InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

SENTINTA CIVILA in dosarul 5870/1748/2014

(Hotarare nr. 6105 din data de 23.10.2014 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. 5870/1748/2014

ROMANIA
JUDECATORIA CORNETU
SENTINTA CIVILA NR.6105
SEDINTA  PUBLICA DIN DATA DE  23.10.2014
INSTANTA CONSTITUITA  DIN:
PRESEDINTE:
GREFIER :

   Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu, a participat D-na  procuror  V. A.

Pe rol  se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta C. M. I.  in contradictoriu cu paratul C. V. S., avand ca obiect ordin de protectie.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 22.10.2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 23.10.2014, cand in aceeasi compunere  a retinut urmatoarele. INSTANTA

Deliberand, constata ca:
In data de 04.09.2014 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Cornetu, sub nr.5870/300/2014, cererea reclamantelor C. M.-I si C. P. de emitere a unui ordin de protectie impotriva paratului C. S. V. prin care sa se dispuna evacuarea acestuia din domiciliul comun din____.., interzicerea oricarui contact cu reclamantele, interzicerea oricarui contact nesupravegheat cu minorul C. E. V., plata unei pensii de intretinere provizorie pentru minor.
In motivarea cererii, reclamanta C. M.-I. a aratat ca  in toamna anului  2013  impreuna cu paratul C. S. V. au hotarat sa puna capat casniciei lor si sa divorteze in fata notarului.
La data de 03.12.2013 paratul  s-a mutat  din domiciliul comun in  apartamentul situat in ______________.
La termenul stabilit pentru desfacerea casatoriei in fata notarului, paratul nu s-a prezentat.
Ulterior la data de 21.03.2014 cele doua parti au semnat un acord de mediere cu privire la desfacerea casatoriei si la cererile accesorii.
Dupa ce s-a depus acordul de mediere la Judecatoria Cornetu, paratul s-a ‚intors la domiciliul comun din comuna_______.
Dupa acest moment, paratul a inceput sa aiba un comportament neadecvat fata de minor, facandu-i observatii neplacute fiului sau si amenintandu-l ca ii va lua chitara cu care acesta participa la  diferite concursuri.
Mai arata reclamanta ca paratul nu a contribuit cu nimic la cheltuielile legate de minor din momentul intoarcerii sale in domiciliul comun din  ______.
Reclamanta a mai precizat ca paratul are un comportament nepotrivit,   ii aduce injurii, o agreseaza fizic, si  consuma alcool prin vecini.
          In drept au fost invocate dispozitiile Legii nr. 217/2003M.
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, conform art.272 din Legea nr.217/2003 si art.1 alin.2 din OG nr.32/1995
Paratul a formulat intampinare si a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.
In primul rand paratul a aratat ca actiunea formulata nu respecta prevederile Legii nr. 217/2003 M.
Paratul precizeaza ca reclamanta a dorit sa puna capat casniciei dintre cei doi, insa aceasta nu are motive temeinice, neexistand conflicte majore care sa nu poata fi rezolvate de doi oameni maturi si responsabili.
Paratul mai arata ca ,niciodata,  nu a agresat-o fizic sau psihic pe reclamanta sau pe minorul C. E. V.
A mai precizat ca  niciodata nu s-a mutat din domiciliu comun situat in judetul Ilfov deoarece acolo are si sediul profesional, conform certificatul  seria A nr. 0570506 emis de A.N.A.F.
Fata de cererea depusa de reclamata paratul a invocat si exceptia lipsei calitatii procesule active a soacrei sale C. P.
In drept au fost invocate disp. art. 201 C.p.c.
La termenul din data de 08.10.2014, reclamanta a depus formularul conform art. 26 din Legea 217/2003M, si a precizat ca doar ea solicita emiterea unei ordin de protectie, nu si mama acesteia.
La acelasi termen de judecata, instanta a constatat ca exceptia lipsei calitatii procesule active a soacrei sale C. P., invocata de parat prin intampinare a ramas fara obiect, in raport de precizarile facute de reclamanta.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri pentru ambele parti si proba testimoniala cu un martor pentru parat.
La termenul de judecata din data de 08.10.2014 a fost audiat martorul_____., depozitia sa fiind atasata la fila  60.
Analizand probele administate, instanta apreciaza  ca cererea nu este intemeiata si o va respinge  in consecinta ,  pentru urmatoarele considerente:
Prin Legea 217/2003 M, a fost incriminata violenta in familie, si  au fost stabilite reguli de prevenire  si combatere a acesteia.
Potrivit art 3-(1) din lege, " violenta in familie reprezinta orice actiune sau inactiune intentionata, cu exceptia actiunilor  de autoaparare sau aparare, manifestata fizic sau verbal de  un membru de  familie, impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca  ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale, ori psihologice, inclusiv amenintarea  cu asemenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara de libertate."
Potrivit art 4 din aceeasi lege, violenta in familie se manifesta  sub mai multe  forme:
- violenta verbala; violenta psihologica; violenta fizica,  etc.
Din probele administrate in cauza,  inscrisurile depuse la dosar respectiv adresa nr. 1900020/20.06.2014 emisa de Inspectoratul de Politie Judetean Ilfov-Politia Orasului Bragadiru , Post de Politie Domnesti din care rezulta ca reclamanta a sesizat organele de politie cu privire la un comportament nepotrivit al paratului si cu nu cu acte de violenta sau amenintari, infractiuni care s-ar circumscrie notiunii de violenta in familie  protejata de Legea 217/2003 M, (f. 5),   declaratia martorului B D-C, fila  60 (care arata ca,  cu ocazia vizitelor in  domiciliul comun  nu a asistat la scene de violenta verbale sau fizice intre cei doi soti  sau fata de minor si ca il percepe de parat ca un om echilibrat si linistit ) nu rezulta ca atitudinea paratului, provoaca suferinte,  traume, sau alte prejudicii ce nu pot fi inlaturate sau prevenite decat prin indepartarea paratului din cadrul familiei.
Cu privire la inscrisurile depuse de reclamata, respectiv referat asupra anchetei sociale efectuata la domiciliul din comuna_____, instanta retine pe de-o parte ca concluziile acestuia  au in vedere doar declaratiile celor doi soti, fara alte probe administrate in sustinerea acestora iar pe de alta parte faptul ca dezvoltarea fizica, mentala si spirituala, educarea si pregatirea profesionala a minorului ar fi primejduita, nu rezulta din acte de agresiune fizica sau psihica ale tatalui asupra minorului, ci din situatia creata in mediul familial de catre cei doi soti datorita procesul de divort.
Cu privire la inscrisurile - fotografii depuse de reclamanta (f.16-19), instanta nu le poate retine deoarece aceasta nu a facut dovada ca paratul ar fi distrus usa imobilului si in ce context, in lipsa administrarii altor mijloace de proba.
De altfel, Legea nr. 217/2003M prin reglementarea "ordinului de protectie" a urmarit crearea unei modalitati de protejare a victimelor violentei in familie, un instrument complex care sa poata fi utilizat in regim de urgenta pentru a inlatura de indata expunerea la tratamentele agresive, iar in speta se constata ca reclamanta nu a invocat in sustinerea cererii vreun astfel de episod violent, ci a  facut afirmatii cu caracter general cu privire la amenintarile si actele de violenta ale paratului asupra sa si la violenta psihica supra minorului.
Faptul ca paratul i-ar fi  spus fiului sau ca ii va lua chitara cu care participa la diferite concursuri, nu poate fi considerat violenta psihica in sensul Legii nr. 217/2003 M.
De asemenea sustinerea martorului audiat in cauza,  cum ca  minorul a vrut sa plece de acasa in  vara acestui an deoarece nu-l mai suporta pe tatal lui, nu poate fi retinuta de instanta deoarece acest fapt nu a fost perceput personal de martor ci indirect, in urma discutiilor telefonice purtate cu reclamanta.
 Instanta apreciaza  ca, in speta de fata, atitudinea paratului nu este de natura a pune in pericol viata sau sanatatea membrilor familiei.
Astfel,  instanta apreciaza,  pe baza probelor din dosar, ca paratul nu reprezinta un pericol  pentru reclamanta si fiul sau minor,  iar acestia nu sunt victime ale violentei  in familie, in sensul dispozitiilor  Legii  217/2003M.
Pentru toate aceste considerente urmeaza a respinge cererea ca neintemeiata.

             

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

            Respinge, ca neintemeiata cererea de emitere a ordinului de protectie in cauza privind pe reclamanta C. M.  I. , cu dom.in ____in contradictoriu cu paratul C. V. S. cu dom.in________..
            Cu drept de apel in termen de 3 zile de la pronuntare.
            Cererea de apel se depune la Judecatoria Cornetu.
            Pronuntata in sedinta publica din 23.10.2014.

PRESEDINTE                                                                               GREFIER                                                                                                                                      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016