Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

CIVIL.LIPSA CALITATE PROCESUALA ACTIVA

(Sentinta civila nr. 1040 din data de 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlagelePrin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.x/2011, reclamantul FG. a chemat in judecata pe paratii V.D. si V. A., solicitand obligarea acestora la plata sumei de 2400 lei reprezentand contravaloarea fructelor culese de pe urmatoarele suprafete de teren, proprietatea reclamantului:
- suprafata de 700 m.p. categorie livada, inscrisa in titlul de proprietate nr.x/2009 (solicita recolta pe anul 2010);
- suprafata de 700 m.p. categoria faneata, inscrisa in acelasi titlu de proprietate (solicita contravaloarea recoltei pe ultimii 3 ani);
- suprafata de 1 ha teren categoria agricol, situat in zona de campie si inscrisa in titlul de proprietate nr.105223 din 13.04.2009 (solicita contravaloarea recoltei pe anul 2010).
In motivarea in fapt a actiunii reclamantul arata ca detine aceste suprafete de teren de pe urma
def.Z St. G, iar paratii profitand de faptul ca locuieste in alta localitate, au cules fara acordul reclamantului fructele de pe respectivele suprafete de teren.
Actiunea nu a fost intemeiata in drept, indicandu-se doar art.112 din codul de procedura civila, care se refera la cererea de chemare in judecata.
Reclamantul a depus la dosarul cauzei copia titlului de proprietate nr.105221 din 13.04.2009 si copia titlului de proprietate nr.105223 din 13.04.2009.
Actiunea a fost legal timbrata cu 203 lei taxa de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.
La termenul de judecata din data de 01.04.2011 s-a prezentat parata VA care a invederat instantei ca stapaneste terenurile in urma unei intelegeri avute cu numitul ZN, in prezent decedat si respectiv cu mostenitorul acestuia ZG, care la randul lor pretind drepturi asupra terenurilor respective.
La termenul de judecata din data de 03.06.2011 s-a pus in discutie calitatea procesuala activa a reclamantului, in raport de sustinerile acestuia in sensul ca este proprietarul terenurilor de pe care solicita contravaloarea recoltei si fata de situatia ce rezulta din cuprinsul titlurilor de proprietate depuse la dosar. Reclamantul a precizat ca F M - persoana inscrisa ca titular in cele doua titluri de proprietate in calitate de mostenitoare a def. ZSt. G - a fost cea de-a doua sotie a tatalui  reclamantului F P, acesta din urma mostenind-o in calitate de sot supravietuitor. A mai precizat reclamantul ca tatal sau F P nu a fost singurul mostenitor al def.FM, ci a venit in concurs cu colateralii privilegiati insa, pe rolul instantelor au existat mai multe incercari de partajare, nici una dintre acestea nefiind finalizata. Sustine ca nu a dezbatut la randul sau succesiunea de pe urma tatalui F P.
Referitor la sustinerile paratei in sensul ca detine terenurile prin intelegere cu numitul Z N, actualmente decedat, instanta retine ca Z N a avut vocatie succesorala la succesiunea def.F M.
Fata de aceasta situatie, instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului.
Exceptia este intemeiata pentru considerentele ce vor fi aratate in continuare:
Potrivit disp.art.483 cod civil, "fructele naturale sau industriale ale pamantului, fructele civile_, se cuvin proprietarului in puterea dreptului de accesiune".
Potrivit disp.art.485 cod civil "posesorul nu castiga proprietatea fructelor decat cand poseda cu buna credinta", buna credinta fiind definita in disp.art.486 din codul civil, ca fiind posesia exercitata "ca proprietar in puterea unui titlu translativ de proprietate ale carui viciuri nu-i sunt cunoscute".
Rezulta asadar ca, actiunea de fata, respectiv in obligarea paratilor sa plateasca contravaloarea fructelor obtinute de pe anumite terenuri putea fi formulata doar de catre persoana care facea dovada dreptului sau exclusiv de proprietate cu privire la terenurile respective.
In speta terenurile sunt inscrise in titlurile de proprietate emise pe numele titularului F M, in calitate de most.a def.Z St. G, iar reclamantul nu a facut nici o dovada cu privire la dobandirea acestor terenuri prin succesiune de pe urma titularului dreptului de proprietate.
Asa cum s-a aratat, F M a fost cea de-a doua sotie a tatalui reclamantului si in aceasta situatie, pentru a dobandi proprietatea bunurilor ce au apartinut acesteia, trebuia sa fie facuta dovada acceptarii si dobandirii mostenirii de catre tatal reclamantului ca sot supravietuitor, iar de pe urma acestuia, de catre reclamant, in calitate de fiu.
Aceasta dovada nu s-a facut in speta, iar din sustinerile partilor rezulta ca procedura succesorala de pe urma def.F M este una litigioasa si nu s-a finalizat pana in prezent printr-o hotarare irevocabila.
In atare situatie reclamantului nu poate pretinde un drept de proprietate asupra terenurilor mentionate in actiune si nici nu poate invoca posesia de buna credinta, nefiind indeplinite conditiile prevazute de art.486 din codul civil, in determinarea bunei credinte, ca si conditie de dobandire a fructelor de catre posesor. Pentru aceste considerente instanta urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului si in consecinta, in baza art.483 din codul civil, va respinge actiunea ca fiind formulata de catre o persoana fara calitate procesuala activa.

M.St.
3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007