Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

CONTESTATIE LA EXECUTARE.EXPERTIZA GRAFICA.RESPINGERE.

(Sentinta civila nr. 1052 din data de 11.06.2014 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul acestei instante cu nr. XX/328 din data de XX.09.2013, debitorii CEM si CMV au solicitat, in contradictoriu cu creditoarea intimata Banca SA, anularea executarii silite, respectiv anularea tuturor actelor de executare din cadrul dosarului executional nr.xx/2012 al BEJ LV, ci consecinta intoarcerii executarii silite prin restabilirea situatiei anterioare executarii si suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a contestatiei.
In motivare contestatorii au aratat, in esenta, ca semnaturile de pe contractul de fidejusiune nr.AB/1/2010 nu le apartin intrucat nu au semnat niciodata un atare contract. Au mai aratat ca, despre executarea silita au aflat la data de 16.09.2013 cand contestatorul CEM a incasat o pensie de numai 1528 lei in loc de 2259 lei.
In drept contestatia a fost intemeiata pe disp. art.399 C.pr.civ.
Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata. A invocat exceptia tardivitatii contestatiei la executare, aratand ca contestatorii au formulat contestatia cu depasirea termenului legal de 15 zile de la data comunicarii instiintarii de infiintare a popririi nr.30/30.01.2012, iar la data de 20.12.2012 au fost comunicate procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare si somatia de plata nr.151/20.12.2012, pe adresa indicata ca adresa de domiciliu de contestatori in cuprinsul cererii de chemare in judecata. Momentul cand incepe sa curga termenul de decadere pentru contestarea executarii silite insasi este cel impus de prevederile art.401 alin.1 lit.c C.pr.civila-data cand contestatorii au primit somatia, respectiv primul act de executare cand executarea se face fara somatie.
Cu privire la cererea de suspendare intimata a mentionat ca in cuprinsul cererii de chemare in judecata nu se specifica nici un argument apt a determina admiterea acesteia.
Pe fondul cauzei, intimata a solicitat respingerea contestatiei la executare intrucat actul a fost semnat de contestatori.
Contestatorii au formulat raspuns la intampinare prin care au solicitat respingerea exceptiei tardivitatii contestatiei invocata de intimata, intrucat executarea silita s-a dispus fara somatie astfel ca sunt incidente prevederile art.401 alin.1 pct.c dinC.pr.civila, acesti respectand termenul de 15 zile de la dat ala care au luat cunostinta de primul act de executare respectiv de la data la care a luat la cunostinta de prima retinere din pensii. Ai mai aratat contestatorii ca adresa de infiintare a popririi nr.155/02.08.2013 nu le-a fost comunicata.
Totodata, pin raspunsul la intampinare, contestatorii au invocat exceptia perimarii executarii silite fata de prevederile art389 alin.1 C.pr.civila. In motivarea exceptiei perimarii, contestatorii au precizat ca in perioada 21.02.2012  cand s-a dispus instituirea popririi conturilor acestora si 20.122012 data la care s-a emis somatia nr.151/20.12.2012 nu s-a mai efectuat nici un act de executare, ci doar au fost efectuate anumite demersuri de catre executor si anume adresa la OCPI in vederea identificarii cu date de carte funciara a imobilului, adresa la ITM, adresa la DGFPS, care insa nu caracterul de acte de executare
 Prin Incheierea civila din data de 4 decembrie 2013, instanta a admis cererea de suspendare a executarii silite formulata de contestatori pentru motivele retinute in acea incheiere.
Prin Incheierea civila din 12 februarie 2014, instanta a respins exceptia tardivitatii contestatiei la executare invocata de intimata, ca nefondat si totodata, a respins exceptia perimarii executarii silite invocata de contestatori ca nefondata, pentru motivele aratate pe larg in acea incheiere.
     In probatiune instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse de parti si proba cu expertiza grafica cu obiectiv sa se stabileasca daca contractul de fidejusiune nr.AB/1/08.03.2010 a fost semnat la rubrica "Fidejusori" de catre numitii CEM si CMV.
Asupra fondului cauzei, examinand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca in baza contractului de credit nr.5 din data de 12.02.2008 modificat prin Actele aditionale nr.4A din data de 08.03.2010 si nr.4 din data de 19.02.2009, a contractului de ipoteca nr.5 din data de 1202.2008 si a Contractului de fidejusiune nr.AB/1 din data de 08.03.2010 , intimata Banca  a solicitat executarea silita a debitorilor - contestatori CEM si CMV pentru recuperarea creantei in suma de 243.822,52 lei.
Prin Incheierea Civila nr.XX din data de x decembrie 2011, Judecatoria T a incuviintat executarea silita pornita impotriva contestatorilor in baza contractului de credit, a contractului de ipoteca si a contractului de fidejusiune.
acestui contract de credit.
In conformitate cu disp. art. 120 rap. la art. 3 din OG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii.
Potrivit art.399 Cod procedura civila - impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei vatamati prin executare.
Alin.3 al art.399 Cod procedura civila stabileste ca in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta de judecata, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond  impotriva titlului executoriu, daca lege nu prevede in acest scop o alta cale de atac.
Raportat la dispozitiile legale mai sus evocate, concluzia care se impune este aceea ca in cazul in care executarea silita se porneste in baza unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta de judecata, cum este cazul in speta dedusa judecatii, cel caruia i se opune un astfel de titlu poate invoca pe calea contestatiei la executare, respectiv pe calea unei aparari de fond nevalabilitatea titlului executoriu si implicit intr-un astfel de cadru procesual se pot analiza apararile de fond  facute de debitor in privinta titlului executoriu fara a fi necesar promovarea unei actiuni de drept comun in anularea contractului de credit.
Prin urmare avand in vedere cele de mai sus si sustinerea contestatorilor in sensul ca semnaturile de pe contractul de fidejusiune nu le-ar apartine, instanta a incuviintat si a dispus efectuarea unei expertize grafice.
Din raportul de expertiza criminalistica efectuat de LIEC C a rezultat ca, contractul de fidejusiune nr.4A/1/08.03.2010 a fost semnat la rubrica "Fidejusori" de catre titularii CEM si CMV.
De altfel, instanta retine ca si in urma compararii semnaturilor care apar la rubrica fidejusori in contractul de fidejusiune  cu semnaturile de pe inscrisurile aflate la dosarul cauzei, respectiv din probele de scris nu rezulta ca semnaturile nu ar apartine acelorasi persoane.
Prin urmare, constatand valabilitatea contractului de fidejusiune nr.4A/1/08.03.2010 in discutie, va fi respinsa solicitarea contestatorilor de anulare a executarii silite din dosarul executional nr.xx/2012 al BEJ LV.Aceasta cu atat mai mult, cu cat instanta din oficiu, nu a constatat existenta vreunui motiv de nulitate absoluta a acestui contract.
           Fata de considerentele mai sus expuse, instanta urmeaza a respinge  ca nefondata contestatia la executare formulata de contestatori. 
In baza art.274 C.pr.civila,instanta va respinge cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata, ca nefondata, avand in vedere solutia la care s-a oprit instanta cu privire la contestatia la executare formulata de acestia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013