InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Ordonanta presedintiala. Suspendarea executarii deciziei de recalculare a pensiei. Respingere

(Decizie nr. 3041 din data de 14.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 3041 din 14 septembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 3141 din 23 iunie 2011 pronuntata de Tribunalul Cluj s-a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de catre  reclamantul C.E. in contradictoriu cu parata  CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ, avand ca obiect suspendarea executarii deciziei de pensie emisa in temeiul Legii nr. 119/2010 si repunerea in plata a deciziei privind pensia de serviciu acordata in temeiul Legii nr. 223/2007.
S-a luat act ca reclamantul a renuntat la judecarea actiunii in contradictoriu cu  parata Casa  de Pensii a Municipiului Bucuresti.
Pentru a pronunta aceasta solutie, s-a retinut ca prin Decizia nr. 23482/01.09.2010 emisa de parata Casa de Pensii Cluj s-a stabilit in favoarea reclamantului pensia pentru limita de varsta in cuantum de 1.521 lei in temeiul art. 3 din Legea nr. 119/2010.
Impotriva acestei ultime decizii reclamantul a formulat contestatie intemeiata pe dispozitiile art. 87 din Legea nr. 19/2000, inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr.xxx/3/2010, iar prin prezenta cerere solicita suspendarea executarii Deciziei nr. 23482/01.09.2010 pana la solutionarea irevocabila a contestatiei.
In primul rand, s-a constatat ca dreptul asigurarilor sociale nu reglementeaza nici o procedura speciala de suspendare a executarii deciziilor de pensionare.
Verificand cererea prin prisma cerintelor legale impuse de art. 581 C.proc.civ. instanta a apreciat ca nu este admisibila si a respins-o deoarece reclamantul nu a facut insa in nici un fel dovada sustinerilor sale, cu toate ca sarcina probei ii incumba.
Prejudiciul cauzat reclamantului prin reducerea cuantumului pensiei este unul patrimonial, cuantificabil si se poate, deci, repara, obtinerea unei solutii favorabile in contestatia impotriva deciziei de recalculare implicand si obligarea paratei la calcularea si la plata retroactiva a prejudiciului produs, reprezentand diferenta dintre pensia initiala si cea recalculata.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamantul C.E. prin care a solicitat modificarea sentintei si pe cale de consecinta admiterea cererii de ordonanta presedintiala.
In motivare, s-a aratat ca desi Legea nr. 119/2010 a fost declarata constitutionala, aceasta nu este nici comunitara si nici europeana, deoarece contine prevederi ce contravin dispozitiilor art. 11, 20(2) si art. 148 alin. 2 din Constitutie, precum si ale Tratatului de la Lisabona, Protocolului nr. 1 aditional la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a libertatilor Fundamentale, Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a libertatilor Fundamentale,Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale, in cauza se aplica cu prioritate dispozitiile art.151 si 155 din Tratatul de la Lisabona, art.1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a libertatilor Fundamentale si art. 6, 14 si 17 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a libertatilor Fundamentale,art.17 si 21 din Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale, precum si prevederile art. 155 lit. d si t art. 159, ari. 87 si respectiv, art. 180 alin. 7 din Legea nr. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii si art. 581 C.proc.civ. 
Prevederile art. 48-51 din Legea nr.223 din 2007 in baza careia s-a acordat pensia de serviciu au fost in vigoare pana la data de 31.12.2010.
In speta sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a ordonantei presedintiale, referitoare la urgenta, paguba iminenta, vremelnicia solutiei si nerejudecarea fondului cauzei, astfel cum sunt acestea reglementate de art. 581 C.proc.civ. Potrivit art. 180 alin. (7) din Legea nr.19/2000 stabileste ca, daca prin schimbarea sistemului de calcul al pensiei rezulta un cuantum mai mic al acesteia, "se pastreaza in plata cuantumul avantajos". De asemenea, prin art. 7 din Legea nr. 119 din 2010 s-a statuat ca "Procedura de stabilire, plata, suspendare, recalculare, incetare si contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare".
Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a decis ca instantele  nationale sesizate cu un potential conflict intre norme din dreptul intern si norme din dreptul comunitar au obligatia de a inlatura de la aplicare pe cele din dreptul intern si de a da sistematic prioritate celor izvorate din dreptul comunitar. Astfel, chiar daca norma interna ar fi conforma prevederilor Constitutionale, ea este inaplicabila pe plan intern din punctul de vedere al reglementarilor comunitare. In mai multe cauze, dintre care mentioneaza: Gaygusuz contra Austriei -1996, Stubbings s.a. contra Marii Britanii - 1996, Andrejeva contra Letoniei - 2009 si Muller contra Austriei - 1974, Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu privire la pensii de serviciu - a statuat ca pensia constituie un drept patrimonial in sensul art. l din Protocolul aditional la Conventie, iar recalcularea acesteia in minus constituie o incalcare a acestui drept castigat. De asemenea, prin aceleasi decizii, s-a aratat ca "o reducere substantiala a nivelului pensiei ar putea fi considerata ca afectand substanta dreptului de proprietate si chiar insusi a dreptului de a ramane beneficiar al sistemului de asigurari la batranete".
Pensia de serviciu obtinuta de reclamant reprezinta proprietatea sa, acest drept fiindu-i protejat prin Art. 1 din Protocolul aditional nr. l la Conventie, care stipuleaza ca "Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale".
Cu privire la fondul cauzei: potrivit dispozitiilor art. 581 alin. l din Codul de procedura civila, instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Astfel, conditiile stipulate in art. 581 din Codul de procedura civila sunt pe deplin indeplinite.
Urgenta, se datoreaza in special reducerii excesive, in medie cu 90% a cuantumului pensiei de serviciu de care a beneficiat in perioada 2007-2010, recalcularea pensiei de serviciu si diminuarea acesteia punandu-l intr-o situatie patrimoniala insurmontabila, de a nu mai avea mijloacele necesare traiului si de a se intretine, de a achita cheltuielile strict necesare lunare privind tratamentul medical, achizitionarea medicamentelor, plata facturilor pentru utilitati (gaze, apa, lumina, telefon s.a.],
Prin mentinerea deciziei emise in baza legii nr.119 din 2010 si a HG nr.737 din 2010 exista riscul de a ni se produce atat subsemnatului cat si familiei mele, o paguba iminenta si care nu ar putea fi reparata decat mult mai tarziu, prejudiciu integral fiind realmente ireparabil.
In ceea ce priveste vremelnicia solutiei, arata ca suspendarea deciziei de recalculare opereaza numai pentru perioada 01.09.2010-01.08.2011.
Cu privire la neprejudecarea fondului cauzei, precizeaza ca in speta se impune numai un examen sumar pentru a se stabili daca exista aparenta de drept si daca justific un interes legitim pentru a se mentine o anumita stare de fapt sau de drept.
Prin urmare este mai mult decat evident ca rezolvarea acestei situatii complexe reclama deplina urgenta, neexistand posibilitatea vreunei amanari cat timp platile lunare de efectuat au caracter succesiv si nu pot fi in vreun fel evitate sau macar intrerupte.
Desi s-a dispus de catre Curtile de Apel, prin mai multe sentinte suspendarea si anularea de indata a prevederilor HG nr. 737/2010 aceste sentinte nu au fost puse in executare de catre Statul Roman prin institutiile sale.
ICCJ prin decizia nr. 38 din 7 ianuarie 2011 pronuntata in dosarul nr. 1371/33/2010 a aratat ca "din punct de vedere legal, este echitabil ca actul administrativ suspendat sa nu produca efecte asupra celor vizati" si ca "suspendarea actelor juridice reprezinta operatiunea de intrerupere vremelnica a efectelor acestora, ca si cum actul dispare din circuitul juridic, desi, formal juridic, el exista.
Prin OUG nr. 59 din 30 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute s-a abrogat HG nr. 737 din 2010 si s-a decis de catre Guvern ca "se impune instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitatii si egalitatii, scopul fiind acela de a stabili in mod just si echitabil drepturile de pensie pe care persoanele vizate de prezenta ordonanta de urgenta sunt indreptatite sa le primeasca, astfel incat acestea sa aiba posibilitatea sa identifice si sa depuna la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii activitati profesionale".
Analizand actele dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea retine urmatoarele:
Prin demersul juridic dedus judecatii, reclamantul a solicitat suspendarea in temeiul dispozitiilor art. 581 - 582 C.pr.civ. a executarii deciziei privind recalcularea pensiei de serviciu, pana la solutionarea irevocabila a contestatiei inregistrate pe rolul Tribunalului Cluj, avand ca obiect anularea acestei decizii.
Potrivit dispozitiilor art. 581 C.pr.civ., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Asadar, pentru admisibilitatea ordonantei presedintiale se cer a fi intrunite urmatoarele trei conditii: urgenta, cerinta ca masura luata sa aiba caracter vremelnic si conditia de a nu prejudeca fondul cauzei.
Curtea retine ca in speta nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de dispozitiile art. 581 al. l C.pr.civ., care sa justifice cererea reclamantului, in ceea ce priveste urgenta, astfel ca cererea de suspendare a deciziei de recalculare a pensiei formulata pe aceasta cale nu este intemeiata.
In cauza, reclamantul a apreciat ca este justificata conditia urgentei, sustinand ca prin reducerea excesiva a pensiei este pus in situatia de a nu mai avea mijloacele necesare traiului si de a se intretine.
Insa, posibilitatea instituita de dispozitiile art. 581 Cod procedura civila nu exonereaza reclamantul de obligatia de a-si dovedi sustinerile in fata instantei, conform art. 1169 Cod civil.
Curtea apreciaza ca depunerea in probatiune a deciziei, prin care intr-adevar s-a diminuat pensia de serviciu, nu este de natura sa se circumscrie conditiei urgentei, in lipsa coroborarii cu alte mijloace de proba.
Tinand cont de situatia particulara a reclamantului, a carui pensie s-a redus incepand cu data de 01.09.2010 de la 4.699 lei la 1.521 lei, si avand in vedere si sumele necesare asigurarii nevoilor minime de intretinere si subzistenta, chiar daca se constata o diminuare semnificativa a cuantumului pensiei reclamantului, totusi, nu se poate vorbi de punerea acestuia in imposibilitatea de a-si asigura un minim necesar in ceea ce priveste mijloacele de existenta.
Astfel, simplul fapt al recalcularii pensiei de serviciu, nu este de natura a-i produce reclamantului o paguba iminenta si care nu s-ar putea repara in viitor si nici nu dovedeste urgenta care sa justifice luarea unei masuri cu caracter provizoriu, pe calea ordonantei presedintiale.
Este adevarat ca sunt situatii in care urgenta se presupune pana la dovada contrara, insa in acele situatii "urgenta" este apreciata chiar de catre legiuitor (art. 280 Cod de procedura civila, privind cererea pentru suspendarea executarii vremelnice), insa in cauza dedusa judecatii nu este incidenta nici o norma legala care sa justifice o astfel de concluzie.
Pentru a justifica temeinicia cererii, recurentul s-a raportat la deciziile pronuntate de catre alte instante nationale, insa acestea in actuala reglementare, nu constituie izvor de drept. De asemenea, aceasta a facut referire la dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, insa aceste critici aduse deciziei de recalculare tin de fondul cauzei si nu pot face obiectul cenzurii instantei in cadrul acestei proceduri speciale.
Retinand ca legiuitorul conditioneaza admisibilitatea ordonantei presedintiale de indeplinirea cumulativa a celor trei cerinte mai sus mentionate si constatand ca in circumstantele cauzei cerinta urgentei nu este indeplinita, Curtea apreciaza ca nu se mai impune analizarea celorlalte doua conditii.
Tinand seama de aceste considerente, se constata ca solutia pronuntata de tribunal este legala, astfel ca in temeiul art. 312 alin. 1 C.proc.civ. raportat la art. 582 C.proc.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantului. (Judecator Sergiu-Catalin Bobos)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009