InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

SENTIN?A PENALA

(Hotarare nr. 12104 din data de 02.03.2015 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. .../1748/...
R O M A N I A
JUDECATORIA CORNETU
SENTIN?A PENALA NR....
Sedinta publica de la ...
Instanta constituita din:
         PRESEDINTE: _    
GREFIER: _

Din partea Ministerului Public - Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu, a participat procuror ....
Pe rol se afla solutionarea cauzei penale privind pe inculpatii RIA si PL trimisi in judecata sub aspectul savarsirii infractiunilor de retinere si nevarsare, cu intentie, in cel mult 30 zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa prevazuta de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.; deturnare de fonduri prevazuta de art. 303 din Legea nr. 95/2006 raportat la art. 3021 C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.; retinerea si nevirarea contributiei individuale la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajat prevazuta de art. 112 din Legea nr. 76/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.; toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C.p.
            Dezbaterile au avut loc la data de ..., fiind consemnate in incheierea de sedinta de la aceea data, instan?a aducand la cuno?tin?a ca pronun?area va avea loc la data de ..., cand  a  hotarat urmatoarele:       INSTAN?A

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
 La data de _, a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Cornetu sub nr. _/1748/_, rechizitoriul nr. _ intocmit la data de _ de Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu, prin care s-a dispus punerea in miscare si  trimiterea in judecata a inculpatilor RIA si PL sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 303 din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 3021 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 112 din Legea nr. 76/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 111 din Legea nr. 76/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
In actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul PL, in calitate de administrator al S.C. _ S.R.L, in perioada 01.06.2008-30.09.2011, cu intentie, a retinut si nu a virat, in termen de 30 de zile de la scadenta, suma totala de 253.023 lei din care 154.073 lei reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, 85.997 lei reprezentand contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate, prev. de art. 303 din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 3021 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, 5.251 lei reprezentand contributia angajatilor la fondul de somaj, prev. de art. 112 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. si 7.702 lei reprezentand contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator prev. de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 
Totodata, s-a mai retinut ca, inculpatul RIA, in calitate de administrator al S.C. _ S.R.L, in perioada 24.11.2011-31.05.2012, cu intentie, a retinut si nu a virat, in termen de 30 de zile de la scadenta, suma totala de 66.052 lei din care 41.783 lei reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, 20.130 lei reprezentand contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate, prev. de art. 303 din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 3021 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, 5.251 lei reprezentand contributia angajatilor la fondul de somaj, prev. de art. 112 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. si 7.702 lei reprezentand contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator prev. de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 
In cursul urmaririi penale au fost administrate urmatoarele mijloace de proba: VOL I: declaratii inculpati RIA (f. 30-32), adresa nr. P.16.2/359/12.06.2012 emisa de Primaria Sectorului 4 Bucuresti (f. 36); declaratii inculpat PL (f. 41-44); declaratie martor BIC (f. 46); furnizare de informatii de catre O.N.R.C. (f. 50-55); proces-verbal de sesizare din oficiu (f. 65-68); proces-verbal de ridicare in copie a unor documente contabile (f. 75); actele S.C. ... S.R.L. privind constituirea si efectuarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Ilfov (f. 76-96); extras cont BRD (f. 97); adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Ilfov (f. 98-108); documente contabile (f. 109-771); VOL. II: balantele de verificare mai 2008-decembrie 2011 (f. 127); registrul de casa mai 2008 - decembrie 2011 (f. 128-385); jurnal de banca Raiffeisen iunie 2008-decembrie 2011 (f. 386-543); jurnal de banca Trezoreria Ilfov (f. 544-561).   
In cursul cercetarii judecatoresti
- au fost depuse cererea de constituire ca parte civila a A.N.A.F. - Directia Generala a Finantelor Publice Ilfov (f. 25-28, 31-33, 52-55, 58, 59, 63, 81); certificat de atestare fiscala (f. 44); transcrierea inregistrarii sedintei din data de 18.01.2013 (f. 89, 90);  a fost  au fost audiati inculpatii RIA  (f. 91, 219) si PL(f. 92), au fost atasate fisele de cazier judiciar ale inculpatilor (f. 16) ; a fost intocmit si depus la dosarul cauzei raport de expertiza contabila judiciara (f. 132-143), rectificare a concluziilor formulate la obiectivul nr. 4 (f. 144-147, 151-156); completare la raportul de expertiza contabila judiciara (f. 162-176), opinia separata a expertului parte NM (f. 177-195).
            Pe baza probelor administrate in cauza, instanta va retine urmatoarea situatie de fapt:
          La data de 21.04.2008 inculpatul PL a infiintat societatea comerciala _ S.R.L. cu sediul in orasul Popesti-Leordeni,  judet Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _, avand cod de identificare fiscala _ atribuit la data de 21.04.2008 (f. 50, d.u.p). Inculpatul PL a detinut calitatea de asociat unic si administrator  de la infiintare si pana la data de 07.12.2011 cand a fost revocat PL din aceasta calitate si numit RIA - conform deciziei asociatului unic nr. 2/25.11.2011 (f. 92, d.u.p) inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov conform rezolutiei nr. 6357 din data de 07.12.2011 (f. 93, 94, vol. I, d.u.p).
De mentionat ca la momentul constituirii inculpatul PL, in calitate de asociat unic detinea 100 parti sociale a 100 lei fiecare cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 100%, capitalul social fiind in valoare de 1.000,00 ron. Prin contractul de cesiune atestat sub nr. 151/24.08.2011 de av. SN (f. 78-80, vol. I, d.u.p) inregistrat la O.R.C. Ilfov in baza rezolutiei nr. 14032/26.10.2011 (f. 96, vol. I, d.u.p), asociatul unic PL a cesionat toate partile sociale numitului CS care a devenit asociat unic la S.C.  _ S.R.L. majorand capitalul social la 1.340,00 ron si detinand astfel un numar de 134 parti sociale a 100 lei fiecare. Administratorul societatii a ramas inculpatul PL ce a fost revocat din functie prin decizia asociatului unic CS nr. 2/25.11.2011 (f. 92, d.u.p) inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov conform rezolutiei nr. 6357 din data de 07.12.2011, fiind numit inc. RIA.
Activitatea principala a societatii a fost cea de lucrari de cosntructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - cod CAEN 4120, iar in perioada de referinta iunie 2008 - 31.05.2012 aceasta a desfasurat activitati comerciale, incheind diverse contracte cu Primaria Sectorului 4 Bucuresti (f. 36, vol. I, d.u.p) precum si cu alte persoane juridice (S.C. ... S.R.L. - f. 47, 48, vol. I, d.u.p).
La data de 24.05.2012, lucratori din cadrul I.P.J. Ilfov - Serviciul de Investigatii Fraude s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea de catre inculpatul RIA - administrator la S.C. ... S.R.L. a infractiunilor de retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, constand in aceea ca a retinut de la angajati si nu a varsat la bugetul de stat suma de 137.006 lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii ;  deturnare de fonduri, prev. de art. 303 din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 3021 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, constand in aceea ca a retinut de la angajati si nu a varsat la bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate suma de 114.376 lei, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajat ; retinerea si nevirarea contributiei individuale la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajat, prev. de art. 112 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. constaand in aceea ca a nu a virat la bugetul asigurarilor pentru somaj suma de 3.597 lei reprezentand contributia angajatilor si retinerea si nevirarea contributiei la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator, prev. de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. constaand in aceea ca a nu a virat la bugetul asigurarilor pentru somaj suma de 3.728 lei reprezentand contributia angajatorului in termen de 15 zile de la scadenta (f. 65-68, vol. I, d.u.p). 
Cu aceasta ocazie s-a constatat, din verificarea documentelor financiar-contabile care au fost puse la dispozitie echipei de control, ca societatea inregistra debite la bugetul de stat, reprezentand impozite si contributii ce ar fi trebuit retinute prin stopaj la sursa, reprezentantii societatii motivand neplata acestor obligatii fiscale prin aceea ca incepand cu anul 2008, pana in anul 2012 au existat decalaje foarte mari intre data obiectivelor realizate si plata efectiva, subliniid faptul ca principalii beneficiari cu care lucra societatea erau Consiliile Locale, iar platile se faceau la interval de 4-6 luni. In aceste conditii inculpatii PL si RIA au aratat ca din banii de care dispunea societatea au fost efectuate alte plati decat cele la bugetul consolidat al statului, respectiv: « plata TVA, plata salariilor si achitarea furnizorilor de materii prime necesare desfasurarii activitatii in societate » (declaratie inculpat RIA, f. 31 verso, vol. I, d.u.p) sau « Precizez ca nu am reusit sa platesc aceste sume intrucat societatea nu a incasat contravaloarea facturilor emise de catre beneficiari (_) acestia la randul lor fiind contractori generali in lucrarile de reabilitare termica cu diverse consilii locale » (declaratie inculpat PL, f. 41 verso, vol. I, d.u.p). 
Din probele administrate s-a stabilit ca, reprezentantii legali ai S.C. ... S.R.L, respectiv inculpatii PL- in calitate de administrator in perioada iunie 2008-octombrie 2011 si RIA - in calitate de administrator in perioada noiembrie 2011-prezent (incalcand dispozitiile legale care reglementeaza plata contributiilor si impozitelor cu retinere la sursa, respectiv art. 57, 58 din Legea nr. 571/2003 privind obligativitatea platii impozitului aferent veniturilor (salarii si cele asimilate salariilor) fiecarei luni, art. 21, 26 si art. 27 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 baza legala pentru retinerea si varsarea contributiei angajatilor la fondul de somaj, art. 257 din Legea 95/2006 baza legala pentru retinerea si varsarea contributiei angajatilor la asigurarile sociale de sanatate), in perioada  iunie 2008-31.05.2012, cu intentie, au retinut si nu au virat, in termen de 30 de zile de la scadenta, suma totala de 211.013 lei din care 115.672 lei reprezentand impozit pe salarii, 1.845 lei reprezentand contributia angajatilor la fondul de somaj, 90.852 lei reprezentand contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate (f. 5 - rechizitoriu).
Potrivit dispozitiilor legale mentionate inculpatii aveau obligatia retinerii si varsarii la bugetul de stat a tuturor acestor contributii (fondul de somaj, asigurarile sociale de sanatate si impozitului pe salarii) lunar.
Altfel spus, inculpatul PL- in calitate de administrator in perioada iunie 2008-octombrie 2011 si RIA - in calitate de administrator in perioada noiembrie 2011-31.05.2012 in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, in calitate de administratori ai S.C. ... S.R.L, au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma de 211.013 lei.
Situatia de fapt, astfel cum a fost retinuta si expusa anterior, rezulta din coroborarea urmatoarelor mijloace de proba administrate in cauza: proces-verbal de sesizare din oficiu intocmit de lucratori de politie din cadrul I.P.J. Ilfov- Serviciul de investigare a Fraudelor (f. 65-68 d.u.p.) din care reiese ca lucratorii de politie s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea de catre inculpatul RIA - administrator la S.C. ... S.R.L. a infractiunilor de retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, constand in aceea ca a retinut de la angajati si nu a varsat la bugetul de stat suma de 137.006 lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii ;  deturnare de fonduri, prev. de art. 303 din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 3021 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, constand in aceea ca a retinut de la angajati si nu a varsat la bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate suma de 114.376 lei, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajat ; retinerea si nevirarea contributiei individuale la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajat, prev. de art. 112 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. constaand in aceea ca a nu a virat la bugetul asigurarilor pentru somaj suma de 3.597 lei reprezentand contributia angajatilor si retinerea si nevirarea contributiei la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator, prev. de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. constaand in aceea ca a nu a virat la bugetul asigurarilor pentru somaj suma de 3.728 lei reprezentand contributia angajatorului in termen de 15 zile de la scadenta (f. 65-68, vol. I, d.u.p); documente financiar-contabile (f. 107-771, vol. I d.u.p.si vol. II, d.u.p) care au fost puse la dispozitie de catre inculpati lucratorilor de politie si care atesta constatarile efectuate in urma verificarii documentelor financiar-contabile; raport de expertiza contabila judiciara, rectificare a concluziilor formulate la obiectivul nr. 4 si completare a raportului de expertiza contabila judiciara (f. 132-147, 151-156, 162-176) potrivit caruia, instanta de judecata a desemnat un expert contabil autorizat sa efectueze in cauza o expertiza care sa stabileasca daca, in perioada 01.06.2008-31.05.2012 S.C. ... S.R.L. a retinut sumele reprezentand contributii la bugetul de stat consolidat prevazute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, art. 303 din Legea nr. 95/2006 raportat la art. 3021 C.p., art. 111, 112 din Legea nr. 76/2002, care a fost cuantumul sumelor datorate bugetului de stat consolidat, conform cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 241/2005, art. 303 din Legea nr. 95/2006 raportat la art. 3021 C.p., art. 111, 112 din Legea nr. 76/2002; daca s-au virat aceste sume catre bugetul de stat consolidat; daca la data scadentelor obligatiilor de plata societatea a avut sume banesti in cont sau in casa; daca societatea a condus contabilitatea conform dispozitiilor legale in vigoare (f. 98, 99, dosar fond).
              La dispozitia expertului au fost puse, pentru perioada aferenta, state de salarii, balante lunare, registre de casa si banca, fise sintetice ANAF, statutul societatii cu actele aditionale la acestea, extrase de cont si alte documente financiar-contabile. Nu au fost constatate diferente intre sumele cuprinse in balantele de verificare si statele de plata cu privire la retinerile la sursa. S-au avut in vedere sumele retinute angajatilor conform statelor de plata, acestea fiind colectate lunar de la salariati si care trebuiau virate la bugetul consolidat al statului pana cel tarziu la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care s-a calculat obligatia fiscala. S-a concluzionat ca, in perioada iunie 2008 - 31.05.2012, cu intentie, administratorii si reprezentantii legali ai S.C. ... S.R.L, inculpatii PL si RIA au retinut si nu au virat la bugetul de stat, in termen de 30 de zile de la scadenta, suma totala de 294.332 lei reprezentand contributia angajatilor la fondul de somaj, contributia angajatorului la fondul de somaj, contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate si impozitul pe salariu; declaratiile inculpatului  PL (f. 41-44 d.u.p, f. 92 dosar fond) care a recunoscut savarsirea infractiunii justificand insa neplata obligatiilor la bugetul consolidat al statului deaorece beneficiarii lucrarilor efectuate de S.C. ... S.R.L plateau cu foarte mare intarziere facturile, asa incat la data scadentei societatea nu avea bani nici in cont, nici in casa, iar daca avea erau foarte putini si a incercat sa-i imparta intre salariati, furnizori, partea de logistica si, nu in ultimul rand, catre stat. A mai aratat ca cea mai mare parte din lucrarile pe care le-a desfasurat societatea erau pentru o primarie de sector care platea facturile cu o intarziere de pana la doi ani, lucrarile fiind succesive si platile erau la fel, partiale. Din « putinul pe care il avea a incercat sa achite o parte din datoriile la bugetul de stat, dar pentru ca nu a reusit in totalitate, la diferente se aplicau penalitati » ; declaratiile inculpatului  RIA (f.30-32 d.u.p, f. 91 dosar fond) - ce a relatat ca in perioada noiembrie 2011-martie 2013 a reusit sa efectueze plati semnificative, insa nu a reusit sa achite integral datoria deoarece majoritatea sumelor datorate catre Administratia Financiara erau dobanzi si penalitati. Apararea inculpatului (reluata de catre avocatii sai in obiecttiunile formulate la raportul de expertiza, respinse de catre instanta in sedinta de judecata din data de 23.05.2014) viza modul de gestionare a sumelor existente in contul societatii de catre A.N.A.F. in sensul ca aceste sume au fost distribuite deficitar de catre reprezentantii fiscului, aparare pe care insa instanta de judecata a respins-o cu motivarea ca modul de distribuire al sumelor ce reprezinta obligatii la bugetul de stat  de catre ANAF este valabil pentru toate societatile comerciale din Romania, iar instanta de judecata nu este in masura si nici investita in reglementarea modalitatii de distribuire a sumelor de bani de catre agentii economici, sume care, oricum, reprezinta obligatii fiscale datorate bugetului de stat consolidat.
          Din analiza materialului probator si coroborarea mijloacelor de proba administrate pe parcursul urmaririi penale si pe parcursul cercetarii judecatoresti, instanta retine ca s-a dovedit mai presus de orice dubiu faptul ca inculpatii PL si RIA, in calitate de administratori ai S.C. ... S.R.L, cu intentie, au retinut si nu au virat, in termen legal, sume reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa.
In consecinta, instanta constata ca faptele exista, constituie infractiuni si au fost savarsite de inculpatii PL si RIA.
*
* *
La data de 01.02.2014 a intrat in vigoare Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal publicata in Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012 care in TITLUL II - Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii penale a stabilit ca articolul 303 din Legea nr. 95/2006, art. 111 si art. 112 din Legea nr. 76/2002  se abroga.
Potrivit art. 4 din noul Cod penal legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. Instanta constata ca in speta exista o situatie de dezincriminare a faptelor prevazute de articolul 303 din Legea nr. 95/2006, art. 111 si art. 112 din Legea nr. 76/2002  pentru care sunt trimisi in judecata inculpatii si, aplicand legea penala mai favorabila potrivit art. 5 noul Cod penal, instanta va dispune in baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza intai C.pr.pen.  achitarea inculpatilor PL si RIA pentru infractiunile prev. de  art. 303 din Legea nr. 95/2006 raportat la art. 3021 C.pen. de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969, de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969 si de art. 112 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1969. 

*
* *
Prin Legea nr. 286/2009 legiutorul a adoptat noul Cod Penal al Romaniei pentru a raspunde necesitatilor practice care reclamau ajustari ale legislatiei penale,  mesajul juridic si social al codului penal fiind intemeiat, in esenta, pe obiectivul reformarii politicii punitive a statului printr-o abordare conceptuala cuprinzand o revizuire a pedepselor si o ordonare logica prin condensarea legislatiei (o serie de infractiuni din legi speciale au fost incluse in cod, unele sub forma modificata).
Potrivit Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012, noua legislatie penala a intrat in vigoare la data de 01.02.2014.
In ceea ce priveste infractiunile reglementate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale legiuitorul a agravat sanctiunile principale aplicate faptuitorilor. Astfel potrivit art. 10 din Legea nr. 241/2005 (reglementarea anterioara modificarii textului prin Legea nr. 255/2013 privind punerea in aplicare a Codului de procedura penala) "In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar".
Art. 10 din Legea nr. 241/2005 modificat prin Legea nr. 255/2013 privind punerea in aplicare a Codului de procedura penala  (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, inculpatul acopera integral pretentiile partii civile, limitele prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate.
Potrivit art. 19 din Legea nr. 255/2013 atunci cand, in cursul procesului, se constata ca in privinta unei fapte comise anterior intrarii in vigoare a Codului penal sunt aplicabile dispozitiile art. 18^1 din Codul penal din 1968, ca lege penala mai favorabila, procurorul dispune clasarea, iar instanta dispune achitarea, in conditiile Codului de procedura penala.
Instanta constata ca potrivit certificatului de atestare fiscala nr. 402164/17.01.2013 eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Ilfov (f. 64, dosar fond), S.C. _ S.R.L. nu figureaza cu obligatii de plata exigibile la data de 31.12.2012, fiind achitate integral atat debitul restant cat si penalitatile de intarziere.
Din raportul de expertiza contabila judiciara intocmit in cauza, analizand coloana privind impozitul pe veniturile din salarii (intrucat asa cum s-a mentionat celelalte infractiuni au fost dezincrimate prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal), in perioada iunie 2008 - 30.09.2011 cand administrator a fost inculpatul PL suma totala reprezentand prejudiciu la bugetul consolidat al statului constand in retinerea si nevirarea impozitului pe venituri din salarii a fost de 154.073 lei (echivalentul a 34.937 euro, la un curs valutar de 1 euro = 4,41 lei calculat la data platii efective a prejudiciului - 09.01.2013, f. 55 verso, dosar fond), iar in perioada octombrie 2011 - 25.06.2012 cand administrator a fost inculpatul RIA suma totala reprezentand prejudiciu la bugetul consolidat al statului constand in retinerea si nevirarea impozitului pe venituri din salarii a fost de 108.101 lei (echivalentul a 24.513 euro, la un curs valutar de 1 euro = 4,41 lei calculat la data platii efective a prejudiciului - 09.01.2013, f. 55 verso, dosar fond).
Din continutul raportul de expertiza intocmit in cauza rezulta ca numai in lunile mai 2009, iulie 2009, octombrie 2009 si februarie 2010 societatea nu a avut disponibil banesc necesar efectuarii platilor catre bugetul de stat (in mai 2009 a avut disponibila suma de 11.645 lei, iar soldul obligatiilor de plata - asadar cu cele restante, societatea nefiind in aceasta perioada niciodata la zi cu platile - a fost de 21.673 lei, in luna iulie 2009 a avut disponibila suma de 12.731 lei, iar soldul obligatiilor de plata - a fost de 20.592 lei, in luna octombrie 2009 a avut disponibila suma de 40.403 lei, iar soldul obligatiilor de plata - a fost de 47.736 lei, iar in luna februarie 2010 a avut disponibila suma de 12.904 lei, iar soldul obligatiilor de plata - a fost de 76.053 lei). Asadar se constata ca inculpatii PL si RIA, in calitate de administratori la  S.C. _ S.R.L. desi au desfasurat activitate economica profitabila beneficiind de disponibilitati banesti, cu rea-credinta nu au efecuat plati catre bugetul consolidat al statului, intelegand sa foloseasca sumele de bani detinute in casieria sau contul societatii in alte scopuri. 
          Sub aspect obiectiv, fapta inculpatului PL care, in calitate de administrator al S.C. _ S.R.L in perioada iunie 2008-30.09.2011, cu intentie, a retinut si nu a virat, in termen de 30 de zile de la scadenta, suma totala de 154.073 lei reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005.
Intrucat inculpatul PL a comis faptele in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, in sarcina sa urmeaza a fi retinute disp. art. 41 alin. 2 Cod penal.
Sub aspect obiectiv, fapta inculpatul RIA care, in calitate de administrator al S.C. _ S.R.L, in perioada octombrie 2011 - 25.06.2012, cu intentie, a retinut si nu a virat, in termen de 30 de zile de la scadenta, suma totala de 108.101 lei reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005.
          Intrucat inculpatul RIA a comis faptele in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, in sarcina sa urmeaza a fi retinute disp. art. 41 alin. 2 Cod penal.
          In privinta laturii subiective, inculpatii PL si RIA au savarsit infractiunile retinute in sarcina lor cu intentie directa.
Raportat la persoana inculpatilor si la dispozitiile art. 10 din Legea nr. 241/2005, Judecatoria apreciaza, in baza art. 5 Cod penal cu referire la Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronuntata de Curtea Constitutionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 371 din 20.05.2014, ca legea penala mai favorabila este Codul penal din 1969, precum si dispozitiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 anterior modificarii lui prin Legea nr. 255/2013.
 Instanta constata ca pana la primul termen de judecata acordat in cauza, in sensul inceperii cercetarii judecatoresti - 18.01.2013 (f. 46, dosar fond) inculpatii au achitat la data de 09.01.2013 intreg prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului (f. 44, 52, 53 dosar fond), respective suma de 109.594 lei cu care s-a constituit parte civila A.N.A.F. - Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov (f. 31, dosar fond), prejudiciu care echivalat in euro la cursul valutar din ziua platii efective este sub 50.000 euro.
Potrivit art. 181 Cod penal din 1969, nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita in mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.
La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului, daca este cunoscut.
Din actele cauzei rezulta ca inculpatii PL si RIA  nu sunt cunoscuti cu antecedente penale, au achitat integral prejudiciul prin efort propriu, au manifestat o atitudine corecta pe parcursul desfasurarii procesului penal, au un loc de munca, familii, studii medii. 
In raport de aceste imprejurari catalogarea ca prezentand gradul de pericol a unei infractiuni a carui rezultat a fost acoperit prin plata prejudiciului cauzat statului, nu este conforma scopului pedepsei, asa cum acesta este prezentat in cuprinsul art. 52 Cod penal din 1969.
Ca urmare, in baza art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala raportat la art. 19 din Legea nr. 255/2013 si art. 181 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 achita inculpatii PL si RIA pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, intrucat faptei ii lipseste pericolul social al unei infractiuni.
In  baza  art. 181 alin. 3 Cod penal de la 1969 raportat la art. 91 lit. c) Cod penal de la 1969 va aplica fiecarui inculpat sanctiunea amenzii administrative  in  cuantum  de 1.000  lei.
In ceea ce priveste latura civila a cauzei, in baza art. 397 alin. 1 Cod procedura penala va lua act ca suma de 109.594 lei cu care s-a constituit parte civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov a fosta achitata (f. 44, 52, 53 dosar fond).
In baza art. 272 alin. 1 Cod procedura penala, onorariul partial al avocatilor desemnati din oficiu, Avram Razvan si Buzatu Nicolae, in cuantum de 150 lei pentru fiecare, conform imputernicirii nr. 001110/09.11.2012, respectiv 001111/09.11.2012 se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea Baroului Ilfov.
In baza art. 272 alin. 1 Cod procedura penala va admite cererea formulata de expertul contabil - dna. HRV privind majorarea onorariului de la 1.000 lei la 3.240 lei (f. 130, 131, dosar fond) si va obliga inculpatii PL si RIA, in solidar, la plata catre aceasta a sumei de 2.240 lei.
          In baza art. 275 alin. 2 lit. a) Cod procedura penala va obliga inculpatii PL si RIA la plata sumei de 4.000 lei fiecare cu titlu de cheltuielile judiciare avansate de stat. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARA?TE

In baza art. 5 Cod penal cu referire la Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronuntata de Curtea Constitutionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 371 din 20.05.2014, constata ca legea penala mai favorabila este Codul penal din 1969.
1. Inc. PL
In baza art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala raportat la art. 19 din Legea nr. 255/2013 si art. 181 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 achita inculpatul PL (_) pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, intrucat faptei ii lipseste pericolul social al unei infractiuni.
In  baza  art. 181 alin. 3 Cod penal de la 1969 raportat la art. 91 lit. c) Cod penal de la 1969 aplica  inculpatului sanctiunea amenzii administrative  in  cuantum  de 1.000  lei.
In  baza  art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat  la  art. 16 alin. 1 lit. b) teza intai C.pr.pen. achita inculpatul PL pentru infractiunea prev. de art. 303 din Legea nr. 95/2006 raportat la art. 3021 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969.
In  baza  art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat  la  art. 16 alin. 1 lit. b) teza intai C.pr.pen. achita inculpatul PL pentru infractiunea prev. de art. 112 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969.
In  baza  art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat  la  art. 16 alin. 1 lit. b) teza intai C.pr.pen. achita acelasi inculpat pentru infractiunea prev. de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969. 2.  RIA
In baza art. 396 alin. 1 si 5 Cod procedura penala raportat la art. 19 din Legea nr. 255/2013 si art. 181 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 achita inculpatul RIA (_) pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, intrucat faptei ii lipseste pericolul social al unei infractiuni.
In  baza  art. 181 alin. 3 Cod penal de la 1969 raportat la art. 91 lit. c) Cod penal de la 1969 aplica  inculpatului sanctiunea amenzii administrative  in  cuantum  de 1.000  lei.
In  baza  art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat  la  art. 16 alin. 1 lit. b) teza intai C.pr.pen. achita inculpatul RIA pentru infractiunea prev. de art. 303 din Legea nr. 95/2006 raportat la art. 3021 Cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969.
In  baza  art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat  la  art. 16 alin. 1 lit. b) teza intai C.pr.pen. achita inculpatul RIA pentru infractiunea prev. de art. 112 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969.
In  baza  art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat  la  art. 16 alin. 1 lit. b) teza intai C.pr.pen. achita acelasi inculpat pentru infractiunea prev. de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969.
In baza art. 397 alin. 1 Cod procedura penala ia act ca suma de 109.594 lei cu care s-a constituit parte civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov a fosta achitata.
 In baza art. 272 alin. 1 Cod procedura penala, onorariul partial al avocatilor desemnati din oficiu, Avram Razvan si Buzatu Nicolae, in cuantum de 150 lei pentru fiecare, conform imputernicirii nr. 001110/09.11.2012, respectiv 001111/09.11.2012 se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea Baroului Ilfov.
In baza art. 272 alin. 1 Cod procedura penala admite cererea formulata de expertul contabil - dna. HRV privind majorarea onorariului de la 1.000 lei la 3.240 lei si obliga inculpatii PL si RIA, in solidar, la plata catre aceasta a sumei de 2.240 lei.
          In baza art. 275 alin. 2 lit. a) Cod procedura penala obliga inculpatii PL si RIA la plata sumei de 4.000 lei fiecare cu titlu de cheltuielile judiciare avansate de stat.
          Cu drept de apel in termen 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, ....

PRESEDINTE                                                                              GREFIER
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016