la actele de proprietate initiale asupra terenului cu privire la care s-a incheiat tranzactia in dosarul nr.***/277/2010, reclamantul R.D. a aratat ca detine certificat de mostenitor, dar nu-l are asupra sa, motiv pentru care s-a acordat un termen pentru a se depune acest inscris si pentru a se da posibilitate paratului de a depune alte inscrisuri in dovedirea proprietatii.
Prin notele de sedinta depuse la dosar la data de 14.10.2011, reclamantul R.D. a depus copia certificatului de mostenitor nr.***/16.12.2002 eliberat de pe urma def. R.C., un inscris intitulat "Testament", lasat de testatorul B.N. si legalizat sub nr.****/29.04.1993 la Notariatul de Stat Local Patarlagele; certificat de mostenitor nr.***/.1990 emis de pe urma def. P.T.; certificat de mostenitor nr.**/.2004 emis de pe urma def. P.E-E.; un memoriu tehnic privind constructia proprietatea paratului; un detaliu drum de servitute. La aceeasi data s-a depus de catre reclamantul R.D. cererea de reexaminare a amenzii judiciare aplicata acestuia prin incheierea de sedinta din 23.09.2011, cerere solutionata prin incheierea din Camera de consiliu din data de 20.10.2011.
La termenul din data de 21.10.2011 au avut loc dezbaterile pe fond iar dupa dezbateri paratul a depus inscrisuri, respectiv, raport de expertiza in dosar nr.***/x/2009, rezolutia Parchetului Patarlagele in dosar nr.***/x/2011 si o cerere cu privire la schita prezentata de R.D., inscrisuri care insa fiind depuse in afara cadrului procesual, nu vor fi luate in considerare de catre instanta.
Reclamantul R.D. a dedus la dosar concluzii scrise.
Analizand actiunea formulata in cauza si probele administrate, instanta retine urmatoarele:
Obiectul principal al actiunii promovate de catre reclamanti este revendicarea imobiliara, cel  de-al doilea capat de cerere, respectiv evacuarea paratului de pe terenul revendicat, fiind o cerere accesorie.
      Dispozitiile legale aplicabile spetei sunt cele ale Codului civil in vigoare la data faptului juridic invocat de catre reclamanti - constand in ocuparea fara drept a terenului in litigiu - si anume, dispozitiile art. 480 Cod civil de la 1865 - cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta situatie este reglementata de art. 6 alin. 2 si 5  Noul Cod civil.
      Potrivit art. 480 Cod civil (anterior) - "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege."
      Din interpretarea acestui text de lege, doctrina a denumit actiunea in revendicare ca fiind acea actiune prin care proprietarul neposesor cere posesorului neproprietar recunoasterea dreptului sau de proprietate si restituirea lucrului.
      In cadrul actiunii in revendicare si in virtutea regulii "actori incumbit probatio", inscrisa in art.1169 Cod civil, reclamantul trebuie sa faca dovada ca el este proprietarul lucrului revendicat, precum si a faptului ca bunul revendicat se afla in posesia nelegitima a paratului.
      In speta, din analiza probelor administrate si a sustinerilor partilor, instanta retine urmatoarea situatie de fapt, referitor la dreptul de proprietate al reclamantilor raportat la situatia juridica  a terenului in litigiu:
      Reclamantii sustin ca sunt proprietarii unei suprafete de 4300 m.p. teren in intravilanul orasului Patarlagele, conform certificatului de mostenitor nr.***/2002 (fila 55), precum si a inscrierilor in  registrul agricol fara a prezenta acte primare de proprietate, in conditiile in care terenul nu a facut obiectul colectivizarii ci s-a aflat in proprietate individuala a autorilor reclamantilor si, ulterior a acestora.
      In cadrul unei actiuni ce a avut ca obiect revendicare, granituire si obligatie de a face, actiune formulata de reclamanti in contradictoriu cu numitul B.S. (dosar nr.***/x7/2010 - Judecatoria Patarlagele), partile au incheiat o tranzactie, prin care si-au stabilit proprietatile dupa cum urmeaza:
- reclamantii R.D. si R.S-C. au aratat ca au terenul in suprafata de 926 m.p., marcat cu semnul " +" in schita nr. 2 anexata la dosarul cauzei;
- paratul B.S., a convenit ca detine terenul in suprafata de 851 m.p., marcat cu semnul "" din aceeasi schita.
      Este de precizat faptul ca, potrivit certificatului de mostenitor nr.** din 26.03.2004 emis de B.N.P.  "Filip Nicolae" - Patarlagele (fila 33 dosar), B.S. a dobandit prin mostenire legala si testamentara, de pe urma defunctei P.E-E., o casa in suprafata de 28 m.p.; o magazie, in suprafata de 24 m.p. si suprafata totala de 850 m.p. teren aferent, din care 100 m.p. - curti - constructii si 750 m.p. teren arabil, imobile situate in intravilanul orasului Patarlagele, intre vecinii: P.C., drum acces, DN.10, SNCFR si R.S-C. Tranzactia mentionata mai sus, a fost retinuta in dispozitivul sentintei civile nr.** din 10.01.2011 a Judecatoriei Patarlagele - hotarare ramasa irevocabila.
      Aceasta hotarare judecatoreasca cu schita aferenta intocmita in dosarul respectiv, este invocata ca temei si ca dovada a dreptului de proprietate de catre reclamanti, sustinandu-se in acest sens autoritatea de lucru judecat, aspect asupra caruia instanta va face referire in continuare, dupa analiza situatiei juridice a terenului aferent casei  de locuit apartinand paratului P.C..
      Conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr.****/17.10.1983 (fila 34 dosar), P.C. a cumparat o casa de locuit situata in vatra satului si comunei Patarlagele intre vecinatatile: la nord - drum satesc, la sud - P.T.; la est - S.P. si la vest - P.T..
      Terenul aferent acestui imobil si consemnat in actul de vanzare  ca avand suprafata de 150 m.p.,  a trecut in proprietatea statului in conformitate cu dispozitiile art.30 din Legea nr.58/1974, si a ramas in folosinta cumparatorului, conform aceluiasi act normativ, pe durata existentei constructiei. Vanzatorii si-au rezervat uzufructul viager  asupra casei de locuit.
      De la data dobandirii constructiei, paratul a folosit terenul aferent, suprafata folosita  fiind aceea convenita de parti, conform vointei reale a acestora la incheierea contractului, iar nu suprafata inscrisa in actul de vanzare. Dupa aparitia Legii 18/1991, paratul P.C., in calitate de dobanditor al constructiei, nu a utilizat procedura prevazuta de alin 51 si 6 din art.36 al Legii nr.18/1991, pentru a beneficia de dispozitiile alin.3 al aceluiasi articol privind atribuirea in proprietate a terenului aferent constructiei, preluat in conditiile art.30 din Legea nr. 58/1974. Actiunea in constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent  casei de locuit, promovata de catre reclamant, actiune ce a facut obiectul dosarului nr.***/x/2009 al Judecatoriei Patarlagele, a fost respinsa ca neintemeiata, prin sentinta civila nr. ***/.2010 (fila 9 dosar), ramasa irevocabila.
      Concluzia care reiese din analiza situatiei juridice a terenului aferent constructiei casa de locuit apartinand paratului, este aceea ca acest teren aferent - fie ca este vorba de 150 m.p. cat s-a mentionat in actul de vanzare - cumparare, fie de o suprafata mai mare, asa cum a fost vointa reala a partilor si cum rezulta din expertiza efectuata in dosarul nr.***/277/2009 - a trecut si a ramas in proprietatea statului, si se afla in folosinta actuala a proprietarului locuintei, dar nu a fost dobandit de acesta in proprietate, in baza art.36 din Legea nr.18/1991.
      Pe de alta parte, fiind trecut in proprietatea  statului - terenul respectiv nu s-a mai aflat nici in  patrimoniul vanzatoarei - P.E. - la data decesului acesteia (28.09.2003), astfel ca nu a putut face parte din masa succesorala retinuta in certificatul de mostenitor nr.** din 26.03.2004 (fila 33) si dobandita de numitul B.S.. Terenul in suprafata de 850 m.p. dobandit de B.S., conform certificatului de mostenitor mentionat mai sus, excede terenului aferent casei de locuit apartinand paratului P.C., teren cu regimul juridic aratat mai sus (proprietate de stat).
      Acest aspect reiese si din cuprinsul certificatului de mostenitor nr.**/2004, potrivit caruia terenul de 850 m.p. (100 m.p. curti - constructii si 750 m.p. teren arabil) se invecineaza cu P.C. si nicidecum nu se suprapune peste terenul aferent casei acestuia si aflat in proprietatea statului .
      Din schita anexata tranzactiei incheiata intre reclamantii din cauza de fata si numitul B.S. reiese ca suprafata de 850 m.p. teren, mostenita de B.S.  asa cum s-a aratat mai sus, se afla in partea de sud a terenului aferent locuintei paratului P.C., insa nu se poate retine nici un temei al atribuirii in proprietatea reclamantilor a terenului marcat pe schita cu "+"si, in mod deosebit a terenului aferent casei de locuit  apartinand paratului, teren care are regimul juridic mentionat in cele ce preced. Situatia decurgand din tranzactie nu poate fi primita si contravine realitatii si sub aspectul ca, desi proprietatea reclamantilor se arata a fi intr-un singur trup (conform certificatului de mostenitor nr.***/2002), in schita mentionata apar doua parcele, intre care se interpune terenul proprietatea numitului  B.S..
      Prin tranzactia incheiata, partile nu puteau conveni asupra unor bunuri care nu le apartineau, cum este cazul terenului aferent casei paratului, teren care nu a apartinut niciodata nici reclamantilor din cauza de fata, nici numitului B.S.. Hotararea de expedient, nu poate fi privita ca un titlu de proprietate si nici nu se poate retine autoritatea de lucru judecat referitor la un aspect cuprins in tranzactie, dat fiind caracterul unei asemenea hotarari, acela de contract judiciar, opozabil ca orice contract doar partilor si succesorilor in drepturi ai acestora si neopozabil fata de terti. Aceasta natura juridica da posibilitatea desfiintarii hotararii de expedient, nu numai in caile de atac, ci si pe calea actiunii in anulare, in conditiile dreptului comun.
      Problema autoritatii de lucru judecat - referitoare la dovada dreptului de proprietate, decurgand din hotararea de expedient - sentinta civila nr. **/10.01.2011 a Judecatoriei Patarlagele, a fost invocata inca in cursul procesului de catre reclamantul R.D., acesta sustinand in sedinta de judecata din data de x.2011 ca ridica aceasta problema pe cale de exceptie.
      Instanta a retinut in motivarea incheierii ca, in realitate, reclamantul intelegea sa invoce asa numitul "efect pozitiv al autoritatii  lucrului judecat" manifestat ca prezumtie, ca mijloc de proba (conform art.1200 pct.4 si art.1202 alin.2 Cod civil), iar nu ca o exceptie procesuala (conform art.1201 Cod civil si art.166 Cod procedura civila) - care corespunde unui efect negativ, extinctiv, de natura sa opreasca o a doua judecata. Aceasta interpretare decurge din faptul ca aceasta din urma manifestare procesuala  nu era logic sa provina tocmai de la titularul actiunii. Referitor la efectul pozitiv al lucrului judecat, acesta se impune intr-un al doilea proces care are legatura cu chestiunea litigioasa dezlegata anterior, ca o prezumtie, inlaturand posibilitatea de a fi contrazisa, si se intemeiaza pe nevoia de ordine si stabilitate juridica.
      Revenind la problema in speta, aceea a puterii lucrului judecat, decurgand dintr-o hotarare de expedient, instanta retine ca o asemenea autoritate nu poate fi retinuta. Din interpretarea art.271 si 272 Cod procedura civila, rezulta ca hotararile care consfintesc invoiala partilor, adica dispozitivul lor, reprezinta de fapt o  transpunere a conventiei partilor, ceea ce nu echivaleaza cu o judecata intemeiata pe probe si finalizata pe convingerile instantei.
      Pentru a-si sustine actiunea in revendicare, reclamantii trebuiau sa dovedeasca in mod concludent ca suprafata de 926 m.p. teren revendicata, face parte din terenul de 4300 m.p. aflat in proprietatea lor comuna. In acest sens, proprietatea asupra terenului de 4300 m.p. trebuia dovedita cu acte primare de proprietate, in conditiile in care este vorba de o proprietate individuala  ce nu a facut obiectul legilor fondului funciar si, pe calea unei expertize judiciare, sa se identifice amplasamentul si limitele acestei proprietati si faptul ca terenul revendicat  face parte din amplasamentul respectiv si se afla in posesia nelegitima a paratului.
      Aceste aspecte nu au fost dovedite in speta de fata, desi, in virtutea rolului sau activ, instanta  le-a pus in discutia partilor atat in sedinta din data de 22.07.2011, cat si in sedinta din data de 23.09.2011, ocazie cu care reclamantul R.D. a sustinut ca autoritatea de lucru judecat decurgand din sentinta civila nr.**/10.01.2011 este suficienta pentru admisibilitatea actiunii si a apreciat inutila administrarea altor probe.
      Pentru aceste considerente, instanta, in baza art.480 Cod civil, va respinge actiunea in revendicare  formulata de reclamanti, ca fiind neintemeiata.
      In ceea ce priveste capatul de cerere in evacuarea paratului de pe proprietatea reclamantilor, acesta urmeaza a fi respins ca neintemeiat, ca o consecinta a respingerii actiunii in revendicare. Cu toate ca actiunea in evacuare, in sens strict, este de esenta raporturilor  de locatiune (inchiriere) a unui imobil - (spatiu locativ), in speta se apreciaza a fi un capat de cerere accesoriu revendicarii si se va solutiona ca atare, asa cum s-a aratat mai sus.
      Oricum, sub aspectul efectelor sale, admiterea actiunii in revendicare  presupune lasarea bunului revendicat in deplina proprietate si posesie a reclamantului, ceea ce presupune posibilitatea acestuia din urma de a-si exercita dreptul sau de proprietate sub toate atributele sale, inclusiv folosinta, astfel incat formularea unui capat de cerere accesoriu vizand "evacuarea" - sub aspectul inlaturarii paratului de la folosinta bunului, in cazul unui teren - este superflua.
      In baza art.274 Cod procedura civila, instanta va respinge si cererea reclamantilor privind cheltuielile de judecata  ca o consecinta a respingerii actiunii acestora.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Respinge in totalitate, fiind neintemeiata, sub aspectul ambelor capete de cerere, actiunea civila pentru revendicare imobiliara si evacuare.
Respinge cererea reclamantilor privind cheltuielile de judecata.
Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, la 28.10.2011.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007