Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Valcea

Ultraj

(Sentinta penala nr. din data de 03.08.2009 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea)

Domeniu Ultraj | Dosare Judecatoria Ramnicu Valcea | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Valcea

    DOSAR NR.3132/288/2008
    
    
    R O M A N I A
    JUDECATORIA RM.VALCEA
    JUDETUL VALCEA
    Operator de date cu caracter personal 4078
    SENTINTA PENALA NR.61
     Sedinta publica din data de 02 februarie 2009
    Instanta compusa din:
    Presedinte: TUGLUI CORINA ANCA
    Grefier: AVRAM ANA MARIA
    
    
    Ministerul Public - Parchetul de pe langa Judecatoria Rm.Valcea reprezentat prin procuror Amalia Voinea
    
     Pe rol fiind pronuntarea asupra procesului penal privind pe inculpatul M. V., domiciliat in comuna S., judetul Valcea, in contradictoriu cu partea vatamata B. M., domiciliat in comuna I., judetul Valcea, trimis in judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Rm.Valcea, sub aspectul comiterii infr.prev. de art.239 alin.2 C.penal.
     La apelul nominal facut in sedinta publica, cu ocazia pronuntarii, au lipsit partile.
     Procedura este legal indeplinita.
     S-a expus referatul cauzei, dupa care:
     Se constata ca dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 19 ianuarie 2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data, incheiere care face parte integranta din prezenta hotarare.
    
    I N S T A N T A
    
     Deliberand, constata urmatoarele:
     Prin rechizitoriul nr.5157/P/2007 din 16.04.2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Rm. Valcea, inregistrat sub numarul 3132/288/2008, a fost trimis in judecata inculpatul M. V., pentru comiterea infractiunii prev. de art.239 alin.2 Cod penal.
     In actul de sesizare a instantei s-a retinut ca la data de 13.11.2007, orele 17,00, in timp ce se afla in serviciul de patrulare, pe raza cantonului   Valea Imparatului , partea vatamata B. M.- padurar in cadrul Ocolului Silvic Babeni - l-a surprins pe inculpatul M. M. taind fara drept arbori, context in care acesta din urma a inceput sa-l ameninte si l-a lovit, cauzandu-i leziunile traumatice descrise in cuprinsul actelor medico-legale.
    Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
    In data de 13.11.2007, partea vatamata B. M., in calitate de padurar principal in cadrul Ocolului Silvic Babeni-Directia Silvica Valcea, in timp ce isi desfasurat activitatea de paza si patrulare, impusa de atributiile de serviciu, in zona sa de responsabilitate, respectiv pe raza cantonului nr.9 "Valea Imparatului", sesizand zgomote specifice de taiere cu securea si deplasandu-se in locul de provenienta al acestora, l-a surprins pe inculpatul M. V. taind fara drept un arbore de esenta salcam, nemarcat. In aceste conditii, partea vatamata, care purta uniforma de serviciu, s-a apropiat de inculpat, solicitandu-i  predarea securii si atentionandu-l ca urmeaza a fi sanctionat pentru incalcarea prevederilor legale ce reglementeaza regimul silvic. Lovindu-se de refuzul acestuia, in incercarea de a confisca securea, partea vatamata s-a apropiat, dar  in momentul in care a atins obiectul vizat, a fost impinsa de inculpat, astfel ca a cazut la pamant, dupa care a fost lovita cu pumnul in fata si in zona hemitoracelui drept, de acesta. Partea vatamata a reusit sa se ridice si sa contacteze organele de politie, care, ajunse la fata loculuiu, au putut observa urmele de lovituri pe care le prezenta partea vatamata si, intrucat inculpatul continua taierea arborelui, i-au solicitat sa inceteze. Desi la fata locului se aflau si organele de politie, inculpatul a proferat amenintari repetate la adresa partii vatamate, cu acte de violenta si incendierea si, mai mult, s-a indreptat din nou inspre aceasta, moment in care a fost insa imobilizat de organele de politie, caroira le-a si predat securea. Ulterior, inculpatul a refuzat sa-i insoteasca pe agentii de politie la post.
    Fata de inculpatul M. V. s-a dispus de catre organele silvice sanctionarea contraventionala si confiscarea securii folosite la savarsirea faptei.
    In urma actiunilor violente exercitate de inculpat asupra partii vatamate, aceasta a suferit leziunile traumatice descrise in actele medico-legale de la dosar, a carora vindecare a necesitat un numar de 2-3 zile de ingrijiri medicale.
     Pe intreg parcursul procesului penal, atat in faza de urmarire penala cat si in fata instantei, in pofida evidentei probelor, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei, sustinand ca nu a lovit ori amenintat partea vatamata, dimpotriva el fiind cel insultat, si precizand totodata ca nu este de acord cu plata de despagubiri civile in conditiile in care nu este vinovat.
       In conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, in exercitarea atributiilor de serviciu privind paza si apararea fondului forestier national, precum si activitatea de constatare si sanctionare a contraventiilor silvice, personalul silvic prevazut la art.8 alin.1 - padurarii, brigadierii, sefii districtelor silvice, inginerii si tehnicienii silvici - este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii de stat, in cauza regasindu-se, deci, situatia premisa la care se refera dispozitiile art.239 C.pen.
     Astfel, in drept, fapta inculpatului M. V., comisa la data de 13.11.2007, constand in exercitarea de violente (prin care au fost cauzate leziuni traumatice vindecabile in cca.2-3 zile de ingrijiri medicale) si amenintari savarsite impotriva unui padurar care, potrivit dispozitiilor legale sus citate, indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ultraj in forma agravata, prev. de art.239 alin.2 C.pen., text de lege in baza caruia inculpatul urmeaza a fi condamnat.
       Cu privire la incadrarea juridica a infractiunii de ultraj comisa in modalitatile retinute in speta, s-a statuat in literatura de specialitate ca "daca faptuitorul savarseste impotriva functionarului atat una dintre actiunile prin care se realizeaza forma agravata a ultrajului cat si cea prin care se realizeaza forma simpla a infractiunii, raspunderea penala se stabileste pentru o singura infractiune de ultraj, potrivit art.239 alin.2 si nu pentru infractiuni distincte de ultraj prevazute in art.239 alin.1 si art.239 alin.2, aflate in concurs real" (O. Loghin, Drept penal, parte speciala., p.317).
          La individualizarea judiciara a pedepsei  se vor avea in vedere criteriile generale prev. de art. 72 c.p, limitele speciale prevazute de lege, continutul concret al faptei si imprejurarile in care aceasta a fost comisa, atitudinea inculpatului pe parcursul procesului penal, datele referitoare la persoana sa, faptul ca nu este cunoscut cu antecedente penale, urmarile produse, numarul de zile de ingrijiri medicale, raportate si la natura leziunilor, prejudiciul moral cauzat.
        Este de observat, totodata ca inculpatul, care nu a pregetat sa-si manifeste lipsa de respect fata de autoritate, prin comiterea faptei de ultraj,  nu a manifestat  o atitudine pozitiva  nici fata de  autoritatile judiciare,  in conditiile in care  a declarat in mod constant, fara nici un suport real, ca nu a comis fapta pentru care a fost cercetat si trimis in judecata si nu a manifestat vreun regret in legatura cu cele intamplate. 
    In aceeasi ordine de idei, aceste criterii trebuie particularizate si pentru situatiile specifice ce privesc modul de aplicare a pedepselor accesorii, in conditiile indeplinirii tuturor cerintelor adecvate unor asemenea pedepse, in acord cu dispozitiile deciziei nr. 74/05 noiembrie 2007 a sectiilor unite ale ICCJ, intemeiata pe art. 8 din CEDO si art. 53 alin.2 din Constitutia Romaniei. Asadar, in speta, se apreciaza ca, in raport de imprejurarile concrete ale savarsirii faptei si de toate trasaturile ce il caracterizeaza pe inculpat, este necesara interzicerea drepturilor prevazute la literele a, teza a II-a si b ale alineatului 1 al articolului 64 C.pen., in conditiile art. 71 din Codul penal.
    Constatand ca sunt intrunite cumulativ cerintele impuse de dispozitiile art.81 C.pen, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins si prin suspendarea conditionata a executarii acesteia, stabilind un termen de incercare potrivit dispozitiilor  art. 82 Cod penal, respectiv de 2 ani si 6 luni.
    Potrivit art. 71 alin. 5 Cod penal, corelativ, va fi suspendata si executarea pedepselor accesorii, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii, atragandu-i-se inculpatului atentia asupra dispozitiilor art.83 c.penal, privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate, in ipoteza savarsirii unei noi infractiuni in cursul termenului de incercare.
    Sub aspectul laturii civile, urmeaza a se constata ca sunt intrunite cumulativ cerintele necesare declansarii raspunderii civile delictuale, prev. de art.14-15, 346 C.pr. pen si art. 998 si urm. C.civil, astfel ca va fi admisa in parte cererea de acordare a despagubirilor civile  formulata de partea civila, inculpatul urmand a fi obligat la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de daune morale, catre partea vatamata - parte civila, in conditiile in care, in mod neindoielnic, prin fapta de ultraj, functionarului silvic, investit de lege cu exercitarea autoritatii de stat, i-au fost cauzate suferinte fizice, e drept, reduse ca intensitate, mai important fiind insa faptul ca a fost supus, in mod direct, unor situatii umilitoare si frustrante, prin agresarea sa fizica si verbala. Fata de imprejurarea ca nu a fost dovedita cauzarea unor daune materiale ca urmare a faptei ilicite, va fi respins, ca neintemeiat capatul de cerere privind acordarea despagubirilor cu acest titlu.
      Fiind in culpa procesuala, in temeiul disp.art.191 alin.1 C.pr.penala,  inculpatul va fi obligat la acoperirea cheltuielilor judiciare, ocazionate de acest proces, in cuantum de 200 lei, iar in baza art.193 alin.1 si 2 C.pr.penala, va fi obligat si la plata sumei de 234,3 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, catre partea vatamata-parte civila.
    
    PENTRU ACESTE MOTIVE
    IN NUMELE LEGII
    HOTARASTE:
    
     In baza art. 239 alin. 2 C. pen.;
     Condamna inculpatul M.V., fiul lui _.., nascut la data de _.., in comuna S., Judetul Valcea, CNP__., domiciliat in comuna S., judetul Valcea, de cetatenie romana, fara studii, fara ocupatie, necasatorit, stagiul militar indeplinit, fara antecedente penale, la  6 luni inchisoare.
     Aplica dispozitiile art.71 C.pen. rap. la art.64 alin.1 lit. a teza a II a si lit. b C.pen.
     In baza art.81 C.pen.;
     Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de incercare de 2 ani si 6 luni, termen de incercare stabilit potrivit  disp. art. 82 C. pen.
     In baza art.71 alin. 5 C.pen.;
     Dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii.
     Atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83 C. pen.
     In baza art. 14-15, 346 C.pr. pen. si art. 998-999 C.civ.;
     Admite in parte actiunea civila. Obliga inculpatul la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de daune morale, catre partea vatamata - parte civila.
     Respinge capatul de cerere privind acordarea de daune materiale, ca neintemeiat.
      In baza art.191 alin.1 C.pr.pen;
      Obliga inculpatul la 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, catre stat.
       In baza art.193 alin.1 si 2 C.pr.pen;
     Obliga inculpatul la 234,3 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, catre partea vatamata - parte civila.
     Cu drept de apel.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 02 februarie 2009.
     
    
    
    
    
    PRESEDINTE, GREFIER,
    
    
    
    
    
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ultraj

amenintare si ultraj - Hotarare nr. 8606 din data de 08.06.2017
Individualizarea pedepsei .Gradul de pericol social al infractiunii - Decizie nr. 3 din data de 13.01.2010
ultrajul contra bunelor moravuri - Sentinta penala nr. 74 din data de 25.06.2009
Infractiunea prevazuta de art. 2 pct. 1 din Legea nr.61/1991. Portul unei bate de baseball in contextul in care s-ar primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica. - Decizie nr. 1091 din data de 16.10.2012
- Sentinta penala nr. 384 din data de 25.02.2009
- Sentinta penala nr. 384 din data de 25.02.2009
- Sentinta penala nr. 1994 din data de 12.11.2008
Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice - Hotarare nr. 167 din data de 04.05.2011
Ultraj - Sentinta penala nr. 209 din data de 31.10.2014
Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice - Sentinta penala nr. 123 din data de 07.04.2011
Ultraj contra bunelor moravuri, lovire, alte violente - Sentinta penala nr. 282 din data de 13.08.2009
Ultraj contra bunelor moravuri - art. 321 alin.1 Cod penal; amenintare - art. 193 alin.1 Cod penal; port fara drept al unei arme albe - art.1 ind.1 pct. 1 din Legea 61/1991, cu aplicarea art.33 Cod penal - Sentinta penala nr. 266 din data de 28.11.2008
ULTRAJ PREVAZUT DE ART. 239 ALIN.1, 4 COD PENAL. DEZINCRIMINARE. INCIDENTA ART. 205 COD PENAL. INAPLICABILITATEA DISPOZITIILOR ART. 334 COD PROCEDURA PENALA. - Decizie nr. 7154 din data de 22.12.2005
INFRACTIUNEA DE ULTRAJ SAVARSITA IN CONDITIILE ART. 239 AL 1 COD PENAL. DISCRIMINARE - Decizie nr. 558/R din data de 22.09.2005
Ultaj - Sentinta penala nr. 333 din data de 03.06.2015
Ultraj - Sentinta penala nr. 349 din data de 24.06.2009
Ultraj. Fapta inculpatei de a exercita acte de violenta, concretizate in prinderea de gat a persoanei vatamate, lucrator de politie, in timp ce aceasta se afla in exercitiul functiunii, participand la imobilizarea unei persoane in urma manifestarii v... - Sentinta penala nr. 341/ 30.04.2009 din data de 22.09.2009
Ultraj-art. 239 alin.2 Cod Penal - Sentinta penala nr. 260 din data de 19.03.2012
art. 239 Cp - Sentinta penala nr. 159 din data de 03.03.2011
Infractiunea de ultraj - Sentinta penala nr. 433 din data de 14.10.2016