InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

PENAL.Plangere penala

(Sentinta penala nr. 378 din data de 19.07.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu SaratPe rol fiind  plangerea impotriva ordonantei de respingere a plangerii impotriva solutiei, formulata de  persoanele vatamate privind pe   faptuitorul, domiciliat in
Dezbaterile cauzei au avut loc in sedinta publica din data de, cand s-au pus concluzii in fond ce au fost consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta,  insa,  in vederea reexaminarii actelor si lucrarilor dosarului, s-a amanat pronuntarea pentru astazi, cand in urma deliberarii se pronunta urmatoarea sentinta penala :
JUDECATA

     Asupra actiunii penale de fata:
     Prin  rezolutia adoptata la data de in dosarul  nr. de Parchetul de pe langa Judecatoria s-a dispus, in temeiul art. 228 al. 6 rap. la art. 10 lit. a si j C.p.p., modificat prin art. 31 din Legea nr. 202 /2010   neinceperea urmaririi penale  fata de faptuitorii  pentru savarsirea infractiunilor  de fals  intelectual si uz de fals deoarece faptele nu exista (), respectiv exista autoritate de lucru judecat ().
     Solutia a fost comunicata persoanei vatamate la  data de  la data de. (fila 2, dosar urmarire penala).
     Impotriva acestei rezolutii, cu respectarea termenului prev. de art. 278 al. 3 C.p.p., la  data de, a formulat  plangere persoana vatamata, solicitand prim procurorului parchetului infirmarea solutiei de neinceperea urmaririi penale.
     Plangerea a fost solutionata de prim procurorul parchetului la data de, in termenul de 20 de zile prev. de art. 277  C.p.p. , solutia fiind comunicata persoanei vatamate la data de.
     La data de, deci cu respectarea termenului de 20 de zile de la comunicare (prev. de art. 2781  C.p.p.)  si a celui de 40 de zile prevazut de art. 2781  al. 2 C.p.p. - calculat de la momentul formularii plangerii la prim procurorul parchetului -  persoanele  vatamate, soti,  au sesizat instanta cu plangere impotriva solutiei mentionate,  de neurmarire.
     In fata instantei, prin aparator, petentii au invocat, in principal exceptia incompatibilitatii procurorului potrivit art. 491 al.4 sustinand ca persoana care a efectuat urmarirea penala este incompatibila sa procedeze la refacerea acesteia, cand refacerea este dispusa de instanta.
     Pe fond, arata ca rezolutia atacata nu a fost motivata, nu s-au indicat faptele, imprejurarile constatate, mijloacele de proba care sa convinga. Precizeaza ca nu s-au mentionat conditiile in care s-au efectuat inscrisurile in evidentele comunei, data inregistrarii, daca in afara casei batranesti a existat un beci  si magazie deasupra sa sau o casa de locuit cu toate utilitatile,  daca exista autorizatie de construire si daca s-a platit impozit in fiecare an.  Pretinde ca nu s-au facut cercetarile cuvenite si cu ocazia deplasarii lucratorilor de politie, insotiti de persoana vatamata, la fata locului, acestia s-au limitat doar sa vizualizeze zona , fara a se face nici o consemnare si persoana vatamata a fost invitata sa semneze o coala de hartie in alb, fapt pe care l-a acceptat.
     Ulterior a constat ca pe aceasta coala semnata in alb de partea vatamata, lucratorii de politie au intocmit un proces verbal cu continutul caruia nu este de acord si care a constituit fundamentul solutiei date de parchet, pe care o contesta.
     Sustin ca , pentru infractiunea de uz de fals nu s-au efectuat nici un fel de cercetari desi a facut obiectul plangerii.
     In concluzie solicita, admiterea plangerii si trimiterea cauzei la procuror  in vederea inceperii urmaririi penale.
     Reprezentantul parchetului a pus concluzii de respingerea plangerii si mentinerea solutiei pronuntate de parchet ca fiind temeinica  si legala.
     Dupa ce s-a acordat cuvantul partilor, dar inainte de inchiderea dezbaterilor , s-a prezentat d-na avocat  , care a depus imputernicire avocatiala pentru faptuitorul solicitand respingerea exceptiei incompatibilitatii procurorului, avand in vedere decizia nr. 11/2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Pe fond solicita respingerea plangerii,  aratand ca rezolutia prim procurorului parchetului, atacata este corecta. Precizeaza ca nu intelege sa invoce nici o exceptie legata de acest aspect.. Arata ca instanta de control judiciar a admis plangerea  cu dispozitia ca organele de urmarire penala sa efectueze cercetari cu privire la existenta sau inexistenta  imobilului,  care in speta dupa reluarea cercetarilor,  au fost facute.
     In replica, reprezentantul parchetului solicita sa se aiba in vedere ca plangerea se refera la toate actele de urmarire si prin ea a fost atacata si solutia procurorului nu numai solutia prim procurorului parchetului.
     In aceste conditii persoanele vatamate au fost intrebate daca plangerea vizeaza doar solutia prim procurorului si prin avocat,  au afirmat ca ea vizeaza si solutia procurorului.
     In drept, plangerea nu a fost motivata
     In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile de la dosar.
     Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta constata ca, la data de, persoanele vatamate, au formulat plangere penala impotriva faptuitorului solicitand cercetarea si sanctionarea acestuia potrivit dispozitiilor art. 291 C.P. (fila  3, dosar penal nr.)
     Prin rezolutia din data de, adoptata in dosarul susmentionat, a fost confirmata propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de faptuitorul sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals intelectual si uz de fals, prev. si ped. de art. 289 C.p. si art. 291 C.p., solutie mentinuta de procurorul ierarhic superior  prin rezolutia adoptata la data  de in dosarul nr..
     Impotriva  acestor solutii s-a formulat plangere de catre persoana vatamata, inregistrata pe rolul Judecatoriei sub nr. si respinsa prin sentinta civila nr.
     Prin decizia nr., Tribunalul a admis recursul declarat de persoana vatamata impotriva sentintei penale nr. a Judecatoriei pe care o caseaza si pe fond a fost admisa plangerea cu consecinta restituirii  cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale impotriva faptuitorului pentru infractiunile prev. de art. 289 si art. 291 C.p. Atat in motivarea deciziei cat si in dispozitiv  au fost mentionate in mod expres faptele, imprejurarile ce urmeaza a fi constatate si mijloacele de proba, respectiv , instanta de control judiciar a dispus a se efectua cercetari pentru a se constata existenta sau inexistenta imobilului in cauza pentru care s-a eliberat actul si ca mijloace de proba au fost indicate cercetarea la fata locului, verificarea autorizatiei  de construire  si audierea vecinilor imobilului.
     Numai sub acest aspecte si numai cu privire la aceasta persoana -- ( nu si  la)  tribunalul a admis recursul.
     Dupa restituirea cauzei la procuror, s-a efectuat o cercetare locala.
     La dosarul de urmarire penala s-au depus planse fotografice efectuate cu ocazia deplasarii la fata  locului,  al tuturor constructiilor aflate pe teren (filele 9-13 din dosar) si s-a intocmit un proces-verbal din cuprinsul caruia rezulta ca persoana vatamata a indicat corpurile de cladire ce au constituit casa batraneasca a parintilor si ar fi declarat ca imobilul dintre vii a fost construit de dansul impreuna cu fratele, faptuitorul, in anul 1985, dar cu bani de la parinti  si ca acesta face obiectul certificatului fiscal nr..
     In ceea ce priveste prima critica adusa actelor premergatoare urmaririi penale efectuate in cauza, privitoare la incompatibilitatea procurorului
     Potrivit art. 49 al. 4 C.p.p. persoana care a efectuat urmarirea penala este incompatibila sa procedeze la refacerea acesteia, cand refacerea este dispusa de instanta.
     Criticile sunt neintemeiate, in cauza nu s-a inceput urmarirea penala, toate cercetarile efectuate fiind de natura actelor premergatoare si doar au fost supravegheate de procuror, care nu a avut cauza in ancheta proprie.
     Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia nr. 2/9.02.2011 a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a statuat ca dispozitiile art. 49 al. 4 C.p.p. se interpreteaza in sensul ca nu exista incompatibilitatea persoanei care a efectuat urmarirea penala, in ipoteza trimiterii cauzei la procuror in vederea redeschiderii urmaririi penale prev. de art. 2781 al. 8 lit. b C.p.p. cu referire la art. 273 al. 11 C.p.p., cu motivarea ca procurorul, respectiv organul de cercetare penala  care a efectuat acte de  urmarire penala nu se afla in cazul de incompatibilitate prev. de art. 49 al. 4 C.p.p. decat daca s-a dispus restituirea cauzei de catre instanta in temeiul art. 332 C.p.p..
     Aceasta situatie, strict limitativa,  cand procurorul sau organul de cercetare penala poate deveni incompatibil nu se regaseste in speta.
     
     Referitor la cea de a doua critica, privitoare la nemotivarea rezolutiei atacate, la imprejurarea ca nu s-au aratat  faptele constate si mijloacele de proba, instanta retine ca prin decizia nr. a Tribunalului,  instanta de control judiciar a dispus sa se efectueze cercetari pentru a se stabili existenta sau nu a imobilului pentru care s-a eliberat actul   si s-au indicat  si mijlocele de proba .
     In afara de cercetarea locala, organul de urmarire nu a mai administrat nicio proba dintre cele dispuse de instanta de control judiciar -audierea de martorii vecini si efectuarea de cercetari pentru a se stabili daca a existat autorizatie de construire pentru imobilul "beci"  - cu toate ca acestea erau obligatorii pentru organul de cercetare penala, conform art. 273 al. 11 C.p.p., sub aspectul faptelor si imprejurarilor ce urmeaza a fi constate si a mijloacelor de proba.
     Nu este suficient, printr-o deplasare locala sa se stabileasca existenta fizica a imobilului - pe care de altfel nici una dintre parti nu o contesta - ci trebuie verificata perioada construirii, persoanele care au edificat-o si pe cheltuiala cui.
     Pentru lamurirea acestor aspecte, alaturi de probele dispuse de instanta de control judiciar, obligatorii, cu ocazia completarii probatoriilor se vor identifica si audia persoanele care au lucrat la construirea acestuia si se vor verifica evidentele fiscale pentru a stabili cu ce imobile figura in proprietate autorul partilor, - anterior anului 1990 cand a avut loc vanzarea - si dupa acest an..
     De asemenea, se vor face a demersuri pentru a identifica daca, cu ocazia intocmirii actului  de vanzare cumparare din anul 1990 a fost executat si un  memoriu tehnic in care sa fie evidentiate imobile ce au facut obiectul instrainarii, sens in care se vor face verificari la primaria comunei si Arhivele Statului la care au fost depuse arhivele notariale, iar in cazul in care exista se vor depune copii certificate la dosarul cauzei, elemente importante pentru a stabili pozitia subiectiva a faptuitorului la momentul solicitarii adresate  la primariei pentru deschiderea rolului fiscal cu privire la imobilul in discutie.
     Pentru lamurirea acestor aspecte se va lua un supliment de declaratie si partilor.
     De asemenea, se va solicita de la primarie, sa depuna in copie, cererea pe care a facut-o faptuitorul pentru inscrierea in rolul fiscal cu privire la  imobil.
     Raportat la cele de mai sus, instanta apreciaza intemeiata plangerea, o va admite si trimite cauza la procuror in vederea completarii probatoriilor conform celor dispuse mai sus, alaturi de cele stabilite de  instanta de control judiciar, obligatorii.
     In baza art. 193 al. ultim, obliga faptuitorul la 400 lei cheltuieli de judecata catre persoanele vatamate.
     In temeiul art. 192 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
     
Pentru aceste motive
     In numele legii
HOTARASTE:
     In temeiul art. 2781  al. 8 lit. b  C.p.p.  admite plangerea formulata de persoanele vatamate, soti, domiciliati in,  impotriva rezolutiei de neinceperea urmaririi penale adoptata in dosarul nr. al Parchetului de pe langa Judecatoria la data de, mentinuta prin rezolutia din data de din dosarul nr..
     Restituie cauza la procuror pentru completarea probatoriului  in vederea inceperii urmaririi penale impotriva faptuitorului pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 289 C.p. si art. 291 C.p.
     In temeiul art. 192 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
     In temeiul art. 193 al. 6 C.p.p. obliga faptuitorul la 400 lei cheltuieli de judecata catre persoanele vatamate .
     Definitiva.
     Pronuntata in sedinta publica astazi,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007