Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Valcea

Minor. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Termen de incercare

(Sentinta penala nr. din data de 24.08.2009 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Ramnicu Valcea | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Valcea

Suspendarea executarii pedepsei aplicate minorului. Termen de incercare      Inaplicabilitatea dispozitiilor privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere reglementate de art. 86^1 si urmatoarele din Codul penal in cazul inculpatului minor.
     In cazul suspendarii executarii pedepsei aplicate minorului - conditionata, sub supraveghere sau sub control - termenul de incercare se stabileste conform art. 110 din Codul penal, fiind compus din durata pedepsei inchisorii, la care se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani.

     Prin Sentinta penala nr. 240/2009, pronuntata de Judecatoria Rm. Valcea, inculpatul  T.C. a fost condamnat, in baza art. 211  alin. 2 lit. b) si c) cod penal, cu aplicarea art. 99 si urmatoarele din acelasi cod, a art. 74 si a art. 76 din Codul penal, precum si in baza art. 208-art. 209 alin.1 lit. e) cod penal, cu aplicarea art.99 si urm. cod penal si art. 74 si art.76 cod penal, la 2 pedeapsa de 2 ani inchisoare si, respectiv, 1 an inchisoare, pentru savarsirea in concurs real a infractiunii de talharie si de furt calificat.
     In baza art. 33 lit. a) si art. 34 din Codul penal au fost contopite pedepsele aplicat inculpatului si s-a dispus executarea pedepsei celei mai grele, de 2 ani inchisoare.
     S-au aplicat dispozitiile art. 71 rap. la art. 64 lit. a teza a II-a  si lit. b) cod penal.
     In baza art. 110 din Codul penal, cu aplicarea art. 81 cod penal,  s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului T.C. pe durata termenului de incercare compus din durata pedepsei inchisorii de 2 ani, la care s-a adaugat un interval de timp de un an, in total 3 ani.
    In baza art. 110^1 din Codul penal, s-a stabilit ca pe durata termenului de incercare inculpatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere prevazute in art. 86^3 alin. 1 din Codul penal:
    a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Brasov, la datele fixate de acest serviciu;
    b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea, aceluiasi serviciu;
    c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca aceluiasi serviciu;
    d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lor de existenta aceluiasi serviciu.
     In baza art. 359 din Codul de procedura penala,  i s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83, art. 86^4 si art. 110^1 alin. 3 din Codul penal, a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.
     Prin dispozitiile art. 81 si urmatoarele din Codul penal, precum si prin dispozitiile art. 86^1 si urmatoarele din acelasi cod, legiuitorul a stabilit, pentru infractorii majori, doua modalitati de executare neprivative de libertate a pedepsei inchisorii, suspendarea conditionata a executarii pedepsei si suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.
     Potrivit art. 110^1 din Codul penal, odata cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii aplicate minorului, instanta poate dispune incredintarea minorului unei persoane sau institutii si poate stabili, totodata, respectarea anumitor obligatii pana la implinirea varstei de 18 ani si respectarea altor obligatii dupa aceasta data.
     Prin urmare, in cazul infractorilor minori, dispozitiile privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere reglementate de art. 86^1 si urmatoarele din Codul penal nu sunt aplicabile, deoarece, in caz contrar, prevederile art. 110^1 din Codul penal ar fi lipsite de ratiune. Trimiterile din art. 110^1 din Codul penal la unele dispozitii din sectiunea III^1 - Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere - se refera la obligatiile stabilite in sarcina condamnatilor minori, pe care, din considerente de tehnica legislativa, legiuitorul nu le-a mai reluat in cuprinsul acestui articol.
     De asemenea, in conformitate cu art. 81 alin. 2 din Codul penal, suspendarea conditionata a executarii pedepsei se poate dispune in caz de concurs de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 2 ani si sunt indeplinite celelalte conditii prevazute de lege.
     Intr-adevar, avand in vedere starea de minoritate a inculpatului, faptul ca acesta a recunoscut faptele comise, ca este la prima incalcare a legii penale si, indeosebi, tinand cont de perspectivele bune de reintegrare sociala, astfel cum rezulta din referatele de evaluare intocmite de catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Valcea, instanta a dozat pedepsele pana la limita de 2 ani inchisoare, astfel incat sa fie posibila aplicarea dispozitiilor art. 110 din Codul penal.
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007