Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

TAGADA PATERNITATE

(Hotarare nr. 2814 din data de 22.11.2013 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Minori | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

Prin cererea inregistrata sub nr. de dosar 1133/328/2013, reclamantul UD a solicitat instantei in contradictoriu cu parata UAE, ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca reclamantul nu este tatal minorilor UV, nascut la data de 06.08.2004 si UDA, nascut la data de 12.08.2011, din casatoria sa cu parata.
In motivarea cererii reclamantul a precizat ca partile sunt despartite in fapt de mai bine de 10 ani, nu au locuit impreuna niciodata de atunci, nu au mai avut nicio relatie. De la despartirea in fapt, fiecare dintre parti traieste intr-o relatie de concubinaj cu altcineva, ceea ce face ca paternitatea celor doi copii, atribuita reclamantului,  sa fie imposibila.
Reclamantul nu a indicat temeiul de drept al actiunii sale.
In sustinerea actiunii, reclamantul a depus la dosar acte de stare civila.
Parata nu a formulat intampinare la cererea de chemare in judecata, dar s-a prezentat in fata instantei la termenul din data de __. si a solicitat admiterea actiunii reclamantului.
La data de ..... parata UAE, a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat in contradictoriu cu paratul UD si cu paratul nou introdus in cauza HA, sa se constate ca tatal minorilor este HA si sa se dispuna rectificarea certificatelor de nastere ale celor doi minori, prin radierea numelui U si inscrierea numelui dupa tatal natural, acela de H.
Paratul HA, prezent in fata instantei la termenul de jduecata din data de ........ a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii formulate impotriva sa.
Instanta a incuviintat pentru parti proba testimoniala, in cadrul careia au fost audiati martorii UM si UV, iar din oficiu a dispus efectuarea unei expertize, pratile procedand la efectuarea in cauza a unei expertize medico-legale serologice, conform raportului depus la dosar de catre IML Cluj Napoca,. Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele aspecte
In fapt, instanta retine ca potrivit mentiunilor din cuprinsul certificatului de nastere seria _. nr__ , minorul UV  s-a nascut la data de 06.08.2004, avand ca tata pe UD si ca mama pe UAE.
De asemenea, potrivit mentiunilor din cuprinsul certificatului de nastere seria _.. nr__., minorul UDA  s-a nascut la data de 12.08.2011, avand ca tata pe UD si ca mama pe UAE.
Potrivit precizarilor partilor, acestea sunt despartite din anul 2000, fiecare avand de atunci o alta relatie, iar cei doi minori nu sunt copiii reclamantului.
In drept, instanta urmeaza a avea in vedere cu prioritate ca potrivit art. 47 din Lege nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, "Stabilirea filiatiei, tagaduirea paternitatii sau orice alta actiune privitoare la filiatie este supusa dispozitiilor Codului civil si produce efectele prevazute de acesta numai in cazul copiilor nascuti dupa intrarea lui in vigoare".
Ca atare, in cauza, raportat la data nasterii celor doi copii minori, raman incidente si se va face aplicarea dispozitiilor art. 54 din Codul familiei potrivit carora "Paternitatea poate fi tagaduita, daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului. Actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita de oricare dintre soti, precum si de catre copil; ea poate fi continuata de mostenitori.  Actiunea se introduce de catre sotul mamei impotriva copilului; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mamei sale. Mama sau copilul introduce actiunea impotriva sotului mamei; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mostenitorilor lui. Daca titularul actiunii este pus sub interdictie, actiunea va putea fi pornita de tutore. Mama copilului va fi citata in toate cazurile in care nu formuleaza ea insasi actiunea."
Potrivit art. 56 din Codul familiei "Filiatia fata de tata se stabileste, in afara de cazurile prevazute in art. 53, prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca.
De asemenea art. 53 din Codul familiei, instituie o prezumtie potrivit careia "Copilul nascut in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei."
In cauza instanta va retine ca nu s-a facut dovada faptului ca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului.
Astfel, urmeaza a se retine cu precadere ca desi martorii audiati in cauza au confirmat faptul ca partile au avut de la despartirea in fapt fiecare alta relatie, intemeindu-si astfel alte familii, nici in prezent acestea nu au solicitat desfacerea casatoriei lor, si ca atare, atat in anul 2004 cat si in anul 2011, la nasterea celor doi copii minori, in conditiile prevazute de lege, a operat prezumtia legala potrivit careia copilul are ca tata pe sotul mamei de la data nasterii sale.
Se impune a se sublinia de asemenea ca simplele afirmatii, chiar daca apartin ambelor parti, ca de mai bine de 10 ani aceastea nu mai au o relatie, fiind despartite in fapt, nu sunt suficiente in cauza, mai ales in conditiile in care in cauza s-a efectuat o expertiza serologica, iar prezumtia de paternitate nu a fost rasturnata, neputand fi exclusa paternitatea reclamantului.
Raportat la toate aceste imprejurari si avand in vedere faptul ca partile au refuzat efectuarea in cauza a unei noi expertize pentru a se determina paternitatea celor doi copii, instanta urmeaza a respinge ca neintemeiata actiunea reclamantului UD.
In ceea ce priveste cererea reconventionala formulata de parata UAE, privind stabilirea paternitatii in favoarea paratului HA si efectuarea mentiunilor privind numele tatalui si numele de familie al minorului, instanta va retine ca filiatia fata de tata se stabileste, in afara de cazurile prevazute in art. 53, prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca.
Or, in conditiile in care paternitatea reclamantului UD nu a fost inlaturata, nu se poate pune in discutie stabilirea paternitatii altei persoane fata de cei doi minori.
Ca atare, instanta va respinge ca neintemeiata cererea reconventionala formulata de parata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Minori

Emitere ordin de protectie - Sentinta civila nr. 6012 din data de 17.12.2012
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 2695 din data de 07.05.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5900 din data de 20.11.2012
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 5011 din data de 13.10.2011
Divort - Sentinta civila nr. 286 din data de 15.10.2009
Legea aplicabila institutiei divortului, cat si cea a exercitarii autoritatii parintesti asupra minorului la data judecarii apelului, avand in vedere faptul ca la data pronuntarii sentintei apelate erau in vigoare dispozitiile Codului Familiei si al... - Decizie nr. 231/AC din data de 02.12.2011
SENTINTA CIVILA - Hotarare nr. 2833 din data de 08.04.2014
ACTIUNE IN RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA - Hotarare nr. 1945 din data de 28.06.2013
TAGADA PATERNITATE - Hotarare nr. 2814 din data de 22.11.2013
NULITATE CASATORIE - Hotarare nr. 2574 din data de 07.11.2013
INREGISTRARE TARDIVA A NASTERII. - Hotarare nr. 2200 din data de 17.09.2013
CASATORIE MINOR. - Hotarare nr. 1709 din data de 07.06.2013
TAGADA PATERNITATE.PRESCRIPTIA DREPTULUI MATERIAL LA ACTIUNE. - Hotarare nr. 1939 din data de 27.06.2013
TAGADA PATERNITATE - Hotarare nr. 2460 din data de 15.10.2013
TAGADA PAETRNITATE. RAPORTUL DE EXPERTIZA MEDICO- LEGALA PRIVIND CERCETAREA PATERNITATII - EXAMENUL SISTEMULUI HLA - Hotarare nr. 2090 din data de 27.04.2012
TAGADA PATERNITATE - Hotarare nr. 2098 din data de 02.05.2012
TAGADA PATERNITATE.STABILIRE PATERNITATE. - Hotarare nr. 5207 din data de 17.12.2012
TAGADA PATERNITATE.PRESCRIPTIA DREPTULUI MATERIAL LA ACTIUNE - Hotarare nr. 4083/2012 din data de 12.10.2012
CONTESTATIE LA EXECUTARE.LIPSA DECIZIE DE IMPUNERE. - Sentinta civila nr. 1051 din data de 11.06.2014
CONTESTATIE LA EXECUTARE.EXPERTIZA GRAFICA.RESPINGERE. - Sentinta civila nr. 1052 din data de 11.06.2014