InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Cerere de instituire a dreptului de retentie, pe calea ordonantei presedintiale. Neindeplinirea conditiilor

(Decizie nr. 1966 din data de 01.06.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1966 din 1 iunie 2011

Prin ordonanta  presedintiala 415 din 20 aprilie 2011, pronuntata de Tribunalul Cluj s-a respins cererea de ordonanta presedintiala privind instituirea unui drept de retentie asupra apartamentului situat in Cluj-Napoca, str.A. nr. 19, jud. Cluj formulata de reclamantii C.I., C.E.T., C.S..
Pentru a pronunta aceasta ordonanta, instanta a retinut urmatoarele:
Reclamantii au solicitat  instantei pe cale de ordonanta  presedintiala instituirea unui drept de retentie asupra apartamentului aflat la mansarda  imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str.A. nr. 19, jud. Cluj, pana la solutionarea  irevocabila a cererii de  chemare in judecata ce formeaza obiectul dosarului nr. aaa/117/2010 a Tribunalului Cluj, in cadrul caruia  aceiasi  reclamanti, in contradictoriu cu aceiasi parati au solicitat  instituirea unui drept de retentie asupra aceluiasi imobil, pana in momentul in care paratii vor achita reclamantilor suma de 623.782,78 lei, reprezentand contravaloarea investitiei in apartamentul mentionat.
Prin sentinta civila nr. 5073/29.03.2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca a fost admisa exceptia necompetentei materiale a acestei instante, invocata de catre parati, declinandu-se competenta in favoarea Tribunalului Cluj.
Potrivit art. 581 alin. 1 Cod procedura civila, prin ordonanta presedintiala se pot lua  masuri provizorii, grabnice, cu privire la pastrarea unui drept sau prevenirea unei pagube iminente, ori pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Prin Incheierea civila nr. 4460/2011 pronuntata de catre Judecatoria Cluj-Napoca in dosarul civil nr. 6043/211/2011, avand ca obiect suspendare provizorie a executarii silite, s-a dispus in mod irevocabil  suspendarea  provizorie a executarii silite in dosarul executional nr.50/2011 al  SCPEJ Adam, Dragos si Oszoczki pana la solutionarea  cererii de suspendare a aceleiasi  executari silite  formulate in cadrul contestatiei la executare ce formeaza obiectul dosarului  nr. bbb/211/2011 al Judecatoriei Cluj-Napoca, care asa cum rezulta din considerentele  acestei incheieri are primul termen de judecata fixat la data de 01.06.2011.
Dreptul de retentie se prezinta ca un adevarat drept real de garantie imperfect, in virtutea  caruia  cel care detine  un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe care trebuie  sa-l restituie, are dreptul  sa retina lucrul respectiv sa refuze deci restituirea, pana ce creditorul titular al bunului ii va plati sumele pe care le-a cheltuit  cu conservarea, intretinerea  ori imbunatatirea  acelui bun.
Pornind de la aceasta definitie, tribunalul a apreciat ca  nu este indeplinita conditia urgentei care sa justifice instituirea dreptului de retentie pe calea ordonantei presedintiale, in speta din nici o  proba administrata  nerezultand caracterul urgent al acestei solicitari sau producerea unei pagube  iminente si care nu s-ar putea repara, aceasta cu atat mai mult  cu cat, executarea silita din dosarul executional 50/2011 al SCPEJ Adam, Dragos si Oszoczki, privind evacuarea reclamantilor din imobilul apartament  situat in Cluj-Napoca, str.Arges, nr. 19, jud.Cluj, este in prezent suspendata.
Pe de alta parte, pentru a putea fi invocat, dreptul de retentie trebuie sa aiba ca suport drepturi de creanta determinate si deplin stabilite, drepturi certe  si nu unele eventuale care nu au fost stabilite, cum sunt cele  din prezenta speta.
Tribunalul a apreciat ca s-ar putea recunoaste  reclamantilor un drept de  retentie, pe calea dreptului comun insa, in momentul in care  drepturile lor  de creanta  ar fi recunoscute  printr-o hotarare judecatoreasca, si nu pe calea ordonantei presedintiale in care instanta cerceteaza doar aparenta dreptului.
Avand in vedere toate aceste considerente, tribunalul, in temeiul art. 581 C pr civ., a respins ca neintemeiata cererea de ordonanta presedintiala privind instituirea unui drept de retentie asupra apartamentului situat in Cluj-Napoca, str.A. nr.19, jud. Cluj formulata de reclamantii C.I., C.E.T., C.S..
Impotriva acestei ordonante au declarat recurs in termen legal reclamantii, solicitand modificarea in sensul admiterii cererii si obligarii intimatilor  la plata cheltuielilor de  judecata in fond  si recurs.
In motivarea recursului recurentii au invocat nelegalitatea ordonantei prin prisma art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., pe urmatoarele considerente:
Ordonanta  este pronuntata in contradictie cu   dispozitiile  art. 581 Cod proc.civ., intrucat  instanta nu a luat in considerare indeplinirea cumulativa a tuturor  conditiilor prevazute de acest  text de lege - caracterul vremelnic al masurii, nejudecarea fondului si urgenta.
Reclamantii au solicitat instituirea pe cale de ordonanta  presedintiala a dreptului de retentie, pana la solutionarea irevocabila a recunoasterii aceluiasi drept in cadrul dosarului nr. 7323/211/2010 a Tribunalului Cluj.
Ordonanta  presedintiala este si netemeinica,  intrucat  din probele depuse la dosar reiese ca cererea acordarii dreptului de retentie in favoarea reclamantilor se  justifica prin aceea ca acestia nu detin in prezent o alta locuinta si nici nu sunt in masura sa si-o procure.
Este profund inechitabil sa fie evacuati din apartamentul care a fost  construit exclusiv prin contributia financiara a reclamantilor, inainte de a fi despagubiti in vreun fel de catre parati. Prin solutia adoptata,  au fost incalcate principiile echitatii si bunei credinte, care trebuie sa guverneze raporturile juridice civile.
Paratii nu au formulat intampinare, insa au depus concluzii scrise, solicitand respingerea recursului ca nefondat.
 Analizand recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea  constata ca acesta este nefondat, urmand a fi respins pentru urmatoarele considerente:
Reclamantii au solicitat  instituirea pe cale de ordonanta  presedintiala a unui drept de retentie asupra unui apartament cu privire la care afirma ca a fost  construit prin contributia  lor financiara exclusiva, intre ei si parati derulandu-se litigiul inregistrat sub  nr. aaa/117/2010 al Tribunalului Cluj, avand ca obiect instituirea dreptului de retentie asupra apartamentului pe calea dreptului comun, pana la momentul cand  paratii le vor restitui contravaloarea investitiei.
Paratii sunt posesorii unui titlu executoriu in baza caruia s-a dispus evacuarea reclamantilor din apartament, insa executarea silita demarata in dosarul executional nr. 50/2011 este in prezent suspendata provizoriu, in baza incheierii civile  nr. 4460/2011 a Judecatoriei Cluj-Napoca, pana la solutionarea cererii de suspendare a aceleiasi executari silite formulate in cadrul contestatiei la executare, ce formeaza obiectul dosarului nr. bbb/211/2011 al Judecatoriei Cluj-Napoca.
Problema de drept care se pune in prezentul litigiu este aceea daca instituirea unui drept de retentie este susceptibila a fi dispusa pe calea ordonantei presedintiale.
Curtea apreciaza ca statuarile primei instante in raport de natura juridica a dreptului de retentie, in sensul ca acesta nu poate fi dispus pe calea ordonantei presedintiale, sunt corecte.
Potrivit doctrinei si practicii judiciare in materie, domeniul de aplicare al ordonantei presedintiale este relativ limitat, tocmai in considerarea faptului ca aceasta constituie o procedura de exceptie, regula fiind aceea ca orice drept subiectiv devenit litigios urmeaza a fi ocrotit pe cale judecatoreasca, insa pe calea dreptului comun, cu administrare de probe in raport cu specificul fiecarei cauze.
Ordonanta  presedintiala isi gaseste aplicarea in materia raporturilor de familie, locative, de vecinatate si  proprietate, a executarii silite.
Reclamantii si solicitarea lor nu se incadreaza in niciuna din domeniile cu privire la care doctrina si jurisprudenta au stabilit ca procedura ordonantei presedintiale este incidenta.
Desigur, odata cu evolutia  societatii si dreptul evolueaza, astfel incat, in timp, se pot naste situatii de fapt care neavand o acoperire legala se  impun a fi solutionate, aici intervenind  rolul instantelor si al practicii judiciare, pana la momentul in care in raport si de realitatile sociale, se adopta si o reglementare legala.
Solicitarea reclamantilor, de  instituire a dreptului de retentie pe cale de ordonanta  presedintiala, nu se circumscrie insa unei situatii  inedite, intrucat dreptul de retentie este o veche creatie a practicii judiciare, aceeasi care a stabilit ca acesta nu se incadreaza in sfera drepturilor cu privire la care pretinsul titular poate solicita instituirea pe calea ordonantei presedintiale.
Reclamantii nu detin in prezent o creanta certa, lichida si exigibila, care sa le confere calitatea de creditori ai paratilor.
Or, dreptul de retentie este acel drept real care confera creditorului, in acelasi timp debitor al obligatiei de restituire sau de predare a bunului altuia, posibilitatea de a retine acel bun in stapanirea sa, si de a refuza restituirea lui pana cand debitorul, la randul sau creditor al lucrului plateste datoria ce s-a nascut in sarcina si in legatura cu lucru respectiv.
Deocamdata, reclamantilor nu li s-a recunoscut  in baza unui titlu executoriu un drept de creanta constand in contravaloarea investitiei pretinsa a fi facuta de catre acestia la apartamentul asupra caruia solicita instituirea dreptului de retentie.
Cele trei conditii cumulative pentru admisibilitatea ordonantei presedintiale nu sunt intrunite, intrucat: conditia urgentei lipseste, deoarece reclamantii nu detin in prezent un drept impotriva paratilor, drept cu privire la care sa fi facut dovada ca le-ar fi pagubit prin intarziere ori ca s-ar produce  o paguba iminenta care nu s-ar putea repara.
Nici cerinta neprejudecarii fondului nu este indeplinita, intrucat in absenta unui titlu care sa le  recunoasca reclamantilor un drept de creanta in contradictoriu cu paratii, drept care sa constituie legatura de cauzalitate cu dreptul de retentie pretins, instanta nu se poate limita la a cerceta doar aparenta dreptului, ci ar fi tinuta sa judece insusi fondul dreptului, pronuntandu-se si asupra eventualului drept de creanta al reclamantilor, imprejurare inadmisibila in cadrul procedurii speciale a ordonantei presedintiale.
Incalcarea principiilor echitatii si bunei credinte invocate ca motive de recurs nu pot fi analizate, in conditiile in care procedand la verificarea prealabila a conditiilor de admisibilitate  a ordonantei presedintiale, s-a stabilit  ca acestea nu sunt intrunite.
Pentru toate aceste  considerente, in temeiul art. 312 alin. 1  Cod proc.civ., recursul va fi respins ca nefondat. (Judecator Marta Vitos)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009