InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Trecerea de la pensia anticipata partial, la pensia pentru limita de varsta. Nemodificarea stagiului complet de cotizare

(Decizie nr. 1712 din data de 16.05.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Pensii | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1712 din 16 mai 2011

Prin sentinta civila nr. 4127 din 29.11.2010 a Tribunalului Cluj, a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul G.I. impotriva paratei Casa Judeteana de Pensii Cluj, avand ca obiect asigurari sociale.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca reclamantul a fost pensionat cu pensie anticipata partiala, prin decizia nr. 265405/25.03.2010.
Prin decizia cu acelasi numar din data de 14.04.2010, reclamantului i s-a recalculat pensia cu luarea in calcul a incadrarii in grupa speciala de munca, in baza Legii nr.226/2006.
Referitor la luarea in calcul a perioadei de 3 ani lucrata ca stagiu suplimentar se constata ca reclamantul are un stagiu realizat de 37 ani, 10 luni si 28 zile, fara perioadele asimilate.
Stagiul complet de cotizare este de 33 ani si 8 luni, reclamantul avand peste stagiul complet 4 ani, 2 luni si 28 zile corespunzator unui procent de diminuare de 0,30% pe luna de anticipare.
Numarul de luni pentru care se aplica diminuarea este de 28, reclamantul solicitand pensionarea anticipata mai devreme cu 2 ani si 4 luni, fata de varsta standard, la data de 04.02.2010, avand varsta de 62 ani.
Tinand cont de prevederile art.1672  din Legea nr. 19/2000, cererea de pensionare se depune de catre solicitant in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare. Conditiile de pensionare anticipata partiala au fost indeplinite de reclamant la data de 20.05.2007, deci termenul de 90 zile a fost depasit pentru aplicarea acestor prevederi si prin urmare, data corecta a acordarii drepturilor a fost data depunerii cererii de pensionare la Casa Teritoriala de Pensii, unde isi avea domiciliul reclamantul, adica la data de 04.02.2010.
Fata de cele ce preced, instanta deliberand, a respins actiunea formulata de reclamant impotriva paratei.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamantul G.I. solicitand casarea hotararii ca fiind netemeinica si nelegala si rejudecarea in fond a cauzei.
In motivarea recursului, recurentul arata ca instanta de fond s-a pronuntat asupra a ceea ce nu s-a cerut, omitand sa se pronunte asupra a ceea ce s-a cerut, iar motivarea s-a facut cu incalcarea prevederilor Legii nr.19/2000. Astfel, in cauza nu s-a contestat data acordarii drepturilor de pensie sau numarul de luni pentru care s-a retinut diminuarea pentru pensia anticipata partiala, ci s-a contestat stagiul complet de cotizare care conform art. 44, 77 alin. (3) si Anexa 4 din Legea 19/2000 este de 32 de ani, pentru activitatea pe care recurentul a desfasurat-o in conditii speciale de munca.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 304 pct 6 si 9 si 3041 Cod procedura civila.
Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de Apel retine urmatoarele:
Motivul de recurs prevazut de art. 304 pct.6 Cod procedura civila nu este intemeiat, intrucat, respingand actiunea, instanta de fond nu a acordat ceea ce nu s-a cerut, asa cum sustine recurentul.
Referitor la criticile hotararii instantei de fond, intemeiate pe dispozitiile art. 304 pct.9 Cod procedura civila, se retine ca prin Decizia nr. 265405/13.04.2010 (fila 3 dosar fond) recurentului i s-a acordat pensie anticipata partial, stagiul complet de cotizare utilizat la calcularea punctajului mediu anual fiind de 33 ani si 8 luni. In motivarea deciziei se retine ca stagiul complet de cotizare este de 33 ani si 8 luni conform Anexei 9 din Ordinul 340/2001, urmand a se modifica la 32 de ani la trecerea la pensie pentru limita de varsta datorita celor 3 ani o luna si 29 zile in care recurentul si-a desfasurat activitatea  in conditii speciale de munca. Contrar celor retinute de intimata Casa Judeteana de Pensii Cluj, se constata ca art. 77 alin. (3) din Legea 19/2000 nu prevede ca Anexa 4 din Legea 19/2000 se aplica numai pentru pensia pentru munca depusa si limita de varsta.
 In plus, conform dispozitiilor art. 52 din Legea 19/2000 la data indeplinirii conditiilor pentru a beneficia de pensie pentru limita de varsta, in conformitate cu prevederile art.42, pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare. In consecinta, in lipsa unor alte dispozitii legale, la trecerea de la pensia anticipata partial la pensia pentru limita de varsta nu se modifica stagiul complet de cotizare, asa cum sustine intimata.
Pentru aceste considerente, retinand ca instanta de fond a aplicat gresit dispozitiile legale mentionate anterior, in temeiul art. 304 pct.9 si 312 alin. (3) Cod procedura civila se va admite recursul declarat de reclamantul G.I. impotriva sentintei civile numarul 4127 din 29.11.2010 a Tribunalului Cluj, pe care o va modifica in intregime si, in consecinta, se va admite actiunea formulata de reclamantul G.I. in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Cluj, anuleaza partial Decizia numarul 265405/13.04.2010 emisa de parata sub aspectul stagiului complet de cotizare necesar la stabilirea punctajului mediu anual si se va obliga parata sa emita o noua decizie de acordare a pensiei anticipate partiale utilizand un stagiu complet de cotizare de 32 de ani. (Judecator Laura Dima)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010