Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Valcea

plangere contravetionala

(Sentinta civila nr. 1005 din data de 10.02.2009 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Ramnicu Valcea | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Valcea     Pe rol fiind solutionarea plangerii formulata de petentul D.V., cu domiciliul in comuna Pausesti Maglasi, judetul Valcea privind procesul verbal de contraventie  seria CC nr. 0522974 emis la data de  22 iunie 2008 de catre intimatul I.P.J. VALCEA.
     La apelul nominal facut in sedinta publica  a raspuns  avocat  daria Danciulescu pentru petent, lipsa fiind intimatul.
     Procedura este legal indeplinita.
     S-a expus referatul cauzei, dupa care :
      Se invedereaza instantei de catre grefierul de sedinta ca pentru acest termen nu s-a inaintat  la dosar de catre intimat raspunsul la relatiile solicitate.
     Avand in vedere ca  s-a  emis adresa catre intimat la trei termene de judecata pentru a comunica alte  fotografi efectuate de pe inregistrarea radar  astfel incat sa se poata distinge numarul autoturismului in imagine, instanta apreciaza ca nu se mai impune a se reveni cu aceasta adresa, constata plangerea in stare de judecata, dupa care acorda cuvantul pe fond.
     Avocat Daria Danciulescu pentru petent solicita admiterea  plangerii conform concluziilor  pe care le depune la dosar.
     
INSTANTA,
     
     
     Deliberand constata urmatoarele:
      Prin plangerea inregistrata la nr. 4806/288/2008 petentul D.V. a solicitat anularea procesul verbal de contraventie  seria CC nr. 0522974 emis la data de  22 iunie 2008 de catre intimatul I.P.J. VALCEA.
     In motivarea plangerii petentul arata ca prin procesul verbal cu nr. susmentionat s-a retinut in sarcina sa faptul ca la data de 22 iunie 2008 ar fi circulat cu viteza de 95Km/h, lucru care nu corespunde adevarului. Este adevarat ca a circulat cu autoturismul pe ruta mentionata in procesul verbal de contraventie, insa a respectat viteza legala pentru acel sector de drum. La intocmirea procesului verbal a solicitat sa i se prezinte dovada savarsiri contraventiei, insa politistul a refuzat acest lucru, fapt care il indreptateste sa-l considere fictiv.
     La dosarul cauzei s-a depus procesul verbal de contraventie contestat.
     Intimatul, prin intampinarea depusa la fila 11 dosar, solicita respingerea plangerii, intrucat procesul verbal contestat respecta conditiile de forma si fond, prevazute de OG 2/2001, iar fapta a fost savarsita de petent, dovada constituind-o inregistrarea video.
     Anexeaza intimatul la intampinare un numar de cinci fotografii efectuate dupa o inregistrare video din data de 22 iunie 2008, ora 7:38.
     Avand in vedere ca fotografiile inaintate la dosar de intimat ce ar trebui sa constituie dovada vinovatiei petentului, infatiseaza doar un autoturism care in ziua si la ora mentionate avea viteza de 93Km/h, la solicitarea petentului s-a pus in vedere intimatului prin mai multe adrese sa faca dovada ca inregistrarea faptei petentului s-a realizat cu respectarea normelor legale. S-a solicitat astfel intimatului sa faca dovada ca aparatul cu care a fost detectata masina petentului a fost supus autotestarii si sa prezinte fotografii de pe inregistrarea RADAR in care sa se poata distinge numarul de inmatriculare al masinii pe care o conducea acesta, insa acesta nu s-a conformat.
     Potrivit punctului 3.5.1 din Normele de Metrologie Legala NML o21-05 ,, aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor ( cinemometre - radare),, publicate in Monitorul Oficial 1102 bis din 07 decembrie 2005, inregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda cel putin : data si ora la care s-a efectuat masurarea, valoarea vitezei masurate, sensul de deplasare a autovehiculului, faptul ca a fost efectuata autotestarea si imaginea autovehiculului din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia.
     Avand in vedere ca intimatul nu a putut prezenta la dosarul cauzei fotografii efectuate autovehiculului condus de petent, in care sa se poata evidentia numarul de inmatriculare, desi acest lucru a fost solicitat expres prin mai multe adrese, instanta constata ca nu exista nici o dovada a savarsirii faptei de catre petent. Cele cinci fotografii depuse de intimat la dosarul cauzei nu permit identificarea numarului de inmatriculare al masini din imagine, esential pentru stabilirea vinovatiei petentului.
     Asa fiind, instanta va admite plangerea si va dispune anularea procesului  verbal de contraventie seria CC nr. 0522874/22 iunie 2008 intocmit de intimat.
     
     


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:      Admite plangerea formulata de petentul D.V., cu domiciliul in comuna Pausesti Maglasi, judetul Valcea privind procesul verbal de contraventie  seria CC nr. 0522974 emis la data de  22 iunie 2008 de catre intimatul I.P.J. VALCEA.
  Dispune anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. 0522874/22 martie 2008 intocmit de intimat .

              
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010