InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Pretentii admisa in parte

(Sentinta civila nr. 778 din data de 28.01.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


ROMANIA
JUDECATORIA SLATINA
DOSAR NR. 1093/311/2012
SENTINTA CIVILA NR 778
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 28.01.2014
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE: VASILICA STOINEA
GREFIER: MARIANA PREDESCU

Pe rol se afla judecarea cauzei civile avand ca obiect ,,pretentii’’, formulata de reclamanta SC ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL, cu sediul procesual ales in Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Olt, in contradictoriu cu parata SC GENERAL CONSTRUCT SRL, cu sediul in Slatina, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Olt.
Dezbaterile in fond asupra cauzei de fata, au avut loc in sedinta publica din data de 24.01.2014, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data si care face parte integranta din prezenta, si cand instanta   pentru a da posibilitatea partilor sa poata depune concluzii scrise la dosar a amanat pronuntarea azi, 28.01.2014.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 02.02.2012 sub nr.1093/311/2012, reclamanta SC ALIMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL a chemat in judecata pe parata SC GENERAL CONSTRUCT SRL solicitind obligarea acesteia la plata sumei de 66.315,17 lei, reprezentand contravaloarea marfurilor livrate; precum si la plata dobanzii legale si a cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii, s-a aratat ca intre parti au existat relatii comerciale, in temeiul carora reclamanta a livrat paratei marfuri (ciment si beton) conform urmatoarelor facturi: nr. 513424/03.02.2009 in valoare de 21.234,25 lei, nr. 513430/11.02.2009, in valoare de 21.094,80 lei, nr. 513433/27.02.2009, in valoare de 23.986,12 lei.
De asemenea cu OP nr. 13/15.09.2008 a achitat in avans suma de 20.000 lei pentru marfuri pe care debitoarea isi luase angajamentul ca i le va livra incepand cu luna martie 2009, lucru pe care nu l-a facut.
In pofida demersurilor reclamantei, parata nu a achitat decat suma de 5000 lei in cursul anului 2009, ramand o datorie totala neachitata in cuantum de 81.315,17 lei pe care refuza cu rea-credinta sa o achite.
Reclamanta nu a precizat temeiul de drept al cererii.
In sustinerea cererii au fost atasate la dosar, in xerocopie, facturile nr. 513424/03.02.2009, nr. 513430/11.02.2009 si nr. 513433/27.02.2009 si extrase de cont bancar.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 3237,3 RON si timbru judiciar in cuantum de 5 RON.
La data de 02.03.2012 parata SC GENERAL CONSTRUCT SRL a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
In motivarea intampinarii parata a solicitat ca reclamanta sa precizeze care sunt pretentiile sale avand in vedere ca face referire la o datorie totala neachitata de 81315,17 lei iar la finalul cererii solicita admiterea cererii pentru suma de 66.315,17 lei.
Pentru suma de 20.000 lei despre care se spune ca a fost virata prin OP drept avans marfa, avand in vedere data ordinului de plata, respectiv anului 2008, dreptul de a solicita restituirea acestei sume este prescris, termenul general de prescriptie fiind de 3 ani ( art. 3 alin.1 Decretul 167/1958).
In    ceea    ce    priveste    creantele    constatate    potrivit    cele    doua    facturi: 513424/03.02.2009 in valoare de 21.234,25 lei si factura nr. 513430/11.02.2009 in valoare de 21094.80 lei, acestea nu sunt certe, facturile nefiind insusite sau recunoscute de catre societatea parata intrucat marfa nu a fost livrata.
Cele doua facturi nu poarta stampila societatii parate, nu sunt insotite de avize de insotire a marfii . Marfa nu le-a fost livrata, deci nu putem vorbi despre vanzare.
Mai mult decat atat, nu a existat un contract incheiat intre societati, nici macar o comanda din partea paratei pentru aceste cantitati de ciment vrac.
Societatea creditoare nu avea posibilitatea sa ne livreze o asemenea cantitate, nedetinand statie de betoane iar in situatia in care la randul sau l-ar fi achizitionat de la un alt furnizor, ar trebui sa existe documente justificative in acest sens, avize de expeditie, certificat de calitate, etc.
Astfel, in lipsa comenzii formulate de catre cumparator, dovada livrarii efective a marfii se face cu facturi acceptate, insotite de avize de expeditie, si certificate de calitatea marfii, care sa poarte semnatura de primire si stampila unitatii beneficiare. Ca orice inscris sub semnatura privata, facturile si avizele neinsusite de catre destinatar, fac dovada impotriva emitentului vanzator si in favoarea destinatarului cumparator.
In alta ordine de idei, societatea parata a achitat societatii creditoare urmatoarele sume de bani pentru marfuri pe care nu le-a primit: 5.000 lei in data de 19.04.2009; 10.000 lei in data de 05.08.2009; 5.000 lei in data de 25.08.2009, sume despre care nu se face vorbire in cererea adresata instantei.
In cursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar.
La termenul de judecata din data de 29.03.2013 reclamanta si-a precizat verbal cererea, invederand ca solicita obligarea paratei la plata sumei de 61315,17 RON, reprezentand contravaloarea celor 3 facturi, totodata solicitand si restituirea sumei de 20.000 RON, achitata cu OP nr. 13/15.09.2008.
La termenul de judecata din data de 15.02.2013 parata a invocat exceptia lipsei procedurii prealabile a concilierii directe, respinsa de instanta ca neintemeiata in sedinta publica din data de 19.02.2013, dupa punerea in discutia partilor.
La termenul de judecata din data de 29.03.2013 instanta a incuviintat reclamantei administrarea probei cu inscrisuri, cu interogatoriul paratei si cu expertiza specialitatea contabilitate, raportul de expertiza fiind depus la data de 14.10.2013 iar paratei administrarea probei cu inscrisuri si cu interogatoriul reclmantei.
La termenul de judecata din data de 24.01.2014, instanta a unit cu fondul exceptia prescriptiei dreptului material la actiunea in restituirea sumei de 20.000 RON, achitata de reclamanta SC ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL cu OP nr. 13/15.09.2008, invocata prin intampinare de parata SC GENERAL CONSTRUCT SRL, a acordat partilor cuvantul asupra exceptiei si asupra fondului si, pentru a da posibilitatea reclamantei sa depuna concluzii scrise, a amanat pronuntarea pentru data de 28.01.2014.
Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:
In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiunea in restituirea sumei de 20.000 RON, achitata de reclamanta SC ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL cu OP nr. 13/15.09.2008, invocata prin intampinare de parata SC GENERAL CONSTRUCT SRL:
Prin cererea introductiva, reclamanta arata ca, cu OP nr. 13/15.09.2008, a achitat paratei in avans suma de 20.000 RON marfuri cu privire la care parata isi luase angajamentul ca le va livra incepand cu luna martie a anului 2009, in sustinerea pretentiei de restituire a sumei de 20.000 RON reclamanta depunand OP nr. 13/15.09.2008 (fila 80).
Raspunzand la interogatoriul incuviintat reclamantei (fila 91, intrebarea nr. 2), parata recunoaste ca a primit de la parata suma de 20.000 RON cu titlu de avans, neprecizand insa data la care respectivele marfuri trebuiau livrate.
Constatand necesitatea suplimentarii probatoriului in vederea dovedirii faptului ca parata trebuia sa livreze reclamantei marfuri incepand cu luna martie a anului 2009, in contul avansului de 20.000 RON, la termenul de judecata din data de 29.11.2013, dupa punerea in discutia partilor, instanta a suplimentat reclamantei administrarea probei cu inscrisuri pentru a dovedi faptul ca parata trebuia sa livreze reclamantei marfuri incepand cu luna martie a anului 2009, insa, la termenul de judecata din data de 24.01.2014, la interpelarea instantei, avocatul reclamantei a invederat cu nu poate depune dovezi cu care sa dovedeasca respectivul aspect.
In situatia in care ar fi fost dovedita sustinerea reclamantei in sensul ca marfurile pentru a caror achitare reclamanta platise paratei suma de 20.000 RON cu OP nr. 13/15.09.2008, ar fi trebuit livrate reclamantei incepand cu luna martie a anului 2009, termenul de prescriptie ar fi inceput sa curga de la data la care trebuiau livrate marfurile, respectiv din luna martie 2009, fiind aplicabile dispozitiile art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958, conform carora ,,daca dreptul este sub conditie suspensiva sau cu termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la data cind s-a implinit conditia sau a expirat termenul’’.
Insa, astfel cum s-a mentionat mai sus, reclamanta nu a reusit sa faca dovada datei la care parata trebuia sa-i livreze marfurile pentru achitarea carora reclamanta achitase suma de 20.000 RON cu OP nr. 13/15.09.2008, motiv pentru care, in vederea stabilirii momentului de la care va incepe sa curga termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani, prevazut de art. 3 alin. 1 teza I din Decretul nr. 167/1958, se vor aplica dispozitiile art. 7 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 in conformitate cu care ,,in obligatiile care urmeaza sa se execute la cererea creditorului precum si in acelea al caror termen de executare nu este stabilit, prescriptia incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept’’.
Asadar, in conformitate, cu dispozitiile art. 7 alin. 2, mai sus amintite, termenul general de prescriptie de 3 ani va fi calculat incepand cu data achitarii respectivei sume cu OP nr. 13/15.09.2008.
Ori, in conditiile in care suma de 20.000 RON a fost achitata la data de 15.09.2008, termenul general de prescriptie de 3 ani s-a implinit la data de 15.09.2011.
Cererea de chemare in judecata fiind inregistrata de reclamanta pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 02.02.2012, capatul de cerere prin care reclamanta a solicitat obligarea paratei la restituirea sumei de 20.000 RON a fost formulat dupa expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, motiv pentru care instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiunea in restituirea sumei de 20.000 RON, achitata de reclamanta SC ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL cu OP nr. 13/15.09.2008, invocata prin intampinare de parata SC GENERAL CONSTRUCT SRL, cu consecinta respingerii capatului de cerere formulat de reclamanta SC ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL privind obligarea paratei SC GENERAL CONSTRUCT SRL la restituirea sumei de 20.000 RON, achitata de reclamanta cu OP nr. 13/15.09.2008, ca fiind prescris.
In ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea paratei la plata contravalorii facturilor nr. 513424/03.02.2009, nr. 513430/11.02.2009 si nr. 513433/27.02.2009, instanta constata ca, in derularea raporturilor comerciale dintre parti, reclamanta a emis facturile (fila 58-60):
-nr. 513424/03.02.2009 pentru suma de 21.234,25 RON;
-nr. 513430/11.02.2009 pentru suma de 21.094,8 RON ;
-nr. 513433/27.02.2009 pentru suma de 23986,12 RON.
Conform raportului de expertiza specialitatea contabilitate, atasat la dosar (fila 103), intre reclamanta si parata s-au derulat raporturi comerciale in temeiul carora reclamanta a livrat paratei ciment si beton, fiind emise cele 3 facturi mai sus mentionate, evidentiate in contabilitatea reclamantei si a paratei.
In raport se mai mentioneaza ca factura nr. 513430/11.02.2009, emisa pentru suma de 21.094,8 RON, nu a fost achitata de parata, factura nr. 513433/27.02.2009, emisa pentru suma de 23986,12 RON, nu a fost achitata de parata iar din contravaloarea facturii nr. 513424/03.02.2009, emisa pentru suma de 21.234,25 RON, parata a achitat suma de 20.000 RON in 3 transe (suma de 5000 RON achitata la data de 19.04.2009, suma de 10.000 RON achitata la data de 05.08.2009 si suma de 5000 RON achitata la data de 25.08.2009), ramanand neachitat un rest de 1234,25 RON.
Raportat la concluziile raportului de expertiza, instanta va admite in parte capatul de cerere privind obligarea paratei la plata contravalorii facturilor nr. 513424/03.02.2009, nr. 513430/11.02.2009 si nr. 513433/27.02.2009, formulat de reclamanta si va dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a debitului in cuantum total de 46.315,17 RON, din care:
-suma de 1234,25 RON reprezinta rest ramas neachitat din contravaloarea facturii nr. 513424/03.02.2009, emisa pentru suma de 21.234,25 RON;
-suma de 21.094,8 RON reprezinta contravaloarea facturii nr. 513430/11.02.2009, neachitata de parata;
-suma de 23986,12 RON reprezinta contravaloarea facturii nr. 513433/27.02.2009, neachitata de parata.
In raport se mentioneaza ca parata trebuie sa plateasca reclamantei suma totala de 66.315,17 RON, insa in aceasta suma se include suma de 20.000 RON, achitata de reclamanta cu OP nr. 13/15.09.2008, dreptul la actiunea in restituirea respectivei sume fiind prescris, astfel cum s-a aratat mai sus.
In ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea paratei la plata dobanzii legale, potrivit art. 1079 alin. 1 Cod civil ,,daca obligatia consista in a da sau in a face, debitorul se va pune in intarziere prin o notificare ce i se va face prin tribunalul domiciliului sau’’.
Punerea in intarziere consta intr-o manifestare de vointa a creditorului prin care solicita debitorului executarea obligatiei ce-i incumba, putandu-se realiza printr-o notificare adresata debitorului prin intermediul executorului judecatoresc sau printr-o cerere de chemare in judecata a debitorului, efectele punerii debitorului in intarziere constand in posibilitatea creditorului de a pretinde de la debitor, pe langa debit, daune compensatorii, in speta dobanda legala.
La dosar nu exista date certe din care sa rezulte ca, anterior formularii prezentei cererii de chemare in judecata, parata ar fi fost pusa in intarziere printr-o notificare formulata prin intermediul executorului judecatoresc sau printr-o alta cerere de chemare in judecata.
Intradeva, la fila 54 a dosarului exista o cerere introductive a unui dosar avand ca obiect ,,somatie de plata’’ prin care reclamanta solicita obligarea paratei la plata contravalorii celor 3 facturi mai sus amintite.
Insa, acea cerere introductiva nu poarta semnatura si stampila instantei, neexistand dovezi ca ar fi fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina pentru a da nastere unui dosar.
Totodata, verificand sistemul ECRIS, instanta nu a identificat vreun dosar existent intre parti, avand ca obiect ,,somatie de plata’’.
In conditiile in care nu s-a facut dovada punerii in intarziere a paratei, instanta va dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a dobanzii legale, calculata de la data comunicarii catre parata a cererii de chemare in judecata, respectiv 10.02.2012 si pana la data platii efective a debitului.
In temeiul art. 276 Cpc, instanta va compensa cheltuielile de judecata efectuate de reclamanta in cuantum total de 3942,3 RON (din care suma de 3237,3 RON reprezinta taxa judiciara de timbru, suma de 5 RON reprezinta timbrul judiciar iar suma de 700 RON reprezinta onorariul aferent expertizei specialitatea contabilitate), cu cheltuielile de judecata efectuate de parata in cuantum total de 2.000 RON reprezentand onorariul avocatial si dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumei de 1942,3 RON cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiunea in restituirea sumei de 20.000 RON, achitata de reclamanta SC ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL cu OP nr. 13/15.09.2008, invocata prin intampinare de parata SC GENERAL CONSTRUCT SRL.
Respinge capatul de cerere formulat de reclamanta SC ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL privind obligarea paratei SC GENERAL CONSTRUCT SRL la restituirea sumei de 20.000 RON, achitata de reclamanta cu OP nr. 13/15.09.2008, ca fiind prescris.
Admite in parte capatul de cerere privind obligarea paratei la plata contravalorii facturilor nr. 513424/03.02.2009, nr. 513430/11.02.2009 si nr. 513433/27.02.2009, formulat de reclamanta SC ALUMINIU INDUSTRIAL GRUP SRL, cu sediul procesual ales in Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Olt, in contradictoriu cu parata SC GENERAL CONSTRUCT SRL, cu sediul in Slatina, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Olt.
Dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a debitului in cuantum total de 46.315,17 RON, din care:
-suma de 1234,25 RON reprezinta rest ramas neachitat din contravaloarea facturii nr. 513424/03.02.2009, emisa pentru suma de 21.234,25 RON;
-suma de 21.094,8 RON reprezinta contravaloarea facturii nr. 513430/11.02.2009, neachitata de parata;
-suma de 23986,12 RON reprezinta contravaloarea facturii nr. 513433/27.02.2009, neachitata de parata.
Dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a dobanzii legale, calculata de la data comunicarii catre parata a cererii de chemare in judecata, respectiv 10.02.2012 si pana la data platii efective a debitului.
Compenseaza cheltuielile de judecata efectuate de reclamanta in cuantum total de 3942,3 RON (din care suma de 3237,3 RON reprezinta taxa judiciara de timbru, suma de 5 RON reprezinta timbrul judiciar iar suma de 700 RON reprezinta onorariul aferent expertizei specialitatea contabilitate), cu cheltuielile de judecata efectuate de parata in cuantum total de 2.000 RON reprezentand onorariul avocatial si dispune obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumei de 1942,3 RON cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 28.01.2014.

      PRESEDINTE,                                                       GREFIER,
 STOINEA VASILICA MARIANA PREDESCU
 
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016