Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

pretentii

(Sentinta civila nr. 2400/2014 din data de 09.10.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

               R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila nr.2400
Sedinta publica de la 09 Octombrie 2013
Completul compus din:
PRESEDINTE C.V.
Grefier M.N.M.

     
Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de reclamanta S.C. A.G.S.A, , cu sediul in municipiul T-J, B-dul C.B., nr.19, judetul G. in contradictoriu cu paratul B.A.,  domiciliat in T., strada P., nr.696, bl. 48 A2, ap.10, judetul G., avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in camera de consiliu au lipsit partile.
Procedura indeplinita, conform art.1029 Cod procedura civila, fara citarea partilor.
Verificand competenta de solutionare a cauzei conform art.131 alin.1 Cod procedura civila, instanta constata ca Judecatoria Tg.C. este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, conform art.94, art.1027 si art.107 alin.1 Cod procedura civila.
Instanta, din oficiu, constata ca cererea de chemare in judecata este legal timbrata, in temeiul art.258 Cod procedura civila incuviinteaza reclamantei proba cu inscrisurile mentionate in cererea de chemare si, in raport de dispozitiile prevazute de art.1025 si 1030 alin.2 Cod procedura civila, constatand cauza in stare de judecata, retine dosarul in pronuntare.

INSTANTA

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-C., sub nr_./317/2013 reclamanta S.C. A.G.S.A. l-a chemat in judecata pe paratul B.A., solicitand instantei ca, pe calea procedurii cu privire la cererile de valoare redusa, sa fie obligat acesta la plata sumei de 3107,18 lei si a sumei de 203 lei cheltuieli de judecata, reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca a prestat in beneficiul paratului in perioada 01.04.2011-31.05.2013 servicii de utilitati publice (furnizare apa potabila si canalizare), iar pentru serviciile prestate au fost emise facturi, conform fisei clientului, contravaloarea acestora nefiind achitata pana in prezent, desi debitorul a fost instiintat cu privire la debit adresa nr.4770/14.06.2013.
In drept au fost invocate dispozitiile art.31 din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, Legea nr.51/2006, art.1028 Cod procedura civila, art.2 alin.12 din Legea nr.146/1997 si contractul de prestari servicii nr.601/2007.
A solicitat incuviintarea probei cu inscrisurile: adresa nr.4770/14.06.2013, contractul de prestari servicii nr.883/2013, centralizator facturi, facturi, chitanta nr.502-205-2010/24.07.2013, Hotararea nr.2/2006 privind numirea directorului general al S.C. A.G.S.A., Hotararea nr.3/2007 privind numirea directorului economic al S.C. A.G.S.A. si imputernicirea consilierului juridic si cu interogatoriul paratului.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 200 lei si timbre judiciare in valoare de 3 lei.
Copiile formularului de cerere si ale inscrisurilor depuse de reclamanta au fost comunicate paratului, impreuna cu formularul de raspuns, conform art.163 alin.3  si 165 pct.1 Cod procedura civila, insa aceasta nu a depus in termenul de 30 de zile formularul de raspuns completat sau alte inscrisuri.
Partile nu au solicitat o dezbatere orala.
Analizand actele aflate la dosarul cauzei, in raport de dispozitiile prevazute de art.1030 alin.2 Cod procedura civila, instanta retine ca intre parti s-au derulat relatii comerciale, in baza carora reclamanta a prestat in beneficiul paratului servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru care au fost emise, in perioada 01.04.2011-31.05.2013, facturile in valoare de 3107,18 lei, cu termen scadent la data de 15 a lunii urmatoare celei in care s-a executat prestatia, conform art.15 din conventia partilor, contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.883/01.04.2013, termenul de scadenta de 15 zile fiind stabilit si de art.31 alin.6 din Legea nr.241/2006.
Reclamanta a notificat paratul sa-si achite obligatia de plata, iar acesta nu a contestat pretentiile reclamatei .
In conformitate cu art. 969, 970 cod civil, aplicabile spetei fata de data incheierii conventiei si dispozitiile art.102 din Legea nr.71/2011,  paratul avea indatorirea de a-si executa obligatia fata de reclamanta, respectiv de a achita contravaloarea prestatiilor executate catre reclamanta, obligatie pe care nu a indeplinit-o, conform prevederilor contractuale.
Pentru considerentele expuse instanta, vazand si dispozitiile art. 30 din Legea nr. 241/2006, constata ca fiind intemeiata actiunea formulata de reclamanta, pe care urmeaza sa o admita si sa oblige paratul la plata sumei de 3107,18 lei, reprezentand contravaloare servicii de utilitati prestate  in perioada 01.04.2011-31.05.2013.
In temeiul art. 1031 Cod procedura civila, parata fiind in culpa procesuala, va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 200 lei catre reclamanta, reprezentand taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOT?R?STE:

Admite cererea formulata de reclamantaS.C. A.G.S.A, , cu sediul in municipiul T-J, B-dul C.B., nr.19, judetul G. in contradictoriu cu paratul B.A.,  domiciliat in T., strada P., nr.696, bl. 48 A2, ap.10, judetul G., avand ca obiect pretentii.
Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 3107,18 lei reprezentand contravaloare servicii de utilitati prestate  in perioada 01.04.2011-31.05.2013 .
Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru.
Executorie.
Cu drept de apel la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 09.10.2013. 

  
Presedinte,
C.V.
Grefier,
M.N.M.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016