InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C.pr.civ. hotarari date in cauze diferite. Neindeplinirea conditiilor

(Decizie nr. 3003 din data de 14.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Revizuire | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 3003 din 14 septembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 2.440 din 14 aprilie 2011 a Tribunalului Salaj, s-a respins ca neintemeiata cererea de revizuire formulata de revizuientii C.V. si C.Z. in contradictoriu cu intimatii S.F. s.a., precum si PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU, pentru anularea sentintei civile nr. 316 din 7.02.2008 a Judecatoriei Zalau.
Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca prin sentinta civila nr. 1.066 din 2 aprilie 2007 a Judecatoriei Zalau, s-a admis cererea petentului C.V. in contradictoriu cu intimatii Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj si Statul Roman prin Primaria municipiului Zalau si in consecinta, s-a dispus anularea incheierii nr. 19074 din 6.12.2006 pronuntate in dos. nr. 19074 din 6.12.2006 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Prin sentinta civila nr. 316 din 7 februarie 2008 a Judecatoriei Zalau, s-a admis in parte actiunea civila intentata de reclamantii C.V. si C.Z. impotriva paratilor intimati in prezentul dosar, si in consecinta, s-a constatat dreptul de proprietate al municipiului Zalau asupra terenului in suprafata de 809 mp teren notat in CF nr. 9730, nr. top 2270/2/a/1/b/2; s-a dispus iesirea din indiviziune asupra terenului notat in CF nr. 9730 Zalau, atribuind reclamantilor suprafata de 491 mp notata in top nou 2270/2/a/1/a/b/1; li s-a atribuit reclamantilor suprafata de 1.500 mp notata in CF nr. 9730, nr. top nou 2270/a/1/a/c/2.
Revizuientii solicita in baza art. 322 pct.7 C.pr.civ., anularea sentintei civile nr. 316 din 7 martie 2008 a Judecatoriei Zalau, pe motiv ca este contradictorie cu sentinta civila nr. 1066 din 6.12.2006 a Judecatoriei Zalau.
Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C.pr.civ., presupune existenta a doua hotarari pronuntate cu privire la acelasi litigiu, respectiv tripla identitate de obiect, cauza si parti, ceea ce nu se regaseste in speta.
Fiind vorba de hotarari prin care s-au solutionat actiuni cu obiecte diferite: iesirea din indiviziune si plangere impotriva incheierii de carte funciara, nu sunt indeplinite conditiile pentru existenta motivului de revizuire prevazut de art. 322 pct. 7 C.pr.civ.
In realitate, revizuientii au formulat un apel deghizat impotriva sentintei civile nr. 316/2008 a Judecatoriei Zalau, a carui admitere ar duce la incalcarea principiului securitatii juridice la care face referire constant in jurisprudenta sa, curtea europeana: calea extraordinara de atac a revizuirii nu poate constitui o modalitate deghizata de a provoca redeschiderea unei proceduri solutionate definitiv; simplul fapt ca exista doua puncte de vedere asupra aceluiasi subiect, nu reprezinta un motiv suficient pentru rejudecarea unei cauze.
Impotriva acestei sentinte au declarat apel revizuientii C.V. si C.Z..
Potrivit art. 328 alin. (2) C.pr.civ., daca revizuirea s-a cerut pentru hotarari potrivnice, calea de atac este recursul, cu exceptia cazului in care instanta de revizuire este Inalta Curte de Casatie si Justitie, a carei hotarare este irevocabila.
Asa fiind, la termenul din 14.09.2011, instanta de apel in baza art. 328 alin. (2) C.pr.civ. si art. 99 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al instantelor judecatoresti, a recalificat apelul in recurs si a transpus cauza la completul de recurs constituit din 3 judecatori.
In motivarea caii de atac s-a sustinut ca se impune nulitatea absoluta a sentintei civile nr. 2440/14.04.2011 a Tribunalului Salaj, fata de prevederile art. 2 din Decretul nr. 167/1958.
Dreptul de proprietate al revizuientilor este protejat de art. 481 si 728 din Codul civil, iar art. 27 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 prevede ca dreptul la actiunea in prestatie tabulara este imprescriptibil.
Dreptul de proprietate este sfant, lucru nerespectat de Primaria municipiului Zalau, precum si de unii judecatori din Judecatoria Zalau si Tribunalul Salaj.
Sentinta civila nr. 316/2008 a Judecatoriei Zalau s-a pronuntat dupa ce in cartea funciara nr. 9730 s-au operat notari, sentinta civila nr. 1066/2007 a anulat cei 809 mp pretinsi a fi trecuti in proprietatea municipiului Zalau, sentinta civila nr. 1929/2006, certificatul de deces al defunctei Petre Carolina decedata la data de 12.II.2001, contractul de vanzare-cumparare din 18.III.1998 si acordul de principiu pentru executarea lucrarilor cadastrale.
Dreptul de proprietate al municipiului Zalau asupra terenului cu nr. top nou in suprafata de 809 mp, nu se poate intabula decat in contradictoriu cu C.V., C.Z. si P.C.
A spune ca sentinta civila nr. 1066/2007 nu-i poate fi opozabila, ea tratand translatarea intr-un mod cu adevarat deghizat, inseamna pentru asemenea judecatori nota cu minus la capitolul ratiune.
In concluzie, au aratat ca investesc instanta cu masura anularii sentintei civile nr. 316/2006, care daca nu poate fi revizuita in sensul intelegerii, ca ea nu poate dobandi cele 3 acte de la pct. 3, 9, 10 si 11 care au cuvinte mai clare si mai grele si mentin verticalitatea legii ca acte juridice legale si ca sentinta civila nr. 316/2008 este bolnava cum poate fi faptuitorul ei.
Recursul este nefondat.
Revizuientii au solicitat anularea sentintei civile nr. 316 din 7 februarie 2008 a Judecatoriei Zalau prin care s-a admis in parte actiunea civila intentata de reclamantii C.V. si C.Z. impotriva paratilor S.F., K.M., P.V., S.I.E., P.C., C.M., P.I., P.V., P.F., P.I., S.R., S.A., S.F., Primaria municipiului Zalau si in consecinta, s-a constatat dreptul de proprietate al municipiului Zalau asupra terenului in suprafata de 809 mp teren notat in CF nr. 9730, nr. top 2270/2/a/1/b/2, s-a dispus iesirea din indiviziune asupra terenului notat in CF nr. 9730 Zalau, atribuindu-le reclamantilor suprafata de 491 mp notata in nr. top nou 2270/2/a/1/a/b/1, li s-a atribuit reclamantilor suprafata de 1.500 mp notata in CF nr. 9730, nr. top nou 2270/a/1/a/c/2, pe motiv ca este contradictorie cu sentinta civila nr. 1066 din 2 aprilie 2007 a Judecatoriei Zalau, prin care s-a admis cererea petentului C.V. in contradictoriu cu intimatii Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj si Statul Roman prin Primaria municipiului Zalau si in consecinta, s-a dispus anularea incheierii nr. 19074 din 6.12.2006 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Potrivit art. 322 pct. 7 C.pr.civ., revizuirea unei hotarari definitive in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari date de o instanta de recurs, atunci cand evoca fondul, se poate cere daca exista hotarari definitive potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite, in una si aceeasi pricina, intre aceleasi persoane, avand aceeasi calitate.
Dupa cum se poate observa, cele doua hotarari nu au fost date in una si aceeasi pricina si intre aceleasi persoane, avand aceeasi calitate, una fiind pronuntata intr-o actiune avand ca obiect iesire din indiviziune, iar alta intr-o plangere impotriva incheierii de carte funciara.
Prin urmare, nu sunt indeplinite conditiile revizuirii intemeiate pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C.pr.civ.
Revizuirea nu poate constitui o modalitate deghizata pentru a provoca redeschiderea unei proceduri solutionate definitiv; simplul fapt ca pot exista puncte de vedere diferite asupra aceluiasi subiect, nu reprezinta un motiv suficient pentru rejudecarea unei cauze.
Recurentii fac vorbire in motivele de recurs de dreptul de proprietate, de expropriere si de imprescriptibilitatea actiunii in prestatie tabulara, aspecte de fond ce nu au nicio legatura cu revizuirea.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 304 pct. 9 si art. 312 alin. (1) C.pr.civ., se va respinge recursul ca nefondat. (Judecator Traian Darjan)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012