Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Divort prin acord

(Sentinta civila nr. 2322 din data de 23.10.2013 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

Divort prin acord
Art. 374 c. civ, coroborat cu art. 373 alin 1 lit a c. civ; art. 63 alin 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
Instanta a admis in parte actiunea civila formulata de catre reclamanta.
Cum ambele parti si-au manifestat expres in fata instantei acordul privind desfacerea casatoriei lor, potrivit art. 374 din Codul civil, instanta, in baza acestui text de lege coroborat cu art. 373 alin. 1 lit. a) din Codul civil, constatand inexistenta impedimentului legal prev. de art. 374 alin. 2 din Codul civil, instanta va dispune desfacerea casatoriei prin acordul sotilor.
Prin urmare, instanta va admite cererea partilor si in baza art. 373 alin. 1 lit. a C. civ. raportat la art. 930 Cod pr. civ.,  va desface casatoria incheiata intre parti la data de 23.04.1984 in fata delegatului de stare civila din cadrul Consiliului Popular al orasului Falticeni, casatorie care a fost inregistrata sub nr. 53/23.04.1984, in registrul de stare civila al acestei primarii.
In ceea ce priveste cererile accesorii divortului, instanta constata ca la dosarul cauzei s-a depus de catre parti acord de mediere nr. 2 la data de 28.08.2013, incheiat de catre Biroul de mediator G E, in baza contractului de mediere nr. __., in conditiile Legii nr. 192/2006.
Potrivit art. 64 alin. 2 din actul normativ mai sus mentionat, intelegerea sotilor cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune de catre parti la instanta competenta sa pronunte divortul.
Conform art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, «In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 438-441 C. pr. civ.».
Avand in vedere dispozitiile art.  515  din Codul Civil, care  reglementeaza inadmisibilitatea renuntarii la intretinere si faptul ca  titularul dreptului la intretinere este minorul,  instanta nu va incuviinta intelegerea partilor conform careia tatal nu are  obligatia  de a contribui la cheltuielile de intretinere a minorei.
In consecinta, instanta urmeaza sa incuviinteze in parte acordul de mediere.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti - Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 263 din data de 15.02.2010
Divort - Sentinta civila nr. 310 din data de 25.04.2013
divor? cu minori - Sentinta civila nr. 1542/2015 din data de 08.10.2015
partaj bunuri comune pe calea actiunii oblice - Sentinta civila nr. 0 din data de 27.03.2014
stabilire domiciliu minor - Sentinta civila nr. 366 din data de 18.06.2014