InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Penal - plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.)

(Hotarare nr. 1056 din data de 18.10.2011 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Prin plangerea impotriva ordonantei procurorului, inregistrata pe rolul acestei instante la data  06.09.2011, petitionarul MGM a solicitat reexaminarea solutiei procurorului date prin rezolutia din data de 11.05.2010 in Dosar nr. 3203/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Tirgu-Mures.
In motivarea plangerii formulate, petitionarul a aratat ca solutia de neincepere a urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 246 Cod Penal este nelegala.
La dosarul cauzei s-a atasat Dosarul nr. 3203/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Tirgu-Mures.
Instanta constata ca, la data de 13.05.2009, petitionarul MGM a formulat plangere penala impotriva numitului Stoica Costinel pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa si impotriva Colegiului Judetean al Medicilor Mures pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 246 alin. 1 Cod Penal.
Prin Rezolutia din 11.05.2010 s-a dispus neinceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevazuta de art. 246 Cod Penal fata de Colegiul Judetean al Medicilor Mures si disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de numitul Stoica Costinel sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa. Ca urmare a disjungerii s-a format dosarul nr. 3717/P/2010 al parchetului de pe langa Judecatoria Tirgu-Mures.
Impotriva acestei solutii petitionarul MGM formuleaza plangere potrivit dispozitiilor art. 278 Cod Procedura Penala - solutionata prin Rezolutia nr. 1317/II/2/2010 din 11.06.2010 a prim-procurorului in sensul respingerii  acesteia.
Impotriva solutiei procurorului - dispusa prin Rezolutia din 11.05.2010 - petitionarul MGM a formulat plangere, potrivit dispozitiilor art. 2781 Cod Procedura Penala.
Plangerea a fost solutionata prin Sentinta penala nr. 1222/08.11.2010 a Judecatoriei Tirgu-Mures. Prin aceasta hotarare s-a admis plangerea petitionarului MGM si s-a desfiintat solutia de neincepere e urmaririi penale fata de Colegiul Judetean al Medicilor Mures sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 246 alin. 1 Cod Procedura Penala, dispunandu-se trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Tirgu-Mures pentru inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 246 alin. 1 Cod Penal.
Impotriva acestei solutii s-a formulat recurs, iar prin Decizia penala nr. 242/R/16.06.2011 a Tribunalului Mures s-a dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Tirgu-Mures pentru solutionarea de catre Prim-procuror a plangerii formulate de petitionarul MGM sub aspectul solutiei de confirmare a neinceperii urmaririi penale dispuse fata de Colegiul Judetean al Medicilor Mures - sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 246 Cod Penal.
Prin Rezolutia 2019/II/2/2011 din 29.08.2011 a prim-procurorului s-a confirmat solutia de neincepere a urmaririi penale dispuse fata de Colegiul Judetean al Medicilor Mures.
Analizand plangerea formulata in limitele sesizarii instantei (exclusiv cu privire la solutia de neincepere a urmaririi penale fata de Colegiul Judetean al Medicilor Mures sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevazuta de art. 246 alin. 1 Cod Penal) instanta constata urmatoarele:
In cursul actelor prealabile a fost audiat petentul MGM in calitate de persoana vatamata, au fost verificate inscrisuri (plangerile petentului si modul in care acestea au fost solutionate), motiv pentru care , instanta apreciaza  cercetarea din faza urmaririi penale ca  incompleta.
Nu  au  fost audiate persoanele aparent implicate in deciziile cu caracter jurisdictional medical atacate, desi principiile oficialitatii, al aflarii adevarului si al rolului activ care guverneaza procesul penal obligau in acest sens, pentru a asigura scopul prev de art. 1 Cod de procedura penala: stabilirea completa a faptelor care constituie infractiuni, a persoanele responsabile si a vinovatiei cu care au actionat, pentru a pedepsi persoanele vinovate si a nu pedepsi un nevinovat.
In sensul de mai sus, organele de urmarire penala nu trebuiau sa se limiteze la modul in care a fost formulata plangerea, respectiv impotriva unui organism profesional care nu este persoana juridica, ci trebuiau sa stabileasca in concret daca fapta de abuz in serviciu exista, in caz afirmativ sa stabileasca care sunt persoanele concret responsabile si ulterior identificarii sa stabileasca pe baza de probe daca acestea au actionat cu vinovatia ceruta de lege.
In plus toate acestea ar fi trebuit apreciate prin raportare la momentul la care aceste activitati (legate de catre petitionar ca indeplinind elementul material al laturii obiective a infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor) s-au desfasurat, fiind fara relevanta juridica, sub acest aspect faptul ca ulterior actele intocmite de Colegiul Judetean al Medicilor Mures au fost desfiintate iar plangerile petitionarului adresate acestui organ jurisdictional au fost solutionate cu respectarea dispozitiilor speciale aplicabile.
Pentru aceste considerente, instanta va admite plangerea formulata de petitionarul MGM, va desfiinta in parte Rezolutia procurorului din 11.05.2010 in Dosar nr. 3203/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Mures prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de Colegiului Judetean al Medicilor Mures sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 246 Cod Penal si va trimite cauza procurorului in vederea inceperii urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta si pedepsita de art. 246 Cod penal.
In raport de prevederile art. 2781 alin. (8) lit. b Cod procedura penala,  instanta indica organelor de urmarire penala sa identifice persoanele din cadrul Colegiului Judetean al Medicilor Mures care au semnat decizia nr. 6/19.03.2009 sau adresa nr. 1119/23.04.2009 a  acestui organism; sa stabileasca daca au facut acest lucru pentru a solutiona plangerile petentului; sa identifice persoanele din cadrul Colegiului Judetean al Medicilor Mures care au solutionat in concret plangerea petentului din 13.03.2009 si contestatia din 08.04.2009, precum si modalitatea in care au facut-o; sa identifice persoanele din cadrul Colegiului Judetean al Medicilor Mures care trebuiau sa solutioneze din punct de vedere legal plangerea petentului din 13.03.2009 si contestatia din 08.04.2009, precum si modalitatea in care trebuia sa se procedeze; sa stabileasca motivele pentru care persoanele identificate mai sus au actionat asa cum se va stabili ca au facut-o; sa stabileasca exact care erau la momentul semnarii actelor atributiile de serviciu ale persoanelor care au semnat actele antementionate, sau care au solutionat in concret plangerile petentului; sa stabileasca daca persoanele identificate atunci cand au semnat actele referite sau au solutionat in concret plangerile petentului au actionat in exercitiul atributiilor de serviciu; in caz afirmativ, daca modalitatea in care au actionat reprezinta o neindeplinire sau o indeplinire defectuoasa a unui act de serviciu care le revenea; in caz afirmativ, daca in acest fel au fost vatamate interesele legale ale petentului; sa stabileasca daca persoanele identificate au actionat cu vinovatie si in caz afirmativ forma de vinovatie.
In acest scop vor fi audiati in calitate de faptuitori numitii doctor Vasile Bud si profesor doctor Leonard Azamfirei, precum si membrii comisiei de disciplina din cadrul Colegiului Judetean al Medicilor Mures si vor fi avute in vedere prevederile regulamentelor profesiei si cele statutare ale organizatiei profesionale.
De asemenea, in temeiul art. 1 Cod Procedura Penala si art. 4 Cod Procedura Penala  raportat la art. 62 Cod Procedura Penala si art. 65 alin.1 Cod Procedura Penala dupa administrarea tuturor probelor mentionate se va proceda la reanalizarea situatiei de fapt si se vor administra toate probele pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei si se va pronunta solutia legala in consecinta.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010