InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Emitere ordin de protectie

(Sentinta civila nr. 6012 din data de 17.12.2012 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Minori | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

SC 6012/17.12.2012
      - emitere ordin de protectie -

La ordine a venit spre solutionare cauzei civile, in domeniul minori si familie, privind pe petenta  XX,  cu domiciliul in Savinesti, formulata impotriva intimatilor YY,  cu domiciliul in Piatra Neamt, ZZ, cu domiciliul in Savinesti, AA,  cu domiciliul in Savinesti, BB, cu domiciliul  in Savinesti, jud. Neamt, prin ocrotitori legali, ZZ si AA, CC, cu domiciliul  in Savinesti, jud. Neamt, prin ocrotitori legali, ZZ si AA, YY, cu domiciliul in Savinesti, jud. Neamt si DD, jud. Neamt.
Dezbaterile fondului au fost consemnate  in incheierea de sedinta din data de 14.12.2012, care face parte integranta din prezenta hotarare, data la care instanta a dispus amanarea pronuntarii solutiei in considerarea dispozitiilor art. 260 alin. 1 Cod procedura civila si pentru a se da partilor posibilitatea de a depune concluzii scrise.
Dupa deliberare,


INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
1. Cererea de chemare in judecata:
I. Prin actiunea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt, sub nr. de dosar xxx, (filele 4-6 din dosar) petenta XX a solicitat instantei sa dispuna urmatoarele:
a) evacuarea temporara a paratului YY din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) obligarea agresorului-parat la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima,  fata de resedinta, locul de munca al persoanei protejate;
c) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
d)obligarea paratului YY la plata cheltuielilor ocazionate de sederile temporare din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala, fiind schimbat sistemul de inchidere la data de 14.09.2012.
    e) obligarea paratului YY de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau alte masuri de control datorita tulburarilor psihice ale acestuia.
II. Prin incheierea de sedinta pronuntata la data de 06.11.2012, in dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt sub nr. xxx, (filele 1-3 din dosar) in temeiul art. 165 Cod procedura civila s-a dispus disjungerea actiunii avand ca obiect urmatoarele capete de cerere:
a) evacuarea temporara a paratului YY din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
     b)reintegrarea reclamantei in locuinta proprietate personala din xxx, jud. Neamt;
c) obligarea agresorului-parat la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima,  fata de resedinta, locul de munca al persoanei protejate;
d) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
e)obligarea paratului YY la plata cheltuielilor ocazionate de sederile temporare din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala, fiind schimbat sistemul de inchidere la data de 14.09.2012.
    f) obligarea paratului YY de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau alte masuri de control datorita tulburarilor psihice ale acestuia.
III. Prin cererea depusa la data de 12.11.2012 (filele 16-17), petenta XX a modificat cerere introductiva, solicitand instantei, ca in temeiul Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie sa dispuna urmatoarele:
1. evacuarea temporara a paratului violent YY din locuinta situata in comuna xxx, jud. Neamt;
2. evacuarea temporara a intimatului ZZ, care locuieste in spatiul proprietatea sa, respectiv apartamentele 35-40;
3. evacuarea intimatei AA cu fii ge si gs, care locuieste in spatiul proprietatea sa, respectiv apartamentele 35-40;
4. evacuarea intimatului YY Ionut, cu domiciliul in comuna xx;
5. evacurarea intimatei G M, care in prezent locuieste in xxx;
6. reintegrarea sa in locuinta familiei deoarece la data de 13.09.2012 a fost alungata, batuta si agresata verbal si fizic de catre paratul YY;
7. limitarea dreptului de folosinta a agresorului YY cu trimitere la pastrarea unei distante minime fata de victima, fata de resedinta cat si fata de locul de munca al victimei;
8. interzicerea lui YY a oricarui contact telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu victima, XX, fata de fiul sau EE, FF si BM.
9. obligarea agresorului la plata cheltuielilor ocazionate de sederile temporare din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiei;
10. obligarea agresorului YY de a urma consiliere psihologica, psihoterapie si alte masuri de control.
IV. In sedinta din camera de consiliu din data de 16.11.2012, avand in vedere contradictiile dintre cuprinsul cererii depuse de catre petenta si declaratiile orale ale acesteia, in vederea stabilirii cadrului procesual, atat sub aspectul partilor cat si a obiectului cauzei, s-a procedat la luarea unei declaratii, raspunsurile fiind consemnate la dosarul cauzei (fila 18 din dosar).
Astfel, prin cererea precizata la data de 16.11.2012, petenta a aratat ca solicita instantei sa emita un ordin de protectie avand urmatoarele capete de cerere:
1. evacuare temporara, pe perioada maxima admisa de lege, a intimatului YY din locuinta familiei situata in comuna xxx, jud. Neamt;
2. evacuarea temporara a intimatilor ZZ, AA, GE si GS din imobilul situat in xxx;
3. evacuarea temporara a intimatilor YY si YY din imobilul situat in xxx;
4. reintegrarea sa in calitate de victima deoarece la data de 13.09.2012 a fost alungata, batuta si agresata verbal si fizic de catre paratul YY;
5. obligarea intimatilor YY, ZZ si YY Ionut la pastrarea unei distante minime, maxima admisa de lege, fata de petenta G D, fata de B C, Bulai A si B M M;
6. obligarea intimatilor YY, ZZ si YY la pastrarea unei distante minime, maxima admisa de lege, fata de locul sau de munca, situat in Piatra Neamt, punct de lucru ce apartine SC;
7. interzicererea intimatilor YY, ZZ si YY  de a avea orice contact telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu petenta XX si cu fiul sau MM;
8. obligarea lui YY la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli efectuate cu transportul;
9. obligarea lui YY de a urma consiliere psihologica, psihoterapie ori masuri de control, respectiv consult psihologic.
       In motivarea in fapt a cererii, petenta a aratat in esenta ca viata sa este pusa in pericol de catre intimati, iar intimatul YY detine mai multe spatii de locuit in Piatra Neamt.
Totodata, se mai arata ca la data de 13.09.2012 a fost alungata, batuta agresata verbal si fizic de catre intimatul YY asa cum rezulta din certificatele medico-legale nr. 992 din 14.09.2012 si 918 din 31.08.2012 emise de IML Neamt cat si a biletului de iesire din spital de la Clinica de neurologie Iasi.
La data de 14.09.2012, plecand la serviciu a fost amenintata din nou cu moartea de catre intimatul YY, iar la intoarcere a constatat ca sistemul de inchidere al usii de acces in spatiul proprietatea sa a fost schimbat.
Petenta mai invedereaza instantei ca intimatul YY a adresat amenintari si rudelor sale, respectiv fiul sau, II, nora sa JJ si nepotul sau KK.
Prin cererea depusa la dosarul cauzei, la data de 27.11.2012 (filele 127-130 din dosar), petenta a dezvoltat motivele invocate in sustinerea cererii de emitere a ordinului de protectie aratand ca imobilul din care solicita evacuarea acestora este proprietatea sa, iar actiunile violente ale intimatilor ii pun in pericol viata.
          In drept au fost invocate dispozitiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.          

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform art. 27 ind. 3 din Legea nr. 217/2003, modificata prin Legea nr. 25/2012.

2. Intampinarile formulate de catre intimati:
I. intampinarea formulata de catre intimatul YY ( filele 147-150, 177-181, 209-214 din dosar).
Prin cererea depusa la dosarul cauzei la data de 28.11.2012, intimatul YY a depus la dosarul cauzei intampinare.
In motivarea in fapt a cererii, intimatul a aratat in esenta ca toate cererile formulate de catre reclamanta au la baza un comportament josnic al acesteia, infidelitatea ce a persistat inca din anii 1990 si pana in prezent cat si un orgoliu nejustificat.
Totodata, s-a mai aratat ca este o persoana echilibrata din punct de vedere mintal, fara afectiuni fizice, psihice, ca imobilul din care se solicita evacuarea sa ii apartine, reclamanta detine si alte imobile unde poate locui, ca asa cum rezulta din cererea avand ca obiect desfacere casatorie aceasta este plecata din locuinta comuna de aproximativ de 6 luni

II. intampinarea formulata de catre intimatul ZZ (filele 103-104 din dosar).
Prin cererea depusa la data de 21.11.2012, intimatul ZZ a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii petentei.
In motivarea in fapt a cererii, intimatul LL a aratat in esenta ca nu este adevarat ca familia sa ar fi jignit-o, agresat-o si alungat-o pe petenta din imobil, ci reclamanta, a premeditat obtinerea unor certificate medico-legale pentru inscenarea unor agresiuni.
Totodata, se mai mentioneaza ca intre anii 1990-2012, reclamanta a parasit domiciliul de bunavoie asa cum rezulta si din actiunea de divort, luand atat bunuri care ii apartineau cat si cele care nu ii apartineau, precum si faptul ca intreaga familie a fost terorizata de catre reclamanta, traind numai expresii jignitoare si un limbaj vulgar si amenintari.
In concluzie, intimatul solicita respingerea actiunii formulate de catre reclamanta.
III. intampinarea formulata de catre intimatul YY I ( filele 100-101 din dosar).
Prin cererea depusa la dosarul cauzei la data de 23.11.2012, intimatul YY Ionut a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de catre reclamanta.
In sustinerea cererii, intimatul YY a solicitat in esenta ca reclamanta solicita evacuarea familiei pe nedrept, desi aceasta nu a avut nicio contributie la dobandirea acestui imobil.
De asemenea, se mai arata ca reclamanta urmareste hartuirea acestora atat in dosare penale cat si civile.
In concluzie, intimatul solicita respingerea actiunii formulate de catre reclamanta.
IV. intampinarea formulata de catre intimata AA (filele 98-99 din dosar).
Prin cererea depusa la dosarul cauzei la data de 21.11.2012, intimata AA a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii formulate de catre reclamanta.
In sustinerea cererii, intimata AA a aratat in esenta ca nu este adevarat ca reclamanta a fost alungata din casa deoarece aceasta dorea sa plece la sora sa in Izrael, luandu-si bunurile ce ii apartineau fara stirea sotului sau YY si amenintand-o ca daca va povesti cele intamplate o va alunga din casa si o va desparti de sotul sau ZZ.
Totodata, se mai arata ca reclamanta a avut o pozitie de ura si revolta impotriva familiei XX, iar minorii MM au trait momente de groaza din partea reclamantei.
In concluzie, intimata solicita respingerea actiunii formulate de catre reclamanta.
V. intampinarea formulata de catre intimata DD (filele 97 din dosar).
Prin cererea depusa la dosarul cauzei la data de 21.11.2012, intimata DD a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii formulate de catre reclamanta.
In motivarea cererii, intimata aratat in esenta ca nu a exercitat acte de violenta impotriva reclamantei si ca, de fapt, aceasta urmareste deposedarea familiei XX de imobilul situat in xxx, jud. Neamt.
3. Probe:
I. Probele solicitate de parti:
In sustinerea actiunii petenta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorul NN, in dovedirea imprejurarilor de fapt.
In dovedirea cererii, intimatul YY a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorul N S S.
In dovedirea cererii, intimatul ZZ a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorul B F.
In dovedirea cererii, intimatul YY
a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorul PP.
II. Probe dispuse de instanta din oficiu.
In sedinta din data de 29.11.2012, instanta a dispus din oficiu administrarea probei cu inscrisuri si a probei cu interogatoriul partilor.
II. Probele incuviintate de instanta ( filele 241-243 din dosar):
In sedinta din data de 29.11.2012, instanta, in temeiul art. 167 Cod procedura civila a incuviintat pentru petenta proba cu inscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorul MM, in dovedirea imprejurarilor de fapt, iar pentru intimatii a incuviintat proba cu inscrisuri si proba testimoniala in dovedirea imprejurarilor de fapt.
III. Probele administrate:
1. petenta a depus la dosarul cauzei inscrisuri in dovedirea imprejurarilor de fapt- filele 21-42, 45-72, 131-146, 192-208, 215-234; 302-305, 306-322
2. intimatul YY a depus la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri – filele 73-86, 151-176, 182-190, 323-325
3. intimatul ZZ a depus la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri – filele 105-106, 108-110, 254-256;
4. intimatul YY Ionut a depus la dosarul cauzei inscrisuri: filele 252-253;
S-a depus la dosarul cauzei adresa nr. 265.000 din 07.12.2012 emisa de Politia Rurala Roznov –filele 247-261;
S-a depus la dosarul cauzei adresa nr. 484.941 din 07.12.2012 emisa de Politia Piatra Neamt –fila 262;
S-au atasat copii ale inscrisurile administrate in dosarul xx ce are ca obiect plangerea contraventionala formulata de catre intimatul YY impotriva procesului-verbal prin care a fost sanctionat contraventional-filele 333-342;
In sedinta din data de 29.11.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul petentei XX, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei – filele 236-237;

In sedinta din data de 29.11.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatului YY I, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei – fila 238;

In sedinta din data de 29.11.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatului YY, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei – fila 239-240;
In sedinta din data de 14.12.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatului ZZ, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei –fila 326;

In sedinta din data de 14.12.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatei DD, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei –fila 327;
In sedinta din data de 14.12.2012 s-a administrat proba cu interogatoriul intimatei AA declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei –fila 328;
In sedinta din data de 14.12.2012 s-au administrat probele testimoniale incuviintate partilor, astfel:
- audierea martorului PP, propus de catre petenta YY, declaratia acestuia acesteia fiind consemnata la dosarul cauzei –fila 330;
- audierea martorului RR, propus de catre intimatul YY, declaratia acestuia acestuia fiind consemnata la dosarul cauzei –fila 329;
- audierea martorului RR, propus de catre intimatul ZZ, declaratia acestuia acesteia fiind consemnata la dosarul cauzei –fila 331;
- audierea martorului MM, propus de catre intimatul YY Ionut, declaratia acestuia acesteia fiind consemnata la dosarul cauzei –fila 332.
          4. Analizand si coroborand sustinerile partilor si probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:
      In fapt, petenta XX s-a casatorit cu intimatul YY la data de 30.08.2006 asa cum rezulta din certificatul de casatorie seria CD nr. 506320 eliberat la data de 30.08.2006 de catre Primaria comunei Savinesti.
Petenta a formulat cerere avand ca obiect desfacerea casatoriei dintre parti prin acordul partilor sau din vina ambilor soti, fiind inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt sub nr. de dosar nr. 6542/279/2012.
In timpul casatoriei partile au convietuit in imobilul situat in comuna xxx, jud. Neamt, impreuna cu intimatii ZZ, AA, LL si CC, PP si DD.
Relatiile dintre parti s-au deteriorat considerabil, pe fondul comportamentului agresiv al intimatului YY si al neintelegerilor privitoare la calitatea de proprietar al imobilului situat in comuna Savinesti, str. Tineretului, Bl. T 2, ap. 35-46 si 58, jud. Neamt. Ca urmare, starea de tensiune s-a acutizat, afectand calitatea vietii fiecaruia dintre parti, aparand conflicte caracterizate, in primul rand, prin violente fizice si verbale din partea paratului, culminand cu incidentul petrecut pe data de 05.09.2012, cand petenta a solicitat interventia organelor de politie.
Ca urmare, petenta a dezvoltat un sentiment de temere fata de sot, comportamentul violent al acestuia fiind de natura sa declanseze un astfel de sentiment, precum si convingerea ca actele de agresiune, fizica si psihica, se pot oricand repeta, cu consecinte negative imprevizibile. 

                   In drept, potrivit art. 26 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare ,,Persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre urmatoarele masuri - obligatii sau interdictii:
    a) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
    b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;
    c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;
    d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
    e) interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic;
    f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
    g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;
    h) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.
    (2) Prin aceeasi hotarare, instanta poate dispune si suportarea de catre agresor a chiriei si/sau a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc ori urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala.
    (3) Pe langa oricare dintre masurile dispuse potrivit alin. (1), instanta poate dispune si obligarea agresorului de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii”.
I. In conformitate cu dispozitiile art. 137 Cod procedura civila ,,instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii”, instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiilor invocate:
1. In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor ZZ, AA, MM si CC, PP si DD, invocata de instanta din oficiu, instanta retine urmatoarele:
Avand in vedere ca potrivit art. 5 lit. c din Legea nr. 217/2003, prin membru de familie se intelege persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc, instanta apreciaza ca solutionarea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, care este o exceptie de fond, peremtorie si absoluta intrucat normele care reglementeaza calitatea procesuala au caracter imperativ, face de prisos cercetarea pricinii in fond.
Din coroborarea interogatoriului petentei XX cu interogatoriile intimatilor ZZ, AA, YY Ionut si DD, instanta retine ca partile au dezvoltat relatii asemanatoare acelora dintre parinti si copii in perioada in care au locuit impreuna astfel incat se va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor ZZ, AA, MM si CC, PP si DD, invocata de instanta din oficiu, ca neintemeiata.
2. In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei XX de a formula cererea avand ca obiect interzicerea intimatilor YY, ZZ si PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu MM, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 26 alin.1 lit. f) din Legea nr. 217/2003 persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima.
In raport de aceste dispozitii legale, instanta apreciaza ca petenta XX nu poate solicita interzicerea intimatilor YY, ZZ si PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu MM deoarece pe de o parte legea nu ii recunoaste calitate procesuala activa, iar pe de alta parte, numitul MM a declarat ca nu isi insuseste cererea formulata de catre petenta ( fila 135).
Fata de aceste considerente, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei XX de a formula cererea avand ca obiect interzicerea intimatilor YY, ZZ si PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu MM.
Pe cale de consecinta, instanta va respinge cererea formulata de petenta XX impotriva intimatilor YY, ZZ si PPavand ca obiect interzicerea intimatilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu MM, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.
II. Cu privirea la cererea avand ca obiect emiterea unui ordin de protectie, instanta retine urmatoarele:
1. In ceea ce priveste cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in Savinesti, str. Tineretului, Bl. T2, ap. 36-58, jud. Neamt, instanta apreciaza ca, in cadrul procedurii de emitere a unui ordin de protectie este necesar sa se stabileasca daca exista indicii temeinice din care rezulta presupunerea rezonabila ca au existat acte de violenta, asa cum sunt definite de lege, exercitate de catre intimat.
Asa cum rezulta din declaratiile petentei care sunt confirmate de declaratia martorei LL, certificatul medico-legal nr. 992 din 14.09.2012, bilet de iesire din spital (fila 23) de probele administrate in dosarul penal nr. 811.013/18.09.2012/5117/P-2012 al Sectiei de Politie rurala nr. 2 Savinesti (filele 247-261), dosarul penal 717.168/30.08.2012 al Politiei Piatra Neamt si dosarul penal nr. 717.218/05.09.2012 al Politiei Piatra Neamt (fila 262), intimatul a exercitat acte de violenta in sensul dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 217/2003.
Instanta mai apreciaza ca declaratiile martorilor MM nu sunt concludente solutionarii cauzei deoarece, in cadrul acestei proceduri urgente, nu este necesar sa se stabileasca data fiecarei actiuni de violenta, ci doar daca au existat acte de violenta de natura sa puna in pericol viata, integritatea fizica sau psihica a petentei.
Totodata, instanta mai retine ca in aprecierea masurilor de protectie a victimei trebuie avut in vedere si scopul acestora, respectiv inlaturarea starii de pericol.
In conditiile in care intre petenta si intimati starea de tensiune s-a acutizat, instanta apreciaza ca masura evacuarii intimatului nu este de natura sa inlature starea de pericol.
Fata de aceste considerente, instanta va respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in xxx, jud. Neamt,  ca neintemeiata.

2. In ceea ce priveste cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect reintegrarea sa in locuinta familiei, in masura in care se va dispune respingerea cererii avand ca obiect evacuarea intimatului, reintegrarea acesteia in locuinta nu este de natura a inlatura starea de pericol deoarece exista premizele perpetuarii si chiar agravarii starilor conflictuale dintre parti.
In consecinta, se va respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect reintegrarea sa in locuinta familiei ca neintemeiata.


3. Cu privire la cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatilor ZZ, AA, LLsi CC avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in xxx, jud. Neamt, din coroborarea interogatoriului petentei ( fila 236) cu interogatoriul intimatilor (filele 236 si 238) instanta retine ca acestia nu au exercitat acte de violenta, in sensul dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 217/2003, impotriva petentei de natura sa puna in pericol viata, integritatea fizica sau psihica sau libertatea acesteia.
Prin urmare, instanta va respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatilor ZZ, AA, LLsi CC avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in xxx, jud. Neamt  ca neintemeiata.

4. Referitor la cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatilor PPsi DD avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in xxxx, jud. Neamt, din coroborarea interogatoriului petentei ( fila 236) cu interogatoriul intimatilor (filele 238 si 329) instanta retine ca acestia nu au exercitat acte de violenta, in sensul dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 217/2003, impotriva petentei de natura sa puna in pericol viata, integritatea fizica sau psihica sau libertatea acesteia.
Prin urmare, se va respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatilor PPsi DD avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in xxx, jud. Neamt,  ca neintemeiata.

5. In ceea ce priveste cererea formulata de catre petenta XX avand ca obiect obligarea intimatului YY la pastrarea unei distante minime fata de ea si fata de  JJ, instanta retine urmatoarele:
5.1. Referitor la obligarea intimatului YY la pastrarea unei distante minime fata de petenta, analizand situatia de fapt in raport cu dispozitiile legale enuntate anterior, instanta constata ca, in ceea ce priveste urgenta masurilor de protectie solicitate, acestea se justifica prin necesitatea inlaturarii consecintelor episoadelor de violenta ale paratului, care sunt confirmate de declaratia martorei LL, certificatul medico-legal nr. 992 din 14.09.2012, bilet de iesire din spital (fila 23) de probele administrate in dosarul penal nr. 811.013/18.09.2012/5117/P-2012 al Sectiei de Politie rurala nr. 2 Savinesti (filele 247-261), dosarul penal 717.168/30.08.2012 al Politiei Piatra Neamt si dosarul penal nr. 717.218/05.09.2012 al Politiei Piatra Neamt (fila 262).
                  Totodata, desi masura de protectie are caracter extrem, in cauza pendinte se impune luarea unei astfel de masuri raportat la comportamentul agresiv al paratului, care este nejustificat si inadecvat unei relatii interumane civilizate.
 Fata de considerentele expuse, instanta apreciaza ca se impune luarea unor masuri provizorii de protectie a reclamantei, existand premizele perpetuarii si chiar agravarii starilor conflictuale dintre parti, din initiativa intimatului.
In consecinta, instanta va obliga intimatul ZZ sa pastreze fata de petenta si fata de locul sau de munca, respectiv punctul de lucru al SC MEDASIMPEX S.R.L situat in Piata Agroalimentara Haralambie din Piatra Neamt, jud. Neamt o distanta minima de 100 m, pentru o perioada de 6 luni de la pronuntarea prezentei hotarari.
In ceea ce priveste distanta minima pe care intimatul este obligat sa o pastreze fata de petenta, instanta apreciaza ca 100 m sunt suficienti pentru a se evita contactul fizic dintre parti  si a se atinge scopul vizat prin luarea masurii de protectie, precum si pentru a nu se genera inconveniente majore in ceea ce priveste desfasurarea normala a activitatilor zilnice, curente de catre intimat si a se evita incalcarea involuntara a interdictiei de catre acesta, lucru posibil in cazul stabilirii unei distante mai mari, astfel cum a solicitat reclamanta. 
Masurile ce se vor dispune au un caracter provizoriu, in considerarea prevederilor art. 27 din Legea nr. 217/2003, potrivit carora „durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii ordinului”.

5.2. Referitor la cererea avand ca obiect obligarea intimatului YY la pastrarea unei distante minime fata de BC D, B A R si B M M, instanta retine ca afirmatiile petentei referitoare la exercitarea de catre intimatul GV impotriva persoanelor indicate a unor acte de violenta nu sunt confirmate de catre probele administrate in cauza.
In consecinta, avand in vedere ca masurile de protectie stabilite de catre lege au ca scop inlaturarea unei stari de pericol a persoanelor vizate, in conditiile in care nu au fost confirmate actele de violenta in sensul dispozitiilor legale, se va respinge cererea formulata de catre petenta G D avand ca obiect obligarea intimatului YY la pastrarea unei distante minime fata de BCD, B A R si B M M ca neintemeiata.

6. Cu privire la cererea formulata de catre petenta XX avand ca obiect obligarea intimatilor ZZ si YY Ionut la pastrare unei distante minime fata de petenta, fata de locul sau de munca, respectiv punctul de lucru al SC situat in Piata Agroalimentara Haralambie din Piatra Neamt, jud. Neamt si fata de JJ, din coroborarea interogatoriului petentei ( fila 236) cu interogatoriul intimatilor (filele 236 si 238) instanta retine ca acestia nu au exercitat acte de violenta, in sensul dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 217/2003, impotriva petentei de natura sa puna in pericol viata, integritatea fizica sau psihica sau libertatea acesteia.

Fata de aceste considerente, instanta va respinge cererea formulata de catre petenta XX avand ca obiect obligarea intimatilor ZZ si YY I la pastrare unei distante minime fata de petenta, fata de locul sau de munca, respectiv punctul de lucru al SC situat in Piata Agroalimentara Haralambie din Piatra Neamt, jud. Neamt si fata de BC D, B A R si B M M ca neintemeiata.

7. In ceea ce priveste cererea petentei avand ca obiect interzicerea intimatilor YY,  ZZ si PP de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu petenta, instanta retine urmatoarele:
7.1 In ceea ce in priveste pe intimatul YY, in conditiile in care instanta a retinut ca se impune luarea unor masuri provizorii de protectie a reclamantei, existand premizele perpetuarii si chiar agravarii starilor conflictuale dintre parti, din initiativa intimatului, instanta ii va interzice intimatului G V orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu petenta, pentru o perioada de 6 luni de la pronuntarea prezentei hotarari”.
7.2. Referitor la interzicerea intimatilor ZZ si PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu petenta, in masura in care instanta a considerat ca acestia nu au exercitat acte de violenta impotriva petentei, instanta apreciaza ca nu se justifica prin necesitatea luarii unor masuri de protectie a petentei fata de intimatii ZZ si YY I.
Prin urmare se va respinge cererea  formulata de petenta XX impotriva intimatilor ZZ si PPavand ca obiect interzicerea intimatilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu petenta, ca neintemeiata.

8.Relativ la cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect obligarea la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli efectuate cu transportul in perioada 14.09.2012-16.11.2012, se retine ca potrivit dispozitiilor art. 23 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 instanta poate dispune si suportatea de catre agresor a chiriei si/sau a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima locuieste sau urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala.
In conditiile in care petenta a solicitat suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli ocazionate cu transportul, precizand ca in perioada in care nu a locuit in imobilul situat in xxx, jud. Neamt a locuit la rudele sale cu titlu gratuit, instanta va respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect obligarea la plata sumei de 1000 lei ca neintemeiata.

9.Cu privire la cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect obligarea acestuia de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau alte masuri de control, instanta retine ca motivul indicat de catre petenta in sustinerea cererii, respectiv comportamentul agresiv al intimatului, nu justifica luarea unei astfel de masuri cu atat mai mult cu cat consilierea psihologica este o forma de interventie psihologica adresata persoanelor care se afla in impas cu privire la rezolvarea unor situatii de criza sociala, profesionala sau familiala si vizeaza preventia aparitiei unor tulburari.
In consecinta, instanta va respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect obligarea acestuia de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau alte masuri de control ca neintemeiata.
          In temeiul art. 274 Cod procedura civila, intimatul YY in calitate de parte cazuta in pretentii, va fi obligat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, constand in onorariul aparatorului din oficiu, de a carei asistenta a beneficiat.
Totodata, in temeiul art. 274 Cod procedura civila, avand in vedere ca cererea de emitere a unui ordin de protectie formulata impotriva intimatilor ZZ, AA, LLsi CC, PPsi DD, va fi respinsa, instanta va obliga petenta XX la plata sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, constand in onorariul aparatorului din oficiu, desemnat intimatilor.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
 IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite in parte cererea avand ca obiect emiterea unui ordin de protectie formulata de petenta XX, , cu domiciliul in Savinesti, formulata impotriva intimatilor YY, , ZZ, , AA, xxx, jud. Neamt, prin ocrotitori legali, ZZ si AA, CC, , prin ocrotitori legali, ZZ si AA, YY I, si DD, , jud. Neamt.
1. Dispune emiterea urmatorului ORDIN DE PROTECTIE, privind petenta XX:
„Obliga intimatul YY sa pastreze fata de petenta si fata de locul sau de munca, respectiv punctul de lucru al SC situat in Piata Agroalimentara Haralambie din Piatra Neamt, jud. Neamt o distanta minima de 100 m, pentru o perioada de 6 luni de la pronuntarea prezentei hotarari.
Interzice intimatului YY orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu petenta, pentru o perioada de 6 luni de la pronuntarea prezentei hotarari”.
2. Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatilor ZZ, AA, LLsi CC, PPsi DD, invocata de instanta din oficiu, ca neintemeiata.
3. Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei XX de a formula cererea avand ca obiect interzicerea intimatilor YY, ZZ si PPde a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu MM.
Respinge cererea formulata de petenta XX impotriva intimatilor YY, ZZ si PPavand ca obiect interzicerea intimatilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu MM, ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.
4. Respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in xxx, jud. Neamt,  ca neintemeiata.
5. Respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatilor ZZ, AA, LLsi CC avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in xxx, jud. Neamt  ca neintemeiata.
6. Respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatilor PPsi DD avand ca obiect evacuare temporara din imobilul situat in xxx, jud. Neamt,  ca neintemeiata.
7. Respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect reintegrarea sa in locuinta familiei ca neintemeiata.
8. Respinge cererea formulata de catre petenta ZZ avand ca obiect obligarea intimatului YY la pastrarea unei distante minime fata de MM ca neintemeiata.
9. Respinge cererea formulata de catre petenta XX avand ca obiect obligarea intimatilor ZZ si YY Ionut la pastrare unei distante minime fata de petenta, fata de locul sau de munca, respectiv punctul de lucru al SC situat in Piata Agroalimentara Haralambie din Piatra Neamt, jud. Neamt si fata de MM ca neintemeiata.
10. Respinge cererea  formulata de petenta XX impotriva intimatilor ZZ si PPavand ca obiect interzicerea intimatilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu petenta, ca neintemeiata.
11. Respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect obligarea la plata sumei de 1000 lei ca neintemeiata.
12. Respinge cererea formulata de catre petenta XX impotriva intimatului YY avand ca obiect obligarea acestuia de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau alte masuri de control ca neintemeiata.
Dispune avansarea onorariului aparatorilor din oficiu al intimatilor, in suma de 1400 lei (delegatie nr. 695 din 16.11.2012 – 200 lei si delegatie nr. 9324 din 29.11.2012 – 1200 lei) din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul de Avocati Neamt.
Obliga intimatul YY la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Obliga petenta XX la plata sumei de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Definitiva si executorie fara somatie sau fara trecerea vreunui termen.
Cu drept de recurs in termen de 3 zile de la pronuntare.  
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 17.12.2012.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Minori

Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala (rovinieta) - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 1744 din data de 07.04.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 577 din data de 10.02.2016
Ordin de protectie - Hotarare nr. 2672 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 118 din data de 11.01.2017
Clauze abuzive - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Anulare titlu de proprietate - Hotarare nr. 380 din data de 04.07.2017
Incuviintare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 7642 din data de 18.02.2014
Interesul - conditiei a exercitiului dreptului la actiune civila - Sentinta civila nr. 7087 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a executa sanctiunea - Sentinta civila nr. 6145 din data de 18.02.2014
Drept civil - Subsidiaritate actiune imbogatire fara justa cauza - Sentinta civila nr. 4482 din data de 18.02.2014
Contestatie la executare - refuzul executorului judecatoresc de a adjudeca bunul - Sentinta civila nr. 3865 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea - Sentinta civila nr. 3385 din data de 18.02.2014