Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Valcea

revendicare imobiliara

(Sentinta civila nr. 300 din data de 20.01.2009 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Judecatoria Ramnicu Valcea | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Valcea


     Pe rol fiind   pronuntarea  asupra  cererii  formulata  de  reclamantul A.D.V. cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la SC N. SRL, cu  sediul Rm. Valcea , , in contradictoriu cu  paratul  A.H.,  cu domiciliul in Rm. Valcea, jud. Valcea  si  chematii in garantie  B.C. si B.C., ambii cu domiciliul in Rm. Valcea, judetul Valcea si in Rm. Valcea, str. Argintari nr. 2, judetul Valcea  si SC A.H. SRL, cu sediul in Rm. Valcea, ,  avand ca obiect " revendicare imobiliara ,granituire.
     La apelul nominal facut cu ocazia  pronuntarii, au lipsit partile.
     Procedura este legal indeplinita.
     S-a expus referatul cauzei, dupa care :
      La data de   14 ianuarie 2009   s-a depus la dosar de catre reclamant  concluzii scrise iar la data de 19 ianuarie 2009 de catre  parat, concluzii   ce se afla atasate la dosarul cauzei.
     Se constata ca dezbaterile pe fond asupra cererii de fata au avut loc in sedinta publica din data de 13 ianuarie 2009, dezbateri ce au fost consemnate   in incheierea de sedinta din acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta.
INSTANTA,
     Deliberand constata urmatoarele:
Prin cererea  inregistrata la nr. 1523/288/2008  reclamantul  A.D. V. a chemat in judecata pe paratul  A.H., solicitand ca prin hotararea  ce se va pronunta sa fie obligat sa-i respecte proprietatea si posesia  asupra terenului  in suprafata de aproximativ 50 m.p. situat in Rm. Valcea, sa se stabileasca linia de hotar care desparte proprietatile acestora si sa fie obligat la cheltuieli de judecata.
     In motivarea cererii reclamantul arata ca este proprietarul terenului pe care il revendica, ce face parte din terenul in suprafata de 274,60 m.p.  cu vecinii : N- SC A.  H."SRL, S- str. Argintari, E- Anghel Horia si V- Meraru Marin si S S, pe care l-a dobandit prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 4238/29 octombrie 2006 de  notarul public M.M.. Mai arata reclamantul ca pe acest teren se afla si casa  realizata de  acelasi vanzator  in baza contractului de construire autentificat sub nr. 1423/29 martie 2005 de BNP F.R.. In acest an SC  A.H. SRL  trebuia sa desfasoare  ultima parte a contractului de construire, respectiv zidirea gardului cu care ocazie a observat ca vecinul de la est a ocupat o suprafata de cca 50 m.p.
      Cererea se intemeiaza pe disp. art. 480 C.civil.
     Actiunea a fost legal timbrata.
     La dosarul cauzei s-au depus acte.
      Paratul A.H. prin intampinarea depusa la fila 18  solicita respingerea cererii  ca nefondata. Se arata in motivarea intampinarii  ca este proprietarul unui teren in suprafata de 804,94 m.p.  situat in Rm. Valcea, cu nr. cadastral nr. 1947/2 in baza contractului de vanzare- cumparare nr. 1545/22 martie 2005, teren care se invecina la data  intocmirii actului  la vest pe o distanta de 42,38 m.p.  cu numitul B.D.. Vanzatorii sai B.C. si B.C.  au cumparat terenul la randul lor prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 2386/2000 de catre BNP G.M. stapanindu-l  fara a  fi tulburati  de  vreun vecin . In ceea ce priveste capatul de cerere privind  granituirea apreciaza ca  nu sunt indeplinite art. 584 din C. civil deoarece intre terenul sau si cel al reclamantului  au existat limite certe de hotar materializate prin borne metalice de cadastru care au delimitat aceste terenuri  cu mult inainte de  dobandirea  terenului de catre parat. In sustinerea celor invocate in intampinare se depun acte.
     La fila 19 s-a depus de catre parat si o cerere de chemare in garantie a  vanzatorilor sai B.C. si B.C. in temeiul disp. art- 1336 si 1337 C. civil. Isi motiveaza paratul cererea pe faptul ca vanzatorii sai au obligatie sa le garanteze de orice evictiune si in situatia in care ar cadea in pretentii sa-l despagubeasca, cerere intemeiata pe prevederile art. 60 si urm. din codul de procedura civila.
     La file 56 dosar reclamantul  a depus o cerere de chemare in garantie pentru evictiune a vanzatorului sau SC A.H. SRL  solicitand ca acesta sa fie obligat sa-i restituie contravaloarea terenului de care va fi evins precum si cheltuielile de judecata.
     In cauza s-a administrat proba cu acte si o expertiza tehnica de specialitate.
     Din probele administrate in cauza instanta retine urmatoarele:
     Reclamantul A.D.V. a  cumparat de la chemata in garantie SC A.H. SRL Rm. Valcea prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 4238/26 octombrie 2006  un teren in suprafata de 274,60 m.p.  situat in Rm. Valcea, str. Argintari nr. 6-1 impreuna cu casa aflata pe acesta. Din cuprinsul actului de vanzare - cumparare rezulta ca nu s-a facut o schita cadastrala numai cu terenul ce a fost instrainat , ci s-a folosit o schita vizata  de OJCGC Valcea la 03 iulie 2003 , cuprinzand o parte mai mare din terenul detinut in acel punct de vanzatoare, lotizat. Pe aceasta schita , ca dealtfel si pe contract(fila 13-14 dosar)  apare ca vecin in punctul cardinal Est Banescu Nicolae si acest lucru prezinta importanta, fiind vorba de terenul pe care  il cumparase paratul A.H. la 22 martie 2005, deci inaintea reclamantului si care  era inscris in cartea funciara nr. 17069  sub nr. cadastral 1947/2(filele 35-37 dosar). Reclamantul si-a inscris terenul in cartea funciara 1684 sub nr. 29792 la 27 noiembrie 2006. rezulta din compararea celor doua schite anexa la contractul de vanzare - cumparare ca terenurile se invecineaza in partea de  est in cazul reclamantului, respectiv in partea  de vest in cazul paratului,  pe o distanta de 42,38 m.p.  si  ceea ce este cel mai important, hotarul este reprezentat de o linie dreapta , care trece de proprietatea reclamantului , dar exista pe toata latura pe care terenul paratului se invecineaza cu proprietatea vanzatorului reclamantului. La fel de importat este faptul ca ambele terenuri au fost inscrise in cartea funciara  de unde rezulta ca nu exista suprapuneri intre acte, lucru constatat si de expertul desemnat in cauza.
     Reclamantul a apreciat ca paratul ii ocupa ca 50 m.p. din terenul cumparat si a solicitat  totodata si granituirea proprietatilor acestora.
     Expertul R.S.A. a aplicat actele si schitele terenurilor  si constatat ca nu exista suprapuneri , ca fiecare stapaneste terenul cumparat. A mai remarcat  faptul ca reclamantul are terenul imprejmuit cu gard pe trei laturi, mai putin partea unde se invecineaza cu paratul, astfel aparand neintelegerile si litigiul , ca ceea ce a ingradit excede terenul cumparat.
      A aparut astfel necesitatea completarii raportului de expertiza, instanta la solicitarea reclamantului cerand expertului sa aplice pe teren si actul prin care vecinul acestuia  T.P.  a cumparat  de la  aceeasi vanzatoare  A.H. SRL 113 m.p. teren, in continuarea celui al reclamantului(ingradit si el de reclamant si formand corp comun cu proprietatea sa) dar si a terenului din partea de vest, de 141 m.p.  cumparat de acelasi T.P. in martie  si respectiv aprilie 2008(fila 52-55dosar). Ambele terenuri au fost inscrise in cartea funciara si nu s-au constatat suprapuneri.
      Expertul a aplicat toate cele 4 acte pe teren cu schitele aferente, propunand doua variante.
     Analizand aceste doua variante se constata ca numai prima dintre acestea aplica  corect schitele anexa la contracte, in cea de a doua, terenul reclamantului este amplasat gresit pe proprietatea paratului cu 44, 86 m.p. Schitele care rezulta astfel nu respecta in primul rand schita din 2003 a vanzatorului reclamantului, unde hotarul cu B.N. e o linie dreapta pe toata lungimea. Este mai mult decat evident ca in aceasta varianta s-au creat suprapuneri intre proprietatea reclamantului  si a numitului T.P.  cu proprietatea paratului, care nu exista in realitate potrivit actelor. Prin urmare, nici macar nu se pune problema compararii titlurilor.
     Cea de a doua varianta a fost intocmita  numai pentru  a putea materializa pe teren si cel de-al doilea teren cumparat de T.P., cu care reclamantul  se invecineaza in partea de vest, terenul de 141 m.p. si s-a realizat printr-o  deplasare a terenului reclamantului si al lui T.P.(cel de 113 m.p.) catre  proprietatea paratului , pentru a ramane liber  cel de 141 m.p., ajungandu-se  la o suprapunere  ce nu exista in realitate  daca  aveam in vedere contractele de vanzare- cumparare si schitele aferente. Cel care pare a avea o lipsa de teren de 58,94 m.p. este  numitul T.P. , la terenul de 141 m.p., insa acesta nu este parte in dosar, cu atat mai mult  si vecinul sau de la vest, pentru a putea astfel constata ca acesta poseda cu certitudine mai putin teren decat a cumparat. Prin urmare,  numai T.P. ar putea, daca ar si dovedi sa pretinda, despagubiri de la vanzatoarea  SC A.H. SRL, in masura in care se va constata ca vecinul sau de la vest detine acte de proprietate pentru cei 58,94 m.p, care ii  lipsesc acestuia.
      Pentru considerentele susmentionate ,  instanta va respinge capatul de cerere privind revendicare  dar si cererile de  chemare in garantie  formulate de parat si reclamant, intrucat  din probele administrate in cauza, nu rezulta  ca vreuna dintre acestea poseda mai  putin teren decat rezulta din actele  de proprietate.
     In consecinta se va admite in baza  art. 584 C. civil  granituirea proprietatii reclamantului de cea a paratului stabilind linia de hotar pe aliniamentul 26-14 trasat de expert(fila 75 dosar).
     Instanta, avand in vedere respingerea capatului de cerere privind revendicarea pentru care s-au  facut cheltuielile de judecata constand in onorariu de expert , va respinge cererea reclamantului privind obligarea paratului la plata  acestuia.
     Pentru capatul de cerere privind granituirea care se suporta de ambele parti, potrivit  art. 584 C. civil , instanta urmeaza a face compensarea lor.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


     Admite in parte cererea reclamantului A.D.V. cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la SC N. SRL, cu  sediul Rm. Valcea , strjud. Valcea, in contradictoriu cu  paratul  A. H.,  cu domiciliul in Rm. Valcea, jud. Valcea si chematii in garantie B.C. si B.C., ambii cu domiciliul in Rm. Valcea, judetul Valcea si in Rm. Valcea, , judetul Valcea  si SC A.H. SRL, cu sediul in Rm. Valcea, , judetul Valcea
     Respinge cererile de chemare in garantie de la fila 19 si 56 dosar formulate de reclamant si parat.
     Stabileste linia de  hotar dintre  proprietatile partilor pe aliniamentul 26-14 din schita expertului R.S. de la fila 75 dosar.
     Respinge capatul de cerere privind revendicarea.
     Respinge cererile de obligare la cheltuieli de judecata formulate de reclamant si parat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului - Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016
Revendicare imobiliara. Folosirea unui teren agricol fara titlu. Despagubiri - Sentinta civila nr. 296 din data de 08.04.2015
Revendicare unui imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in revendicare inadmisibila - Decizie nr. 497 din data de 17.05.2012
Actiune in revendicare. Obligatia proprietarului de a permite traversarea terenului pentru cauza de utilitate publica. - Decizie nr. 466 din data de 14.05.2012
Revendicare imobiliara. Folosirea unui imobil fara titlu - Decizie nr. 539 din data de 14.11.2011
Restituire imobil preluat abuziv de catre stat - Decizie nr. 384 din data de 01.09.2011
Cerere de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului prin expropriere. - Decizie nr. 386 din data de 02.09.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 335 din data de 29.03.2011
Revendicare - Decizie nr. 6798 din data de 28.01.2011
Revendicare - Decizie nr. 4979 din data de 10.02.2011
Revendicare imobil in baza legii 10/2001 - Decizie nr. 401 din data de 28.10.2010
Revendicare - Decizie nr. 220 din data de 25.03.2010
Revendicare.Nulitatea absoluta a actelor juridice si operatiunilor de cf. - Decizie nr. 67 din data de 04.03.2010
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1311 din data de 19.10.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 115 din data de 17.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Legalitatea dispozitiei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, ca urmare a nedeclararii corecte a numarului membrilor de familie, veniturilor ori bunurilor detinute. - Decizie nr. 103/F din data de 16.01.2014