Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tecuci

Exercitarea autoritatii parintesti asupra minorilor revine ambilor parinti si numai daca sunt motive intemeiate

(Sentinta civila nr. 2047 din data de 25.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tecuci)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Tecuci | Jurisprudenta Judecatoria Tecuci

Exercitarea autoritatii parintesti asupra minorilor  revine ambilor parinti si numai daca sunt motive intemeiate  asa cum prevad dispozitiile art.3 alin.1 NCC aceasta poate fi exercitata doar de unul dintre parinti

Sentinta civila nr. 2047/25.11.2014

  Din relatia  de  casatorie a partilor a   rezultat  minorul G A nascut la  ___, care in urma divortului dintre parti a fost incredintat initial tatalui, apoi a fost reincredintat mamei prin sentinta  civila  nr  2429 din 4.10.2010 a Judecatoriei T (hotarare  judecatoresca de la fila 5 in dosarul atasat )
Minorul    se  afla  in prezent  in  ingrijirea  exclusiva a  reclamantului  -  tata care locuieste intr-o casa proprietate personala situata in T ,jud G .In prezent reclamantul locuieste in casa  impreuna cu concubina acestuia K V ,salariata ,precum si cu fiica acestuia G E in varsta de 9 ani .Reclamantul este salariat si are un salariu lunar de 2500 lei .Initial minorul a locuit impreuna cu mama sa ,in S ,iar  din noiembrie 2013 s-a intors in tara  si a ramas in continuare sa locuiasca impreuna cu tatal sau .
Minorul  tine in continuare legatura cu mama sa care munceste in strainatate si care uneori ii mai trimite bani .
ART. 403din NCC dispune :
     "Modificarea masurilor luate cu privire la copil
In cazul schimbarii imprejurarilor, instanta de tutela poate modifica masurile cu privire la drepturile si indatoririle parintilor divortati fata de copiii lor minori, la cererea oricaruia dintre parinti sau a unui alt membru de familie, a copilului, a institutiei de ocrotire, a institutiei publice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului."
Instanta  apreciaza  ca  in prezenta  cauza,  s-au schimbat imprejurarile avute in vedere de catre instanta la pronuntarea sentintei  civile  nr.2429 din 2010  a Judecatoriei T , in sensul ca minorul in varsta de 14 ani doreste sa locuiasca in tara alaturi de tatal sau , parata - mama muncind in prezent in S .
Cu privire la autoritatea parinteasca, instanta apreciaza ca este in interesul minorului ca aceasta sa se exercite de catre ambii parinti, in comun .
Art.2 alin  (5) din L272/2004 stipuleaza:" In determinarea interesului superior al copilului se au in vedere cel putin urmatoarele:
 a) nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si apartenenta la o familie;
 b) opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate;
c) istoricul copilului, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot interveni in viitor;
d) capacitatea parintilor sau a persoanelor care urmeaza sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului de a raspunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii de atasament.
Se  retine de catre instanta ca in privinta minorului, este in interesul superior al acestuia  ca el sa se bucure de ocrotire din partea ambilor parinti, pentru ca drepturile si obligatiile care alcatuiesc institutia autoritatii parintesti sunt stipulate exclusiv in interesul superior al copilului si nu reprezinta o facultate a parintilor, de care acestia sa poata dispune dupa cum doresc.
Dimpotriva, exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte reprezinta o situatie de exceptie, deoarece minorul este privat de ocrotirea de care ar fi trebuit sa beneficieze de la unul din parintii sai. De aceea in art. 507 din noul Cod civil sunt indicate in mod restrictiv situatiile in care autoritatea parinteasca se exercita doar de un singur parinte -respectiv daca unul dintre parinti este decedat, declarat mort prin hotarare judecatoreasca, pus sub interdictie, decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau daca, din orice motiv, se afla in neputinta de a-si exprima vointa.
In acelasi sens, art.318 alin. 1 din Noul Cod civil, reglementand unul din efectele divortului parintilor asupra copilului minor, dispune ca "Daca exista motive intemeiate, avand in vedere interesul superior al copilului, instanta hotaraste ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata numai de catre unul dintre parinti."
Avand  in  vedere  interesul  superior  al  minorului , conform  art.2 alin 5    din Legea nr.275/2004   precum  si  art.496 alin.3 N.  Cod  Civil   urmeaza a  stabili  ca  locuinta  minorului    sa  fie   la reclamantul - tata , avand  in  vedere  ca  acesta are  posibilitati materiale si morale de crestere si educare a acestuia,iar autoritatea parinteasca sa se exercite in comun de catre ambii parinti   .
Conform art.499 alin.4, 525, 529, 530  N.  Cod  Civil urmeaza a obliga  pe parata  -mama   sa plateasca reclamantului  - tata  suma de 190  lei lunar cu titlul de pensie lunara de intretinere in favoarea minorului, incepand cu data de 12.06.2014 si pana la majorat, avand  in  vedere  ca  baza de  calcul salariul  minim pe  economie care in prezent  este de 850   lei  brut.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010