Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

SENTINTA CIVILA

(Hotarare nr. 2833 din data de 08.04.2014 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Minori | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. 4322/1748/2013
R O M A N I A

JUDECATORIA CORNETU
SENTINTA CIVILA NR. 2833
Sedinta publica din data de 08.04.2014
Completul compus din: Ministerul Public a fost reprezentat prin domnul procuror Constandache Razvan    Alexandru din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu.

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamant T.L.  si pe parat M.R., autoritate tutelara PRIMARIA MAGURELE, curator M.V. , avand ca obiect punere sub interdictie.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 01.04.2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 08.04.2014, cand in aceeasi compunere  a retinut urmatoarele. INSTANTA Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
I. Procedura
La data de 26.06.2013 a fost inregistrata pe rolul acestei instante actiunea civila formulata de petenta T.L., prin care acesta solicita punerea sub interdictie a paratei M.R., mama sa, precum si numirea  in calitate de tutore a tatalui sau, M.V..
In motivarea actiunii, petenta a aratat ca parata este mama sa, ca aceasta prezinta o deficienta functionala grava, avand capacitatea de a se autoingriji pierduta in totalitate.
A mai aratat petenta ca parata prezinta o serie de tulburari psihice, fara a-i recunoaste permanent pe membrii familiei.
In drept, au fost invocate prevederile art. 164 si urm.din NCC, art. 935 si urm.din NCPC.

In dovedire, petenta a depus la dosar, in copie, actele de identitate, certificat de casatorie, acte medicale.

In cadrul cercetarilor care s-au efectuat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu, conform art. 937 din C.civ., au fost audiati martorii T.A si I.V. si a fost intocmit de catre SML Ilfov Raportul de expertiza medico-legala psihiatrica nr. A1/J/PSH/323/2013.

La solicitarea instantei, reclamanta a depus la dosar certificat de cazier judiciar, certificat de cazier fiscal si adeverinta medicala privind pe numitul M.V.
De asemenea, a fost efectuat referatul de ancheta sociala la domiciliul paratei si al persoanei propusa pentru a fi desemnata tutore.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

II. Opinia instantei
Conform raportului de expertiza medico-legala psihiatrica A1/J/PSH/323/2013 intocmit de SML Ilfov, parata M.R. prezinta "Dementa vasculara.Cod 300. Nu are pastrata competenta psihica de a aprecia critic asupra continutului si mai ales a consecintelor social-juridice care pot decurge din incheierea actelor juridice de dispozitie (capacitate psihica de exercitiu abolita). Nu are pastrata competenta psihica de apreciere critica asupra continutului si consecintelor faptelor  sale (discernamant abolit). Ii lipseste capacitatea psihica de autoingrijire si autocontrol, este cazul de a fi pus sub interdictie".

Martorii T.A. si I.V. au aratat in fata procurorului ca parata are nevoie de ingrijire permanenta.
La termenul de judecata din data de 01.04.2014, parata nu a parut ca intelege intrebarile care i-au fost adresate de instanta de judecata, neputandu-se stabili un contact verbal cu aceasta.

Conform art. 164 alin. 1 din Noul Cod civil, "persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei ori debilitatii mintale, va fi pusa sub interdictie judecatoreasca."
Coroborand concluziile raportului de expertiza medico-legala psihiatrica cu declaratia martorilor audiati de procuror, instanta apreciaza incidente in cauza dispozitiile art. 164 alin. 1 din Noul Cod civil. Astfel, intrucat din cauza bolii de care sufera, paratei ii lipseste capacitatea psihica si aptitudinea de a intelege consecintele faptelor sale, lipsindu-i posibilitatea psihica de autoingrijire si autocontrol, instanta va dispune punerea sub interdictie a acesteia.
Conform art. 170 din Noul Cod civil, "prin hotararea de punere sub interdictie, instanta de tutela numeste, de indata, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie judecatoreasca. Dispozitiile art. 114-120 se aplica in mod corespunzator."
Art. 114-120 din Noul Cod civil vizeaza numirea/desemnarea tutorelui pentru minorul lipsit de ocrotirea parinteasca. Potrivit art. 171 din Noul Cod civil, "Regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se aplica si in cazul tutelei celui pus sub interdictie judecatoreasca, in masura in care legea nu dispune altfel."
Astfel, conform art. 112 alin. 1 din Noul Cod civil, "Poate fi tutore o persoana fizica sau sotul si sotia, impreuna, daca nu se afla in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de prezentul cod."
De asemenea, conform art. 113 alin. 1 din Noul Cod civil, "Nu poate fi tutore: a) minorul, persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau cel pus sub curatela; b) cel decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau declarat incapabil de a fi tutore; c) cel caruia i s-a restrans exercitiul unor drepturi civile, fie in temeiul legii, fie prin hotarare judecatoreasca, precum si cel cu rele purtari retinute ca atare de catre o instanta judecatoreasca; d) cel care, exercitand o tutela, a fost indepartat din aceasta in conditiile art. 158; e) cel aflat in stare de insolvabilitate; f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea indeplini sarcina tutelei; g) cel inlaturat prin inscris autentic sau prin testament de catre parintele care exercita singur, in momentul mortii, autoritatea parinteasca."
Potrivit art. 118 din Noul Cod civil, "In lipsa unui tutore desemnat, instanta de tutela numeste cu prioritate ca tutore, daca nu se opun motive intemeiate, o ruda sau un afin ori un prieten al familiei minorului, in stare sa indeplineasca aceasta sarcina, tinand seama, dupa caz, de relatiile personale, de apropierea domiciliilor, de conditiile materiale si de garantiile morale pe care le prezinta cel chemat la tutela."
Numitul M.V., sotul paratei, care si-a manifestat disponibilitatea de a indeplini sarcina de tutore al sotiei sale, indeplineste conditiile impuse de textele legale mai sus citate si, totodata, nu se afla in nici unul din cazurile de incompatibilitate cu aceasta functie prevazute de art. 113 din Noul Cod civil, astfel cum rezulta din cazierul judiciar, certificatul de cazier fiscal si adeverinta medicala atasata.
 Instanta mai retine si acordul expres al numitului M.V., exprimat in fata instantei de judecata, pentru a fi desemnat in calitate de tutore. Totodata, instanta considera ca, in calitate de sot al intimatei, acesta este cea mai potrivita persoana sa se ingrijeasca de intimata si sa vegheze la ocrotirea acesteia si a intereselor sale, precum si la insanatosirea sa.
Fata de toate cele de mai sus, instanta va admite cererea reclamantei-fiica intimatei si va dispune punerea sub interdictie a paratei M.R
Instanta va numi pe numitul M.V. in calitate de tutore al paratei M.R. sotia sa.
Avand in vedere dispozitiile art. 151 din Noul Cod civil, atributiile instantei privind inventarierea bunurilor interzisului judecatoresc si controlul exercitarii tutelei vor fi delegate catre Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei Orasului Magurele, jud. Ilfov.
Prezenta hotarare se va comunica, dupa ramanerea definitiva, in copie legalizata serviciului de stare civila la care nasterea celui pus sub interdictie judecatoreasca este inregistrata, pentru a se face mentiune pe marginea actului de nastere si serviciului sanitar competent pentru ca acesta sa instituie asupra celui pus sub interdictie judecatoreasca, potrivit legii, o supraveghere permanenta.
De asemenea, in baza art. 170 din C.civ. si art. 119 alin. 4 din C.civ.., prezenta hotarare se va comunica tutorelui si se va afisa la sediul Judecatoriei Cornetu si la sediul Primariei Orasului Magurele, jud.Ilfov.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE Admite cererea privind pe reclamant T.V, cu domiciliul in __. si pe parat M.R., cu domiciliul in ___ , autoritate tutelara PRIMARIA MAGURELE, cu sediul in Magurele, jud. Ilfov,  curator M.V., cu domiciliul in __...
 Dispune punerea sub interdictie a paratei M.R. cu domiciliul in ____.
 Numeste tutore al interzisului judecatoresc pe numitul M.V. cu domiciliul in ___.
 Deleaga atributiile instantei privind inventarierea bunurilor interzisului judecatoresc si controlul exercitarii tutelei catre Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei Orasului Magurele, jud. Ilfov.
 Dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotarari, dupa ramanerea definitiva, in copie legalizata: dupa cum urmeaza: a) serviciului de stare civila la care nasterea celui pus sub interdictie judecatoreasca este inregistrata, pentru a se face mentiune pe marginea actului de nastere, respectiv Primariei Orasului Nucet, jud. Bihor; b) serviciului sanitar competent, pentru ca acesta sa instituie asupra celui pus sub interdictie judecatoreasca, potrivit legii, o supraveghere permanenta, respectiv Directiei Sanitare Ilfov.
In conformitate cu dispozitiile art. 170 din C.civ. si art. 119 alin. 4 din C.civ., prezenta hotarare se comunica tutorelui si se afiseaza la sediul Judecatoriei Cornetu si la sediul Primariei Orasului Magurele, jud. Ilfov. Cu apel in 30 zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Judecatoria Cornetu.
Pronuntata in sedinta publica azi, 08.04.2014.  
PRESEDINTE,                                                                                          GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Minori

Emitere ordin de protectie - Sentinta civila nr. 6012 din data de 17.12.2012
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 2695 din data de 07.05.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5900 din data de 20.11.2012
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 5011 din data de 13.10.2011
Divort - Sentinta civila nr. 286 din data de 15.10.2009
Legea aplicabila institutiei divortului, cat si cea a exercitarii autoritatii parintesti asupra minorului la data judecarii apelului, avand in vedere faptul ca la data pronuntarii sentintei apelate erau in vigoare dispozitiile Codului Familiei si al... - Decizie nr. 231/AC din data de 02.12.2011
Sentinta civila - Hotarare nr. 5522/2014 din data de 18.09.2014
Sentinta civila - Hotarare nr. 4806/2014 din data de 15.07.2014
Sentinta civila - Hotarare nr. 4269/2014 din data de 12.06.2014
Sentinta civila - Hotarare nr. 6274/2014 din data de 04.11.2014
Sentinta civila - Hotarare nr. 4270/2014 din data de 12.06.2014
SENTINTA PENALA - Hotarare nr. 3 din data de 02.03.2015
SENTINTA PENALA - Hotarare nr. 2 din data de 02.03.2015
SENTINTA PENALA - Hotarare nr. 1 din data de 02.03.2015
SENTIN?A PENALA - Hotarare nr. 12104 din data de 02.03.2015
SENTINTA PENALA - Hotarare nr. 547 din data de 02.03.2015
SENTINTA CIVILA in dosarul 6832/1748/2013 - Hotarare nr. 6748 din data de 24.02.2015
SENTINTA CIVILA in dosarul 5870/1748/2014 - Hotarare nr. 6105 din data de 23.10.2014
SENTINTA CIVILA - Hotarare nr. 7169 din data de 29.12.2014
SENTINTA CIVILA - Hotarare nr. 6518 din data de 19.11.2014