Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

DELEGARE AUTROITATE PARINTEASCA.ADMISIBILITATE. MINORI SI FAMILIE

(Hotarare nr. 2163 din data de 29.07.2014 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

Prin sesizarea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. /2014 petentul Primarul mun.CT a solicitat instan?ei ca prin hotararea ce o va pronun?a sa dispuna delegarea temporara a autorita?ii parinte?ti asupra copiilor CBS ?i CAD.
           In motivare, a invederat faptul ca in data de 12.06.2014 la sediul Primariei mun.C T a fost depusa sub nr. X notificarea numitei CM prin care a aratat ca va fi plecata la munca in strainatate pe perioada iunie-decembrie 2014 ?i solicita efectuarea demersurilor in vederea delegarii temporare a autorita?ii parinte?ti asupra copiilor CBS ?i CAD, in favoarea bunicii paterne, CE. In urma notificarii depusa de numita CM s-a intocmit ancheta sociala cu  ?i s-a promovat prezenta cerere.
In drept au fost invocate disp. art.104-105 din Legea nr.272/2004, art.527 ?i urm.C.civil.
Numitul CC a formulat o declaratie prin care a aratat ca este de acord cu delegarea temporara a autoritatii parintesti mamei sale, numita CE.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. /03 xxx 2014, instanta a luat act de acordul de mediere incheiat intre sotii CM si CC prin care acestia au convenit de comun acord, printre altele , asupra desfacerii casatoriei, exercitarea autoritatii praintesti in comun de ambii parinti si stabilirea domiciliului copiilor rezultati din casatorie, CBS si CAD, la mama lor, CM.
La data de 12.06.2014, numita CM a notificat Serviciul Public Local de Asisten?a Sociala din cadrul Primariei mun. CT in vederea delegarii temporare a autorita?ii parinte?ti asupra copiilor CBS ?i CAD pe o perioada de ?ase luni, intrucat inten?ioneaza sa plece la munca in strainatate, persoana desemnata fiind bunica paterna a copiilor, numita CE.
Conform art. 104 din Legea nr.272/2004, intr-o atare situatie, " Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie serviciului public de asistenta sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.(2) Notificarea va contine, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.(3) Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se efectueaza de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevederile prezentei legi."
In sedinta camerei de consiliu din data de 29 xx 2014, numita CE si-a exprimat personal acordul prevazut de art.105 alin.4 din Legea nr.272/2014.
    Luand in considerare concluziile anchetei sociale efectuata in cauza si fiind indeplinite conditiile prevazute de art.105 alin.1 din Legea nr.272/2004, instanta, in baza art. 105 din Lege nr.272/2004, va dispune ca autoritatea parinteasca cu privire la minorii CBS si CAD, sa fie delegata numitei CE, pe perioada iulie 2014-ianuarie 2015, inclusiv.
In temeiul art.105 alin.7 din Legea nr.272/2004 care prevede ca "Hotararea va cuprinde mentionarea expresa a drepturilor si indatoririlor care se deleaga si perioada pentru care are loc delegarea", instanta va stabili ca pe perioada iulie 2014-ianuarie 2015 numita CE va avea urmatoarele drepturi si obligatii: asigurarea conditiilor de viata necesare dezvoltarii copiilor (stare de sanatate, dezvoltare fizica, educatie, scolarizare), paza si supravegherea copiilor, dreptul de a lua anumit masuri disciplinre fata de copii cu respectarea demnitatii acestora si fara sa primejduiasca dezvoltarea fizica, intelectuala, morala ori sanatatea acestora; dreptul de a cere inapoierea copiilor de la orice persoana care-i tine fara drept; dreptul de a stabili locuinta copiilor, obligatia de a informa copiii despre toate actele si faptele care i-ar putea afecta si sa ia in considerare opinia acestora; obligatia de a coopera cu copiii; dreptul si obligatia de a administra bunurile copiilor, dreptul si obligatia de reprezentare in actele civile si de a lua de a lua toate masurile necesare pentru protejarea si realizarea drepturilor lor; obligatia  de a coopera cu persoanele fizice si persoanele juridice cu atributii in domeniul ingrijirii si educarii.
Pentru considerente mai sus expuse, in baza art.105 din Legea nr.272/2004 combinat cu art.97 din Legea nr.272/2004 si art. 483 Cod civil, instanta va admite cererea petentului Primarul mun.CT, conform dispozitivului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010