InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Indemnizatie de trei salarii de baza, raportat la salariul de baza avut in luna anterioara pensionarii. Cadru didactic. Indreptatire

(Decizie nr. 1914 din data de 30.05.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Pensii | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1914 din 30 mai 2011
 
Prin sentinta civila nr. 2103 din 10.12.2010 a Tribunalului Maramures, a fost respinsa actiunea civila formulata de reclamanta B.M. in contradictoriu cu paratii Inspectoratul Scolar Judetean Maramures si Liceul Teoretic "Petru Rares" Targu Lapus.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut cu prioritate, temeiul art. 137 Cod procedura civila, exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocata de paratul Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, ca este neintemeiata, deoarece prerogativele conŽferite acestuia de art. 25 din Legea nr. 128/1997 de a exercita atributii de inŽdruŽmare si control a invatamantului preuniversitar si abilitarea de a participa la stabilirea salarizarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar conform art. 49 si urmatoarele din acelasi act normativ, legitimeaza calitatea proŽcesuala pasiva a acestui parat.
Retinand insa ca acesta nu are calitatea de ordonator de credite la nici un nivel in raport cu reclamanta, urmeaza ca hotararea ce se va pronunta in caŽuŽza sa fie doar opozabila paratului.
Referitor la fondul cauzei s-a retinut ca reclamanta a fost cadru didactic la unitatea scolara parata, iar la data de 01.07.2010 conform deciziei nr. 240528/29.07.2010  eliberata de Casa JudeŽteaŽna de Pensii Maramures s-a pensionat.
Potrivit art. 37 lit. e din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de RaŽmura Invatamant 2003-2004 coroborat cu art. 50 din Contractul Colectiv de MunŽca Unic la Nivel National 2007-2010 si a art. 37 lit. e din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant 2007-2008 salariatii care se penŽsioneaza la varsta standard primesc o indemnizatie.
Conform art. 236 alin. 4 Codul muncii, contractul colectiv de munca conŽstituie legea partilor, iar potrivit art. 243 alin. 1 executarea contractului colecŽtiv de munca este obligatorie pentru parti.
In prezent insa, potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind uŽnele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar: "incepand cu daŽta intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva".
Asadar in privinta dreptului reprezentand indemnizatia stabilita in art. 37 lit. e din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant 2003-2004 coroborat cu art. 50 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National 2007-2010 si a art. 37 lit. e din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Invatamant 2007-2008, sunt incidente dispozitiile legale mai sus enuntate, respectiv art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri neceŽsaŽre in vederea restabilirii echilibrului bugetar.
Posibilitatea acordarii drepturilor solicitate de reclamanta, poate fi puŽsa in discutie dupa data de 31.12.2010, in situatia in care acest termen prevazut de Legea nr. 118/2010 nu va fi prelungit pe cale legislativa sau nu va interveni o alta masura legislativa similara, deoarece dreptul in discutie s-a nascut la moŽmentul pensionarii si poate fi valorificat in termenul general de prescriptie.
Avand in vedere cele de mai sus, actiunea a fost respinsa.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamanta B.M. solicitand modificarea hotararii in vederea admiterii actiunii asa cum a fost formulata.
In dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a aratat in esenta ca prin Legea 118/2010 nu se puteau abroga dispozitiile din Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul Inspectoratului Scolar al Judetului Maramures pe anii 2008-2009, care constituie legea partilor. S-a mai precizat ca la data pensionarii sale (01.07.2010) Legea 118/2010 nu era in vigoare.
In recurs s-au depus inscrisuri.
Examinand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate (care pot fi incadrate in motivul de recurs prevazut de art. 304 pct.9 Cod procedura civila), Curtea de Apel retine urmatoarele:
Asa cum corect a constatat prima instanta, reclamanta a fost cadru didactic la unitatea scolara parata, iar la data de 01.07.2010, conform deciziei nr. 240528/29.07.2010  eliberata de Casa Judeteana de Pensii Maramures, s-a pensionat.
Potrivit art. 36 lit. e) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivelul ISJ Maramures pe 2008-2009 "salariatii care se pensioneaza la limita de varsta sau in conditiile art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 primesc o indemnizatie de cel putin 3 salarii de baza, raportat la salariul de baza avut in luna anterioara pensionarii". Conform art. 9 alin. (1) din contract, acesta a fost incheiat pe o durata de un an si a intrat in vigoare de la data inregistrarii la DMPS, respectiv 11.11.2008.  In temeiul alin. (2) din acelasi articol, deoarece nu a fost denuntat de niciuna dintre parti, contractul s-a prelungit pe o perioada de un an, fiind astfel in vigoare la data pensionarii recurentei.
Contrar celor retinute de instanta de fond, Legea 118/2010 nu este incidenta in cauza, intrucat fiind publicata in Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010, a intrat in vigoare in data de 03.07.2010 conform art. 12 alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, iar recurenta s-a pensionat in data de 01.07.2010.
In consecinta, aplicand Legea 118/2010 anterior intrarii sale in vigoare, instanta de fond a incalcat principiul neretroactivitatii legii civile, prevazut de art.15 alin. (2) din Constitutie, in cauza fiind incident motivul de recurs prevazut de art.304 pct. 9 Cod procedura civila.
Pentru aceste considerente si avand in vedere si dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea 130/1996 (care, desi in prezent este abrogata, guverneaza raporturile dintre parti) conform carora executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti, in temeiul art. 312 alin. (1) si (3) Cod procedura civila se va admite in parte recursul declarat de reclamanta B.M. impotriva sentintei civile numarul 2103 din 10.12.2010 a Tribunalului Maramures, care va fi modificata in parte in sensul ca se va admite in parte actiunea formulata de reclamanta B.M. in contradictoriu cu paratul Liceul Teoretic "Petru Rares" Targu Lapus si se va obliga paratul la plata catre reclamanta a indemnizatiei de pensionare in cuantum de trei salarii de baza din luna anterioara pensionarii.
Se vor mentine dispozitiile de respingere a actiunii impotriva paratului  Inspectoratul Scolar Judetean Maramures intrucat raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decat intre titularii dreptului ce rezulta din raportul de drept material dedus judecatii, respectiv raporturile de munca. Cum inspectoratele scolare judetene sunt organe deconcentrate in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu atributii clar prevazute in art. 142 din Legea nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, printre care cea de a coordona incadrarea unitatilor de invatamant cu personal didactic necesar, neavand in schimb calitatea de angajator in sensul art. 10 si 14 C. muncii, intre inspectoratul scolar si cadrele didactice nu se nasc raporturi de munca. Acestea iau fiinta intre directorul unitatii de invatamant si cadrele didactice, potrivit art. 11 alin. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, intrucat angajarea pe post se face de catre directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnata de Inspectoratul scolar general.
Pe de alta parte, potrivit art. 167 din Legea invatamantului, finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat se face descentralizat prin bugetele consiliilor judetene sau prin bugetele locale ale unitatilor administrative teritoriale in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, repartizarea fondurilor, fiind dispusa prin hotararea consiliului judetean sau a celui local, fiecare unitate de invatamant intocmindu-si bugetul propriu, situatie in care Inspectoratul Scolar Judetean nu poate fi obligat la plata drepturilor salariale.
Avand in vedere aceste precizari, trebuie observat ca printre atributiile stabilite de art. 142 din Legea invatamantului nr. 84/1995 in sarcina inspectoratelor scolare nu se regasesc unele privind salarizarea personalului didactic sau angajarea efectiva a acestuia. Doar atributiile enumerate la lit. b) (asigura aplicarea legislatiei in organizarea, conducerea si desfasurarea procesului de invatamant) si g) (coordoneaza incadrarea unitatilor de invatamant cu personal didactic necesar, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic) se apropie de problematica derularii raporturilor de munca ale cadrelor didactice, insa nu intr-un mod suficient de specific pentru a putea justifica in speta calitatea procesuala pasiva a paratului Inspectoratul Scolar Judetean. Astfel, nu exista vreo forma de implicare efectiva a acestui parat in incheierea contractului individual de munca al cadrului didactic cu unitatea de invatamant, iar repartizarea personalului didactic la diversele unitati de invatamant, facuta de acest parat, nu reprezinta decat o conditie prealabila incheierii contractului de munca. Nu se poate spune ca ar exista o legatura de cauzalitate suficient de calificata intre aceasta repartizare si faptul neacordarii unor drepturi salariale. (Judecator Laura Dima)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010