Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Divort cu minori

(Sentinta civila nr. 434/2014 din data de 06.03.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

               R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta Civila Nr. 434/2014
Sedinta publica de la 06 Martie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE M. M.
Grefier L. I. B.

Pe rol fiind judecarea actiunii principale avand ca obiect divort formulata de reclamantul A. A. F. , cu domiciliul in comuna A., sat B., nr. 129, judet Gorj, in contradictoriu cu parata A. C. E., cu domiciliul in comuna B., sat B., judet Gorj, la familia Z. G. si Autoritatea tutelara din cadrul consiliului local A., cu sediul in comuna A., judet Gorj si a cererii reconventionale avand ca obiect stabilire program vizitare minor formulata de parata- reclamanta A. C. E., in contradictoriu cu reclamantul-parat A. A. F.  si Autoritatea tutelara din cadrul consiliului local A..
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul-parat personal si asistat de avocat P. I., in baza imputernicirii avocatiale depusa la fila 49 din dosarul cauzei, parata-reclamanta personal si asistata de avocat P. C., care depune imputernicirea avocatiala nr. _/05.03.2014, martorii N. D., R. E. si A. M., lipsind reprezentantii autoritatii tutelare si martora N. A.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,
Conform dispozitiilor art. 131 din Noul Cod de procedura civila, instanta constata ca este competenta general, material si teritorial sa judece prezenta cauza
Instanta, avand in vedere dispozitiile art. 238 din Noul Cod de procedura civila - raportat la dosarul cauzei, complexitatea acestuia si probele ce urmeaza a fi incuviintate, estimeaza perioada cercetarii procesului, ca fiind o luna.
Instanta procedeaza la luarea unei declaratii comune reclamantului-parat si paratei-reclamante, care invedereaza ca s-au inteles cu privire la divort, culpa fiind comuna, cat si cu privire la celelalte capete de cerere, urmand ca instanta sa pronunte o hotarare nemotivata cu privire la divort.
Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul in dezbateri.
Avocat P. I. pentru reclamantul-parat solicita admiterea actiunii, desfacerea casatoriei dintre parti din culpa comuna, in baza art. 383 Cod civil, revenirea paratei la numele avut anterior casatoriei, in baza art. 399 Cod civil stabilirea domiciliului minorului la reclamant, obligarea paratei la pensie de intretinere in functie de venitul minim pe economie, exercitarea autoritatii parintesti sa fie efectuata de ambii parinti, stabilirea unui program de vizitare minor in functie de intelegerea partilor.
Avocat P. C. pentru parata-reclamanta solicita admiterea in parte a actiunii, revenirea paratei la numele purtat anterior casatoriei, obligarea acesteia la plata pensiei de intretinere, admiterea cererii reconventionale, exercitarea autoritatii parintesti sa fie efectuata de ambii parinti.
Partile, pe rand, isi insusesc concluziile aparatorilor.

                                                          INSTANTA

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Carbunesti la data de _.12.2013, sub nr_./317/2013, reclamantul A. A. F.  a chemat-o in judecata pe parata A. C. E., in contradictoriu cu Autoritatea tutelara din cadrul consiliului local A., judet Gorj, solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta, sa dispuna desfacerea casatoriei dintre parti din vina exclusiva a paratei, stabilirea locuintei minorului A. M. F. la domiciliul sau, sa fie obligata parata la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorului in functie de venitul minim pe economie, revenirea paratei la numele avut anterior casatoriei, respectiv Z., cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca s-a casatorit cu parata la data de _.09.2003, iar in prezent relatiile de casatorie sunt grav si iremediabil vatamate, intrucat parata nu era gospodina, nu se ocupa de ingrijirea si educarea minorului, a instrainat bunuri din domiciliul comun fara incuviintarea reclamantului, iar la data de 01.12.2013 a parasit domiciliul comun.
A precizat ca de cresterea si educarea minorului se ocupa reclamantul si parintii acestuia.
Cererea a fost intemeiata pe disp. art. 373 lit. b Cod civil si art. 112, 274 Cod procedura civila.
In dovedire, reclamantul a solicitat incuviintarea probei testimoniale cu doi martori si a probei cu inscrisuri, in cadrul careia a depus la dosarul cauzei, in copie: carte de identitate, certificat de casatorie, certificat de nastere minor.
Prin rezolutia de primire a cererii de chemare in judecata din data de 15.05.2013 instanta a constatat ca cererea de chemare in judecata nu indeplineste cerintele prevazute de art. 194 Cod procedura civila, in sensul ca nu cuprinde CNP-ul reclamantului, taxa de timbru in cuantum de 100 lei, potrivit art. 15 lit. b din OUG nr. 80/2013, procesul-verbal de participare la procedura medierii, dispunand comunicarea lipsurilor cererii catre reclamant.
Prin Serviciul Registratura, la data de 16.12.2013 reclamantul a depus la dosarul cauzei adeverinta nr. _/11.12.2013 eliberata de Scoala Gimnaziala nr. 1 A., judet Gorj, chitanta nr. ../11.12.2013 eliberata de Cabinet medical individual V. L. G., iar la data de 18.12.2013 a depus la dosarul cauzei contract nr. _/17.12.2013 intocmit de Societatea civila profesionala de mediatori R., D., C., P., chitanta seria GJ nr. _/18.12.2013 ce atesta achitarea taxei de timbru in cuantum de 100 lei, proces-verbal incheiat cu ocazia prezentarii avantajelor folosirii medierii in sedinta de informare, cerere pentru sedinta de informare nr. _/17.12.2013.
Prin rezolutia din data de 18.12.2013 instanta a dispus comunicarea lipsurilor cererii de chemare in judecata, in sensul de a indica atat locul de munca al reclamantului cat si al paratei.
Prin serviciul de registratura la data de 23.12.2013 reclamantul a precizat ca acesta in prezent nu are un loc de munca, intrucat in data de 28.11.2013 i-a incetat contractul de munca si nu cunoaste daca parata este incadrata in munca.
Prin rezolutia din data de 06.01.2014 instanta a dispus comunicarea cererii de chemare in judecata si a inscrisurilor atasate acesteia catre parata, punandu-i in vedere sa depuna intampinare, sub sanctiunea prev. de art. 208 Cod procedura civila si a dispus emiterea unei adrese catre Autoritatea tutelara din cadrul Primariei A. si Autoritatea tutelara din cadrul Primariei B., pentru a efectua ancheta sociala la domiciliul partilor.
La data de 07.01.2014 reclamantul a depus la dosarul cauzei certificatul de informare nr. 2/06.01.2014 emis de Societatea civila profesionala de mediatori R., D., C., P., iar la datele de14.01.2014 si 23.01.2014 au fost depuse referate de ancheta sociala efectuate la domiciliile partilor.
Prin serviciul de registratura, la data de 29.01.2014 parata a depus la dosarul cauzei intampinare si cerere reconventionala.
A precizat ca este de acord cu desfacerea casatoriei insa prin pronuntarea unei hotarari nemotivate, cu revenirea la numele purtat anterior casatoriei, cu stabilirea domiciliului minorului la domiciliul tatalui.
Sub aspect reconventional a solicitat desfacerea casatoriei din vina exclusiva a reclamantului, autoritatea parinteasca sa fie exercitata de ambii parinti si stabilirea unui program de vizitare minor, respectiv:
- in week-end-ul din prima saptamana a fiecarei luni sa ii fie incuviintat sa aiba legaturi cu minorul la domiciliul acesteia de sambata orele 10:00 pana duminica orele 15:00
- in week-end-ul din a treia saptamana a fiecarei luni sa viziteze minorul la domiciliul acestuia, sambata intre orele 12:00-16:00
- in prima luna a fiecarei vacante de vara sa aiba legaturi personale cu minorul la domiciliul paratei
- in prima saptamana a vacantei de iarna sa aiba legaturi personale cu minorul la domiciliul paratei
Intampinarea a fost intemeiata pe disp. art. 205-209 Cod procedura civila, iar in dovedire a solicitat incuviintarea probei testimoniale cu doi martori si a probei cu inscrisuri.
Prin rezolutia din data de 29.01.2014 instanta a dispus comunicarea intampinarii si a cererii reconventionale catre reclamant, cu mentiunea de a depune in termen de 10 zile de la comunicare raspuns la intampinare precum si de a formula intampinare la cererea reconventionala formulata de parat.
La data de 03.02.2014 reclamantul a depus o cerere de inlocuire a unuia dintre martorii propusi prin cererea de chemare in judecata, iar la data de 04.02.2014 a depus raspuns la intampinare si intampinare la cererea reconventionala formulata de parata prin care a precizat ca este de acord cu incuviintarea programului de vizitare, insa solicita ca parata sa ia minorul la domiciliul sau si sa il aduca inapoi, iar in vacanta de vara este de acord ca parata sa ia minorul la locuinta sa doua saptamani.
A aratat ca nu este de acord cu desfacerea casatoriei din vina sa, intrucat vina a apartinut paratei, care a parasit domiciliul conjugal.
Prin rezolutia din data de 04.02.2014 instanta a dispus comunicarea intampinarii catre parata, cu mentiunea de a depune in termen de 10 zile de la comunicare raspuns la intampinare, iar prin rezolutia din data de 21.02.2014, observand ca s-a implinit termenul pentru ca parata sa formuleze raspuns la intampinare, aceasta neindeplinindu-si obligatiile, instanta a stabilit termen de judecata la data de 06.03.2014, dispunand citarea partilor si a martorilor propusi de acestea.
Analizand probele administrate in cauza,  instanta retine urmatoarele:
Partile s-au casatorit la data de _.09.2003, casatoria fiind inregistrata in registrul de stare civila al Primariei Comunei A.,  judet Gorj, iar din casatorie a rezultat minorul A. M. F., nascut la data de 31.08.2006.
Prin declaratia partilor din sedinta publica din data de 06.03.2014, partile au precizat ca sunt de acord cu desfacerea casatoriei si nu solicita administrarea de probatorii in acest sens.
Avand in vedere acordul sotilor si constatand indeplinite dispozitiile art. 374 alin. 1 din Cod civil, coroborat cu art. 930 alin. 1 Cod procedura civila instanta va dispune desfacerea casatoriei incheiata intre parti la data de 24.09.2003 si inregistrata sub nr. _ in Registrul de Stare Civila al Primariei orasului A. prin acordul partilor.
In baza art. 926 Cod procedura civila instanta va lua act ca partile au solicitat nemotivarea hotararii.
Cum intre parti nu a intervenit o intelegere cu privire la numele pe care partile il
vor purta in viitor, in temeiul art.383 alin.3 C.civ, va incuviinta ca parata-reclamanta sa poarte in continuare numele de Z..
Instanta, analizand inscrisurile existente la dosarul cauzei precum si declaratiile partilor, in conformitate cu dispozitiile art.397 C.civ, exercitarea autoritatii parintesti asupra minorei se va face in comun, iar locuinta acestora va fi la domiciliul tatalui.
Potrivit art.499 C.civ., tatal si mama sunt obligati, in solidar, sa dea intretinere copilului minor, asigurandu-i cele necesare traiului, precum si educatia, invatatura si pregatirea profesionala iar in caz de neintelegere, intinderea obligatiei de intretinere, felul si modalitatile executarii, precum si contributia fiecaruia dintre parinti se stabilesc de instanta de tutela.
Avand in vedere ca minorul va locui la reclamant, acesta urmand sa contribuie in natura la cresterea minorulu, va  obliga parata la plata unei pensii lunare de intretinere in favoarea minorei in cuantum de cate 175 lei lunar, incepand cu data introducerii actiunii 05.12.2013 si pana la majoratul acestuia, sau intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei.
La stabilirea pensiei de intretinere s-au avut in vedere prevederile art.402 C.civ. raportat la disp.art.529 C.civ,  precum si venitul minim pe economie.
Intrucat partile s-au inteles cu privire la stabilirea unui program de vizitare minor, instanta va admite cererea reconventionala si va incuviinta ca parata sa aiba legaturi personale cu minorul in sensul de a-i permite acesteia sa ia minorul  la domiciliul sau,in comuna B., jud. Gorj,in prima luna calendaristica a fiecarei vacante scolare de vara, precum si in prima saptamana a vacantei scolare aferenta sarbatorilor de iarna, cu obligatia paratei de a preda minorul la domiciliul reclamantului, la expirarea acestor perioade , precum si in prima si a treia saptamana a fiecarei luni calendaristice, sambata, incepand cu orele 12,00-16,00, la domiciliul reclamantului. 
Instanta va lua act ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
  
PENTRU ACESTE MOTIVE
         IN NUMELE LEGII
    DISPUNE

Admite actiunea avand ca obiect divort cu minori formulata de reclamantul A. A. F. , cu domiciliul in comuna A., sat B., nr. 129, judet Gorj, in contradictoriu cu parata A. C. E., cu domiciliul in comuna B., sat B., judet Gorj, la familia Z. G. si Autoritatea tutelara din cadrul consiliului local A., cu sediul in comuna A., judet Gorj si in consecinta:
Desface prin divort casatoria incheiata intre parti la data de _.09.2003, prin acordul partilor.
Dispune reluarea de catre reclamanta a numelui avut anterior incheierii casatoriei, acela de "Z." , cu efectuarea modificarilor in registrele de stare civila.  
Stabileste domiciliul minorului A. M. F., la domiciliul tatalui reclamant, in comuna A., sat B., nr. _, jud. Gorj si dispune ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata in comun, de ambii parinti.
Stabileste pensie de intretinere in sarcina paratei si in favoarea minorului A. M. F. (nascut la data de _.08.2006), de cate  175 lei lunar, incepand cu data de 05.12.2013, si pana la majoratul acestuia, sau intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei. 
Admite cererea reconventionala avand ca obiect stabilire program vizitare minor formulata de parata- reclamanta A. C. E., in contradictoriu cu reclamantul-parat A. A. F.  si Autoritatea tutelara din cadrul consiliului local A. si in consecinta:
Incuviinteaza ca parata sa aiba legaturi personale cu minorul in sensul de a-i permite acesteia sa ia minorul  la domiciliul sau, in comuna B., jud. Gorj,in prima luna calendaristica a fiecarei vacante scolare de vara, precum si in prima saptamana a vacantei scolare aferenta sarbatorilor de iarna, cu obligatia paratei de a preda minorul la domiciliul reclamantului, la expirarea acestor perioade , precum si in prima si a treia saptamana a fiecarei luni calendaristice, sambata, incepand cu orele 12,00-16,00, la domiciliul reclamantului. 
Ia act ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Irevocabila in ceea ce priveste divortul si cu drept de apel pentru celelalte cereri.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 06.04.2013.
  
Presedinte,
M. M.
Grefier,
L. I. B.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010