Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

SUCCESIUNE

(Sentinta civila nr. 1/2014 din data de 02.04.2014 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Succesiuni, mosteniri | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

Dosar nr. 
R O M A N I A
JUDECATORIA RAMNICU SARAT
Sentinta civia Nr. 
Sedinta publica de la  
Completul compus din:
PRESEDINTE AP
Grefier CPR

Pe rol judecarea actiunii civile avand ca obiect uzucapiune formulata de reclamanta TA domiciliata in RS, str.  in contradictoriu cu parata municipiul  RSprin primar.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamanta RA personal si asistata de avocat IC si a lipsit parata mun.RS, prin primar.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, actiunea a fost legal timbrata, taxele fiind  anulate la dosar, cauza este la prim termen de judecata, parata a depus la dosar intampinare in doua exemplare, dupa care:
Instanta ,verificand competenta in conformitate de cu art. 159 ind. 1 al. 4 cod procedura civila ,articol introdus prin LG 202/2010, constata ca este competenta general sa solutioneze  conf. art. 126 al. 1 si 2 din Constitutia Romaniei ,competenta material conf. art. 1 al. 1  cod procedura civila, si teritorial conf. art.5 cod de procedura civila.
Avocat IC depune la dosar certificatul de deces pentru ZV , precum si chitanta privind achitarea onorariului de avocat.
Instanta inmaneaza aparatorului reclamantei un exemplar de pe intampinarea formulata de catre parata.Acesta nu solicita termen pentru a lua la cunostinta intampinarea.
Intrebata fiind de instanta, reclamanta arata ca UD si UC sunt in viata si sunt mostenitorii defunctei UE
Instanta fata de obiectul actiunii , precum si fata de imprejurarea ca exista mostenitori in viata de pe urma defunctei invoca din oficiu lipsa calitatii procesuale pasive a paratei.
Avocat IC avand cuvantul pe exceptie arata ca acesat nu este intemeiata, Primaria RS este cea care administreaza toate terenurile de pe raza localitatii, ea percepe impozitele.Intr-adevar exista cei doi mostenitori  pentru cotele mostenite de pe urma defunctei; solicita respingerea exceptiei.
Instanta, in baza art.137 cod procedura civila ramane in pronunte asupra exceptiei lipsa calitatii procesuale pasive a paratei.

JUDECATA
Asupra cererii de fata:
           La data de  , sub dosar cu nr.  , s-a inregistrat pe rolul acestei instante cererea prin care reclamanta TA, domiciliata in RS, str.  , in contradictoriu  cu Municipiul  RS  prin Primar, a solicitat sa se constate  ca printr-o posesie de peste 30 de ani a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului situat in mun. RS, str.   - casa si teren in suprafata de 291,60 lei.
In motivarea in fapt  a cererii reclamanta a aratat ca la data de 21.01. 1914, numitul DZ a cumparat in municipiul RS   str. J    actualmente nr.  , conform adeverintei nr.   a Primariei Municipiului RS  - suprafata de 290 m.p. pe care a construit o casa.
La data de  , a decedat DZ, cu mostenitor legal ZV, ZA, Zamfirescu Apostol, succesiunea fiind dezbatuta conform certificatului de mostenitor  a Notariatului de Stat   in care din eroare s-a trecut suprafata de 350 m.p. in loc de 290 m.p., in prezent 291,60 m.p.  Reclamanta a mai aratat ca la data de   a decedat ZA, cu mostenitori ZA - sora - si UE - nepoata de frate - succesiunea fiind dezbatuta prin certificatul de mostenitor nr.   la Notariatul de Stat RM
La data de a decedat ZA, cu mostenitori  ZC - sotie - si UE- fiica- succesiunea fiind dezbatuta conform certificatului de mostenitor nr. a Notariatului de Stat  C
ZV, ultima mostenitoare a autorului ZD  a continuat sa locuiasca efectiv in imobilul din strada J  nr.   jud. B , dupa decesul tatalui, imobil ce i s-a transmis de acesta inca din timpul vietii.
Reclamanta a aratat ca incepand cu anul 1981, cand a inceput cursurile liceale,  a locuit cu chirie in imobilul numitei ZV, Datorita varstei inaintate, ZV  i-a predat incepand cu anul 1982 imobilul in care locuia desi avea doar 15 ani , iar plata impozitelor si sustinerea financiara s-a facut cu ajutorul parintilor  sai, iar din 1982 s-a comportat ca un adevarat proprietar.
In anul 1988, reclamanta s-a casatorit, continuand sa locuiasca in imobilul pe care il administra si in care locuia si ZV . In anul 1995  ZV  a facut un testament in favoarea celor doi soti T  , prin care le-a lasat intreaga sa avere mobila si imobila.
In data de   a decedat ZD , succesiunea fiind acceptata de sotii  T , conform certificatului de mostenitor nr. 5/9.01.1996.
La data de 15.01.1996 ZC a vandut sotilor TF si A cota ce ii revenea din imobilul din municipiul RM  , str. J nr.   UA , mostenitoarea lui  ZA a decedat in anul 2004 si a avut doi mostenitori legai - UD  si UC , in calitate de fii -
Reclamanta a mai aratat ca din anul 1982 se comporta ca un proprietar al imobilului din str. J  , nr.  , apreciaza ca a dobandit acest imobil integral - casa de locuit si teren in suprafata de 291,60 m.p. -  prin uzucapiune.
In drept cererea a fost intemeiata pe prevederile art. 1846, 1850 C.civ. rap. la art. 201 din Legea nr. 71/2011.
In dovedirea cererii s-a solicitat proba cu acte, in cadrul careia au fost depuse in copie acte si proba cu  martori
Pana la primul termen de judecata,  parata  Municipiul RS, prin Primar,  a depus intampinare prin care a aratat ca in evidentele fiscale privind imobilul din strada  J   nr.   figureaza TF  si  TA  cu cota indiviza formata din cladire in suprafata de 50, 40 m.p.,  anexa in suprafata de 15 m.p. si teren in suprafata totala de 169,20 m.p. si  contribuabilul defunct UE  prin UD , figureaza cu cota indiviza formata din cladire in suprafata de 36 m.p. si teren in suprafata de 120,85 m.p., ambii contribuabili au depus declaratii pentru stabilirea impozitului pe teren si cladire si au taxele achitate la zi. Lasa la aprecierea instantei actiunea  formulata de reclamanta  TA .
In probatiune s-a solicitat inscrisuri, fiind depuse la dosar adresa nr.  , adresa nr.  , declaratie rectificativa pe numele TF , contract  de vanzare-cumparare autentificat sub nr.    la BNI FM , certificat de mostenitor din  , declaratie de impunere pe numele   UC  si UD  pentru defunct UE , certificat de mostenitor nr.  , certificat de mostenitor nr.   certificat de mostenitor nr.  
In drept cererea  a fost intemeiata pe prevederile art. 115 C.p.c si solicita judecata in lipsa.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 2460 lei,  conf. art. 2  din Legea nr. 146/1997 rep  si timbru judiciar in valoare 5 lei, conf. art. 3 din OG nr. 32/1995 rep.
La termenul de astazi, instanta, din oficiu a pus in discutie calitatea procesuala pasiva a paratei avand in vedere ca exista mostenitori acceptanti ai succesiunii din care face parte imobilul in litigiu si a intrebat reclamanta cu cine doreste sa se judece, aceasta, prin aparator,  precizand ca UD r si UC  sunt in viata si ca inteleg sa se judece cu Municipiul RS prin Primar deoarece in administrarea   acesteia se afla toate terenurile.
Instanta a ramas in pronuntare asupra exceptiei, avand in vedere dispozitiile art. 137 C.p.c. potrivit carora instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond  a pricinii.
Analizand exceptia invocata, instanta retine urmatoarele:
Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre reclamant si titularul dreptului afirmat - calitate procesuala activa - si pe de alta parte,  intre parat si cel obligat in baza aceluiasi raport juridic dedus judecatii - calitatea procesuala pasiva - .
Uzucapiunea, ca mod originar de dobandire a proprietatii, constituie o sanctiune aplicata proprietarului nediligent  care a lasat mult timp proprietatea sa in posesia altei persoane, si in acelasi timp un beneficiu acordat posesorului  care a stapanit tot  termenul defipt  de lege un bun si s-a comportat ca un adevarat proprietar.
Prin urmare, in cererile avand drept obiect uzucapiune, calitate procesuala pasiva  nu poate avea decat adevaratul proprietar sau mostenitorii acestuia ( in acelasi sens a statuat si ICCJ prin decizia nr. 356/2006)
Din actele depuse la dosar reiese ca terenul  in suprafata de 291, 60 m.p. situat la nr.  din   strada J  din  RS  a fost dobandit in anul 1914 , prin cumparare de DZ , teren pe care acesta  a construit o casa de locuit.
Ulterior, prin transmisiuni succesive pentru cauza de moarte, casa si terenul au fost impartite intre mostenitorii primului dobanditor, DZ .
Unul dintre dobanditori a fost ZV, care potrivit certificatului de mostenitor nr.  , alaturi de fratii sai, ZA   si ZA , au acceptat succesiunea, fiecaruia revenindu-le cota de 1/3 din mostenire.
Mostenirea ramasa de pe urma numitului  ZA -  decedat fara posteritate - a fost culeasa de ZV  si UE  - fiica lui ZA  - masa succesorala fiind formata din cota de 1/3 din casa si terenul in suprafata de 290 m.p., dobanditi de defunct in baza certificatului  de mostenitor nr. 45/1963.  ZA  a lasat prin testament intreaga sa avere mobila si imobila reclamantei si sotului sau, mostenirea fiind acceptata de acestia, iar masa bunurilor succesorale fiind mentionata in certificatul de mostenitor nr. 5/9.01.1996 -printre care si  din terenul in suprafata de 290 m.p. si casa de locuit situate in RS , str.  J , judetul B 
Cota de 1/3 din casa si terenul in suprafata de 290 din str. J , ramas de pe urma defunctului ZA  a fost culeasa de sotia supravietuitoare - ZC   ( care si-a instrainat cota sa de 1/12 din terenul in suprafata de 291 m.p. si casa de locuit a reclamantei si sotului sau, prin act autentificat sub nr.  ) - si de fiica sa, UE , a carei mostenire a fost culeasa  de fii sai, UD  si UC 
Asa fiind, constatarea indeplinirii conditiilor legale ale uzucapiunii, in sensul ca posesia  exercitata de reclamanta putea sa conduca la dobandirea  dreptului de proprietate in acest mod trebuia promovata in contradictoriu cu UD  si UC si  nu cu Municipiul RS parata cu privire la care nu s-a facut dovada ca ar fio dobandit vreun drept real asupra imobilelor in litigiu care sa legitimeze calitatea de proprietar a  acesteia cu privite la suprafata de 291,60 m.p. teren si a casei de locuit situata pe acesta , ce fac obiectul cererii pendinte.
In urma analizarii probelor de la dosar, intampinarii depuse de parata , prin care se arata ca reclamanta  figureaza in evidentele fiscale cu cladiri in suprafata de 50,40 m.p. si respectiv anexe 15 m.p.  si teren in suprafata de 169,20 m.p. situate la adresa din strada J nr. , si cu privire la imobilele de la aceeasi adresa, figureaza cu rol fiscal si defunct UE  prin  UD  cu cota indiviza din cladire in suprafata de 36 m.p. si teren in suprafata de 120,85 m.p. conform certificatului de mostenitor nr. imprejurari care se coroboreaza cu actele depuse si cu sustinerile reclamantei din cererea introductiva, instanta retine ca imobilele nu se afla in proprietatea unitatii administrativ teritoriale, chiar in pofida faptului ca aceasta parata nu a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive.
Instanta apreciaza ca nici pe fond actiunea reclamantei nu poate fi primita intrucat, cu privire la cota de din terenul in suprafata de 291 m.p. si casa de locuit acesteia, alaturi de sotul sau, i s-a transmis,  respectiv au dobandit dreptul de proprietate in alta modalitate - prin mostenire testamentara ( in anul 1995) , respectiv prin cumparare ( in anul 1996), si nu prin uzucapiune.
Cu privire la restul cotei indivize din imobile, succesiunea a fost acceptata in anul 1993 de UD si C asa incat  nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege referitor la dobandirea dreptului de  proprietate prin posesia  de lunga durata cel putin sub aspectul termenului, fara a analiza si celelalte conditii.  In situatia in care in anul 1996 au cumparat cota indiviza din casa si teren, detinuta de bunica susnumitilor, nu se poate pretinde ca paratii au detinut sau au crezut ca detin imobilul din strada J, nr ca proprietari, in intregul lui din anul 1982,  acest simplu fapt al cumpararii unei cote indivize contrazicand o astfel de sustinere, fara a mai pune in discutie si imprejurarea ca prin gestul de a testa averea sa reclamantei si sotului sau, autoarea ZV decedata in anul 1995, a facut dovada deplina ca acesta nu s-a desistat niciodata de bunurile sale si ca reclamanta a fost un simplu detentor precar. 
Fata de cele ce preced, retinand ca reclamanta nu a facut dovada ca parata este succesor in drepturi al autorului de la care provin imobilele cu privire la care pretinde dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Municipiul  RS  prin Primar si va respinge actiunea ca fiind pornita impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Pentru aceste motive
In numele legii
Hotaraste :
Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei  Muncipiul RS prin Primar.
Respinge actiunea formulata de reclamantii TA, domiciliata in RS , str. J nr.   jud. Bu  in contradictoriu cu parata Municipiul RS  prin Primar, ca fiind pornita impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare
Pronuntata in sedinta publica astazi,  . 
       Presedinte, Grefier,
 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Succesiuni, mosteniri

Antecontract de vanzare cumparare. Cumparator - beneficiar decedat. Solicitarea mostenitorilor de a incheia contract in forma autentica. - Decizie nr. 222 din data de 03.04.2014
Acceptarea tacita a succesiunii in cadrul termenului de optiune succesorala de 6 luni - Decizie nr. 216 din data de 01.03.2012
Actiune succesorala. Compunerea masei succesorale. - Decizie nr. 263 din data de 02.05.2011
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 179 din data de 10.05.2010
Succesiune. Jonctiunea posesiilor. - Decizie nr. 829 din data de 17.12.2009
Succesiuni, mosteniri - Decizie nr. 66 din data de 01.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 1563 din data de 15.12.2011
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1515 din data de 07.12.2011
Succesiune - Sentinta civila nr. 1323 din data de 20.10.2011
Anulare act - Sentinta civila nr. 384 din data de 27.01.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 1218 din data de 24.11.2010
Succesiune - iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1296 din data de 09.12.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1223 din data de 24.11.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1239 din data de 02.12.2010
Revocare donatie - Sentinta civila nr. 822 din data de 06.10.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 551 din data de 03.06.2010