InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Interesul - conditiei a exercitiului dreptului la actiune civila

(Sentinta civila nr. 7087 din data de 18.02.2014 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt la data de 17.09.2012, sub nr. 7087/279/2012, reclamanta SEA a chemat in judecata pe paratul SB, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna, pe cale de ordonanta presedintiala, exercitarea autoritatii parintesti de catre reclamanta asupra minorului SKG, nascut la data de 26.07.2008, precum si stabilirea locuintei minorului la reclamanta, pana la solutionarea actiunii de divort formulata pe calea dreptului comun, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca a promovat si actiune de divort, inregistrata pe rolul Judecatoriei piatra Neamt, conform certificatului de grefa anexat. Din data de 20 august 2012, minorul a ramas in tara cu paratul, reclamanta fiind nevoita sa se reintoarca in Italia, pentru a nu-si pierde locul de munca in a doua jumatate a lunii august 2012. Paratul a promis ca se va intoarce si el in Italia impreuna cu copilul in septembrie 2012, fara a exista vreo discutie privind intentiile sale de a ramane impreuna cu minorul in Romania, mai alea ca relatia dintre ei nu era una foarte stransa. Reclamanta a mai precizat ca a facut toate demersurile pentru a inscrise copilul la o gradinita foarte buna din Roma si ca este ingrijorata de starea de sanatate si afectiva a copilului, care nu a fost obisnuit sa traiasca fara mama sa. a precizat ca paratul nu este de acord sa semneze un acord privind deplasarea copilului in strainatate si refuza sa-i inmaneze pasaportul, motiv pentru care a fost formulata prezenta cerere.
In drept au fost invocate dispozitiile art.581 Cod de procedura civila, ale art.398 si art.400 Cod civil.
Legal citat, paratul a formulat intampinare prin care a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei piatra Neamt, iar pe fond a solicitat respingerea cererii. In ceea ce priveste exceptia invocata, a aratat ca ultimul domiciliu al sotilor a fost in Italia, Roma, iar fata de dispozitiile Legii nr.105/1992, competenta de solutionare a cauzei apartine instantelor italiene. Cu privire la fondul cauzei, a precizat ca nu sunt indeplinite cerintele de admisibilitate ale art.581 Cod de procedura civila dat fiind ca reclamanta nu a facut dovada existentei urgentei masurii ce solicita a fi dispusa, situatia expusa neincadrandu-se in niciunul din cazurile privind pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara sau inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Prin incheierea de sedinta din 25.09.2012, instanta a respins ca nefondata exceptia de necompetenta teritoriala, in considerarea dispozitiilor art.10 cod de procedura civila.
In cauza au fost audiati sub prestare de juramant martorii MT si NR, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar (filele 30-31).
S-a dispus efectuarea de anchete sociale la domiciliul reclamantei din Italia, precum si la cel al paratului din Piatra Neamt, referatele fiind depuse la dosar (filele 33-34, 100-101).
S-a precizat oral ca obiectul ordonantei presedintiale este restrans numai la stabilirea domiciliului minorului (fila 21 dosar).
La termenul de astazi, paratul a precizat ca si-a exprimat acordul notarial pentru plecarea minorului in strainatate, aspect confirmat si de reclamanta, prin aparator.
Fata de aceste precizari si fata de obiectul cauzei, instanta a invocat exceptia lipsei de interes a actiunii si a ramas in pronuntare.
Analizand exceptia invocata, instanta retine ca partile sunt parintii minorului SKG, nascut la data de 26.07.2008 si ca pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt este inregistrata cauza cu nr. 6820/279/2012 avand ca obiect divort cu minori, exercitare autoritate parinteasca, stabilire locuinta minor. Obiectul acestei cauzei a fost precizat ca privind stabilirea, pe cale de ordonanta presedintiala, pentru motivele expuse in petitul cererii, a  locuintei minorului la reclamanta pana la solutionarea dosarului mai sus indicat. In cursul judecatii, paratul a exprimat acordul sau notarial privind plecarea minorului in strainatate, la reclamanta.
Pentru exercitiul actiunii civile se cer indeplinite cumulativ patru conditii: drept, interes, capacitate procesuala si calitate procesuala. In privinta interesului, trebuie subliniat ca acesta se defineste ca folosul practic urmarit prin promovarea unei cereri de chemare in judecata, interes ce trebuie sa fie actual (in sensul ca parte s-ar expune unei pierderi evidente daca nu ar promova cererea) si legitim. Aceasta conditie trebuie sa existe atat la promovarea cererii, dar si la momentul solutionarii sale. tinand seama, in cauza de fata, ca paratul si-a exprimat acordul pentru plecarea minorului rezultat din casatorie in Italia, la reclamanta, iar pe de alta parte, fata de procedura prezenta si de imprejurarea ca toate conditiile privind exercitarea autoritatii parintesti si locuinta minorului vor fi stabilite in cadrul actiunii de divort, instanta va admite exceptia invocata si va respinge cererea formulata ca lipsita de interes.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010