Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

TAGADA PATERNITATE.PRESCRIPTIA DREPTULUI MATERIAL LA ACTIUNE

(Hotarare nr. 4083/2012 din data de 12.10.2012 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Minori | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei, reclamanta CAL a solicitat instantei in contradictoriu cu paratii PML, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR-STAREA CIVILA CAMPIA TURZII, CCI, ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca paratul PML nu este tatal minorei PAR, nascuta la data de 11.11.2003 in mun. Campia Turzii, sa constate ca tatal minorei este paratul CCI nascut la data de 20.11.1972 in satul ...., sa incuviinteze ca minora sa poarte numele de familie al tatalui, C, sa dispuna SPCLEP Campia Turzii sa radieze din actul de nastere numele si prenumele paratului PML de la rubrica “tatal" si inlocuirea acestuia cu numele si prenumele tatalui CCI, sa radieze din actul de nastere de la rubrica “numele de familie" al minorei numele P si inlocuirea acestuia cu C.
In motivarea cererii reclamanta a precizat ca minora s-a nascut din relatia de concubinaj dintre reclamanta si paratul CCI. La momentul nasterii minorei reclamanta nu mai convietuia cu tatal minorei astfel incat a acceptat propunerea paratului PML de a fi trecut ca tata in actul de nastere al minorei.
Ulterior nasterii minorei insa, reclamanta a reluat relatia de convietuire cu tatal minorei, cu care s-a si casatorit la data de 22.08.2012.
In drept actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 429 alin. 1 Cod civil.
In sustinerea actiunii, reclamanta a depus la dosar acte de stare civila.
Paratii SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR-STAREA CIVILA CAMPIA TURZII, CCI au formulat intampinari la cererea de chemare in judecata prin care au aratat ca sunt de acord cu admiterea actiunii reclamantei.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele aspecte:
In fapt, instanta retine ca potrivit mentiunilor din cuprinsul certificatului de nastere seria NL nr. _., minora PAR s-a nascut la data de 11.11.2003, avand ca tata pe PML si ca mama pe CA .
Potrivit precizarilor reclamantei, minora s-a nascut in afara casatoriei, iar ulterior nasterii acesteia, reclamanta s-a casatorit cu paratul CCI, adevaratul tata al minorei.
In drept, instanta urmeaza a avea in vedere cu prioritate ca potrivit art. 47 din Lege nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, "Stabilirea filiatiei, tagaduirea paternitatii sau orice alta actiune privitoare la filiatie este supusa dispozitiilor Codului civil si produce efectele prevazute de acesta numai in cazul copiilor nascuti dupa intrarea lui in vigoare".
Ca atare, raman incidente si se va face aplicarea dispozitiilor art. 54 "Paternitatea poate fi tagaduita, daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului. Actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita de oricare dintre soti, precum si de catre copil; ea poate fi continuata de mostenitori.  Actiunea se introduce de catre sotul mamei impotriva copilului; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mamei sale. Mama sau copilul introduce actiunea impotriva sotului mamei; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mostenitorilor lui. Daca titularul actiunii este pus sub interdictie, actiunea va putea fi pornita de tutore. Mama copilului va fi citata in toate cazurile in care nu formuleaza ea insasi actiunea."
In ceea ce priveste termenul in care poate fi exercitata actiunea in tagada paternitatii, art. 55 ind. 1 din Codul familiei stabileste ca "Actiunea in tagaduirea paternitatii se prescrie in termen de 3 ani de la data nasterii copilului. Pentru sotul mamei, termenul curge de la data la care a luat cunostinta de nasterea copilului."
In speta, instanta retine ca pentru reclamanta, mama copilului, termenul de prescriptie pentru formularea actiunii a inceput sa curga de la data nasterii minorului, 13.11.2003, fiind implinit la momentul inregistrarii actiunii de fata.
Prin urmare, in temeiul art. 55 ind. 1 C. Fam., instanta urmeaza a admite exceptia de prescriptie a dreptului material la actiune invocata de instanta din oficiu si a respinge actiunea privind tagada paternitatii formulata de reclamanta ca prescrisa.
In ceea ce priveste capetele de cerere subsecvente, privind stabilirea paternitatii in favoarea paratului CCI si efectuarea mentiunilor privind numele tatalui si numele de familie al minorei, instanta va retine ca filiatia fata de tata se stabileste, in afara de cazurile prevazute in art. 53, prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca. Or, in conditiile in care paternitatea paratului PML nu a fost inlaturata, nu se poate pune in discutie stabilirea paternitatii altei persoane fata de minora.
Ca atare, instanta va respinge ca neintemeiate celelalte capete de cerere formulate de reclamanta.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Minori

Emitere ordin de protectie - Sentinta civila nr. 6012 din data de 17.12.2012
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 2695 din data de 07.05.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5900 din data de 20.11.2012
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 5011 din data de 13.10.2011
Divort - Sentinta civila nr. 286 din data de 15.10.2009
Legea aplicabila institutiei divortului, cat si cea a exercitarii autoritatii parintesti asupra minorului la data judecarii apelului, avand in vedere faptul ca la data pronuntarii sentintei apelate erau in vigoare dispozitiile Codului Familiei si al... - Decizie nr. 231/AC din data de 02.12.2011
SENTINTA CIVILA - Hotarare nr. 2833 din data de 08.04.2014
ACTIUNE IN RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA - Hotarare nr. 1945 din data de 28.06.2013
TAGADA PATERNITATE - Hotarare nr. 2814 din data de 22.11.2013
NULITATE CASATORIE - Hotarare nr. 2574 din data de 07.11.2013
INREGISTRARE TARDIVA A NASTERII. - Hotarare nr. 2200 din data de 17.09.2013
CASATORIE MINOR. - Hotarare nr. 1709 din data de 07.06.2013
TAGADA PATERNITATE.PRESCRIPTIA DREPTULUI MATERIAL LA ACTIUNE. - Hotarare nr. 1939 din data de 27.06.2013
TAGADA PATERNITATE - Hotarare nr. 2460 din data de 15.10.2013
TAGADA PAETRNITATE. RAPORTUL DE EXPERTIZA MEDICO- LEGALA PRIVIND CERCETAREA PATERNITATII - EXAMENUL SISTEMULUI HLA - Hotarare nr. 2090 din data de 27.04.2012
TAGADA PATERNITATE - Hotarare nr. 2098 din data de 02.05.2012
TAGADA PATERNITATE.STABILIRE PATERNITATE. - Hotarare nr. 5207 din data de 17.12.2012
TAGADA PATERNITATE.PRESCRIPTIA DREPTULUI MATERIAL LA ACTIUNE - Hotarare nr. 4083/2012 din data de 12.10.2012
CONTESTATIE LA EXECUTARE.LIPSA DECIZIE DE IMPUNERE. - Sentinta civila nr. 1051 din data de 11.06.2014
CONTESTATIE LA EXECUTARE.EXPERTIZA GRAFICA.RESPINGERE. - Sentinta civila nr. 1052 din data de 11.06.2014