InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - evacuare - s.a.

(Hotarare nr. 2437 din data de 15.03.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Locuinte | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra actiunii de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 18.12.2007 sub nr. de dosar 10914/320/2007, reclamanta Primaria Comunei Voivodeni prin Primar Dani Iosif a solicitat in contradictoriu cu "Societatea Agricola Muresul" din Voivodeni, obligarea paratei sa predea in deplina proprietate si posesie sediul administrativ al fostei CAP Voivodeni, aflat la numarul administrativ 103/A, constand in etajele a doua constructii lipite ce formeaza o singura cladire, compusa din birouri, sala de sedinte si alte incaperi neterminate, cu destinatia de cantina, birou si grup sanitar, impreuna cu cele doua cai de acces(scari), in suprafata construita de 314,5 mp; constatarea nulitatii absolute partiale a actului constitutiv al paratei, respectiv a dispozitiilor referitoare la cuprinderea in patrimoniul Societatii Agricole "Muresul" a cladirii sediului fostului CAP Voivodeni, anulandu-se totodata anexa nr. 1a incheiata de comisia de lichidare a CAP Voivodeni, evacuarea neconditionata a paratei din spatiul abuziv ocupat, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
In fapt, s-au aratat urmatoarele:odata cu aparitia Legii nr. 18/1991 in localitatea Voivodeni s-a pus problema desfiintarii CAP. S-a procedat la constituirea Comisiei de lichidare a acestei institutii, asa cum prevedeau dispozitiile legale si care urma sa gestioneze mostenirea fostului CAP. Aceasta institutie a intocmit un inventar, o "balanta" analitica a contului 100 mijloace fixe la data lichidarii CAP", anexa 1a, unde se regasesc o serie de bunuri predate de catre Comisia de lichidare a CAP Voivodeni catre SA "Muresul".
Desi Legea nr. 18/1991 prevedea in mod limitativ in art. 28 al. 1 (forma initiala a legii) care sunt bunurile care deveneau proprietatea membrilor asociatiilor de drept privat, respectiv "constructiile agrozootehnice, atelierele de industrie mica, masinile, utilajele si alte asemenea mijloace fixe ce au apartinut cooperativei de productie desfiintate, precum si terenurile de sub acestea, ca si cele necesare utilizarii lor normale, plantatiile de vii si pomi si animalele_", la pozitia a doua a anexei amintite, se regasesc birouri+cladire anexata.
Prin art. 28 din Legea nr. 18/1991 (forma initiala), la aliniatul 9 se prevede faptul ca "constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata, in regim de drept public, in proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor si in administrarea primariilor".
Se arata ca ulterior comisia de lichidare a CAP a sesizat neregularitatea si a revenit asupra acestei situatii prin Protocolul nr. 152/27.03.1992, aratand ca "_in conformitate cu prevederile art. 28 al. 7 si 9 din Legea nr. 18/1991, stabilesc predarea din proprietatea fostului CAP Voivodeni in proprietatea privata a comunei si in administrarea primariei Voivodeni bunurile nevandute precum si constructiile afectate unor utilizari social-culturale, conform tabelului de mai jos_". In anexa 1d intocmita de comisia de lichidare a CAP Voivodeni cuprinzand "situatia lichidarii mijloacelor fixe", catre Societatea Agricola Muresul nu mai apar a fi predate birouri ci "atelier magazie mica".
Aceasta neregularitate fusese anterior sesizata de SA Muresul, care in procesul-verbal incheiat la data de 11 iulie 1991 cu ocazia sedintei de constituire a societatii agricole prin "membri adunarii generale au hotarat cumpararea unor mijloace fixe si obiecte de inventar care au apartinut fostei CAP Voivodeni, dupa cum urmeaza:_cladirea fostei CAP_"
In consecinta, reclamanta sustine ca parata a cunoscut ca acest mijloc fix, sediul administrativ al fostei CAP Voivodeni se cuvenea de drept, prin efectul legii Primariei Voivodeni, fiind una din constructiile prev. de dispozitiile art. 28 al. 9 din Legea nr. 18/1991.
Pe de alta parte, se arata ca protocolul de predare privind imobilul cladire fost sediu CAP Voivodeni incheiat intre comisia de lichidare si Primarie nu a facut decat sa consfinteasca vointa legiuitorului; cu atat mai mult cu cat dispozitiile art. III al. 1 lit. h ale legii nr. 169/1997 sanctioneaza cu nulitatea absoluta "actele de vanzare-cumparare privind constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale - case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si alte asemenea - ce au apartinut CAP, cu incalcarea dispozitiilor imperative prev. la ultimul alineat al art. 28 din lege."
S-a aratat ca parata Asociatia Agricola Muresul a atacat in contencios administrativ Hotararea nr. 18 din 30 iunie 1999 a Consiliului Local Voivodeni, solicitand anularea art. 1 pct. 1 din aceasta hotarare, prin care se hotara trecerea fara plata, in regim de drept public, in proprietatea Comunei Voivodeni si administrarea Primariei Comunei Voivodeni, a sediului administrativ al fostei CAP Voivodeni. Se mai solicita constatarea destinatiei spatiului respectiv si obligarea Primariei Voivodeni la recunoasterea dreptului de proprietate asupra imobilului. Prin sentinta civila nr. 2223/27.12.1999 irevocabila, au fost anulate dispozitiile art. 1 pct. 1 din HCL a Comunei Voivodeni nr. 18/30.06.1999, fiind respinse ca inadmisibile celelalte capete de cerere.
Ulterior, prin Hotararea Guvernului nr. 964/17.09.2002, s-a atestat domeniul public al judetului Mures, iar in anexa nr. 96 a fost cuprins inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Voivodeni. La pozitia 141 al acestui inventar se regasesc birouri, cantina, grup sanitar, iar in aceste conditii este irelevanta anularea partiala a HCL nr. 18/1999, intrucat hotararea de guvern este actul care schimba regimul juridic aplicabil bunurilor.
In drept au fost invocate prevederile art. 28 al. 9 din Legea nr. 18/1991 forma initiala, art. III al. 1 lit. h din Legea nr. 169/1997, HG nr. 964/17.02.2002.
Parata Societatea agricola "Muresul" a formulat intampinare (f. 21-25) prin care a solicitata respingerea actiunii, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata, pentru urmatoarele: reclamanta nu are calitate procesuala activa si parte din cererile sale sunt intrate in puterea lucrului judecat. S-a sustinut faptul ca actiunea este si nefondata, intemeindu-se pe consimtamantul viciat, nevalabil cu privire la incheierea unui protocol de predare a unor bunuri imobile in domeniul public si surprins prin dol, prin intrebuintare de mijloace viclene la redactarea acelui protocol din anul 1992.
S-a aratat ca desi exista o hotarare irevocabila din anul 1998, s-a indus in eroare Guvernul la elaborarea HG nr. 964/17.09.2002, constituind abuz de drept si fiind lovita de nulitate absoluta, urmand a fi revocata in cadrul unei proceduri penale.
Asupra fondului, parata a mai mentionat ca societatea agricola "Muresul" a luat fiinta in temeiul Legii nr. 36/1991, fiind inregistrata ca persoana juridica prin incheierea civila nr. 5394/1991 a Judecatoriei Tg-Mures, iar patrimoniul initial al societatii a fost format de bunurile mobile si imobile ale fostei CAP Voivodeni, in baza art. 29 din Legea nr. 18/1991 (art. 28 in forma initiala a Legii).
Prin cererea paratei adresata Primariei Voivodeni in anul 1995 si reinnoita in temeiul Legii nr. 247/2005 si a HG nr. 890/2005, parata a solicitat incuviintarea cererii de emitere a TP asupra terenului aferent constructiilor agrozootehnice preluate in temeiul legii.
In anul 1999, reclamanta Comuna Voivodeni a emis hotararea nr. 18/30 iunie 1999 prin care a hotarat trecerea in regim de drept public, in proprietatea comunei si in administrarea primariei, sediul administrativ al fostei CAP.
Ulterior, desi exista puterea de lucru judecat, Primaria Comunei Voivodeni a intocmit demersurile pentru elaborarea HG nr. 964/2002, in care a solicitat trecerea in domeniul public al statului spatiile ce facusera obiectul judecatii si asupra carora se pronuntase o hotarare judecatoreasca irevocabila.
Acest act de preluare in domeniul public al spatiilor ce fac obiectul cauzei incalca si prevederile art. III al. 1/1 din Legea nr. 169/1997.
In probatiune au fost depuse inscrisuri: HCL nr. 18/30.06.1999, Anexa la HCL sus-mentionat, HCL nr. 23/8 iulie 2001, situatia lichidarii mijloacelor fixe intocmita de Comisia de lichidare a CAP Voivodeni, balanta (inventar) analitica a contului 100 mijloace fixe a CAP, HG nr. 964/2002, protocol nr. 152/27.03.1992 incheiat cu Primaria Voivodeni a Comisiei de lichidare a CAP, dispozitiv si motivare ale sentintei civile nr. 2223/1999 al Judecatoriei Tg-Mures, decizia nr. 225/R/21.06.2000 a Curtii de Apel Tg-Mures, plangere penala a Societatii Agricole "Muresul" impotriva numitului Savina Mihail, secretar al primariei Comunei Voivodeni, note de sedinta ale reclamantei, concluzii scrise, cererea nr. 2355/20.11.2007 adresata de parata catre reclamanta (f. 67), inventarul bunurilor ce fac parte din domeniul public al Comunei Voivodeni, anexa la HCL nr. 23/2001 (f. 69-75), proces-verbal de afisare (f. 76), lista de inventariere a Consiliului Local Voivodeni din 15.12.1995 (f. 77), practica judiciara (f. 78-92), rezolutia din data de 18.07.2008 in dosarul nr. 480/P/2008 al Parchetului de pe langa Judecatoria Tg-Mures (f. 103, 104), plangere impotriva HG nr. 964/2002 a paratei (f. 109), Legea societatilor agricole si alte forme de asociere in agricultura (f. 111-112), incheierea civila nr. 5394/5.08.1991a Judecatoriei Tg-Mures (f. 117), act de constituire  paratei (f. 118-125), sentinta penala nr. 1374/11.11.2008 a Judecatoriei Tg-Mures si decizia penala nr. 50/R din 12.02.2009 (f. 132-137), contract de inchiriere (f. 138-139), incheierea comerciala nr. 1601/29.06.2009 a Tribunalului Comercial Mures (f. 156-158).
Prin incheierea de sedinta din data de 10.03.2008 au fost respinse exceptiile autoritatii de lucru judecat, a lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a prescriptiei dreptului material la actiune.
A fost administrata proba cu interogatoriul paratei (f. 115-116), ca si proba testimoniala cu martorii Berekmeri Iuliu (f. 141), Rusu Maria (f. 142), Ungur Sorin (f. 150).
A fost acvirat dosarul nr. 4534/1999 al Tribunalului Mures.
Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Societatea agricola "Muresul" a luat fiinta in temeiul Legii nr. 36/1991, fiind constituita in baza actului de constituire autentificat de Notariatul de Stat Mures sub nr. 10.068/1991, fiind inregistrata ca persoana juridica prin incheierea civila nr. 5394/1991 a Judecatoriei Tg-Mures (f. 117).
Patrimoniul initial al societatii a fost format de bunurile mobile si imobile ale fostei CAP Voivodeni, in baza art. 29 din Legea nr. 18/1991 (art. 28 in forma initiala a Legii). Patrimoniul cuprindea terenurile agricole raportate de asociati precum si constructiile agrozootehnice preluate de la fostul CAP in contul creantei asociatilor.
Conform acestui text de lege, in aliniatul 1, "Constructiile agrozootehnice, atelierele de industrie mica, masinile, utilajele si alte asemenea mijloace fixe, ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate, precum si terenurile de sub acestea, ca si cele necesare utilizarii lor normale, plantatiile de vii si pomi si animale devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat, cu personalitate juridica, daca se vor infiinta".
Constructiile si obiectele de inventar au fost preluate in baza situatiei mijloacelor fixe intocmita de Comisia de lichidare a fostului CAP precum si a procesului-verbal incheiat la data de 11 iulie 1991 la adunarea de constituire a societatii agricole (f. 124, 125).
In cuprinsul Protocolului de predare-primire precum si in inventarul de preluare au fost specificate toate bunurile fostei CAP desfiintata, intre care s-a mentionat si "atelier magazie mica". Cu ocazia desfiintarii fostei CAP au ramas nevandute si nepreluate de vreo societate agricola constituita in baza Legii nr. 36/1991 unele bunuri mobile si imobile, care au facut obiectul protocolului nr. 152/27.03.1992 incheiat intre Comisia de lichidare a CAP Voivodeni si Primaria Voivodeni : biroul din localitatea Toldal, fantana zootehnica, pod-bascula Voivodeni (f. 16); in acel protocol a fost cuprins si "un birou", fara a i se indica locatia.
La data preluarii patrimoniului, in cuprinsul bunurilor preluate nu au existat constructii afectate unor utilitati social culturale si cu destinatia de cantina, grup sanitar, baie, cum se pretinde in actiune. Aceste incaperi au existat in planul de constructii, dar neexecutate si nefinisate la data preluarii in anul 1992.
Acest fapt este atestat de martorii audiati in cauza, care arata ca "extinderea a fost construita in anul 1990_spatiul de la parter a fost folosit ca si atelier, imobilul_nu a fost folosit ca si birouri_" (martorul Berekmeri Iuliu, maistru in cadrul fostei CAP, f. 141); "_in anul 1989 au inceput anumite lucrari de extindere a cladirii (fostului CAP) pentru ca microcantina sa fie amenajata langa sediu, iar in anul 1990 aceasta noua extindere era la rosu. In 1990 atunci cand am plecat de la CAP, extinderea CAP se constituia din pereti si acoperis" (martora Rusu Maria, contabila a CAP, f. 142).
Si martorul Ungur Sorin, administrator al SC Swiso Prod Com SRL, a atestat faptul ca in anul 2005 a inchiriat de la societatea agricola parata sediul fostei CAP, atat parter cat si etaj, iar la preluarea spatiului etajul cladirii era nefinisat, nefiind amenajata nici cantina si nici grup sanitar. Spatiul de la etaj a fost amenajat din fondurile societatii comerciale sus-mentionate, inclusiv compartimentarea. (f. 150)
Prin cererea paratei adresata Primariei Voivodeni in anul 1995 si reinnoita in temeiul Legii nr. 247/2005 si a HG nr. 890/2005, parata Societatea Agricola a solicitat incuviintarea cererii de emitere a TP asupra terenului aferent constructiilor agrozootehnice preluate in temeiul legii nr. 18/1991. Acestei cereri nu i-a fost data nici o dezlegare de reclamanta.
In anul 1999, reclamanta Comuna Voivodeni prin organul sau deliberativ Consiliul Local a emis Hotararea nr. 18/30 iunie 1999 prin care a hotarat trecerea in regim de drept public, in proprietatea comunei si in administrarea primariei, sediul administrativ al fostei CAP.
Parata Asociatia Agricola Muresul a atacat in contencios administrativ Hotararea nr. 18 din 30 iunie 1999 a Consiliului Local Voivodeni, solicitand instantei anularea art. 1 pct. 1 din aceasta hotarare, prin care se hotara trecerea fara plata, in regim de drept public, in proprietatea Comunei Voivodeni si administrarea Primariei Comunei Voivodeni, a sediului administrativ al fostei CAP Voivodeni. Se mai solicita constatarea destinatiei spatiului respectiv si obligarea Primariei Voivodeni la recunoasterea dreptului de proprietate asupra imobilului.
Prin sentinta civila nr. 2223/27.12.1999 a Tribunalului Mures, irevocabila prin decizia nr. 225/R/21.06.2000 a Curtii de Apel Tg-Mures, au fost anulate dispozitiile art. 1 pct. 1 din HCL a Comunei Voivodeni nr. 18/30.06.1999 in ce priveste trecerea in proprietatea comunei Voivodeni a sediului administrativ al fostei CAP Voivodeni, fiind respins ca inadmisibil in cadrul procedurii de contencios administrativ capatul de actiune avand ca obiect revendicarea imobilului.
Instanta retine ca urmatoarea stare de fapt si de drept a intrat in puterea de lucru judecat: Prin procesul-verbal din 11 iulie 1991 membrii SA au hotarat cumpararea unor mijloace fixe si obiecte de inventar care au apartinut fostei CAP. Printre bunurile ce urmau a fi cumparate era inclusa si cladirea fostei CAP cu valoare de inventar de 279.006 lei, aspect ce rezulta din coroborarea procesului-verbal sus-mentionat cu anexa nr. 1 a Comisiei de lichidare a CAP privind situatia mijloacelor fixe (f. 10. Din cuprinsul acestei anexe s-a retinut ca cladirea a avut ca destinatie aceea de atelier mecanic si de mica industrie.
Desi conform actelor Comisiei de lichidare a CAP Voivodeni cladirea in litigiu care a servit de sediu al CAP avea destinatia sus-mentionata, potrivit anexei la HCL nr. 18/30 iunie 1999, aceeasi constructie e trecuta de reclamanta ca avand destinatie de birouri, sali de sedinte, cantina si altele.
Cu putere de lucru judecat s-a retinut de instanta de contencios administrativ faptul ca hotararea de Consiliu local in temeiul careia s-a dispus trecerea in proprietatea Comunei Voivodeni a imobilului in litigiu a incalcat dreptul de proprietate al Societatii Agricole Muresul si in consecinta a fost anulat pct. 1 din acea hotarare, "respectiv in ce priveste trecerea in proprietatea comunei Voivodeni a sediului administrativ al fostei CAP Voivodeni."
Ulterior, desi exista puterea de lucru judecat si HCJ nr. 18/1999 fusese anulata in parte, Primaria Comunei Voivodeni a intocmit demersurile pentru elaborarea HG nr. 964/2002, in care a solicitat trecerea in domeniul public al statului spatiile ce facusera obiectul judecatii si asupra carora se pronuntase o hotarare judecatoreasca irevocabila.
In speta, fiecare parte invoca un titlu de proprietate propriu asupra spatiului ce face obiectul actiunii de fata, titlu dobandit prin efectul legii: reclamanta Primaria Comunei Voivodeni invoca Hotararea de Guvern nr. 964/2002 cu anexele acesteia (f. 13-15), iar parata invoca efectul art. 29 (anterior art. 28) din Legea 18/1991, actul sau constitutiv si sentinta civila nr. 2223/27.12.1999 a Tribunalului Mures.
Cererea de fata este o actiune in revendicare, prin care proprietarul neposesor care posesorului neproprietar recunoasterea dreptului sau de proprietate si restituirea lucrului. Doctrina in materia actiunii in revendicare a statuat ca posesia cea mai bine caracterizata este determinanta (v. I. P. Filipescu, Dreptul de proprietate si alte drepturi reale", 1998, p. 273).
In cazul in care titlurile provin de la autori diferiti, s-a stabilit ca va castiga partea ce are titlul cu data mai veche si cel ce a dobandit de la autorul al carui drept este preferabil.
In baza art. 9 din Legea nr. 213/1998 a proprietatii publice si regimul juridic al acesteia, "(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului."
In baza art. 21 din Legea nr. 213/1998, "(1) Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale se intocmeste, dupa caz, de comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari.
    (2) Inventarele intocmite potrivit prevederilor alin. (1) se insusesc, dupa caz, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale.
    (3) Inventarele astfel insusite se centralizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotarare, sa se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local."
Comparand cele doua titluri invocate de parti in actiunea in revendicare de fata, instanta constata ca titlul de proprietate al paratei Societatea Agricola "Muresul" este anterior si mai bine caracterizat decat cel al reclamantei. Astfel, SA parata a dobandit in proprietate imobilul fost sediu al CAP prin efectul art. 28 (modificat 29) al Legii nr. 18/1991 rep., coroborat cu actul sau constitutiv consfintit prin incheierea civila nr. 5394/5.08.1991 a Judecatoriei Tg-Mures (f. 117). Parata a dobandit posesia imobilului inca din anul 1991 si l-a folosit sub nume de proprietar de la acea data pana in prezent.
Pe de alta parte, reclamanta Comuna Voivodeni nu a detinut niciodata posesia imobilului, iar la obtinerea titlului sau de proprietate (HG nr. 964/2002) au fost utilizate acte partial anulate prin hotarare judecatoreasca irevocabila, respectiv HCL nr. 18/1999, asa cum s-a aratat in cele ce preced.
Desi reclamanta a contestat destinatia spatiului fostului CAP de "atelier", stabilita de Comisia de lichidare a CAP Voivodeni, aceasta destinatie a fost consfintita prin hotararea irevocabila pronuntata de instanta de contencios administrativ, iar pe de alta parte reclamanta nu a solicitat niciodata constatarea nulitatii absolute a actului de instrainare a sediului fostului CAP catre societatea agricola parata, pentru nerespectarea prevederilor imperative ale art. 28 din Legea nr. 18/1991 forma initiala, aceasta fiind singura cale de anulare a contractelor de vanzare-cumparare a constructiilor afectate unei utilizari sociale sau culturale in cadrul fostelor CAP-uri.
Din chiar textul art. 9 al Legii nr. 213/1998  reiese faptul ca prin hotarare de guvern se "trece" un imobil din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale in baza unui inventar aprobat de Consiliul Local, ori in cauza reclamanta nu a avut niciodata proprietatea sediului fostei CAP Voivodeni, acesta facand parte din patrimoniul SA "Muresul", deci nu putea fi cuprins in inventar.
    Acest act de preluare in domeniul public al spatiilor ce fac obiectul cauzei incalca si prevederile art. III al. 1/1 din Legea nr. 169/1997, care dispune: "actele administrative prin care ar fi fost trecute in domeniul public al localitatii terenuri, pentru care s-a depus cerere de constituire a dreptului de proprietate isi suspenda efectele_pana la solutionarea cererii de catre Comisia Locala de fond funciar", ori cererea paratei adresata Primariei Comunei Voivodeni de constituire a dreptului de proprietate nu a fost solutionata pana in prezent, aspect necontestat in cauza.
Pentru considerentele de fapt si de drept ce preced, va respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Primaria Comunei Voivodeni prin Promat Dani Iosif in contradictoriu cu parata Societatea Agricola Muresul (in lichidare), prin lichidator SPI ContinSolv IPURL.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Locuinte

Locuinta de serviciu - Decizie nr. 720/R/ din data de 23.09.2005
Titlul in baza caruia imobilul a trecut in proprietatea statului. Aprecierea acestuia. - Decizie nr. 503/R din data de 13.11.2006
IMOBIL FOLOSIT NUMAI DE UNUL DIN COPROPRIETARI; INSCRIEREA IN CF A DREPTURILOR DE PROPRIETATE REZULATE IN URMA PARTAJARII IMPLICA INSCRIEREA DREPTURILOR OBTINUTE DE TOTI COPROPRIETARII, CHIAR DACA NUMAI UNII AU FORMULAT CERERE IN ACEST SENS - Decizie nr. 117/Ap din data de 28.04.2008
Restituirea pretului de piata al imobilului. Art. 501 din Legea nr.10/2001 nu este incident in cazul in care anterior, prin hotarari judecatoresti irevocabile, s-a stabilit ca locuinta ce a facut obiectul contractului de vanzare cumparare, nu putea f... - Decizie nr. 17 din data de 20.01.2011
Sintagma „pierderea dreptului” folosita de legiuitor in art. 21 alin. 5 din Legea nr.10/2001 - Decizie nr. 120/A din data de 18.06.2009
Imobile cu destinatia de locuinte – nationalizat prin Legea nr.92/1950 si vandut chiriasilor in baza Legii nr.112/1995 - Decizie nr. 649 din data de 08.09.2006
Schimbarea destinatiei locuintei .Hotarare de obligare la darea consimtamantului - Decizie nr. 899/A din data de 09.06.2006
Imobil aflat in administrarea unei institutii. Contract de inchiriere. Lipsa Hotararii de Guvern care sa stabileasca cota parte de chirie cuvenita institutiei. Efecte. - Decizie nr. 510 din data de 04.10.2004
Locatiune - Sentinta civila nr. 6533 din data de 03.11.2008
- Sentinta civila nr. 2734 din data de 28.03.2007
Evacuare - Sentinta civila nr. 5642/5 din data de 05.12.2012
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 1986 din data de 24.06.2009
Hotarare a consiliului local de trecere a locuintelor sociale din domeniul public in domeniul privat de interes local al unitatii administrativ teritoriale. Nulitatea absoluta a actului juridic incheiat cu nerespectarea regimului juridic al bunurilor... - Decizie nr. 1028 din data de 12.05.2011
Evacuare. Admisibilitate. - Decizie nr. 162 din data de 30.01.2007
Locatiune - Sentinta civila nr. 6533 din data de 03.11.2008
Sentinta Civila - Sentinta civila nr. 1659 din data de 25.05.2009
Locuinte. Drept de abitatie. Incetare drept de abitatie pentru abuz. - Sentinta civila nr. 170 din data de 12.01.2012
Evacuare - Sentinta civila nr. 3012 din data de 12.11.2008
EVACUARE- ADMISIBILITATEA CERERII - Sentinta civila nr. 406 din data de 22.02.2011
Civil - obligatie de a face - stab. competenta - Hotarare nr. 8291 din data de 15.09.2010