InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Contestatie impotriva deciziei de recuperare a unei sume de bani reprezentand diferenta dintre pensia calculata in mod eronat pentru un stagiu complet de cotizare de 25 de ani aplicabil femeilor ca urmare a mentionarii in buletinul de calcul a unui c...

(Decizie nr. 1873 din data de 25.05.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Pensii | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1873 din 25 mai  2011

Prin sentinta civila nr. 110 din 11 ianuarie 2011 pronuntata de Tribunalul Cluj s-a respins actiunea formulata de reclamantul C.G. impotriva paratei CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ, avand ca obiect drepturi de asigurari sociale.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, s-a retinut ca in baza deciziei nr. 53/24.06.2010 emisa de catre parata, reclamantului i-a fost imputata suma de 5.382 lei platita fara temei legal, pentru perioada 1.07.2007 - 30.06.2010.
In aceasta perioada reclamantului i s-a acordat suma de 33.313 lei si i s-a cuvenit conform punctajului mediu anual si valorii punctului de pensie suma de 27.766 lei si i s-a retinut un impozit de 165 lei ramanand debitul de 5.382 lei.
Potrivit prevederilor art. 187 alin. 1 din Lg.19/2000 in vigoare la data formularii cererii, sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.
Conditiile prevazute de lege respectiv sumele necuvenite si perioada de prescriptie sunt indeplinite, decizia contestata este legala, astfel ca cererea a fost respinsa.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul C.G. solicitand anularea deciziei de debit nr.53/2010 emisa de parata si restituirea sumelor retinute in baza acestei decizii.
In motivarea recursului, s-a aratat ca parata a imputat suma fara nici un motiv, reclamantul fiind pensionar pentru munca depusa si limita de varsta.
Arata ca tinand cont de prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, decizia de debit nu a fost emisa cu indeplinirea prevederilor legale astfel ca se impune anularea acesteia.
Apreciaza ca nu se poate proceda la retinerea acestei sume si la emiterea unei ademenea decizii, cu atat mai mult cu cat reclamantul este pensionar si veniturile sunt reduse.
Analizand actele si lucrarile dosarului, din perspectiva criticilor formulate in cererea de recurs care se incadreaza in motivul de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Curtea constata ca recursul este nefondat, astfel ca, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 din C.proc.civ., il va respinge ca atare, pentru considerentele ce urmeaza a fi expuse in cuprinsul prezentei decizii:
Contestatorul este beneficiarul unei pensii pentru limita de varsta incepand cu data de 1.06.1990 stabilita prin decizia nr. 124347.
Din dosarul de pensie al reclamantului depus la dosarul cauzei, reiese ca dupa aparitia OUG nr. 4/2005, pensia acestuia a fost recalculata, insa ca urmare a mentionarii in buletinul de calcul a unui cod numeric personal eronat, s-a utilizat un stagiu complet de cotizare de 25 ani aplicabil femeilor, astfel ca a fost stabilit un punctaj mediu anual de 1.11965 puncte.
La data de 16.07.2010 s-a emis o noua decizie de pensie, noul punctaj mediu anual fiind de 1.01974 puncte, rezultat in urma utilizarii unui stagiu total de cotizare de 30 ani aplicabil barbatilor.
Prin decizia nr. 53/24.06.2010 emisa de intimata Casa Judeteana de Pensii Cluj si contestata in prezenta cauza, s-a constituit in sarcina reclamantului un debit in cuantum de 5.382 lei reprezentand pensia platita fara temei in perioada 01.07.2007 - 30.06.2010.
Curtea retine ca, potrivit prevederilor 89 alin. 1 din legea nr. 19/2000, in situatia in care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, iar potrivit art. 187 alin. 1 din acelasi act normativ sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.
Asadar, prima instanta a facut o aplicare corecta a dispozitiilor legale incidente in cauza, stabilit ca decizia ataca este legala, in conditiile in care prin acesta s-a dispus recuperarea sumelor platite recurentului fara temei legal in interiorul termenului de prescriptie de 3 ani.
Criticile recurentului privitoare la faptul ca este pensionar, iar veniturile sale nu sunt reduse, nu sunt de natura a duce la anularea deciziei de debit, si nu reprezinta motive care sa inlature obligatia sa de restituire.
Atat prin cererea de chemare in judecata, cat si prin memoriul de recurs, reclamantul a aratat ca fata de prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului decizia de debit nu a fost emisa cu indeplinirea prevederilor legale, insa Curtea retine ca nici aceste sustineri nu sunt de natura a duce la modificarea solutiei instantei de fond, deoarece pe de o parte deciziile de debit nu fac obiectul propriu-zis al acestei conventii, iar pe de alta parte nu se poate retine incalcarea de catre intimata prin emiterea deciziei contestate a incalcarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale prevazute de conventie.
Pentru aceste considerente si vazand ca in cauza nu sunt incidente motivele de recurs invocate, in temeiul art. 299 si urm. si art. 312 alin.1 C.proc.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul urmand a mentine hotararea atacata. (Judecator Sergiu Catalin Bobos)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010