Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Divort cu minori

(Sentinta civila nr. 351/2014 din data de 25.02.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

               R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila Nr. 351/2014
Sedinta publica de la 25 Februarie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE I:M.
Grefier L.V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pe rol fiind solutionarea actiunii civile de divort cu copii minori formulata de
reclamanta B:I.O., cu domiciliul in comuna __, sat__, judetul __, impotriva paratului B.L.F., cu domiciliul in comuna __, sat__, judetul __, in contradictoriu cu autoritatea tutelara din cadrul Consiliului Local __, cu sediul in comuna __, judetul Gorj.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta, asistata de avocat
T.A., asistat de avocat M.G. si martora T.G., lipsa fiind reprezentantul autoritatilor tutelare.
S-a facut referatul oral al cauzei dupa care :
Avocat M.G., pentru parat, depune la dosar in copie o diploma obtinuta de minorul B.B.G. in cadrul Proiectului Educational International " Cu Europa - la joaca - euroscolarul "
Interpelati fiind, reclamanta si paratul arata ca minorul B.G.B. este nascut la data de __, iar minora B.E.L., este nascuta la data de __.
In temeiul articolului 321 Cod procedura civila este ascultata martora, declaratia fiind consemnata si atasata la dosar dupa citire si semnare.
Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul pe fond.
Avocat T.A., pentru reclamanta, solicita admiterea actiunii, desfacerea casatoriei prin acordul de vointa al partilor, fara a motiva actiunea, revenirea paratei la numele purtat anterior incheierii casatoriei, exercitarea autoritatii parintesti asupra minorilor sa se faca de ambii parinti, iar domiciliul minorilor sa fie stabilit la mama, sa fie obligat paratul la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorilor, fara cheltuieli de judecata. Arata ca se impune ca domiciliul miorilor sa se stabileasca la mama, rezultand ca tatal s-a manifestat violent fata de reclamanta in prezenta minorilor si chiar fata de minor.
Avocat M.G., pentru parat, solicita admiterea in partea a actiunii, desfacerea
casatoriei prin acord, revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, exercitarea autoritatii parintesti asupra minorilor sa se faca in comun de ambii parinti, sa se stabileasca locuinta minorilor conform conventiei tacite a parintilor; sa fie admisa cererea reconventionala si sa se stabileasca domiciliul minorilor la tata; iar in subsidiar, domiciliul minorului sa se stabileasca la tata, iar al minorei la mama,  asa cum este in prezent.             Arata ca locuintele sunt foarte aproape, copiii se viziteaza, creandu-se un echilibru si o intelegere intre parinti.
                                                             I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de __ sub nr.__/317/2013, reclamanta B.I.O. l-a chemat in judecata pe paratul B.L.F., solicitand desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, exercitarea in comun a autoritatii parintesti asupra minorilor, sa se stabileasca domiciliul minorilor B.G.B., nascut la data de __ si B:E.L., nascuta la data de __, la mama, sa fie obligat paratul sa contribuie la cheltuielile de crestere, ingrijire si educare pentru minori raportat la veniturile realizate de acesta, sa revina la numele purtat anterior casatoriei, acela de __
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca din casatorie au rezultat cei doi minori, domiciliul conjugal fiind la parat, ca, in urma cu doua saptamani, din cauza relelor tratamente la care o supunea paratul, a parasit domiciliul conjugal. Copiii ii sunt profund atasati si au nevoie de liniste pentru crestere si educare, paratul agresand-o fizic si verbal chiar si in prezenta acestora.
Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 373, art.397, art.402, art.383 din Noul Cod civil si art 255 Noul Code  procedura civila. 
In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar certificatul de casatorie in original si  a solicitat probatoriul cu  inscrisuri si cu martori
Prin rezolutia din data 30.08.2013, s-a constatat ca cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta nu indeplineste cerintele prevazute de art. 194-197 din Codul de procedura civila si, avand in vedere dispozitiile art.200 alin.2 din Codul de procedura civila, republicat, i-au fost comunicate in scris reclamantei lipsurile cererii de chemare in judecata, cu mentiunea ca, sub sanctiunea anularii cererii, sa timbreze cererea cu 200 lei taxa judiciara de timbru si sa inainteze dovada achitarii acesteia.
Reclamanta a primit comunicarea la data de __ iar, la data de __, a depus chitanta privind achitarea taxei de timbru in suma de 100 lei.
Prin rezolutia din __ i-au fost comunicate paratului cererea de chemare in judecata, completarea la actiune si inscrisurile anexe, punandu-i-se in vedere ca, in termen de 25 de zile de la comunicare sa depuna intampinare insotita de toate inscrisurile de care intelege sa se foloseasca in aparare, in atatea exemplare cate parti cu interese contrare sunt, plus unul pentru instanta, sub sanctiunea art.208 alin.2 Cod procedura civila, respectiv decaderea din dreptul de a mai propune probe si de a mai invoca exceptii, in afara celor de ordine publica.
Paratul a primit comunicarea la data de __ iar la data de __ a formulat intampinare-cerere reconventionala, prin care a aratat ca este de acord cu desfacerea casatoriei prin acord. A aratat ca a manifestat afectiune, dragoste si respect fata de reclamanta, in prezent minorul locuind cu tatal, iar minora cu mama.
Pe cale reconventionala, a solicitat stabilirea locuintei celor doi minori la tata, iar reclamanta sa contribuie la cresterea si educarea minorilor.
In dovedirea cererii a solicitat incuviintarea probatoriului cu martori.
Cererea a fost intemeiata pe dis. art. 373 lit.a, 396, art. 400, art. 401 Noul cod civil si art 209 Cod de procedura civila.
A timbrat cu  60 lei taxa judiciara de timbru.
Prin rezolutia din data de __, i-a fost comunicata reclamantei intampinarea-cererea reconventionala, punandu-i-se in vedere ca, in termen de 25 de zile de la comunicare sa depuna intampinare insotita de toate inscrisurile de care intelege sa se foloseasca in aparare, in atatea exemplare cate parti cu interese contrare sunt, plus unul pentru instanta, sub sanctiunea art.208 alin.2 Cod procedura civila, respectiv decaderea din dreptul de a mai propune probe si de a mai invoca exceptii, in afara celor de ordine publica.
Reclamanta a primit comunicarea la data de __, iar la data de __, a depus raspuns la intampinare prin care a aratat ca este de acord cu desfacerea casatoriei, potrivit dis. art 373 lit.a Cod civil si a solicitat respingerea cererii reconventionala.
A aratat ca la cresterea celor doi minori au contribuit bunicii materni, ca baiatul, de la data despartii in fapt a parintilor, locuieste ziua cu mama si sora sa la locuinta bunicilor paterni, iar seara merge la locuinta tatalui care este aproape, fiind usor manipulat de tata care-i face diverse promisiuni in schimbul de a locui  cu el. Si bunicii paterni il sicaneaza pe minor, interzicandu-i chiar sa mai vorbeasca cu mama sa, minora suferind foarte mult datorita acestor tensiuni.
Prin rezolutia din __, a fost fixat primul termen de judecata la data de __, cu citarea partilor.
La termenul de judecata din __ fiind prezente in instanta, s-a luat o declaratie comuna partilor care au solicitat desfacerea casatoriei prin acordul lor de vointa, revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, exercitarea in comun a autoritatii parintesti ( f.28).
Cu privire la stabilirea domiciliului minorilor, reclamanta a solicitat incuviintarea probatoriului cu martorii F.C. si P.I., intocmirea referatelor de ancheta psihosociala la domiciliile partilor, iar paratul a solicitat incuviintarea probatoriului cu martorii B.C. si T.G..
In camera de consiliu de la __ a fost ascultat minorul B.G.B. (f.44).
Au fost ascultati martorii (f.45, 46, 47 si 64), declaratiile fiind consemnate si atasate la dosar.
La cererea instantei, au fost depuse la dosar referatul de ancheta psihosociala (f.34-35), adresele privind veniturile realizate la locurile munca (f.41-43)
Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:
Partile s-au casatorit la data de __ iar din  casatorie au rezultat minorii B:G.B., nascut la data de __ si B.E.L., nascuta la data de __.
 Partile sunt despartite in fapt de mai mult timp, reclamanta fiind cea care a parasit domiciliul conjugal, locuind la parintii sai.
            Instanta, avand in vedere acordul partilor si constatand indeplinite dispozitiile art.374  din Codul civil, va admite in parte actiunea asa cum a fost precizata si cererea reconventionala si va desface casatoria prin acordul partilor.
Avand in vedere ca intre parti nu a intervenit nici o intelegere cu privire la numele pe care parata il va purta dupa desfacerea casatoriei, instanta, in temeiul art.383 alin.1 C.civ.,  va dispune ca parata sa revina la numele avut anterior casatoriei, acela de "__".
Potrivit dispozitiilor art.396 C.civ., instanta hotaraste, odata cu pronuntarea divortului, asupra reporturilor dintre parintii divortati si copii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psihosociala, precum si, daca este cazul, de invoiala parintilor pe care ii asculta.
Din dispozitiile art.397 C.civ., rezulta ca regula in materia exercitarii autoritatii parintesti este aceea ca, dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti.
Neexistand motive intemeiate pentru a dispune altfel, instanta hotaraste ca  exercitarea autoritatii parintesti asupra minorilor sa se faca in comun de ambii parinti.
In ceea ce priveste stabilirea domiciliului minorilor, instanta va avea in vedere dispozitiile art.400 C.civ. potrivit carora ,, in lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al copilului, instanta de tutela stabileste, odata cu pronuntarea divortului, locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste  in mod statornic’’. De asemenea, vor fi avute in vedere dispozitiile art.263 C.civ., ,, Orice masura privitoare la copil, indiferent de titularul ei, trebuie luata cu respectarea interesului superior al copilului.’’
Or, din probele administrate in cauza, respectiv din declaratiile martorilor audiati, rezulta ca, de la data despartirii in fapt a sotilor, minora a locuit la reclamanta iar minorul la parat, la ambele domicilii existand conditiile necesare cresterii si educarii minorilor.
Instanta apreciaza ca minorii au nevoie de stabilitate, or in conditiile in care parintii acestora nu mai locuiesc impreuna, este de preferat ca, la acest moment, sa nu se dispuna masuri de natura a schimba foarte mult viata minorilor, ci, dimpotriva, de a se mentine, pe cat posibil, un mediu de viata deja familiar. Minorul si-a exprimat dorinta de a locui impreuna cu tatal sau.. Din declaratiile martorilor, rezulta ca locuintele partilor sunt foarte apropiate, iar cei doi minori se viziteaza.
Instanta apreciaza ca este in interesul minorilor sa locuiasca in continuare ca si pana la momentul promovarii actiunii astfel incat va stabili locuinta minorei la reclamanta si a minorului la parat.
Potrivit art.499 C.civ., tatal si mama sunt obligati, in solidar, sa dea intretinere copilului minor, asigurandu-i cele necesare traiului, precum si educatia, invatatura si pregatirea profesionala,  iar in caz de neintelegere, intinderea obligatiei de intretinere, felul si modalitatile executarii, precum si contributia fiecaruia dintre parinti se stabilesc de instanta de tutela.
           Avand in vedere ca minora va locui cu reclamanta care contribuie si va contribui in continuare in natura la cresterea acesteia, instanta va obliga paratul la plata unei pensii lunare de intretinere in favoarea minorei in cuantum de 370 lei incepand cu data introducerii actiunii, __ si pana la majoratul minorei.
           Avand in vedere ca minorul va locui cu paratul care contribuie si va contribui in continuare in natura la cresterea acesteia, instanta va reclamanta la plata unei pensii lunare de intretinere in favoarea minorului in cuantum de 100 lei incepand cu data introducerii actiunii, __ si pana la majoratul minorului.
          Vor fi compensate obligatiile de intretinere, urmand ca paratul sa plateasca lunar suma de 270 lei in favoarea minorei.
           Pensiile de intretinere au fost stabilite in raport de disp. art.529 alin.1 si 2 C.civ, precum si venitul mediu lunar  realizat de reclamanta si de parat. 
           Va lua act ca partile nu solicita cheltuieli de judecata
.
.                                     PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

 Admite in parte actiunea astfel cum a fost precizata formulata de reclamanta B:I.O.,
cu domiciliul in comuna __ sat __, judetul __, impotriva paratului B.L.F., cu domiciliul in comuna __, sat__, judetul __, in contradictoriu cu autoritatea tutelara din cadrul Consiliului Local __, cu sediul in comuna __, judetul __.
              Admite in parte cererea reconventionala.
              Desface casatoria incheiata la data de __ si inregistrata sub nr. __ in registrul de stare civila al Primariei Comunei __, prin acordul partilor,  urmand ca reclamanta sa revina la numele avut anterior casatoriei, acela de ,,__’’.
             Dispune ca autoritatea parinteasca asupra celor doi minori sa se exercite in comun de ambii parinti si stabileste locuinta minorei la reclamanta si a minorului la parat.
 Obliga paratul la plata unei pensii lunare de intretinere in favoarea minorei B.E.L., nascuta la data de __, in cuantum de 370 lei incepand cu data introducerii actiunii, __, si pana la majoratul minorei.
             Obliga reclamanta la plata unei pensii lunare de intretinere in favoarea minorului B.G.B,nascut la data de __, in cuantum de 100 lei incepand cu data introducerii actiunii, __, si pana la majoratul minorului.
             Compenseaza obligatiile de intretinere, urmand ca paratul sa plateasca lunar suma de 270 lei in favoarea minorei.
             Ia act ca partile nu solicita cheltuieli de judecata.
             Cu apel in 30 de zile de la comunicare in ceea ce priveste stabilirea locuintei  minorilor si definitiva cu privire la divort.
             Pronuntata in sedinta publica, azi, 25.02.2014. Presedinte,
I.M.

Grefier,
L.V.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010